Informace a služby

Kontaktujte nás

Harmoniky

  • Pokud chcete zjistitstav svého nadcházejícího letukterý se uskuteční dnes nebo zítra ráno, použijtekontrolu stavu letu. V případě pozdějších letů zkontrolujte příslušnou rezervaci ve svémúčtu WIZZnebo použijte chatovacího robota.
  • Jestliže potřebujete zjistitcestovní omezenínámi provozované trasy, použijtemapu plánování cest.
  • Pokud chcete zjistitcestovní informace pro konkrétní země, projděte si stránkuCestovní omezení v jednotlivých zemích.