Информации и услуги

Променување на резервацијата

ПРОМЕНА НА ЛЕТОТ

Променете ги датумот, времето или маршрутата

ПРОМЕНА НА ПАТНИЦИТЕ

Изменете ги патниците во резервацијата
 

ПРОМЕНА НА УСЛУГИТЕ

Променете или купете дополнителни услуги дури и откако сте се пријавиле на интернет!

Хармоники

Промените на резервацијата мора да се завршат најдоцна 3 часа пред закажаното време на поаѓање на летот. Имајте предвид дека промената ќе се смета како завршена штом ќе пристигне платениот износ (ако има). Имајте предвид дека може да се плати само со кредитна картичка.

Можни се следниве измени:

а. Во случај на резервации на лет во еден правец:

i. Датумот, времето и дестинацијата на резервираниот лет може да се променат најдоцна 3 часа пред закажаното време на поаѓање на летот. (Промената мора да се заврши најдоцна 3 часа пред закажаното време на поаѓање на летот.)

б. Во случај на резервации на лет во два правца:

i. Ако резервацијата опфаќа повратен лет, дестинациите мора да се променат во двата случаја, и за почетниот и за повратниот лет. Аеродромот на поаѓање на првичниот лет не може да се разликува од аеродромот на дестинацијата на повратниот лет. Исто така, аеродромот на дестинацијата на првичниот лет не може да се разликува од аеродромот на поаѓање на повратниот лет. (На пр., резервацијата за летовите Будимпешта - Лондон Лутон - Будимшешта може да се промени во летовите Варшава - Барселона - Варшава, но не и во летовите Будимпешта - Лондон Лутон - Варшава.)

ii. Ако првичниот лет веќе заминал, може да се изменат само датумот и времето на повратниот лет.

в. Постапка на изменување резервации што опфаќаат повеќе од еден патник (но не групни резервации, 2-10 луѓе)

 1. За да го промените летот, најавете се на Вашата сметка на Wizz;
 2. Изберете ја резервацијата што сакате да ја измените;
 3. Изберете ги патниците за коишто ќе важат промените (ако сакате да извршите иста измена за сите патници, може да ги изберете сите патници одеднаш);
 4. Наведете ги деталите (датум, време и маршрута) за новите летови за коишто сакате да ги промените првичните летови.
 5. Потврдете ја промената и подмирете ги сите плаќања за разликата во цените на превоз и таксите за промена на лет (ако има).
 6. Имајте предвид дека ако првичната резервација сте ја платиле целосно или делумно со ваучер на WIZZ, измените се можни само ако се извршат за сите патници и сите летови истовремено.

Важечки плаќања при промена на лет

1. Разлика во цени на превоз: е разликата меѓу цената на билетот на првичниот и новиот избран лет (заедно со сите типови цени на превоз, како што се Basic, WIZZ GO и WIZZ Plus)

 • Ако цената на превоз за новиот лет е повисока од цената за првичниот лет, мора да се плати разликата во цените;
 • Ако цената на превоз за новиот лет е пониска од цената за првичниот лет, патниците не мора да платат дополнителни такси. Сепак, разликата во цените на билетите нема да се врати;
 • Ако цената на превоз и на првичниот и на новиот лет е иста, патникот не мора да доплати за разликата во цените;

2. Такса за промена на лет

Таксата за промена на лет зависи од тоа колку дена преостануваат до поаѓањето и се наплаќа по патник по лет, заедно со разликата во цените на превоз согласно информациите подолу.

 • Ако преостануваат повеќе од 30 дена: 40 евро по патник по лет
 • Ако преостануваат меѓу 7-30 дена: 45 евра по патник по лет
 • Ако преостануваат повеќе до 7 дена: 50 евро по патник по лет

Патниците што купиле WIZZ Flex при резервирањето на својот првичен лет, нема да треба да платат такса за промена на лет.

3.Враќање на погодностите на WIZZ Discount Club

Износот што треба да се плати ги опфаќа разликите меѓу стандардната и цената на билетот преку WIZZ Discount Club и стандардната и таксата за багаж преку WIZZ Discount Club. Таксава важи за патниците што не патуваат со членот на WIZZ Discount Club по промената на летот. Според тоа, ќе ги изгубат погодностите на WIZZ Discount Club.

 • По промената на летот, патниците мора да се уверат дека се пријавени за новиот лет и да ја подготват новата карта за влегување во авионот.
 • Услугите купени од трети страни при резервирањето на првичниот лет (како на пр., осигурување, превоз од/до аеродром) нема да се изменат автоматски со промената на летот. За променување на ваквите услуги, контактирајте директно со соодветниот давател на услугите.

Имајте предвид дека ако побарате промена на лет преку Центарот за поддршка на Wizz Air, ќе Ви се наплатитакса за трансакција преку Центарот за поддршка.

Не е можно да се додадат дополнителни возрасни патници на постоечка резервација. Мора да се создаде нова резервација.

Можно е да се додаде новороденче или дете на постоечка резервација само преку Центарот за поддршка на Wizz Air . Во таков случај, нема да се наплатитакса за трансакција преку Центарот за поддршка.