Njerëzit
Mjedisi
Ekonomia
Qeverisja

Kujdesuni më shumë Jetoni më shumë Ecni përpara

Ne besojmë se udhëtimi ofron mundësi që mund ta bëjnë jetën dhe botën përreth nesh më të mirë

Më dërgoni atje
Politikat dhe dokumentet e tjera që mund të shkarkohen në PDF
Seksioni tjetër

Në jemi të përkushtuar

Për t'u siguruar që të gjithë, kudo mund të përfitojnë nga udhëtimi me çmimet më të ulëta, duke mbajtur parasysh impaktin shoqëror, ekonomik dhe mjedisor të veprimeve tona. Strategjia jonë është e ndërtuar mbi tarifa të ulëta dhe një rrjet të larmishëm, të mbështetur nga procese efikase dhe të qëndrueshme pune, si dhe një shërbim klientësh i cilësisë së lartë.

Seksioni tjetër
avion deri më 2030
Viti
mosha mesatare e flotës sonë
profesionistë që punojnë për ju
CO2
ulje e emetimeve të CO2 për kilometër pasagjer deri në 2030
SDGs
impakt i drejtpërdrejtë mbi objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-së
Karburant
përmirësim efikasiteti çdo vit përkundër A320ceo
funksionim
aktivitete anembanë Evropës
Rrjet nga pika në pikë
rrjet në vend të një sistemi shpërndarës

Si një nga linjat ajrore me rritjen më të shpejtë,

modeli ynë i biznesit me kosto mjaft të ulëta do të thotë që ne jemi në gjendje të ofrojmë çmimet më të ulëta për klientët tanë, si dhe ta bëjmë fluturimin të përballueshëm për më shumë njerëz se kurrë më parë. Në të njëjtën kohë, ne jemi gjithashtu të vetëdijshëm për shumë zhvillime ekonomike, sociale dhe mjedisore që ndikojnë në komunitetet tona dhe kemi një seri iniciativash, të cilat tregojnë se si kujdesi i WIZZ është në zemër të përpjekjeve tona të qëndrueshmërisë.

Seksioni tjetër

Njerëzit

Ne aspirojmë të krijojmë mundësi për një të ardhme ku gjithkush
ka shansin të jetojë me potencialin e vet maksimal.

Për ne njerëzit ndahen në dy pjesë – klientë dhe punonjës. Ne besojmë në një të ardhme ku të gjithë kanë mundësinë të realizojnë potencialin e tyre të plotë. Ne punojmë shumë për të zhvilluar shërbimet tona, për të rritur përvojën tonë të klientit dhe për të fuqizuar njerëzit tanë, ndërsa mbështesim komunitetet të cilave u shërbejmë. Ne veprojmë në 194 aeroporte në 54 shtete dhe kemi si objektiv që të krijojmë një marrëdhënie aktive me komunitetet në secilin treg tonin. Gjatë viteve, ne iu përkushtuam projekteve të komuniteteve lokale në të gjitha tregjet tona, një nismë që krijon një lidhje më të fortë midis punonjësve tanë dhe komuniteteve ku ne veprojmë.


Duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në 4 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Seksioni tjetër

PUNONJËSIT TANË

Seksioni tjetër

Klientët tanë

Seksioni tjetër

MJEDISI

Ne dëshirojmë të jemi opsioni më i gjelbër i udhëtimeve me avion.


Duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në 5 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Seksioni tjetër

Emetimet e karbonit nga Wizz Air

g/RPK
80
75
70
65
60
55
50
45
Viti financiar 2013
Viti financiar 2014
Viti financiar 2015
Viti financiar 2016
Viti financiar 2017
Viti financiar 2018
Viti financiar 2019
Viti financiar 2020
Viti financiar 2021
Viti financiar 2022
Viti financiar 2023

Si rezultat i iniciativave të shumta për kursimin e karburantit dhe modernizimit të vazhdueshëm të teknologjisë sonë, jemi krenarë që kemi një nga nivelet më të ulëta të emetimeve në industrinë evropiane të aviacionit. Në vitin financiar 2020, emetimi i karboneve për kilometër pasagjer ishte 57,28 gram, nga 59,9 që ishte më parë, pra pothuajse gjysma e mesatarës së industrisë. Si rezultat i pandemisë COVID-19, dhe faktorët e ngarkesave më të ulëta në fluturimet tona, efikasiteti ynë në emetimin e karbonit u ndikua negativisht në vitin financiar 2021. Që atëherë, Wizz Air ka dëshmuar një përmirësim të dukshëm i cili nuk ishte i pranishëm diku tjetër brenda industrisë. Duke kaluar në vitin financiar 2023, pati një progres të vazhdueshëm pasi faktorët e ngarkesës së pasagjerëve u përmirësuan më tej, duke çuar rrjedhimisht në një reduktim të intensitetit të emetimeve, duke arritur në 53,8 g CO2/RPK - intensiteti më i ulët i karbonit ndonjëherë, i raportuar nga Wizz Air për një periudhë 12-mujore. Lexoni më shumë në raportin tonë vjetor.

Angazhimi për të reduktuar më tej ndikimin në mjedis

Wizz Air është fuqimisht i përkushtuar të zvogëlojë ndikimin e ndryshimit të klimës globalisht dhe lokalisht. Ne mbështesim Marrëveshjen e Parisit që synon të kufizojë rritjen e temperaturës nën 1,5 gradë celcius si dhe Udhëzimet e Marrëveshjes Evropiane për Mjedisin dhe të Destinacionit 2050 që synojnë të arrijnë në emetime neto zero deri në vitin 2050.

Wizz Air është krenar që ka emetimet më të ulëta të CO2 (G/RPK) në Evropë. Ne angazhohemi për të ulur më tej emetimet tona të CO2 me 25% deri në vitin 2030 krahasuar me nivelet e vitit 2019 dhe për të kufizuar më tej emetimet e tjera të gazeve të efektit serrë. Plani ambicioz drejtohet nga flota jonë e teknologjisë së fundit, iniciativat e kursimit të karburantit dhe përdorimi i karburantit të qëndrueshëm të aviacionit.

Seksioni tjetër
-25% reduktim i emetimit të CO2 deri në vitin 2030
80 70 60 50 40 30
Emetimi i CO2 / RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kompensimi i karbonit

Udhëtime kompensimi

Wizz Air ka nisur një plan të kompensimit të karbonit si pjesë e angazhimit të saj më të gjerë për uljen e emetimeve në nëntor 2020, duke iu mundësuar pasagjerëve të llogarisin ndikimin mjedisor të fluturimet e tyre dhe të kompensojnë emetimet e karbonit prej tyre. Plani, me partneritet bashkë me kompaninë teknologjike të përqendruar në klimë, Chooose, i siguron pasagjerëve me mundësinë për të kompensuar udhëtimet e tyre duke mbështetur projekte të besueshme, më ndikim të lartë klimatik në të gjithë botën.

Gjurmë

Ne jemi krenarë t'u ofrojmë pasagjerëve tanë një llogaritës plotësisht transparent të gjurmës së udhëtimit ku udhëtarët mund të llogarisin dhe kompensojnë lehtësisht emetimet e karbonit të fluturimeve të tyre.

Kompensoni emetimet tuaja sot

Seksioni tjetër

A321neo – një revolucion i vërtetë

më pak djegie karburanti vs. A320ceo bazuar në të ardhurat nga pasagjerët për kilometër
më pak emetime CO2 vs. A320ceo bazuar në të ardhurat nga pasagjerët për kilometër
distanca më të gjata fluturimi përkundër A320ceo
më pak zhurmë përkundër A320ceo
më pak kosto për njësi përkundër A320ceo

PIKAT TONA TË FORTA

Plan udhëtimi elektronik

Ne përdorim tableta në kuvertën tonë të fluturimit, duke kursyer
mbi 25,000 faqe të shtypura në secilin avion

Ndenjëse me peshë më të lehtë

Ne investojmë vazhdimisht në ndenjëse më të reja, me peshë më të lehtë

Larje e motorëve më shpesh
se sa kërkohet me rregullore

Ne e lajmë çdo motor rreth dhjetë herë në vit - sa më të pastër të jenë,
aq më butë funksionojnë, dhe për këtë arsye nevojitet më pak karburant.

Angazhim vetëm i një motori pas uljes në pistë

Kursejmë karburant duke fikur njërin prej motorëve pas mbërritjes

Emetimet më të ulëta të CO2 për pasagjer në sektor

Që nga viti 2012 kemi vënë në zbatim disa projekte, mes të cilave edhe përmirësimin e
shpejtësisë tonë në fluturim, qasjes tonë, si dhe kemi optimizuar rrjetin tonë çka përbën deri në  
thuajse 100 000 tonë emetime CO2 në vit (3% për avion)

Ulje e ndotjes akustike

Gjeneratorët e tipit me vorbull ulin nivelin e zhurmës

Pajisje Sharklet

Këto shpikje mahnitëse mund të reduktojnë djegien e karburantit me 2% dhe emetimet e CO2 me 540 ton në vit për avion. E gjithë flota do të pajiset deri në vitin 2024.

Frenat

Nga viti 2020 avioni ynë i modelit Airbus321neo
do të ketë frena të reja
që janë 20 kg më të lehta

Revista e avionit

Printuar me letër të ricikluar me peshë të lehtë

Përdorimi i GPU në vend të APU - kursime prej 200 kg në orë

Kur ofrohet, ne përdorim korrentin nga toka (GPU) për të furnizuar avionin
gjatë fluturimeve të kthimit në destinacionet tona, çka mund të kursejë 200 kg karburant në orë

Ekonomia

Ne përpiqemi të nxisim ekonominë e vendeve që janë destinacione të WIZZ.

Fluturimet e përballueshme mund të përmirësojnë jetën e shumë udhëtarëve, por mund të harrohet lehtë se sa ndikojnë dhe mbi vetë qytetin. Pak gjëra janë aq të vlefshme për ekonominë e një qyteti sa linjat direkte ajrore - sidomos kur këto linja ajrore janë me biletat më të ulëta të Wizz Air. Duke qenë se gjithnjë e më shumë njerëz kanë tani mundësinë të fluturojnë me avion, rritja e numrit të udhëtarëve mbështet ekonominë lokale të vendeve që ata vizitojnë.

Kodi i Sjelljes së Furnizuesit

Grupi Wizz Air po i kushton vëmendje të veçantë përgjegjësisë mjedisore, shoqërore dhe ekonomike gjatë veprimtarisë së tij dhe ka prezantuar Kodin e Sjelljes së Furnizuesit që prej Prillit 2021 . Wizz Air është i përkushtuar për të bërë biznes me furnitorë dhe partnerë të cilët furnizojnë produkte dhe/ose shërbime për Grupin e Wizz Air të cilët ndajnë angazhimet e Wizz Air për një veprimtari të qëndrueshme mjedisore dhe tregtare dhe operon me standarde të larta sociale dhe të punës. Kodi i Sjelljes i Furnizuesit zbatohet për të gjithë Furnizuesit e Wizz Air si dhe furnizuesit dhe nënkontraktuesit e tyre dhe ai është pjesë integrale e të gjitha paketave dhe proceseve kontraktuese.


Duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në 1 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Seksioni tjetër

Ekonomia

Seksioni tjetër

Qeverisja

Cilësia dhe integriteti i Bordit/Administrimit

Mbikëqyrje e plotë e bordit nëpërmjet Komitetit të Qëndrueshmërisë dhe Kulturës. Deri në vitin 2026, ne premtojmë të arrijmë një kuotë prej të paktën 40% të përfaqësimit të femrave në pozicionet drejtuese (Shefat, Zyrtarët, EVP-të dhe CEO). Për këtë kemi përfshirë diversitetin gjinor të Stafit të Menaxhimit në strukturën tonë të shpërblimit duke filluar nga viti financiar 2022. Gjithashtu kemi bërë një zotim të fortë për të mbyllur boshllëkun e diversitetit në dhomën tonë të Bordit, me synimin për të arritur 33% bord drejtuesish femra deri në vitin 2026, në përputhje me nismën e Hampton Alexander.

Menaxhimi i Riskut

Bordi ka një mbikëqyrje të plotë për procesin e Administrimit të Riskut të Ndërmarrjes (MRN), me një vlerësim të hollësishëm të risqeve kryesore që lidhen me modelin e biznesit, performancën e ardhshme, aftësinë paguese ose likuiditetin e Wizz Air. Ne menaxhojmë rreziqet që kanë të bëjnë me klimën dhe ESG nëpërmjet kuadrit ERM të korporatës.

Komiteti i auditimit dhe riskut

Ky proces i menaxhimit të riskut futet në Këshillin e Riskut, në Komitetin e Auditimit dhe Riskut dhe në Bordin e Drejtorëve, dhe si i tillë ka mbështetje të fuqishme dhe prioritet për sa i përket nxitjes së planeve tona të biznesit dhe masave për të pakësuar risqet.

Për sa i përket vitit financiar 2021, Wizz Air ka harmonizuar raportimin e tij të jashtëm me rekomandimet e TCFD.

Seksioni tjetër

Njerëzit Mjedisi Ekonomia Qeverisja


Faleminderit per vemendjen tuaj!

Fillim i ri