Informacioni dhe shërbimet

Llogaria WIZZ

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Disa regjistrime mund t’i përkasin një adrese emaili, që në këto raste bllokojnë aksesin e njëra-tjetrës. Ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air dhe kolegët tanë do të bashkojnë disa llogari në një.

Është e mundur që ju të keni qenë identifikuar dhe të keni rezervuar fluturimet me një profil tjetër. Ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air!

Ju mund të korrigjoni gabimet thjesht duke rishkruar të dhënat personale në profilin tuaj. Për të bërë këtë, thjesht identifikohuni dhe klikoni te “Profili im”. Të gjitha fushat mund të modifikohen, përveç emrit, titullit dhe adresës së emailit. Pas modifikimit, klikoni te “Ruaj” për të finalizuar korrigjimet. Ju mund të kontaktoni gjithashtu me Call Center-in e Wizz Air për ndihmë.