Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Njerëzit
Mjedisi
Ekonomia

Care more Live more Be more

Ne besojmë se udhëtimi ofron shanse që mund ta përmirësojnë jetën dhe botën përreth nesh

Më shpini në

Ne jemi të përkushtuar

për t'u siguruar që gjithkush, kudo që të jetë të mund të përfitojë nga udhëtimi me çmimet më të ulëta, ndërsa kemi gjithnjë parasysh impaktin shoqëror, ekonomik dhe mjedisor të veprimeve tona. Strategjia jonë është ngritur mbi biletat e ulëta dhe diversifikimin e rrjetit, të mbështetura këto nga procese efikase dhe të qëndrueshme pune, si dhe një shërbim klientësh i cilësisë së lartë.

avion i ri
mosha mesatare e flotës sonë
profesionistë që punojnë për ju
ulje e emetimeve të CO2 për pasagjer deri në 2030
impakt i drejtpërdrejtë mbi objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-së
përmirësim për efikasitetin e karburantit çdo vit përkundër A320ceo
zhvillim aktivitetesh anembanë Evropës
Rrjet nga pika në pikë
në vend të një sistemi me nyje qendrore
250+
avion i ri
47
mosha mesatare e flotës sonë
4500+
profesionistë që punojnë për ju
1/3
ulje e emetimeve të CO2 për pasagjer deri në 2030
8/17
impakt i drejtpërdrejtë mbi objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-së
20%
përmirësim për efikasitetin e karburantit çdo vit përkundër A320ceo
6
zhvillim aktivitetesh anembanë Evropës
Rrjet nga pika në pikë
në vend të një sistemi me nyje qendrore

As one of the fastest growing,

modeli ynë i biznesit me kosto ultra të ulëta na bën që të kemi mundësinë t'u ofrojmë klientëve tanë biletat më të lira, si dhe ta bëjmë fluturimin të përballueshëm për më shumë njerëz se kurrë më parë. Njëherësh jemi gjithashtu të ndërgjegjshëm se zhvillimet tona të shumta ekonomike, shoqërore dhe mjedisore ndikojnë mbi komunitetet tona dhe kemi një sërë nismash, që janë dhe arsyeja që tregon se si WIZZ Cares është në zemër të përpjekjeve tona të qëndrueshmërisë.

Emetimet e karbonit nga Wizz Air

g/RPK
70
68
66
64
62
60
58
56
54
Viti financiar 2013
Viti financiar 2014
Viti financiar 2015
Viti financiar 2016
Viti financiar 2017
Viti financiar 2018
Viti financiar 2019

Si rezultat i nismave të shumta të kursimit të karburantit dhe të modernizimit të vazhduar të teknologjisë sonë, kemi krenarinë të jemi nga kompanitë me shifrat më ulëta të emetimeve në sektorin e aviacionit në Evropë. Për vitin financiar 2019, emetimet e karbonit për pasagjer për kilometër ishin 58,5 gramë, më pak se 59,9 i mëparshëm dhe që është thuajse sa gjysma e mesatares së sektorit. Lexoni më shumë në raportin tonë vjetor.

MJEDISI

Ne dëshirojmë të jemi opsioni më i gjelbër i udhëtimeve me avion.

Ne synojmë të jemi opsioni më i gjelbër i udhëtimeve me avion dhe punojmë së tepërmi në uljen e vazhduar të gjurmës sonë mjedisore. Modeli ynë me kosto ultra të ulëta shfrytëzon avionët tanë më efikasë Airbus për lidhjen e destinacioneve në një rrjet nga pika në pikë me shfrytëzim të lartë të avionëve. Një prej mënyrave me anë të së cilës mund të ulim gjurmën mjedisore të çdo pasagjeri është duke u siguruar që avionët t'i fluturojmë me sa më shumë pasagjerë të jetë e mundur, kësisoj dhe avionët e WIZZ kanë aktualisht dendësinë më të lartë të ndenjëseve për të gjithë operatorët familjarë të Airbus 320.

A321NEO – NJË MODEL QË NDRYSHON RREGULLAT E LOJËS

më pak djegie karburanti përkundër A320ceo
më pak emetime CO2 përkundër A320ceo
distanca më të gjata fluturimi përkundër A320ceo
më pak zhurmë përkundër A320ceo
më pak kosto për njësi përkundër A320ceo

PIKAT TONA TË FORTA

Kabina pa përdorim letrash

Ne përdorim tableta në kabinat tona, duke kursyer mbi
25 000 faqe të printuara për secilin avion

Larje e avionëve dy herë në vit

Ne i lajmë avionët tanë çdo 6 muaj – sa më të pastër të jenë
aq më pak fërkim pësojnë dhe aq më pak karburant u nevojitet. Kjo masë e vogël
kontribuon në 0,2-0,5% kursim në emetime dhe karburant.

Ndenjëse më peshëlehta

Investojmë vazhdimisht në ndenjëse më të reja, më peshëlehta

Larje e motorëve më shpesh
se ç'kërkohet nga rregulloret përkatëse

Larja e motorëve tanë përtej shpeshtësisë së kërkuar ndihmon në
përmirësimin dhe reduktimin e kostove afatgjata të mirëmbajtjes

Angazhim vetëm i një motori gjatë zbritjes në pistë

Kursejmë karburant duke fikur njërin prej motorëve pas mbërritjes

Emetimet më të ulëta të CO2 për pasagjer në sektor

Që nga viti 2012 kemi vënë në zbatim disa projekte, mes të cilave edhe përmirësimin e
shpejtësisë sonë në fluturim, në qasjen tonë, si dhe kemi optimizuar rrjetin tonë çka përbën deri në  
thuajse 100 000 tonë emetime CO2 në vit (3% për avion)

Ulje e ndotjes akustike

Gjeneratorët e tipit me vorbull ulin nivelin e zhurmës

Frenat

Nga viti 2020 avioni ynë i modelit Airbus321neo
do të ketë frena të reja
që janë 20 kg më të lehta

Pajisje Sharklet

Këto shpikje mahnitëse mund të ulin djegien e karburantit në itineraret e gjata  
me 4% dhe të rekrutojnë emetimet tona të CO2 me 800 tonë/vit/avion.  
100% e flotës sonë do të pajisjen me Sharklet deri në vitin 2024.

Revista e avionit

Printuar me letër të ricikluar peshëlehtë

Përdorimi i GPU në vend të APU - kursime prej 200 kg në orë

Kur ofrohet, ne përdorim korrentin nga toka (GPU) për të furnizuar avionin
gjatë fluturimeve të kthimit në destinacionet tona, çka mund të kursejë 200 kg karburant në orë

Njerëzit

Ne aspirojmë të krijojmë mundësi për një të ardhme ku gjithkush
ka shansin të jetojë deri në potencialin e vet maksimal.

Parimet tona për njerëzit përbëhen nga dy pjesë – klientela dhe punonjësit. Ne besojmë në një të ardhme ku gjithkush ka shansin të jetojë në potencialin e vet maksimal dhe ne punojmë fort që t'i zhvillojmë shërbimet tona në mënyrë të atillë që të përmirësojmë përvojën tonë me klientët, t'u japim aftësi njerëzve tanë dhe të mbështesim komunitetet ku shërbejmë. Ne veprojmë në 147 aeroporte në 44 shtete dhe kemi si objektiv që të krijojmë një marrëdhënie aktive me komunitetet në secilin treg tonin. Gjatë vitit 2019, ne sërish iu përkushtuam projekteve të komuniteteve lokale në të gjitha tregjet tona, një nismë që krijon një lidhje më të fortë midis punonjësve tanë dhe komuniteteve ku ne veprojmë.

PUNONJËSIT TANË

Kënaqësia e punonjësve

Anketimi ynë i fundit për kënaqësinë e punonjësve tregoi se punonjësit tanë janë tejet të angazhuar dhe se Wizz Air është punëdhënësi i tyre i preferuar. Kënaqësia e përgjithshme brenda ekipit të WIZZ ishte 79%, çka është 19% më e lartë se përqindja mesatare e angazhimit e matur në Evropë. Në tërësi, 89% e ekipit të WIZZ është optimiste për të ardhmen e kompanisë sonë.

Akademia e Pilotëve e Wizz Air

Ne kemi Akademinë tonë të Pilotëve e cila i ofron mbështetje financiare, duke përfshirë sponsorizimin e pjesshëm, kadetëve të motivuar gjatë trajnimit të tyre fillestar. Kadetët e Akademisë së Pilotëve të cilët e kalojnë me sukses programin mund të nisin punë pranë Wizz Air si pilotë në trajnim.

Ekip i larmishëm

Ne kemi rekrutuar 1200 punonjës të rinj në vitin financiar 2019 – çka është ekuivalente me shifrën mbresëlënëse prej 3,3 kolegësh të rinj që i bashkohen kompanisë çdo ditë.

Barazi në ambientin e punës

Nuk ka asnjë hendek mes gjinive në rrogat dhe biznesin tonë, dhe raporti mes meshkujve dhe femrave është i balancuar, me 51% punonjëse dhe 49% punonjës.

Administrim i lodhjes

Ne monitorojmë e vlerësojmë vazhdimisht rrezikun nga lodhja për të garantuar veprime të sigurta në fluturime. Sistemi ynë i administrimit të ekuipazhit përmban informacion për lodhjen në procesin e vendimmarrjes, për të përmirësuar identifikimin e rreziqeve nga lodhja.

Klientët tanë

Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë një nivel të lartë kënaqësie dhe shërbime efikase ndaj klientëve tanë gjatë të gjithë udhëtimit. Ekipet tona punojnë fort për të përmirësuar komunikimin me klientët gjatë ndërprerjeve të shërbimit dhe për të dhënë mendësi më të reja në gjithë biznesin tonë ndërsa mbeteni gjithmonë të hapur ndaj komenteve.

Lëvizshmëria dhe stili i jetesës aktive

Si kompani ne qëndrojmë në formë dhe efikasë - dhe përpiqemi gjithnjë t'u japim njerëzve në rrjetin tonë shansin që të bëjnë të njëjtën gjë. Duke qenë se e besojmë diçka të tillë, ashtu si udhëtimi i përballueshëm, edhe jetesa e shëndetshme dhe aktive duhet të vihet në dispozicion të të gjithëve. Ne kemi krenarinë të sponsorizojmë aktivitete të ndryshme evropianoqendrore dhe lindore, duke përfshirë Gjysmëmaratonën e Budapestit, aktivitetin tonë kryesor, si dhe garat në Çuj-Napokë, Sofie, Shkup, Kiev dhe Katovicë.

Kënaqësia e klientit

Ne jemi të vetëdijshëm për pasojat dhe impaktin e madh në kënaqësinë e klientit që mund të sjellin ndërprerjet e shërbimit, ndaj dhe jemi në një përditësim të vazhduar të mjeteve tona për t'i informuar pasagjerët de partnerët tanë të administrimit në terren në format më efikase të mundshme. Tani ne kemi njoftime automatike dhe përditësime automatike të statusit të fluturimeve përmes aplikacionit WIZZ, kemi përmirësuar administrimin e bagazheve të humbura si dhe kemi vënë në punë një sistem të ri të automatizuar për planifikimin e hotelit dhe të transportit për pasagjerët të cilëve u duhet të qëndrojnë diku natën për shkak të anulimit të fluturimit

WIZZ Youth Challenge

Konkursi ynë vjetor me raste studimore që u drejtohet studentëve të universiteteve për të zhvilluar një projekt apo ide në një ambient të vërtetë biznesi - linja ajrore mbështet zhvillimin e diplomantëve të rinj anembanë Evropës, një konkurs me raste studimore për të zhvilluar një projekt apo ide në një ambient të vërtetë biznesi.

Personalizim dhe prakticitet nga interneti

Ne punojmë vazhdimisht për të përmirësuar përdorimin nga interneti të wizzair.com dhe të aplikacioneve tona, për t'i bërë më të personalizuara dhe të lehta në përdorim. Jemi duke përditësuar funksionin e kërkimit ku do të jetë e mundur të ruhen destinacione, të bëhen prenotime ekspres dhe të merren rekomandime që do ta bëjnë edhe më të lehtë gjetjen, prenotimin dhe udhëtimin me ne drejt destinacioneve tuaja të ëndrrave.

Administrimi në grup

Partnerët tanë të administrimit në terren janë një pjesë e madhe dhe kontribues në suksesin e ekosistemit ULCC, dhe ne kemi një dialog të hapur me të gjithë partnerët tanë lokalë për të përmirësuar shërbimin dhe komunikimin me klientin.

Ekonomia

Ne synojmë të jemi një mbështetës i ekonomisë
për destinacionet e WIZZ.

Fluturimet e përballueshme mund të përmirësojnë jetën e shumë udhëtarëve, por mund të harrohet lehtë se sa ndikojnë dhe mbi vetë qytetin. Pak gjëra janë aq të vlefshme për ekonominë e një qyteti sa linjat direkte ajrore - sidomos kur këto linja ajrore janë me biletat më të ulëta të Wizz Air. Duke qenë se gjithnjë e më shumë njerëz kanë tani mundësinë të fluturojnë me avion, rritja e numrit të udhëtarëve mbështet ekonominë lokale të vendeve që ata vizitojnë.

Udhëzimet e ACI

Sipas vlerësimeve, duhen krijuar 750 vende pune në terren për çdo 1 milion pasagjerë të transportuar në vit. Në bazë të kësaj përllogaritjeje ne kemi mbështetur krijimin e 26 000 vendeve lokale pune në vitin financiar 2019, duke transportuar 34,6 milionë pasagjerë në rrjetin e itinerareve tona.

Përmirësimi i trafikut dhe i turizmit

Në të gjithë rrjetin tonë, ka disa vendndodhje ku nuk ka pasur shërbime të rregullta ajrore përpara mbërritjes sonë ose ku ne kemi bërë një diferencë të rëndësishme në shifrat e qarkullimit. Pas hapjes së bazës sonë në Varnë në vitin 2017, aeroporti përfitoni një rritje në rang dyshifror në qarkullimin e pasagjerëve, në Maqedoninë e Veriut numrat e pasagjerëve janë trefishuar gjatë 10 viteve të fundit dhe në Kutaisi shifrat e qarkullimit në aeroport janë dyfishuar ku mbi 75% e pasagjerëve shërbehen prej nesh.

Modeli ULCC

Për shkak të modelit tonë të biznesit, ne nënkontraktojmë shumë prej proceseve mbështetëse në të gjitha nivelet e organizimit, drejt partnerëve lokalë të jashtëm, duke punuar në bashkëpunim të ngushtë me mbi 5000 operatorë të kontraktuar përgjatë rrjetit tonë.

Mbrojtja e biznesit të ndershëm dhe të drejtë

Ne kemi vënë në zbatim procedura të brendshme dhe masa të krijuara për të garantuar pajtueshmërinë me të gjitha rregulloret përkatëse antikorrupsion. Politika jonë e antikorrupsionit përcakton parimet, ndalesat dhe udhëzime praktike në lidhje me ryshfetin apo praktikat korruptive, për të cilat kemi zero tolerancë. Këto politika janë pjesë e trajnimit të detyruar vjetor të të gjithë punonjësve të WIZZ, duke garantuar që të gjithë punonjësit të jenë të përditësuar.