Информации и услуги

„Флексибилен сопатник“

ФЛЕКСИБИЛЕН

Додајте најмногу 9 патници без имиња во Вашата резервација.

ДО 3 ЧАСА ПРЕД ПОАЃАЊЕТО

Завршете ја резервацијата со додавање на имињата пред пријавување.

 

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

Услугава не е достапна за групни резервации,  новороденчиња или патници за коишто е потребна специјална помош. Ако патувате со новороденче, името на новороденчето мора да се навете во текот на резервирањето.