Информации и услуги

Автоматско пријавување

Auto check-in 50 h

Автоматско пријавување

Автоматски Ве пријавува Вас и Вашите сопатници за летот 50 часа пред закажаното време на поаѓање. Услугата „Автоматско пријавување“ е достапна за сите резервации. Само уверете се дека сте ја додале услугата за секое од лицата и за секој лет (појдовен, дојдовен) од патувањето.

icons_0002_Layer-7

Подредено - Вашите карти за влегување во авионот

Откако услугата „Автоматско пријавување“ ќе Ве пријави, Вам автоматски ќе Ви се испратат и картите за влегување во авионот (за резервации со најмногу 10 патници). Ако Вашата резервација содржи повеќе од 10 патници, сите ќе се пријават за летот автоматски, но картите за влегување во авионот нема да се испратат преку е-пошта. Секој од патниците мора да ја преземе својата од wizzair.com.

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

Пријавувањето се врши автоматски, 50 часа пред поаѓањето.
Може да се додаде во секое време, најдоцна 4 часа пред поаѓањето на Вашиот лет.
Услугата „Автоматско пријавување“ мора да се додаде поединечно, и за секој лет (појдовен, дојдовен) од патувањето и за секој патник во резервацијата.
Ако може да се пријавите на интернет на Вашиот аеродром, тогаш може да додадете и „Автоматско пријавување“.
Сопственикот на резервацијата, како и сите други патници во резервацијата, ќе ги добијат картите за влегување во авионот преку е-пошта. Картите за влегување во авионот се испраќаат непосредно по пријавувањето. Освен тоа, до нив може да дојдете и преку Вашиот план на патување на интернет.
Некои аеродроми прифаќаат дигитални карти за влегување во авионот. Во спротивно, погрижете се да ги отпечатите Вашите карти за влегување во авионот.
Да. Услугата „Автоматско пријавување“ е опфатена во пакетот WIZZ Plus , но може и да се додаде засебно ако сте ги додале услугите WIZZ Flex, „Пријавување на аеродром“, „Флексибилен сопатник“ или WIZZ Priority во Вашата резервација.
За да може да уживате во „Автоматско пријавување“, мора да го прегледаме Вашиот телефонски број за контакт за „Автоматско пријавување“ за патувања во зоната Шенген, како и Вашите патнички документи за патувања надвор од зоната Шенген.
Не, таквите информации треба да ги наведете само еднаш.
Услугата може да ја додадете при резервирање на летот, кога ја користите услугата „Заклучување цена на превоз“ и на страницата со Вашиот план на патување. Општо земено, нема да ја најдете на други места на нашата веб-страница.
Бараме да ги внесете овие информации на страницата со Вашиот план на патување, а може да се додадат најдоцна 4 часа пред закажаното време на поаѓање на летот. Подоцна, опцијата нема да функционира!

Да, ќе Ви го вратиме платениот износ во случаите кога Вашиот лет е откажан или ако сте ги промениле Вашите планови за летот преку откажување со WIZZ Flex најдоцна 14 дена пред закажаното време на поаѓање.

Средствата платени за „Автоматско пријавување“ се неповратни ако сте го промениле Вашиот лет без WIZZ Flex, во случаите кога сте резервирале „Автоматско пријавување“ за аеродром каде што мора да се пријавите или веќе сте се пријавиле рачно.

Не. Вие сносите одговорност да додадете информации согласно „Условите на користење“ на услугата „Автоматско пријавување“.
Не. Услугата „Автоматско пријавување“ ќе Ве пријави автоматски за летот, но може и рачно да се пријавите порано. Во такви случаи, немате право на поврат.
За жал, во такви случаи не може да се изврши поврат на платените средства.