Informacioni dhe shërbimet

Shërbimet e partnerëve

E rëndësishme: Disa shërbime nuk ofrohen nga Wizz Air

Nëse doni të ndryshoni ose të anuloni një shërbim partneri, duhet të kontaktoni direkt me ofruesin e shërbimit.

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

SHËRBIMET SHTESË janë produktet dhe/ose shërbimet e blera në lidhje me transportin ajror dhe që ofrohen nga ofrues palë të treta, për shembull makinë me qira, akomodim në hotel, transport në aeroport, parkim në aeroport, shërbimet e korsisë së shpejtë të kontrollit të sigurisë dhe shërbimet e lounge etj.