Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Llogaria WIZZ

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Disa regjistrime mund t’i përkasin një adrese emaili, që në këto raste bllokojnë aksesin e njëra-tjetrës. Ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air dhe kolegët tanë do të bashkojnë disa llogari në një.

Është e mundur që ju të keni qenë identifikuar dhe të keni rezervuar fluturimet me një profil tjetër. Ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air!

Ju mund të korrigjoni gabimet thjesht duke rishkruar të dhënat personale në profilin tuaj. Për të bërë këtë, thjesht identifikohuni dhe klikoni te “Profili im”. Të gjitha fushat mund të modifikohen, përveç emrit, titullit dhe adresës së emailit. Pas modifikimit, klikoni te “Ruaj” për të finalizuar korrigjimet. Ju mund të kontaktoni gjithashtu me Call Center-in e Wizz Air për ndihmë.

Mund ta rimbushni balancën e llogarisë suaj WIZZ me transfertë bankare ose duke konvertuar pikët e fituara në kartat e kreditit WIZZ të partneritetit. Ju lutemi telefononi Call Center-in e Wizz Air për të kërkuar rimbushje - kolegët tanë do të kujdesen për regjistrimin tuaj dhe do t’ju japin numrin e llogarisë bankare të WIZZ që nevojitet për transaksionin.

Pasi është transferuar pagesa, shuma do të kreditohet në balancën e llogarisë suaj WIZZ brenda dy ditëve. Ju do të merrni një njoftim me email rreth kësaj.

Shuma minimale e rezervimit është 300 euro.

Ju lutemi vini re se pikët e kartës së kreditit mund të jenë subjekt i datave të skadimit, në përputhje me marrëveshjen tuaj me lëshuesin e kartës.