Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Shërbime komoditeti në aeroport

convenience_options_security_fast_track

KORSIA E SHPEJTË E KONTROLLIT TË SIGURISË

Me Korsinë e shpejtë të kontrollit të sigurisë ju kaloni përmes kontrollit të sigurisë shumë shpejt, edhe gjatë orareve të pikut.

 

convenience_options_exclusive_lounge

EXCLUSIVE LOUNGE

Shijoni ushqim komplementar, pije, akses në Wi-Fi dhe shërbime të tjera premium