Информации и услуги

WIZZ Flex

Flight change

ПРОМЕНА НА ЛЕТ НА ИНТЕРНЕТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ТАКСА ЗА ПРОМЕНА НА ЛЕТ


 

Refund to wizz account

ПОВРАТ НА СРЕДСТВАТА НА ВАШАТА СМЕТКА НА WIZZ ПРИ ОТКАЖУВАЊЕ НА РЕЗЕРВАЦИЈАТА