Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

General information

icon_CEE
#1
IN CEE
airplane_AIRCRAFT
124
AIRCRAFT

with an average age of 5.4 years

Family Bundle
40m
passengers p.a.
self connection search icon
810
routes
Airport Checkin icon
164
airports
in 46 countries
Air Host
4500+
aviation professionals

Latest results 29 korrik, 2020

-74% cost

+13.6% unit revenue increase

1,824,452 passengers

See all traffic data

60.5% Load factor

See all traffic data