Информации и услуги

Документи за патување

Хармоники

При резервирање лет, погрижете се прецизно да го наведете целото име на патникот, исто онака како што е напишано во патната исправа што ќе ја користи патникот.

Ако сте направиле грешка при резервирањето, може да ја искористите бесплатната опција за промена на име на интернет на страницата со преглед на вашиот лет, во следниве случаи:

 • погрешен пол (маж/жена)
 • скратено име (Иван А. Ристески наспроти Иван Александар Ристески)
 • печатна грешка на најмногу 3 знаци

За други поправки на името, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air во рок од 2 часа по резервирањето. По овој рок, ќе треба да платите такса за промена на име:

 • [name-change location=WizzairCom] при промена на името на нашата веб-страница;
 • [name-change location=CallCentre] при промена на името преку Центарот за поддршка на Wizz Air. Покрај таксата за промена на име, ќе Ви се наплати и такса за трансакција во Центарот за поддршка.

Сите патници на меѓународни летови мора да имаат важечки пасош и, ако е потребно, важечка виза. Жителите на Европската Унија, Европската економска област и Швајцарија може да патуваат низ Европа со важечка лична карта од ЕУ/ЕЕО/Швајцарија или пасошка картичка.

Пасошот треба да биде во добра состојба и потпишан лично од вас. Некои земји бараат пасошите да имаат важност одреден минимален период по патувањето. Правилата може да се разликуваат за секоја земја, па затоа проверете ги и усогласете се со нив пред патувањето.

За поконкретни барања за виза и пасош, контактирајте со конзуларното претставништво или амбасадата на земјата што планирате да ја посетите. Нашиот тим од Службата за поддршка на Wizz Air не може да дава совети за специфични барања за виза или пасош. Сносите целосна одговорност за поседување, исправност и важност на Вашите документи за патување, а и треба да се уверите дека имате право да патувате и да влезете во земјата на дестинацијата со Вашите документи за патување. Wizz Air нема да сноси одговорност за трошоците од штетите што може да настанат ако не ги исполнувате горенаведените барања.

Сносите целосна одговорност за трошоците и штетите предизвикани на Wizz Air поради неисполнување на горенаведените барања.

Сносите целосна одговорност за трошоците и штетите предизвикани на Wizz Air поради неисполнување на горенаведените барања.

Може да им се одбие влез во авионот на патниците ако Wizz Air има разумна основа да смета дека патниците не ги исполнуваат барањата за влез на земјата на договореното место на сопирање или местото на дестинацијата или пак, немаат доволно средства да платат за престојот. Патниците коишто може да докажат дека влегуваат во земјата како дел од пакет-аранжман, младински камп или спортски настан или пак, медицински третман, учество во меѓународно договорена програма или чиишто трошоци за престој се платени, мора да имаат потврда за гореспоменатата резервација.

За да проверите кои документи за патување се потребни за преминување на границата во друга земја во ЕУ, отворете ги врските подолу:
Документи за патување за жители на земји во ЕУДокументи за патување за жители на земји надвор од ЕУ

Важна напомена: Wizz Air не управува со поврзани летови. Ако имате 2 или повеќе одделни резервации во ист ден, се смета дека таквите резервации не се поврзани и ќе мора да излезете од транзитната зона. Според тоа, треба да се уверите дека Вашите документи се важечки за секоја од земјите во којашто влегувате или од којашто поаѓате.
Сопствениците на документи за патување „Конвенција 1951“ треба да покажат документи од амбасадата или конзуларното претставништво во коишто е наведено дека може да патуваат без виза или дека имаат виза за нивната дестинација.

Е-визите што ги издава Руската Федерација може да не се прифатат за патување ако податоците во Вашиот пасош не се совпаѓаат со податоците во е-визата.

Пред летот, проверете дали се точни следниве податоци во вашата е-виза:

 • бројот на вашиот пасош;
 • вашето цело име (име и презиме) без правописни грешки.
 • Мора да се користат само букви од латиничната азбука и не се дозволени специјални знаци/букви (како на пр., Ñ, É, Ü or Ç);
 • вашиот датум на раѓање.

Ве советуваме да ја проверите „линијата што може да ја чита машина“ на вашиот пасош што се наоѓа на дното на истата страница и да се уверите дека сите детали се идентични со податоците во вашата е-виза, меѓу кои и вашите име и број на пасош. На пример, ако имињата во видливата област на пасошот се „Séo Türre“, мора да ги користите имињата од линијата што може да ја чита машина, односно „Seo Tuerre“.

P<UTOTUERRE<<SEO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14

Не заборавајте дека Вашата е-виза ќе се прифати за патување само ако Вашето име е идентично со името наведено на „линијата што може да ја чита машина“ во Вашиот пасош.

За дополнителни информации, одете на https://evisa.kdmid.ru/

Ако видите несовпаѓање, коригирајте ги деталите во вашата е-виза пред патувањето.

Малолетните лица мора да имаат сопствен пасош или патна исправа при патување во ЕУ.

Покрај сопствениот важечки пасош или личната карта, сите деца што патуваат:

 • сами или
 • со возрасни лица што не им се старатели или
 • со само еден од родителите,

можно е да треба да носат дополнителен (официјален) документ потпишан од родителите, другиот родител или старателите, со што на децата им се дозволува да патуваат.

За повеќе информации, кликнете тука.

Од 15 јануари 2017 година, државјаните и жителите на Франција на возраст под 18 години може да патуваат самостојно (без родител или старател) само ако имаат образец со овластување за патување(„l'autorisation de sortie du territoire“)

Небиометриските пасоши веќе не важат за патување надвор од Албанија (независно од датумот на истекување) и ќе се прифатат само за патување во Албанија.

Документите за патување издадени повеќе од 10 години пред пристигнувањето не се прифаќаат.

Можно е да не им се дозволи влез на патниците што немаат билети за дојдовен/повратен лет или друг прифатлив доказ за дојдовен/повратен лет.

Пасошите мора да важат уште најмалку 3 месеци по датумот на враќањето.

Жителите на Грузија со биометриски пасоши може да патуваат во Шенген-зоната без виза во времетраење од 90 дена на секои 180 дена за цели што не опфаќаат работа.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ГРУЗИЈА

Користење порти за ePassport

При пристигнување во Обединетото Кралство, може да заштедите време со користење на портите за ePassport што се достапни на повеќето аеродроми во Обединетото Кралство. За да ги користите портите за ePassport, Вашиот пасош мора да има зона што може да ја чита машина (MRZ). За повеќе информации, погледнете на веб-страницата на граничната контрола (Border Force).

Шема на регистрирани патници

Ако имате пасош од земја надвор од ЕУ, сѐ уште може да уживате во поволностите од користењето на портите за ePassport со придружување на шемата на регистрирани патници. За повеќе информации за шемата, како и за списокот со квалификувани земји, погледнете на веб-страницата на граничната контрола (Border Force).

На патниците може да не им се дозволи влез ако немаат доволно средства за да платат за престојот.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАТНИЦИТЕ ШТО ПАТУВААТ ВО ИЗРАЕЛ

Може да не им се дозволи влез на патниците со привремен пасош.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛИЦАТА ШТО ПАТУВААТ ВО ОАЕ

Согласно важечките правила, органите на власта во Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) бараат важечка виза за одредени националности, како дел од задолжителните документи за патување за влегување во земјата.

Информации за важечкото барање за виза за влегување во Абу Даби:

совети за документи за персонализиран пасош, виза и здравствено осигурување на IATA - Обединетите Арапски Емирати

Wizz Air склучи договор за соработка со компанијата Sharaf Travel Services за да им понуди на клиентите цени со попуст. Погледнете јавеб-страницата на партнеротза да поминете низ постапката за пријавување за виза за ОАЕ.

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

При пријавувањето или на вратата за влегување во авионот треба да ги покажете сите неопходни, важечки документи за патување. Освен тоа, треба да ги исполнувате барањата на земјата од, низ и до која летате. Ако ги немате потребните документи (пасош или виза или кој било задолжителен документ за патување) и не Ве пуштат да влезете во дадена земја, може да треба да ги подмирите трошоците за последователниот превоз и другите неизбежни трошоци.

За најточни информации околу барањата за визи, контактирајте со министерствата за надворешни работи, амбасадите или конзуларните претставништва на земјите што би сакале да ги посетите. Ќе треба да го покажете истиот документ што сте го навеле при пријавувањето на интернет.

Ако сѐ уште немате потврдена резервација, најтопло Ви препорачуваме дојдовниот и појдовниот лет да ги резервирате на две одделни резервации. На тој начин ќе може да користите различни документи за патување при пријавувањето. Ако веќе имате потврдена резервација, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air

Граничните органи може да одлучат да одбијат влез во нивната земја поради информации што не ни се достапни. Нема да извршиме поврат на платените средства за лет или услуга што не може да ја искористите поради одбиен влез, но може да треба да ги подмирите трошоците за последователниот превоз и другите неизбежни трошоци.