Informacioni dhe shërbimet

Tarifat e fluturimit dhe paketat

Accordions

Udhëtoni lehtë

Basic Fare është për ata që dëshirojnë të zgjedhin me kujdes shërbimet që i konsiderojnë të rëndësishme. Përfshin një bagazh dore falas (madhësia maks. 40 x 30 x 20 cm) dhe regjistrim bagazhi në internet, të disponueshëm bazuar në përzgjedhjen e ndenjëses.

bundle-large-cabin-bag-greyBagazh dore

bundle-online-checkin-grayRegjistrim bagazhi në internet