Informacioni dhe shërbimet

Llogaria WIZZ

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Disa regjistrime mund t’i përkasin një adrese emaili, që në këto raste bllokojnë aksesin e njëra-tjetrës. Ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air dhe kolegët tanë do të bashkojnë disa llogari në një.