Informacioni dhe shërbimet

WIZZ Flex

Flight change

NDRYSHIM FLUTURIMI NË INTERNET PA TARIFË NDRYSHIMI


 

Refund to wizz account

RIMBURSIM NË LLOGARINË E WIZZ NË RAST ANULIMI TË REZERVIMIT TUAJ