Informace a služby

Refundace a kompenzace

Up to 2 weeks

Až 2 týdny

[cancellation location=wizzairComCallCentre] POPLATEK
Zrušte svoji rezervaci dříve než 14 dnů před odletem a jediné, co budete muset uhradit, abyste obdrželi refundaci, je poplatek za zrušení rezervace.

within 2 weeks

Během 2 týdnů

[seat-protection location=wizzairComCallCentre] POPLATEK + SLUŽBY
Pokud zrušení provedete během 14 dnů před odletem, budete muset zaplatit vyšší poplatek a nebudete mít nárok na vrácení poplatků uhrazených za zakoupené služby.

wizz-flex-icon

Očekáváte změny? Pořiďte si službu WIZZ Flex

Zakoupení služby WIZZ Flex vám umožní změnit datum, čas a trasu letu on-line, kolikrát budete potřebovat.

Více informací o služběWIZZ Flex

Harmoniky

Zrušení rezervace je třeba provést nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem odletu daného letu. Upozorňujeme, že zrušení bude považováno za dokončené po přijetí příslušné platby (je-li vyžadována). Platby lze provádět pouze platební kartou.

a. V případě rezervací jednosměrných letů:Zrušení rezervace je třeba provést do 3 hodin před plánovaným časem odletu.

b. V případě rezervace obousměrných letů:

i. Pokud rezervace zahrnuje zpáteční let, zrušení může být provedeno předtím, než proběhne první let. V tomto případě budou zrušeny oba lety. Například u letu Budapešť – Londýn Luton – Budapešť je možné provést zrušení pouze před letem Budapešť – Londýn Luton. V tomto případě budou zrušeny oba lety, tedy Budapešť – Londýn Luton a Londýn Luton – Budapešť.

ii. Pokud první let již proběhl, zrušení není možné.

Chcete-li rezervaci zrušit, přihlaste se k vašemu (vlastník rezervace) profilu WIZZ a proveďte volbu v tomto profilu. Narazíte-li na jakékoli potíže, obraťte se natelefonické centrum společnosti Wizz Air.

c. Proces zrušení rezervací, které zahrnují více než jednoho pasažéra (neskupinové rezervace, 2–10 osob)

 1. Chcete-li rezervaci zrušit, přihlaste se do svého účtu WIZZ.
 2. Vyberte rezervaci, kterou chcete zrušit.
 3. Vyberte pasažéry, na které se zrušení bude vztahovat (v případě, že chcete rezervaci zrušit pro všechny pasažéry, můžete je všechny vybrat ve stejném procesu).
 4. Potvrďte zrušení a uhraďte platbu spojenou se zrušením (je-li požadována).
 5. V případě, že byla původní rezervace zcela nebo částečně zaplacena pomocí poukazu WIZZ, jsou změny možné pouze pro všechny pasažéry a všechny lety zároveň.

Příslušné platby v případě zrušení rezervace

1. Poplatek za zrušení rezervace se odvíjí od počtu dní zbývajících do odletu a je účtován za pasažéra a let dle podmínek uvedených níže.

 • Poplatek za zrušení rezervace – více než 14 dnů do odletu: [cancellation location=WizzairComCallCentre] za pasažéra a let
 • Poplatek za rezervaci místa – 14 dnů před odletem a méně: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] za pasažéra a let
 • Pokud se zrušení provede více než 14 dní před odletem, pasažér bude mít nárok na refundaci celkové ceny letenky po odečtení poplatku za zrušení rezervace a obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club.
 • Pokud bude zrušení provedeno 14 dnů před odletem, pasažér bude mít nárok na refundaci celkové ceny letenky po odečtení poplatku za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club a dalších služeb

2. Obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club

Splatná částka se skládá z rozdílu mezi běžnou cenou letenky a cenou v rámci slevového programu WIZZ Discount Club a běžným poplatkem za zavazadlo a poplatkem v rámci slevového programu WIZZ Discount Club. V případě, že rezervaci zruší člen slevového programu WIZZ Discount Club, tyto poplatky zůstanou platné pro pasažéry zůstávající v rezervaci, protože přijdou o výhody členství ve slevovém programu WIZZ Discount Club.

Poplatek za zrušení rezervace a obnovu výhod slevového programu WIZZ Discount Club se odečte z částky zaplacené pasažérem, jehož rezervace se ruší, a to následujícím způsobem:

 • Pokud je částka zaplacená pasažérem, jehož rezervace se ruší, vyšší než poplatky související se zrušením (poplatek za zrušení rezervace / poplatek za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club), rozdíl bude vrácen na účet WIZZ vlastníka rezervace (osoby, která vytvořila původní rezervaci) v kreditech WIZZ.
 • Pokud je částka zaplacená pasažérem, jehož rezervace se ruší, nižší než poplatky související se zrušením (poplatek za zrušení rezervace / poplatek za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club), je nutné zaplatit pouze obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club.
 • Pokud se částka zaplacená za pasažéra, jehož rezervace se ruší, rovná poplatkům související se zrušením (poplatek za zrušení rezervace / poplatek za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club), není nutné nic hradit a nebudou se vracet žádné peníze.

Další důležité informace:

V případě žádosti o refundaci na účet WIZZ budou všechny lety všech pasažérů v rezervaci zrušeny a budou neplatné. Poté, co bude on-line provedeno zrušení a požádáte o kredit účtu WIZZ, se tento proces stane nevratným a již nebude možné provést žádnou další změnu. Kredity WIZZ nelze později převést na původní způsob platby.

V případě, že chcete částku k refundaci zaslat zpět na vaši debetní/kreditní kartu prostřednictvím bankovního převodu nebo jakéhokoli jiného způsobu platby použitého pro uhrazení původní rezervace, kontaktujtetelefonické centrum Wizz Air(zatím není k dispozici on-line alternativa). V takovém případě nehradítepoplatek za transakci prostřednictvím telefonického centra.

Upozorňujeme, že pokud jste za svou rezervaci původně zaplatili kredity účtu WIZZ, můžete požádat o refundaci pouze ve formě kreditů WIZZ – není možné je převést na jiný typ platby.

Pokud jste si zakoupili letenku Plus Fare nebo máte rezervaci se službou WIZZ Flex, můžete požádat o refundaci kupní ceny. Kupní cena vaší rezervace bude připsána na váš účet WIZZ jako kredit. Upozorňujeme, že kupní cena služby WIZZ Flex nebude vrácena na váš účet WIZZ a její hodnota bude odečtena od výše kupní ceny. Upozorňujeme, že pokud je zrušení rezervace provedeno se službou WIZZ Flex, pravidla doby platnosti kreditu se liší. Prostudujte sismluvní podmínky služby WIZZ Flex.

Případná částka k refundaci po odečtení příslušných poplatků bude převedena v podobě kreditů WIZZ na účet WIZZ vlastníka rezervace, a to do 72 hodin od odeslání požadavku. Připsaná částka bude dostupná na účtu WIZZ po dobu 1 roku (kromě služby WIZZ Flex, v jejímž případě platí doba vypršení platnosti 90 dnů) a lze ji použít k zakoupení nových letenek a služeb společnosti Wizz Air.

Členství ve slevovém programu WIZZ Discount Club a balíčky Privilege Pass zakoupené během rezervace původního letu, se spolu se zrušením rezervace automaticky nezruší. Další podrobnosti naleznete na stránkách WIZZ Discount Club a Privilege Pass.

Služby zakoupené od třetích stran během rezervace původního letu (např. pojištění, transfer z/na letiště) se během procesu zrušení letu nezruší automaticky. Chcete-li tyto služby zrušit, obraťte se přímo na poskytovatele nabízejícího tyto služby.

V případě zrušení letu máte v souladu s našimi všeobecnými přepravními podmínkami, s výjimkou případů upravených nařízením (ES) č. 261/2004 (dále jako „nařízení“), které upravuje obecná pravidla kompenzace a asistence pasažérům v případě zamítnutí nástupu na palubu a zrušení nebo dlouhodobého zpoždění letu, následující možnosti.

 1. Můžete změnit rezervaci na další volný let na stejné/podobné trase. V případě, že ve stejný nebo následující den nebudou k dispozici žádné lety (a pozdější dostupné termíny nejsou vhodné s ohledem na váš účel cesty), můžete si cestu zajistit samostatně prostřednictvím jiné letecké společnosti nebo jiného vhodného dopravního prostředku (zejména vlak, autobus nebo pronajatý automobil). Upozorňujeme, že jakákoliv alternativní doprava do vaší destinace musí proběhnout za srovnatelných přepravních podmínek. Související přiměřené a řádně zdokumentované náklady a výdaje nám mohou být předloženy k proplacení prostřednictvím stránek wizzair.com. Nezapomeňte proto shromáždit a předložit všechny příslušné účtenky a faktury spojené s náklady na jakoukoliv takovou alternativní dopravu (např. jízdenka nebo palivo); nebo
 2. Můžete svoji rezervaci zrušit a požádat o refundaci za zrušený let a případně zpáteční let v kreditech WIZZ na váš účet WIZZ; později budete moci požádat o refundaci prostřednictvím původního způsobu platby namísto kreditů WIZZ.

Pokud si přejete svou volbu změnit, můžete tak učinit v souladu s všeobecnými podmínkami a po zaplacení odpovídajícího poplatku.

Upozorňujeme, že ve vztahu k doplňujícím službám v případě zrušení platí zásady pro vrácení poplatků třetí strany.

Chcete-li získat přístup k těmto možnostem, přihlaste se k vašemu (vlastník rezervace) profilu WIZZ a proveďte volbu v tomto profilu. Narazíte-li na jakékoli potíže, obraťte se natelefonické centrum společnosti Wizz Air.

Vedle výše uvedených možností vám zdarma zprostředkujeme dva telefonní hovory (případně si můžete vybrat dálnopis, fax nebo e-mail), nebo pokud vám společnost Wizz Air nebude moci tyto možnosti nabídnout, proplatíme vám náklady na tuto komunikaci.

Případně, dojde-li ke změně trasy a čas odletu nového letu připadá na den následující po původně plánovaném datu odletu zrušeného letu, zdarma vám zajistíme ubytování v hotelu a transfer mezi letištěm a místem ubytování. Pokud vám společnost Wizz Air nebude schopná takovou péči zajistit, uhradíme vám náklady na stravu, ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Upozorňujeme, že úhrada výše uvedených nákladů na asistenci platí do přiměřené výše a tyto náklady je nutné doložit fakturami.

Kromě toho vám společnost Wizz Air vyplatí kompenzaci v souladu s článkem 7 nařízení:

ČÁSTKA

VZDÁLENOST

POZNÁMKA

250 EUR

1 500 km nebo méněJe-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 2 hodiny, tato částka se sníží o 50 %.

400 EUR

1 501 až 3 500 km v případě veškerých letů v rámci EU (EU-EHP).Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 3 hodiny, tato částka se sníží o 50 %.

600 EUR

více než 3 500 km (platí pouze pro lety mimo EU (EU-EHP))Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 4 hodiny, tato částka se sníží o 50 %.

Výše uvedená částka kompenzace nebude uhrazena, pokud jste byli o zrušení informováni:

 • Dva týdny před naplánovaným časem odletu;
 • 2 týdny až 7 dnů před naplánovaným časem odletu a je vám nabídnut alternativní let společnosti Wizz Air, jehož čas odletu není víc než 2 hodiny před naplánovaným časem odletu a čas příletu je méně než čtyři hodiny po naplánovaném čase příletu;
 • Méně než 7 dnů před naplánovaným časem odletu a je vám nabídnut alternativní let společnosti Wizz Air, jehož čas odletu není víc než hodinu před naplánovaným časem odletu a čas příletu je méně než 2 hodiny po naplánovaném čase příletu.

Upozorňujeme, že nebudeme povinni kompenzaci uhradit v případě, že zrušení způsobily mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné zabránit i přes to, že byla přijata všechna přiměřená opatření.

Výjimečné okolnosti se týkají mimo jiné následujících důvodů: řízení letecké dopravy, počasí, protestní stávka zaměstnanců (jiná než stávka zaměstnanců společnosti Wizz Air v rámci odvětví), teroristický útok nebo bezpečnostní důvod, uzavření letiště nebo ranveje, občanský nepokoj, vyšší moc, důvody spojené s bezpečností letu.

Každý případ bude posouzen individuálně, aby se stanovilo, zda jej ovlivnily nevyhnutelné výjimečné okolnosti.

Máte-li jakékoli stížnosti týkající se uplatňování vašich práv vyplývajících z nařízení, můžete kontaktovat vnitrostátní subjekt pověřený prosazováním práva dle místa odletu (http://apr.europa.eu).

V případě zpoždění letu máte v souladu s nařízením (ES) č. 261/2004 (nařízení), které upravuje obecná pravidla kompenzace a asistence pasažérům v případě zamítnutí nástupu na palubu a zrušení nebo dlouhodobého zpoždění letu, následující možnosti.

VZDÁLENOST

DÉLKA ZPOŽDĚNÍ

ASISTENCE POSKYTNUTÁ NA JEDNOHO PLATÍCÍHO PASAŽÉRA

1 500 km nebo méně

2 hodiny nebo více

 • občerstvení a jídlo v hodnotě, která odpovídá vašemu zpoždění
 • dva telefonní hovory nebo dálnopisné či faxové zprávy nebo e-maily (pokud společnost Wizz Air tyto služby nedokáže zajistit, uhradíme náklady do přiměřené výše, podpořené fakturami)

1 501–3 500 km

3 hodiny nebo více

3 501 km nebo více

4 hodiny nebo více

Je-li váš let zpožděný minimálně o 5 hodin, můžete si vybrat některou z následujících možností (dodatečně k výše uvedené asistenci):

 • Můžete změnit rezervaci na další volný let na stejné/podobné trase. V případě, že ve stejný nebo následující den nebudou k dispozici žádné lety (a pozdější dostupné termíny nejsou vhodné s ohledem na váš účel cesty), můžete si cestu zajistit samostatně prostřednictvím jiné letecké společnosti nebo jiného vhodného dopravního prostředku (zejména vlak, autobus nebo pronajatý automobil). Upozorňujeme, že jakákoliv alternativní doprava do vaší destinace musí proběhnout za srovnatelných přepravních podmínek. Související přiměřené a řádně zdokumentované náklady a výdaje nám mohou být předloženy k proplacení prostřednictvím stránek wizzair.com. Nezapomeňte proto shromáždit a předložit všechny příslušné účtenky a faktury spojené s náklady na jakoukoliv takovou alternativní dopravu (např. jízdenka nebo palivo).
 • Můžete zrušit rezervaci a vrátíme vám celkovou cenu, za kterou jste zrušený let zakoupili, a to za neuskutečněné části cesty a za části, které jste již uskutečnili, pokud let již neslouží účelu vašeho původního cestovního plánu, a dále, je-li to relevantní (tj. v případě navazujících letů)
 • Můžete svou rezervaci zrušit a my vám na váš účet WIZZ připíšeme kredity WIZZ odpovídající plné výši platby za daný let. Tyto kredity můžete v budoucnu využít k zakoupení jakéhokoli letu či služeb společnosti Wizz Air.

Jestliže v důsledku delšího zpoždění čas odletu opožděného letu připadá na den následující po původně plánovaném datu odletu, zdarma vám zajistíme ubytování v hotelu a transfer mezi letištěm a místem ubytování. Pokud vám společnost Wizz Air nebude schopná takovou péči zajistit, na základě předložených faktur vám uhradíme náklady v přiměřené výši na ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Pasažéři, jejichž let má po příletu zpoždění větší než tři hodiny, mají nárok na kompenzaci specifikovanou v článku 7 nařízení, s výjimkou případů, kdy bylo zpoždění způsobeno výjimečnými okolnostmi, kterým nebylo možné předejít, i když byla přijata všechna přiměřená opatření.

Máte-li jakékoli stížnosti týkající se uplatňování vašich práv vyplývajících z nařízení, můžete kontaktovat vnitrostátní subjekt pověřený prosazováním práva dle místa odletu (http://apr.europa.eu).

V případě, že je vám zamítnut nástup na palubu, máte v souladu s nařízením (ES) č. 261/2004 Evropského parlamentu a rady ze dne 11. února 2004, které upravuje všeobecná pravidla týkající se kompenzace a asistence pasažérům v případě zamítnutého nástupu na palubu a zrušení nebo dlouhého zpoždění letů, následující možnosti.

Pokud svoji rezervaci postoupíte výměnou za výhody dobrovolníka, můžete si vybrat následující možnosti (kromě výhod dohodnutých ze strany společnosti Wizz Air):

 1. Přesměrování na let provozovaný společností Wizz Air nebo jinou leteckou společnosti za srovnatelných přepravních podmínek a na vaši cílovou destinaci co nejdříve, podle dostupnosti sedadel.
 2. Vaši rezervaci zrušíme a vrátíme vám celkovou cenu letenky za zrušený let, za kterou jste ho zakoupili, za části neuskutečněné cesty a za části, které jste již uskutečnili, pokud nelze let z jakéhokoli důvodu zajistit dle vašeho původního cestovního plánu, je-li to relevantní (tj. v případě navazujících letů). Provedeme novou rezervaci zpátečního letu provozovaného společností Wizz Air nebo jinou leteckou společností, za srovnatelných přepravních podmínek, na vaše první místo odletu, a to co nejdříve, v závislosti na dostupnosti sedadel.
 3. Obdržíte kredit v plné výši vaší platby za relevantní sektory. Tento kredit lze použít na libovolný let společnosti Wizz Air.

Pokud byl počet dobrovolníků nedostačující a společnost Wizz Air odmítla váš nástup na palubu proti vaší vůli a bez jiného důvodu, bude vám zajištěna pomoc v souladu s následujícím:

 1. Zajistíme občerstvení / poukazy na jídlo v hodnotě odpovídající času čekání.
 2. Nabídneme dva telefonní hovory, telex nebo faxové zprávy nebo e-maily zdarma, nebo pokud společnost Wizz Air tyto možnosti nedokáže zajistit, úhradu nákladů na takovou komunikaci.
 3. V případě změny trasy, je-li čas odletu nového letu den po datu původně plánovaného data odletu zrušeného letu, zdarma vám zajistíme ubytování v hotelu a transfer mezi letištěm a místem ubytování. Pokud vám společnost Wizz Air nebude schopná takovou péči zajistit, uhradíme vám náklady na stravu, ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Upozorňujeme, že úhrada výše uvedených nákladů v sekcích b) a c) platí do přiměřené výše a je třeba ji podložit fakturami.

Kromě toho vám společnost Wizz Air vyplatí kompenzaci v souladu s Článkem 7 směrnice:

Částka

Vzdálenost

Poznámka

250 EUR

1 500 km nebo méně

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekročí naplánovaný čas příletu vámi zarezervovaného letu o 2 hodiny, tato částka se sníží o 50 %.

400 EUR

od 1 500 do 3 500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi zarezervovaného letu o 3 hodiny, tato částka se sníží o 50 %.

600 EUR

více než 3 500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi zarezervovaného letu o 4 hodiny, tato částka se sníží o 50 %.

Máte-li jakékoli stížnosti týkající se uplatňování vašich práv vyplývajících z nařízení, můžete kontaktovat vnitrostátní subjekt pověřený prosazováním práva dle místa odletu (http://apr.europa.eu).

V případě, že dle směrnice (ES) č. 261/2004 máte nárok na kompenzaci, můžete svoji reklamaci zaslat prostřednictvím on-line formuláře Stížnosti.

Ostatní pasažéři mohou odeslat žádost o kompenzaci vaším jménem, pouze pokud jste vy a ostatní pasažéři byli součástí stejné rezervace daného letu. V takovém případě vy nebo ostatní pasažéři, kteří žádost podávají, musíte předložit řádný důkaz o oprávnění, jež vám bylo uděleno.

Na vaši reklamaci odpovíme do 30 dnů.

Reklamace podaná třetí stranou

Reklamace zaslané třetí stranou nezpracujeme, s výjimkou případů, kdy jste vy nebo pasažéři v rezervaci zaslali žádost přímo nám.

Aby se předešlo pochybnostem, podmínky uvedené v předchozím odstavci se nesnaží omezit nebo potlačit vaše právo na konzultaci s právními poradci před tím, než zašlete žádost přímo nám.

Pokud nám třetí strana podá reklamaci vaším jménem (za předpokladu, že jste nám žádost již zaslali přímo vy), třetí osoba je povinna předložit správnou a vhodnou dokumentaci, která prokáže, že je oprávněna vás zastupovat.

Veškeré náhrady vyplacené třetí osobě, která jedná vaším jménem, budou považovány za řádnou platbu náhrady a za stejný let nelze zaplatit další odškodnění, protože neručíme za druhotnou platbu nebo komunikaci mezi Vámi a třetí stranou.

Pověření

Máto právo předat svoji reklamaci třetí straně. Když své právo na náhradu předáte třetí straně, „prodáváte“ své právo na získání kompenzace třetí straně a po uzavření smlouvy o předání bude mít nárok na získání kompenzace třetí strana. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli všeobecné obchodní podmínky vaší smlouvy s třetí stranou ohledně vaší reklamaci.

Předané reklamace můžeme zpracovat, pouze pokud byly splněny následující podmínky:

 • Obdržíme písemné, vámi podepsané, oznámení o předání, ve kterém je uvedeno následující:

oČíslo vaší rezervace

oDůvod, na kterém se reklamace zakládá

oDatum a číslo letu

nebo

 • Originál nebo ověřenou kopii řádně uzavřené smlouvy, která bude přiložena k podané reklamaci.

Administrativní poplatek

Zpracování podaných žádostí nám může generovat další náklady. V souladu s maďarským občanským zákoníkem 6:200. §* takové náklady hradíte vy a třetí strana, které jste reklamaci předali.

V okamžiku splatnosti přiznané náhrady odečteme z vyplácené částky, z důvodu uhrazení výše uvedených nákladů, administrativní poplatek.

Výše administrativního poplatku je 50 EUR. Rovněž je uvedený v části Všechny služby a poplatky.

Správná a vhodná dokumentace v případě zastupování nebo postoupení

V případě, že vás zastupuje jakákoli třetí strana, nebo pokud jste svůj nárok postoupili, v souladu s maďarským občanským soudním řádem, část 325 §*, všechny dokumenty, které nám byly předloženy, musí mít povahu soukromého dokumentu s plnou důkazní silou a musí splňovat následující podmínky:

a) byly sepsány a podepsány vydavatelem; nebo –

Pouze pro účely vysvětlení: Dokument napsaný vaší rukou, s vaším podpisem.

b) byly podepsány dvěma svědky, kteří ověřili, že jmenovaná osoba dokument podepsala, pokud nebyl zcela nebo částečně napsán před nimi, nebo tato osoba deklarovala, že se jedná o její podpis. Dále musí být jasně uvedeny jméno a adresa trvalého bydliště – nebo obvyklého bydliště v případě, že neexistuje trvalé bydliště – obou svědků v dokumentu; – nebo

Pouze pro účely vysvětlení: Není-li dokument napsán Vámi, musí ho podepsat dva další lidé jako svědci a uvést svoji adresu.

c) podpis nebo iniciály podepisující osoby musí být na dokumentu ověřeny soudcem nebo notářem; nebo

Pouze pro účely vysvětlení: Dokument je notářsky ověřený. Znamená to, že notář ověří, že podpis na dokumentu patří vám.

d)* advokát nebo právní zástupce advokátní komory poskytne dokument – řádně podepsaný – jako ověření, že dokument byl transkribován jinou osobou, než signatářem a byl před ním podepsán signatářem, nebo označil podpis za svůj vlastní; – nebo

Pouze pro účely vysvětlení: Dokument musí být podepsán právním zástupcem a vámi [pokud byl vyhotoven právním zástupcem]

e) elektronický dokument je vyhotoven pomocí elektronického podpisu nebo pokročilého elektronického podpisu signatáře na základě ověřeného certifikátu nebo razítka, včetně – je-li tak stanoveno zákonem – časového razítka;

Pouze pro účely vysvětlení: Elektronický dokument byl vytvořen prostřednictvím certifikovaného zařízení, které vás identifikuje a dokument označí způsobilým certifikátem nebo razítkem

*Všeobecné přepravní podmínky, s kterými jste souhlasili v průběhu rezervace, představují smlouvu mezi vámi a námi, jsou v souladu s maďarskými zákony a jako takový se náš smluvní vztah řídí maďarským právem.

V případě úmrtí vašeho blízkého člena rodiny (matka, otec, manželka, muž, registrovaný partner / registrovaná partnerka, sestra, bratr, prarodič, dítě, pravnouče) až 30 dnů před odletem, můžete požádat o vrácení uhrazené částkyprostřednictvím zaslání reklamace. Úmrtní list musíte předložit do 7 dnů od odeslání formuláře s reklamací.

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Vyplňteformulář pro podání reklamacea věnujte velkou pozornost výběru relevantní kategorie.

Obdržíte unikátní ID – vždy ho uvádějte. Uděláme maximum, abychom vaši žádost zpracovali co nejdříve to bude možné. Zcela jistě vám odpovíme do 30 dnů.

V případě změny harmonogramu letu nebo zrušení letu ze strany společnosti Wizz Air před naplánovaným časem odletu vašeho letu vás budeme informovat o těchto změnách a vašich možnostech na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli během rezervace. Upozornění jsou zasílána přímo na kontaktní údaje vlastníka rezervace a týkají se všech pasažérů v rámci dané rezervace. Je povinností vlastníka rezervace / cestovní kanceláře informovat všechny ostatní pasažéry v rámci rezervace o případných změnách letů.

V takových případech si můžete vybrat z následujících možností (tyto se mohou v jednotlivých případech lišit):

 • Přihlaste se na svůj (vlastník rezervace) profil WIZZ a zdarma proveďte změnu své rezervace na jiný let provozovaný společností Wizz Air na stejné nebo – v případě potřeby – srovnatelné trase, a to na základě dostupnosti míst. Pokud nejste s dostupnými lety spokojeni, v průběhu procesu opakované rezervace on-line vám nabídneme možnost refundace.
 • Přihlaste se na svůj (vlastník rezervace) profil WIZZ a požádejte o připsání kreditů WIZZ v plné výši částky uhrazené za zrušenýnebo změněnýlet navýšené o 20 % uhrazeného tarifu za zrušený nebo změněný let na váš účet WIZZ. Tyto cestovní kredity lze v budoucnu použít k nákupu libovolného letu nebo služeb společnosti WIZZ. Budete-li chtít, můžete později namísto kreditů WIZZ požádat o 100% refundaci na základě vašeho původního způsobu platby (s výhradou omezení typu způsobu platby), avšak v takovém případě upozorňujeme, že nebudete mít nárok na výše uvedené 20% navýšení.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Wizz Air nenabízí pasažérům možnost refundace nebo změny rezervace v případech, kdy byla změna zahájena do 14. dne před odletem a změna má za následek časový rozdíl menší než pět hodin.

Budete-li mít s výše uvedeným postupem jakékoli potíže, obraťte se natelefonické centrum společnosti Wizz Air.