Informacioni dhe shërbimet

Si të kryeni transfertë bankare

Accordions

Humbja e afatit përfundimtar

Pagesa duhet të kryhet brenda 1 dite pune pas kryerjes së rezervimit ose ndryshe do të anulohet. Në rast se nuk merrni konfirmim për rezervimin tuaj brenda 5 ditëve nga kryerja e transfertës bankare, ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air për të verifikuar marrjen e pagesës suaj.

Gabimi në kodin e konfirmimit

Kryerja e një gabimi gjatë shkrimit të kodit të konfirmimit në fushën e komenteve, e bën të pamundur identifikimin e rezervimit. Nëse kodi i konfirmimit nuk përputhet me kodin e dërguar në emailin e udhëzimeve, rezervimi do të anulohet. Pagesat që nuk mund të identifikohen do të kthehen mbrapsht pas zbritjes së kostove administrative.

Rezervimet e shumëfishta me një transfertë

Rezervimet e shumta (me kode të ndryshme konfirmimi) duhet të paguhen me transferta bankare të veçanta. Nëse disa rezervime mbulohen me vetëm një transfertë bankare, ne nuk do të jemi në gjendje të pranojmë pagesat dhe rezervimet do të anulohen.

Nëse dëshironi të paguani me transfertë bankare, duhet ta kryeni rezervimin të paktën 14 ditë përpara datës së nisjes.

Është transferuar shumë e pamjaftueshme

Shuma e transfertës bankare duhet të mbulojë shumën e plotë të rezervimit. Në rast se pagesa nuk mbulon shumën e plotë të rezervimit, ajo do të anulohet.