Informacioni dhe shërbimet

WIZZ për familjet

Accordions

Mund të përfitoni kursime të mëdha si familje me një anëtarësi në WIZZ Discount Club. Duke blerë anëtarësim Grup, mund të përfitojnë deri në 5 persona nga skontot e mëdha. Kur rezervoni vetëm një udhëtim për familjen tuaj me një anëtarësi Club, njëherësh do të keni kursyer më shumë se sa koston e tarifës së anëtarësimit vjetor.