Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

WIZZ Priority

WP Check-in desk

CHECKIN PRIORITAR

E re

sporteli i dedikuar i checkin-it për të lënë bagazhet tuaja më shpejt

priority-boarding-lacb

IMBARKIMI PRIORITAR

imbarkoni mes të parëve

backpack

BAGAZH DORE

(nën ndenjëse)

40x30x20 cm

p.sh.: çantë grash, çantë shpine, çantë laptopi

 

Cabin Baggage New

VALIXHE ME RROTA

MAKS 10 KG

 

55x40x23

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Jo, tarifa për WIZZ Priority Boarding nuk është e rimbursueshme.