Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Llogaria WIZZ

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Disa regjistrime mund t’i përkasin një adrese emaili, që në këto raste bllokojnë aksesin e njëra-tjetrës. Ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air dhe kolegët tanë do të bashkojnë disa llogari në një.

Është e mundur që ju të keni qenë identifikuar dhe të keni rezervuar fluturimet me një profil tjetër. Ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air!

Ju mund të korrigjoni gabimet thjesht duke rishkruar të dhënat personale në profilin tuaj. Për të bërë këtë, thjesht identifikohuni dhe klikoni te “Profili im”. Të gjitha fushat mund të modifikohen, përveç emrit, titullit dhe adresës së emailit. Pas modifikimit, klikoni te “Ruaj” për të finalizuar korrigjimet. Ju mund të kontaktoni gjithashtu me Call Center-in e Wizz Air për ndihmë.