Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Si të rezervoni

online

NË INTERNET

Filloni rezervimin tani

 


mobile

APLIKACIONI PËR CELULAR

SHKARKO

landline_phone

CALL CENTER

Numrat e Call Center-it

[callcenter-transaction location=CallCentre] Call Centre Transaction Fee

Accordions

Pasi të kryeni prenotimin, do të merrni një kod konfirmimi - ky ju duhet për checkin-in.

Do t’ju dërgohet një itinerar udhëtimi në adresën e emailit, i cili përfshin

 • një kod unik konfirmimi
 • numrin e fluturimit
 • datën dhe orën e udhëtimit
 • të dhënat e nisjes dhe të destinacionit
 • shpenzimin e plotë

Për pasagjerët që prenotojnë fluturime nga agjenci udhëtimi apo faqe interneti të të tretëve, itinerari do të jepet nga agjenti i udhëtimit. Nëse rezervimi nuk është krijuar nga ju, ndryshimet e mundshme në lidhje me fluturimet do t'ju komunikohen në të dhënat e kontaktit të titullarit të prenotimit.

Mënyra më ekonomike dhe më e shpejtë e rezervimit të ndenjëses. Thjesht kërkoni fluturimin tuaj në faqen tonë kryesore dhe ndiqni hapat.

Plotësoni informacionin e nevojshëm kur t’ju kërkohet:

 • të dhënat e pasagjerit
 • informacioni i kontaktit
 • informacioni i pagesës

Në përfundim të procesit, do t’ju jepet një itinerar udhëtimi. 
Për të rezervuar në internet, ju duhet të jeni të paktën 18 vjeç.

Të ngjashme
Shkarkoni aplikacionin falas për celular të Wizz Air në telefonin tuaj për të rezervuar më lehtë kur jeni në lëvizje! E disponueshme për Android, iPhone dhe si aplikacion Amazon

Mund t'i telefononiqendrës telefonike të Wizz Air në numrat me pagesë sipas shtetit përkatës.

Nëse rezervoni përmes qendrës telefonike të Wizz Air, do t'ju tarfiohet një tarifë transaksioni për qendrën telefonike. Kjo tarifë transaksioni për qendrën telefonike nuk është e rimbursueshme. Kontrollojeni tarifën duke klikuarkëtu.

Të ngjashme

Call Center-i

Ju mund ta paguani në një numër mënyrash të ndryshme:

 • me kartë krediti dhe debiti (Visa, Visa Electron, MasterCard dhe Maestro)
 • me transfertë bankare
 • duke përdorur balancën e llogarisë suaj WIZZ
 • duke përdorur kuponët WIZZ
Të ngjashme
Për më shumë detaje rreth metodave të pagesës, shkoni te faqja Pagesat !

Çmimet tona vetëm vajtje përfshijnë pagesat për taksat, administrimin dhe pagesa të tjera jo-opsionale, si edhe çmimin e bagazhit të dorës (40 x 30 x 20 cm, maks. 10 kg).

Ne i transportojmë pasagjerët direkt mes dy qyteteve. Ne nuk ofrojmë shërbim fluturimesh tranzit, prandaj ju duhet të kryeni checkin-in me bagazhin tuaj për secilin udhëtim.

Lejoni kohë të mjaftueshme mes kohës së mbërritjes të fluturimit të vajtjes dhe kohës së nisjes të fluturimit vijues për marrjen e bagazhit të checkin-it dhe kryerjen e checkin-it dhe procedurave të kontrollit të sigurisë për fluturimin e radhës.

Informacioni i kontaktit që dhatë gjatë kryerjes së rezervimit mund të përdoret për t’ju dërguar informacione në lidhje me ndryshimet e fluturimit. Na nevojitet informacioni i mëposhtëm i kontaktit

 • numri i telefonit/numri i celularit
 • adresa e emailit

Nëse rezervimi është bërë nga një agjent udhëtimi apo një faqe interneti pale të tretë dhe nuk është dhënë adresë emaili për pasagjerin, atëherë për njoftimet do të përdoret adresa e emailit e vetë agjentit të udhëtimit. Është përgjegjësia e agjentit të udhëtimit që t'jua përcjellë këtë informacion.

Wizz Air nuk është përgjegjës për dëmet që burojnë nga raste ku adresa e emailit dhe/ose numri i telefonit të dhënë ishte e pasaktë, ose nëse pasagjeri nuk kishte akses, ose nuk kontrolloi rregullisht adresën e emailit të dhënë nëse pasagjeri nuk ishte i arritshëm me ndonjë prej numrave të dhënë të telefonit.

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Ne bëjmë maksimumin tonë për të ruajtur në mënyrë të sigurt të dhënat tuaja personale, duke parandaluar aksesin, përdorimin, ngacmimin ose fshirjen e paautorizuar. Ne i kushtojnë vëmendje të veçantë transmetimit të sigurt të të dhënave personale dhe financiare përmes kanaleve të enkriptuara duke përdorur teknologjinë e fjalës së fundit Secure Socket Layer (SSL).

Ne ofrojmë gjithashtu një shërbim sigurie në internet për klientët me karta VISA dhe MasterCard. Skemat Verified by VISA dhe MasterCard Secure Code ju japin mundësinë të regjistroni një fjalëkalim shtesë në kartën tuaj të kreditit, në mënyrë që të parandaloni blerjet e paautorizuara në kartën tuaj të kreditit.

Gjatë blerjes – nëse banka juaj është një prej bankave pjesëmarrëse – do t’ju kërkohet të regjistroheni për një prej skemave. Thjesht ndiqni udhëzimet në internet për të konfiguruar fjalëkalimin tuaj shtesë. Disa banka ofrojnë një opsion për t’u regjistruar më vonë, të tjera do t’ju kërkojnë të regjistroheni menjëherë pasi të kryeni transaksionin në internet. Këto skema së shpejti do të bëhen të detyrueshme për të gjithë titullarët e kartave. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni direkt me lëshuesin e kartës suaj.

Wizz Air nuk ka fluturime transit dhe nuk jua mundëson transferimin e pasagjerëve apo të bagazheve të tyre në fluturime të tjera (qoftë nën drejtimin Wizz Air apo të operatorëve të tjerë). Për këtë arsye, ne nuk mund të mbajmë përgjegjësinë për humbjen e mundshme të fluturimeve në vijim.

Nëse prenotoni disa fluturime të Wizz Air në të njëjtën ditë, ato nuk konsiderohen si fluturime transit. Do t'ju duhet sërish të merrni bagazhin, të dilni nga zona e transitit, të shkoni te checkin-i, të lini bagazhin, të kaloni te siguria, imigrimi për fluturimin e radhës. Sigurohuni të merrni dokumente të vlefshme udhëtimi për të gjitha shtetet ku mbërrini apo nga të cilat niseni.

Parashikoni kohë të mjaftueshme mes orës së planifikuar të mbërritjes së fluturimit në mbërritje dhe orës së planifikuar të nisjes të fluturimit vijues.

Për arsye sigurie, kufiri kohor për kryerjen e një rezervimi është 30 minuta. Sistemi ju çidentifikon automatikisht nga llogaria pasi të jetë arritur ky kufi kohor. Nëse ky mesazh ju shfaqet në përfundim të procesit të rezervimit, ju lutemi kontaktoni me Call Center-in e Wizz Air, duke cituar datën e nisjes dhe itinerarin, për të kontrolluar nëse rezervimi juaj është kryer me sukses.

Ju lutemi shtoni "Jr" (që do të thotë “i riu”) pas mbiemrit të pasagjerit më të ri, në mënyrë që sistemi t’ju lejojë të rezervoni fluturimin. Shembull: 1. Smith / John; 2. Smith Jr / John.

Për të gjitha transaksionet që ofrohen nga interneti, do të ketë një tarifë shtesë transaksioni për qendrën telefonike në rast se ato kërkohen përmes qendrës telefonike. Kjo tarifë transaksioni për qendrën telefonike nuk është e rimbursueshme.

Përjashtimet: Tarifa e transaksionit të Call Center-it nuk aplikohet për kërkesat e mëposhtme:

 • shtimi i një fëmije në një rezervim ekzistues
 • shtimi i një foshnje në një rezervim ekzistues
 • shtimi i një foshnje në një ndenjëse shtesë (me ndenjëse makine) në një rezervim ekzistues
 • shtimi i një instrumenti muzikor në rezervimin ekzistues
 • ndryshimi i datës, orës, itinerarit të fluturimit vetëm për një pjesë të pasagjerëve
 • shtimi i një ndenjëseje shtesë nëse udhëtojnë me këmbë të thyer që nuk mund ta përthyejë
 • kërkesa për ndihmë “Meet and Assist” në një rezervim ekzistues
 • caktimi i ndenjëses për PRM (pasagjerë me lëvizje të reduktuar)
 • shtimi i një qeni asistues
 • pajisjet POC
 • korrigjimi i fluturimit
 • korrigjimi i faturës
 • fatura në letër

Do të jetë i nevojshëm ndryshimi i emrit, që është pa pagesë nëse paraqiten dokumentet e udhëtimit dhe certifikata e martesës.

Na kontaktoni duke dorëzuar një Formular ankese në faqen tonë të internetit sa më shpejt të jetë e mundur. Ne do t’ju kontaktojmë me të dhënat se ku duhet t’i dërgoni dokumentet e kërkuara. Mund të duhen deri në 30 ditë për të marrë përgjigje për emailin tuaj. Nëse kërkesa juaj është urgjente, ju rekomandojmë të kontaktoniqendrën telefonike të Wizz Airpër një korrigjim falas të emrit.