Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Overview

icon_CEE
#1
IN CEE
airplane_AIRCRAFT
150
AIRCRAFT

with an average age of 5.2 years

Family Bundle
7.8m
passengers H1 F22
self connection search icon
1,140+
routes
Airport Checkin icon
196
airports
in 51 countries
Air Host
5,550+
aviation professionals

Results F22 8 June 2022

Wizz Air management will host a conference call for analysts and institutional investors at 09.00 BST (10.00 CET).

 

Details for the conference call are:

 

Europe +44 20 7192 8338 

USA +1 646 741 3167 

Passcode: 3775874

 

Webcast

F22 Post-close Trading Statement 14 prill, 2022

27.1 million passengers

1.4 EUR billion total cash

3,624,322 passengers

See all traffic data

83.4% Load factor

See all traffic data