Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas
Informacione udhëtimi /Shërbimet e Wizz Air ITALY DISCOUNT CLUB Italy discount club

Përfitimet

Nëse jeni të anëtarësuar në Italy Discount Club, mund të përfitoni zbritjet premium gjatë periudhës së anëtarësimit:
Wizz_WDC_Benefits_flight_ticket

€ 5 deri në € 10në tarifat e biletave


nga 14,99 deri në 19,99 Euro merrni 5 Euro zbritje, mbi 19,99 merrni 10 Euro zbritje.
priority boarding icon_WDDC

€ 2në WIZZ Priority

 

Llojet e anëtarësisë

Mund të zgjidhni llojet e mëposhtme të anëtarësimit:

 

Wizz_WDC_Standard_membership
Anëtarësimi standard

Përfitimet për anëtarin dhe një shoqërues

 

€ 39,99 / vit
Wizz_WDC_Group_membership
Anëtarësimi në grup

Përfitimet për anëtarin dhe deri në 5 shoqërues

 

€ 69,99 / vit
Ju lutem vini re

Anëtari i Italy Discount Club duhet të përfshihet te i njëjti rezervim që edhe shoqëruesi i tij të përfitojë nga anëtarësimi.

Llogarisni kursimet!

Ju pëlqen çfarë po dëgjoni? Ja si të bëni anëtarësimin në Italy Discount Club

Anëtarësim i ri

 1. Zgjidhni fluturimet për rezervimin tuaj.
 2. Shtoni anëtarësimin Italy Discount Clubte rezervimi juaj (klikoni butonin “Bli anëtarësim”).
 3. Plotësoni të dhënat e kontaktit.
 4. Përfundoni rezervimin duke kryer pagesënpër rezervimin dhe për anëtarësimin.
 5. Anëtarësimi juaj Italy Discount Club është aktivpër një vit, duke llogaritur nga dita e blerjes.
 6. Sigurohni që të hyni te profili juaj me adresën tuaj të email-it dhe me fjalëkalimin tuaj për rezervimet e ardhshme që të përfitoni nga të gjitha zbritjet e Italy Discount Club.
Përmirëso

Nëse jeni tashmë anëtar, mund të kaloni te Anëtarësimi i Grupit në çfarëdo kohe gjatë periudhës së anëtarësimit duke paguar diferencën e tarifave të anëtarësimit.

Por, ndërrimi i anëtarësimit nuk jua zgjat afatin e anëtarësimit.

Informacionet më të rëndësishme lidhur me anëtarësimin në Italy Discount Club

 • Çmimet promocionale ofrohen për një numër të kufizuar ndenjësesh në itinerare specifike. Për përditësimet më të fundit, shikoni faqen tonë të internetit. Regjistrohuni në lajmet e WIZZ dhe bashkohuni me Italy Discount Club për të përfituar në maksimum nga ofertat dhe promocionet.
 • Gjatë rezervimit të fluturimit tuaj në një monedhë tjetër, shumat që kurseni mund të luhaten sipas luhatjeve të kurseve të këmbimit.
 • Tarifat e biletave Italy Discount Club dhe tarifat e WIZZ Priority vlejnë për pasagjerët shoqërues vetëm kur anëtari i Italy Discount Club është gjithashtu pasagjer në të njëjtin rezervim.
 • Çmimet reale janë sipas disponueshmërisë. Zbritja e Italy Discount Club do të zbritet gjithnjë nga tarifa (normale) e biletës.
 • Zbritjet e tarifave për biletat dhe WIZZ Priority nuk mund të aplikohen për rezervimet e bëra para blerjes së anëtarësimit.
 • Anëtarësimi është i vlefshëm për 12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarikë duke filluar nga data e pranimit të aplikimit tuaj. Italy Discount Club është abonim vjetor. Vini re se tarifa e anëtarësimit nuk rimbursohet në rast mbylljeje të anëtarësisë.
 • Për më shumë informacion, ju lutem lexoni rregullat dhe kushtete Italy Discount Club