Информации и услуги

Како се плаќа со банкарска трансакција

Пропуштање на крајниот рок

Плаќањето мора да се изврши во рок од 1 работен ден по резервирањето или резервацијата ќе се откаже. Ако не добиете потврда на Вашата резервација во рок од 5 дена по банкарската трансакција, контактирајте со Центарот за поддршка на Wizz Air за да потврдите дека уплатата е примена.

Грешка со шифрата за потврда

Ако направите грешка при внесувањето на шифрата за потврда во полето за коментари, ќе биде невозможно да се идентификува резервацијата. Ако шифрата за потврда не одговара на шифрата испратена во е-поштата со упатства, резервацијата ќе се откаже. Плаќањата што не може да се идентификуваат ќе се вратат назад откако ќе се одбијат административните трошоци.

Повеќе резервации платени со една трансакција

Повеќе резервации (со различни шифри за потврда) треба да се платат со одделни банкарски трансакции. Ако неколку резервации се платат со само една банкарска трансакција, нема да може да се усогласат плаќањата и резервациите ќе се откажат.

Ако сакате да платите со банкарска трансакција, мора да резервирате најмалку 14 дена пред датумот на поаѓање.

Префрлен е недоволен износ

Средствата од банкарската трансакција треба да го покријат целиот износ на резервацијата. Ако плаќањето не го покрие целиот износ на резервацијата, резервацијата ќе се откаже.