Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Privilege Pass

seat-selection-lacb

ZGJEDHJA E NDENJËSES

duke përfshirë ndenjëse me hapësirë shtesë për këmbët dhe ndenjëse në radhë të parë

priority-boarding-lacb

IMBARKIMI PRIORITAR

Bëhuni mes të parëve që imbarkohen

backpack

BAGAZH DORE

40 x 30 x 20 cm

p.sh.: çantë grash, çantë shpine, çantë laptopi

(NËN NDENJËSE)

Cabin Baggage New

VALIXHE ME RROTA

MAKS. 10 KG

55 x 40 x 23 cm

Accordions

Anëtarësimi nuk është i disponueshëm për fëmijët nën moshën 14 vjeçare.

Privilege Pass është i patransferueshëm. Nëse mësoni rreth përdorimit të paautorizuar të Privilege Pass, ju lutemi njoftoni menjëherë Wizz Air. 

Lexoni më shumë informacion në Kushtet e përgjithshme të Privilege Pass!

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Mund të shtoni të dy Privilege Pass Membership gjatë prenotimit të udhëtimit dhe pas tij, si aktivitet të pavarur.

Jo, shërbimi Privilege Pass vlen vetëm për atë pasagjer regjistrimi i të cilit është përdorur gjatë blerjes së anëtarësisë Privilege Pass dhe nuk mund t'i zgjeroni përfitimet drejt shoqëruesve të tjerë;

Jo, emri i anëtarit të Privilege Pass nuk mund të ndryshohet. Kini parasysh se ky shërbim nuk është i transferueshëm.