Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Si të kryeni transfertë bankare

Accordions

Humbja e afatit përfundimtar

Pagesa duhet të kryhet brenda 1 dite pune pas kryerjes së rezervimit ose ndryshe do të anulohet. Në rast se nuk merrni konfirmim për rezervimin tuaj brenda 5 ditëve nga kryerja e transfertës bankare, ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air për të verifikuar marrjen e pagesës suaj.

Gabimi në kodin e konfirmimit

Kryerja e një gabimi gjatë shkrimit të kodit të konfirmimit në fushën e komenteve, e bën të pamundur identifikimin e rezervimit. Nëse kodi i konfirmimit nuk përputhet me kodin e dërguar në emailin e udhëzimeve, rezervimi do të anulohet. Pagesat që nuk mund të identifikohen do të kthehen mbrapsht pas zbritjes së kostove administrative.

Rezervimet e shumëfishta me një transfertë

Rezervimet e shumta (me kode të ndryshme konfirmimi) duhet të paguhen me transferta bankare të veçanta. Nëse disa rezervime mbulohen me vetëm një transfertë bankare, ne nuk do të jemi në gjendje të pranojmë pagesat dhe rezervimet do të anulohen.

Nëse dëshironi të paguani me transfertë bankare, duhet ta kryeni rezervimin të paktën 14 ditë përpara datës së nisjes.

Është transferuar shumë e pamjaftueshme

Shuma e transfertës bankare duhet të mbulojë shumën e plotë të rezervimit. Në rast se pagesa nuk mbulon shumën e plotë të rezervimit, ajo do të anulohet.

Transfertat bankare drejt Ukrainës mund të kryhen vetëm nga llogaritë bankare ukrainase. Për transfertat bankare jashtë Ukrainës, pagesat e marra do t’i kthehen llogarisë bankare të dërguesit dhe rezervimi nuk do të konfirmohet. Nëse nuk keni llogari bankare ukrainase, ju mund të paguani për fluturimet që nisen nga Ukraina vetëm me kartë.

Nga Serbia, mund të kryhen vetëm transferta bankare jorezidente me dinarë serbë (RSD) .