Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Rezervimet në grup

booking_for_groups_fixed_price

ÇMIM FIKS

Një çmim për të gjithë pasagjerët

group_flexibility

FLEKSIBILITET

Ndryshoni emra dhe shtoni pasagjerë

 

Accordions

  1. Kërkoni për fluturimet. Nëse dëshironi të kryeni rezervim në grup për 16 ose më shumë pasagjerë, duhet të krijoni një llogari Wizz Air ose të identifikoheni në të nëse keni. Nëse jeni identifikuar dhe keni kërkuar fluturimet, por ende nuk mund t’i shikoni çmimet për rezervimet në grup, klikoni butonin “bëj kërkesë” dhe vazhdoni që të kërkoni hapjen e tarifave të fluturimit për grupe. Ju do të njoftoheni sapo të bëhen të disponueshme tarifat e fluturimit për grupe për t’u rezervuar në internet, kjo zakonisht kërkon jo më shumë se 2 ditë pune.
  2. Krijoni rezervimin tuaj. Pasi të shfaqen tarifat e fluturimit në grup, ju mund të krijoni rezervimin tuaj duke zgjedhur fluturimet tuaja, duke shtuar opsione shtesë ekstra dhe duke zgjedhur opsionin e preferuar të pagesës. Pasi të jetë konfirmuar rezervimi juaj, ju do të merrni një email për itinerarin e fluturimit me kodin e konfirmimit të përfshirë.
  3. Ngarkoni emrat e pasagjerëve. Emrat e pasagjerëve mund të shtohen në rezervim vetëm pasi të jenë paguar plotësisht tarifat e fluturimit. Emrat mund të ngarkohen dhe të ndryshohen falas deri në 72 orë përpara datës së fluturimit të nisjes. Emrat e pasagjerëve të shtuar në rezervimin tuaj do të konfirmohen me një email që përmban listën e të gjithë pasagjerëve në grup. Nëse nuk e merrni këtë email përpara 48 orëve përpara fluturimit të nisjes, ju lutemi kërkojeni atë duke kontaktuar me Sportelin e Grupeve.

Kontaktoni Sportelin e Grupeve për çdo kërkesë në lidhje me rezervimet në grup.

Kalendari i kësteve bazohet në datën e rezervuar të fluturimit:

Data e fluturimit: 0 - 30 ditë – pagesë me një këst

  • Pagesë me 1 këst. 100% e kostos totale mund të bëhet me kartë krediti ose transfertë bankare brenda 24 orësh.

Data e fluturimit 31-60 ditë – pagesë me 2 këste

  • Kësti i parë është depozitë e parimbursueshme dhe duhet të mbulojë të paktën 30% të kostos totale të rezervimit. Mund të zgjidhni të paguani menjëherë me kartë krediti ose transfertë bankare 24 orë pas rezervimit fillestar.
  • Kësti i dytë duhet të mbulojë shumën e mbetur të papaguar, dhe duhet të bëhet ose me kartë krediti, ose me transfertë brankare, të paktën 60 ditë para datës së planifikuar të nisjes. Përndryshe, rezervimi do të fshihet automatikisht dhe depozita nuk mund të rimbursohet.

Data e fluturimit 61 – e papërcaktuar – pagesë me 3 këste

  • Kësti i parë është depozitë e parimbursueshme dhe duhet të mbulojë të paktën 10% të kostos totale të rezervimit. Mund të zgjidhni të paguani menjëherë me kartë krediti ose transfertë bankare 24 orë pas rezervimit fillestar. Nëse rezervimi kryhet më herët se 90 ditë para nisjes së planifikuar, pagesat me transfertë bankare mund të bëhen brenda 7 ditësh pas rezervimit fillestar.
  • Kësti i dytë duhet të mbulojë të paktën 30% të kostos totale të rezervimit, të paktën 60 ditë para datës së planifikuar të nisjes. Përndryshe, rezervimi do të fshihet automatikisht dhe depozita nuk mund të rimbursohet.
  • Kësti i tretë duhet të mbulojë shumën e mbetur të papaguar, dhe mund të bëhet ose me kartë krediti, ose me transfertë bankare. Pagesat e këstit të tretë duhet të bëhen plotësisht të paktën 30 ditë para orarit të planifikuar të nisjes së fluturimit. Nëse pagesa e këstit të tretë nuk merret brenda afatit, rezervimi do të anulohet.
Nëse kësti i dytë ose i tretë nuk paguhen të paktën 60 dhe 30 ditë përpara datës së nisjes së fluturimit të parë, rezervimi do të fshihet automatikisht dhe depozita nuk mund të rimbursohet.

Kini parasysh se çfarëdo ndryshimi mund të bëhet vetëm pasi rezervimi të jetë paguar në tërësi.

Lidhje të ngjashme

Pagesa

Ju mund ta ndryshoni datën e rezervimit kundrejt një tarife, që është e pagueshme për çdo pasagjer dhe për çdo fluturim.  Nëse tarifa e fluturimit të ri është më e lartë se fillestarja, ju duhet të paguani diferencën.

Rimbursimet

Për rimbursime, ju lutemi vizitoni Kushtet e përgjithshme të transportit Depozita është e parimbursueshme. 

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Emrat e pasagjerëve duhet të jepen në internet jo më vonë se 72 orë përpara nisjes, pasi të jetë marrë pagesa e plotë.

Sigurohuni që të keni marrë email konfirmimi përfundimtar (me emrat e pasagjerëve) përpara se të udhëtoni, përndryshe mund t’ju kërkohet të paguani tarifë për ndryshimin e emrit për secilin pasagjer. Nëse nuk e merrni emailin 2 ditë pune përpara nisjes, ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air.