Informacioni dhe shërbimet

Shërbimet e partnerëve

Partner Services icon

E rëndësishme: Disa shërbime nuk ofrohen nga Wizz Air

Call_center_agent

Nëse doni të ndryshoni ose të anuloni një shërbim partneri, duhet të kontaktoni direkt me ofruesin e shërbimit.

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

SHËRBIMET SHTESË janë produktet dhe/ose shërbimet e blera në lidhje me transportin ajror dhe që ofrohen nga ofrues palë të treta, për shembull makinë me qira, akomodim në hotel, transport në aeroport, parkim në aeroport, shërbimet e korsisë së shpejtë të kontrollit të sigurisë dhe shërbimet e lounge etj.

Për të ndryshuar datën/orën e shërbimeve shtesë të rezervuara që të përputhen me fluturimet tuaja, ju lutemi kontaktoni me ofruesin e shërbimit sepse vetëm ata mund t’ju ndihmojnë më tej.

Ju mund ta anuloni vullnetarisht rezervimin tuaj përmes Call Center-it ose thjesht duke paraqitur një ankesë në uebsajtin tonë. Kini parasysh se do të aplikohen kushtet standarde të përgjithshme.

Për informacion në lidhje me sigurimin tuaj në udhëtim, kontaktoni direkt me ofruesin e sigurimit në udhëtim.

Fatkeqësisht, ne nuk lëshojmë fatura për shërbimet shtesë. Ju lutemi kontaktoni me ofruesin e shërbimit përkatës për të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me faturat.

Nëse anuloni rezervimin, do të aplikohen kushtet standarde të përgjithshme, ju lutemi referojuni Kushteve të përgjithshme të transportit. Për të kontrolluar nëse jepet rimbursim për shërbimet shtesë që keni blerë, ju lutemi kontaktoni me ofruesin e shërbimit përkatës.

Fatkeqësisht, ne nuk japim rimbursime për shërbimet shtesë që nuk janë ofruar nga direkt nga Wizz Air. Për të kontrolluar nëse mund të jepet rimbursim, kontaktoni me ofruesin e shërbimit përkatës.

Krediti do të shfaqet automatikisht në llogarinë tuaj WIZZ. Nëse nuk i keni marrë kreditet në llogarinë tuaj WIZZ mund të paraqisni një ankesë në uebsajtin tonë këtu dhe ne do t’ju asistojmë me këtë.

Ju lutemi kontaktoni me lëshuesin e kartës së kreditit të partneritetit për informacion të mëtejshëm mbi kalimin e pikëve në llogarinë WIZZ

Ju lutemi kontaktoni direkt me ofruesin e shërbimit përkatës për të dërguar ankesën.