Informacioni dhe shërbimet

Check-in dhe imbarkimi

Online

FALAS

printoni kartën tuaj të imbarkimit 
e disponueshmenë bazë të zgjedhjes së vendit
deri në 3 orë para nisjes

shkarkoni aplikacionin

Aplikacioni celular

FALAS

përdorni lejen e imbarkimit me celular
në vend të një karte imbarkimi

Aeroport

PAGUAR*

merrni kartën e imbarkimit në aeroport

(më e lirë nëse blihet përpara)

Accordions

Për të pakësuar kostot dhe për t'i mbajtur biletat tona me çmim të ulët, ne ofrojmë mundësi për check-in online. Check-in online është i disponueshëm duke filluar nga 30 ditë deri në 3 orë paraorës së planifikuar të nisjes nëse kenizgjedhur një vendgjatë rezervimit.

Në rast se nuk i keni blerë ndenjëset gjatë rezervimit tuaj, check-in do të vihet në dispozicion, checkin-i do të bëhet i disponueshëm vetëm 24 orëpara nisjes.

  • bëni check-in online
  • printoni kartën e imbarkimit
  • paraqiteni kartën e imbarkimit të printuar në portë me dokumentet e udhëtimit jo më vonë se 30 minuta përpara orarit të nisjes së fluturimit
  • nëse keni dokumente udhëtimi jo të BE-së, ju duhet të paraqiteni në sportelin e check-in që t’ju kontrollojmë dokumentet dhe t’ju vulosim kartën e imbarkimit
  • nëse keni bagazhe për të lënë, shkoni te sporteli i lënies së bagazheve jo më vonë se 40 minuta përpara nisjes ose sipas rregullave lokale siç përcaktohet në seksionin më poshtë "ORARET E CHECK-INIT" më poshtë.

Nëse udhëtoni brenda zonës Schengen nuk është nevoja të plotësoni të dhënat e dokumentit të udhëtimit gjatë procedurës së check-init në internet, duke qenë se nuk ju kërkohet t'i jepni këto të dhëna.

Gjatë procesit të check-in online, mund t'ju kërkohet të jepni hollësi për vizën në itinerare të caktuara. Nëse për destinacionin tuaj nuk kërkohet vizë, thjesht plotësojeni fushën me karaktere xxxxx.

Fëmijët nën 14 vjeç duhet të jenë të shoqëruar dhe të kryejnë checkin-in në internet nga një pasagjer mbi 16 vjeç.

Mund ta ndryshoni rezervimin tuaj(përveç fluturimit dhe emrit) ose të blini shërbime shtesë edhe pasi keni bërë check-in online.

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Jo. Duhet vetëm ta printoni dhe të tregoni kartën e imbarkimit nëse keni bërë check-in online. Nëse check-in online nuk është i disponueshëm nga aeroporti i nisjes, duhet të shkoni te shërbimi i check-in në aeroport dhe të tregoni vetëm dokumentin e udhëtimit (pasaportë ose dokument identiteti).