Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas
Informacioni i udhëtimit / Shërbimet e Wizz Air WIZZ DISCOUNT CLUB WIZZ DISCOUNT CLUB - Ulje të garantuara!

Përfitimet

Nëse keni anëtarësi në WIZZ Discount Club, mund të përfitoni uljet premium gjatë periudhës së anëtarësimit:
Wizz_WDC_Benefits_flight_ticket

10 euro për biletat


(e vlefshme për biletat nga 19,99 euro)
Wizz_WDC_Benefits_20kg_bag

5 euro për bagazhet e regjistruara

 

(e vlefshme për bagazhet 20 kg dhe 32 kg)

Llojet e anëtarësisë

Mund të zgjidhni llojin e mëposhtëm të anëtarësisë:

 

Wizz_WDC_Standard_membership
Anëtarësimi standard

Përfitimet për anëtarin dhe një shoqërues

 

29,99 euro/vit
Wizz_WDC_Group_membership
Anëtarësimi në grup

Përfitimet për anëtarin dhe deri në 5 shoqërues

 

69,99 euro/vit
Vini re

Anëtari konkret i WIZZ Discount Club duhet të përfshihet në të njëjtin prenotim me shoqëruesin që shoqëruesit e tij të mund të përfitojnë po ashtu të mirat e anëtarësisë.

Llogarisni kursimet!

Ju pëlqen çfarë po dëgjoni? Ja se si ta përfitoni anëtarësinë WDC.

Anëtarësim i ri

 1. Zgjidhni fluturimet për rezervimin tuaj.
 2. Shtoni anëtarësimin vjetor të WIZZ Discount Clubnë prenotimin tuaj (klikoni butonin “Purchase membership (Blini anëtarësimin)”).
 3. Plotësoni të dhënat e kontaktit.
 4. Përfundojeni prenotimin duke kryer pagesënpër rezervimin dhe për anëtarësinë.
 5. Anëtarësia WIZZ Discount Club është aktive për një vit duke u llogaritur nga dita e blerjes.
 6. Sigurohuni që të identifikoheni në profil me adresën e emailit dhe fjalëkalimin tuaj për të përfituar nga uljet e WDC në prenotimet e ardhshme.
Ndërrim plani

Nëse jeni tanimë anëtar mund të kaloni në anëtarësim grupi në çdo kohë gjatë periudhës së vlefshmërisë së anëtarësimit tuaj, duke paguar diferencën në tarifat e anëtarësimit.

Por, ndërrimi i anëtarësimit nuk jua zgjat afatin e anëtarësimit.

Detajet më të rëndësishme për të ditur mbi anëtarësinë WDC.

 • Çmimet promocionale ofrohen për një numër të kufizuar ndenjësesh në itinerare specifike. Për përditësimet më të fundit, shikoni faqen tonë të internetit. Regjistrohuni për buletinin informativ të WIZZ dhe bëhuni pjesë e WIZZ Discount Club për të përfituar sa më shumë nga ofertat dhe promocionet.
 • Gjatë rezervimit të fluturimit tuaj në një monedhë tjetër, shumat që kurseni mund të luhaten sipas luhatjeve të kurseve të këmbimit.
 • Biletat dhe tarifat e internetit për bagazhet në WIZZ Discount Club vlejnë për pasagjerët shoqërues vetëm kur anëtari i WIZZ Discount Club është dhe vetë pasagjer në të njëjtin prenotim.
 • Çmimet aktuale të biletës varen nga disponueshmëria. Ulja e WIZZ Discount Club do t'i zbritet gjithnjë biletës konkrete (normale).
 • Uljet për biletat dhe tarifat e bagazheve nuk mund të bëhen për prenotime të kryera përpara blerjes së anëtarësimit.
 • Për më shumë informacion, lexoni kushtet e përgjithshme të WIZZ Discount Club.