Информации и услуги

WIZZ сметка

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

Можно е да има повеќе регистрации на една адреса на е-пошта, што во вакви случаи меѓусебно си го блокираат пристапот. Контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air и нашите колеги ќе спојат повеќе сметки во една.

Можно е да сте биле најавени и сте ги резервирале Вашите летови со друг профил. Контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air!

Грешките може да ги поправите со повторно внесување на важните лични детали на Вашиот профил. За таа цел, едноставно најавете се и кликнете на Мој профил. Сите полиња може да се уредуваат, освен името, звањето и адресата на е-пошта. По уредувањето, кликнете Зачувајте за завршување со поправките. Може да контактирате и со Центарот за поддршка на Wizz Air за помош.