Keni një shfletues shumë të vjetër interneti
Ne nuk e mbështesim këtë version të shfletuesit tuaj!
Këtë faqe po e shikoni pasi kemi pikasur një shfletues të vjetër ose të pambështetur interneti. Për të vijuar shfletimin në wizzair.com dhe për të pasur një përdorim optimal gjatë shfletimit, ju rekomandojmë të përditësoni shfletuesin e internetit.
Këto janë rekomandimet tona:
Mozilla Firefox
Shkarkim falas
Google Chrome
Shkarkim falas

Informacioni dhe shërbimet

Check-in dhe imbarkimi

online

Online

FALAS

printoni kartën tuaj të imbarkimit 
e disponueshmenë bazë të zgjedhjes së vendit
deri në 3 orë para nisjes

Aplikacioni celular

FALAS

përdorni lejen e imbarkimit me celular
në vend të një karte imbarkimi

SHKARKONI APLIKACIONIN

airport

Aeroport

PAGUAR*

merrni kartën e imbarkimit në aeroport

(më e lirë nëse blihet përpara)

Accordions

Për të pakësuar kostot dhe për t'i mbajtur biletat tona me çmim të ulët, ne ofrojmë mundësi për check-in online. Check-in online është i disponueshëm duke filluar nga 30 ditë deri në 3 orë paraorës së planifikuar të nisjes nëse kenizgjedhur një vendgjatë rezervimit.

Në rast se zgjedhur vendet gjatë rezervimit tuaj, check-in do të vihet në dispozicionvetëm 48 orëpara nisjes.

 • bëni check-in online
 • printoni kartën e imbarkimit
 • araqiteni kartën e imbarkimit të printuar në portë me dokumentet e udhëtimit jo më vonë se 30 minuta përpara orarit të nisjes së fluturimit
 • nëse keni dokumente udhëtimi jo të BE-së, ju duhet të paraqiteni në sportelin e check-in që t’ju kontrollojmë dokumentet dhe t’ju vulosim kartën e imbarkimit
 • nëse keni bagazhe për të lënë, shkoni te sporteli i lënies së bagazheve jo më vonë se 40 minuta përpara nisjes ose sipas rregullave lokale siç përcaktohet në seksionin më poshtë "ORARET E CHECK-INIT" më poshtë.

Nëse udhëtoni brenda zonës Schengen nuk është nevoja të plotësoni të dhënat e dokumentit të udhëtimit gjatë procedurës së check-init në internet, duke qenë se nuk ju kërkohet t'i jepni këto të dhëna.

Gjatë procesit të check-in online, mund t'ju kërkohet të jepni hollësi për vizën në itinerare të caktuara. Nëse për destinacionin tuaj nuk kërkohet vizë, thjesht plotësojeni fushën me karaktere xxxxx.

Fëmijët nën 14 vjeç duhet të jenë të shoqëruar dhe të kryejnë checkin-in në internet nga një pasagjer mbi 16 vjeç.

Mund ta ndryshoni rezervimin tuaj(përveç fluturimit dhe emrit) ose të blini shërbime shtesë edhe pasi keni bërë check-in online.

Shkarkoni falas aplikacionin tonë për Android, iPhone!

QR-code-mainpagebadge-apple-app-storebadge-google-play

Nuk nevojitet printimi, zgjidhni opsionin më ekologjik dhe merrni konfirmim pa letër për rezervimin tuaj. **

Nëse bëni check-in me anë të aplikacionit, ju ofrohen mundësitë e mëposhtme:

 • mund të merrni lejen e imbarkimit nëpërmjet aplikacionit kur telefonin e keni të lidhur me internetin
 • mund të vizitoni wizzair.comnga shfletuesi i celularit tuaj, të vendosni kodin e konfirmimit të fluturimit dhe të printoni lejen e imbarkimit
 • Nëse po përdorni sistem operativ iOS, mund ta ruani gjithashtu kartën e imbarkimit në Wallet*

Zgjidhni aeroportin për të kontrolluar disponueshmërinë e kartave të imbarkimit me celular

Disa aeroporte nuk ofrojnë ende lejet e imbarkimit me celular. Në këto raste, nuk do të gjenerohet një leje imbarkimi me celular, ndaj duhet të hyni në wizzair.com, të gjeni rezervimin dhe të printoni kartën tuaj të imbarkimit.

*Wallet është një aplikacion i Apple iPhone dhe iPod touch i cili është prezantuar si pjesë e iOS 9. Ky aplikacion u jep mundësi përdoruesve që të mbajnë dhe përdorin kuponë elektronikë, leje imbarkimi të fluturimeve, bileta treni, bileta kinemaje dhe të eventeve të tjera, karta të klubeve të shpërblimit dhe karta dhuratash.
**Vetëm në aeroportet me akses të lejuar.

Mund të bëni check-in në aeroport kundrejt një tarife.

 • Paguani në kohën e rezervimit.
 • Shtoni më vonë në faqen e përmbledhjes së fluturimit.

Nëse shërbimet e check-in online nuk janë ende të disponueshme nga aeroporti i nisjes suaj, check-in në aeroport do të jetë falas derisa shërbimi të vihet në dispozicion.

Lista e aeroporteveku check-in online nuk është i disponueshëm dhe check-in në aeroport është falas:

 • Tiranë (vetëm drejt Budapestit)
 • Zaragoza
 • Moskë
 • Marrakesh Menara Airport
 • Agadir Al Massira Airport

Lënia e bagazheve zakonisht mbyllet 40 minuta para orës së planifikuar të nisjes. Në disa raste, shërbimi i check-in në aeroport mbyllet më herët. Ju lutem të shikoni më poshtë listën e aeroporteve me orare mbylljeje më të hershme:

 • Bucharest Henri Coandă International Airport – 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Eindhoven Airport – 50 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Budapest Airport (vetëm për itineraret TLV dhe PRN) – 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Málaga Airport – 50 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Dubai International Airport – 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Milan–Malpensa Airport – 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • London Luton – 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Tel-Aviv Ben Gurion Airport - 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Marrakesh Menara Airport – 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Ovda Airport – 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Agadir Al Massira Airport - 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Warsaw Airport (vetëm për itinerarin TLV) – 60 minuta para orarit të planifikuar të nisjes
 • Aeroporti Malé-Velana – checkin-i hapet 180 minuta dhe mbyllet 60 minuta përpara orarit të programuar të nisjes.

Check-in online

Disponueshmëria e check-in online bazohet te rezervimi i vendit tuaj:

 • Nëse keni rezervuar një vend gjatë ose pas rezervimit: 30 ditë para fluturimit
 • Nëse nuk keni blerë vend: 48 orëpara fluturimit të vajtjes

Check-in në aeroport

Check-in fillon 2 orë dhe mbyllet 40 minuta para nisjes. Në disa raste, shërbimi i check-in në aeroport mbyllet më herët. Ju lutem të shikoni më poshtë listën e aeroporteve me orare mbylljeje më të hershme:

 • Berlin Brandenburg Airport - hapja e check-in 165 minuta dhe mbyllja 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Bucharest Henri Coandă International Airport – 50 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Eindhoven Airport – 50 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Budapest Airport (vetëm për itineraret TLV dhe PRN) – 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Málaga Airport – 50 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Dubai International Airports (DXB and DWC) – 50 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Milan–Malpensa Airport (vetëm për itineraret jo në Shengen: KUT, SKP, TGD) – 50 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • London Luton – check-ini hapet 3 orë dhe mbyllet 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Tel-Aviv Ben Gurion Airport - 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Abu Dhabi International Airport - 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes
 • Tbilisi International Airport – 60 minuta para orës së planifikuar të nisjes

Check-ini hapet më herët në aeroportet e mëposhtme, për të reduktuar kohën në radhë për shkak të kontrolleve shtesë të dokumenteve të udhëtimit:

 • Avram Iancu Cluj International Airport (check-ini hapet 3 orë para nisjes)
 • Sibiu International Airport (check-ini hapet 3 orë para nisjes)

Nëse keni kërkesa të veçanta, nevoja të veçanta ose udhëtoni me asistencë të rezervuar paraprakisht, ju lutemi të bëni check-in 2 orë para orës së planifikuar të nisjes që të kemi mundësi ta kryejmë në kohë procedurën e check-in.

Nuk mund të merrni me vete objektet e mëposhtme në avion ose në zonat e ndaluara të sigurisë së aeroportit.

Nëse nuk arrini që:

 • të kryeni procedurat e check-in para afatit
 • të vini në kohë në check-in ose te porta e imbarkimit

rezervimi juaj do të anulohet dhe nuk do të keni mundësi të hipni në avion. Ne do t'ju rimbursojmë shumën e biletës gjithsej pas zbritjes së shumave të tarifës për shërbimet e tjera dhe të një tarife për mbrojtjen e vendit [seat-protection location=WizzairComCallCentre].

Ju sugjerojmë që të blini siguracionpër të mbuluar humbjet në raste të tilla.

Duhet të paraqiteni te porta e imbarkimit jo më vonë se 30 minuta para orës së planifikuar të nisjes.

Dokumentet

Duhet të tregoni të njëjtat dokumente udhëtimi që keni përdorur për check-in online te siguria e aeroportit dhe te porta e imbarkimit.

Ju lutem sigurohuni që të keni të gjitha dokumentet e nevojshme të udhëtimit, si pasaporta dhe viza. Nëse nuk jeni të sigurt se cilat janë kërkesat e sakta për hyrjen në destinacionin tuaj, ju lutemi të kontrolloni për këtë tek ambasada në vendin tuaj para se të udhëtoni. Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi nëse nuk ju lejohet imbarkimi për shkak se ju mungojnë dokumentet e nevojshme të udhëtimit.

Nëse po udhëtoni me një foshnjë, duhet të printoni dhe të tregoni kartën e imbarkimit të foshnjës te porta.

Porta

Ekranet e informacionit të aeroportit do t'ju tregojnë se në cilën portë duhet të shkoni pas check-in dhe kontrollit të sigurisë. Nëse përdorni check-in në aeroport, stafi i aeroportit mund t'ju japë informacion se në cilën portë duhet të shkoni.

Gjërat pa detyrim doganor

Gjërat që blini pas check-in dhe pas kontrolleve të sigurisë mund të merren në avion. 

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet më të shpeshta

Jo. Duhet vetëm ta printoni dhe të tregoni kartën e imbarkimit nëse keni bërë check-in online. Nëse check-in online nuk është i disponueshëm nga aeroporti i nisjes, duhet të shkoni te shërbimi i check-in në aeroport dhe të tregoni vetëm dokumentin e udhëtimit (pasaportë ose dokument identiteti).

Në aeroport duhet të tregoni të njëjtat dokumente udhëtimi me të cilat keni bërë check-in online. Nëse keni dhënë numrin e kartës suaj të identitetit, gjatë check-in nuk mund të udhëtoni me pasaportën dhe anasjelltas. 

Nëse po udhëtoni brenda zonës Shengen, nuk ka nevojë të plotësoni detajet e dokumenteve të udhëtimit. Thjesht plotësoni procedurën e check-in online. Do t'ju duhet të udhëtoni me kartën e identitetit ose pasaportën tuaj, por nuk është e nevojshme të jepen detajet e dokumenteve të udhëtimit. 

Check-in online është i disponueshëm nga 30 ditë, deri në 3 orë para orarit të planifikuar të nisjes nëse keni zgjedhur një vend gjatë rezervimit. Në rast se nuk keni zgjedhur vend gjatë rezervimit, check-in do të vihet në dispozicion vetëm 48 orë para nisjes së çdo fluturimi.

Gjithashtu mund të shkarkoni aplikacionin celular Wizz Air dhe të bëni check-in nëpërmjet aplikacionit. Për disa vende, check-in online nuk është i disponueshëm. Në këto raste të veçanta, mund të bëni falas check-in në aeroport. Nëse përsëri keni probleme me check-in, ju lutem kontaktoni Call Center të Wizz Air!

Ju lutemi të përdorni wizzair.com për të printuar kartën e imbarkimit dhe ta merrni me vete në aeroport!

Nëse nuk keni zgjedhur vendet në fluturimin e kthimit, check-in do të hapet 48 orë para nisjes së fluturimit.

Kur bëni check-in online, sigurohuni që t'i vendosni saktë të dhënat e dokumenteve të udhëtimit. Nëse keni bërë ndonjë gabim, për të bërë korrigjime, ju lutemi të kontaktoni  Call Centre të Wizz Air.

 

Check-in në aeroport mund të blihet gjatë ose pas rezervimit duke shtuar check-in në aeroport në rezervimin tuaj në faqen e planifikimit të udhëtimit ose nëpërmjet Call Centre të Wizz Air. Check-in në aeroport i nënshtrohet një tarife, e cila paguhet për çdo pasagjer dhe për çdo fluturim. Check-in në aeroport që blihet në aeroport ka një tarifë më të lartë.

Nëse check-i online nuk është ende i disponueshëm në aeroportin e nisjes suaj, check-in në aeroport do të jetë falas derisa ky shërbim të vihet në dispozicion.

Po. Duhet të bëni check-in të instrumentit tuaj muzikor me të njëjtat detaje të dokumentit të udhëtimit që keni përdorur për check-in tuaj.

Nëse po udhëtoni me një foshnjë, ai ose ajo duhet të bëjë check-in me një kartë imbarkimi të printuar. Nëse karta e imbarkimit të foshnjës mungon, ju lutem kontaktoni Call Centre të Wizz Air.

Mund të bëni check-in online si zakonisht. Nëse po udhëtoni me bagazhe që duhet t'u bëni check-in, shkoni te shërbimi i lënies së bagazheve jo më vonë se 40 minuta para nisjes së fluturimit tuaj.

Sigurohuni që të keni një kartë imbarkimi të printuar, përndryshe do t'ju kërkohet që të paguani një tarifë të check-in në aeroport. Disa shërbime të check-in në aeroport funksionojnë edhe si shërbime për lënien e bagazheve.

 

Mund të shtoni shërbime të tjera në rezervimin tuaj edhe pasi keni bërë check-in. Nëse keni shtuar  Imbarkim me prioritetose Zgjedhje e venditnë rezervim, duhet të

- printoni përsëri kartën e imbarkimit ose

- të shkoni te shërbimi i check-in në aeroport për të marrë një ngjitëse ku tregohen ndryshimet në kartën ekzistuese të imbarkimit.

Gjithashtu mund të ndryshoni fluturimin dhe emrine pasagjerit deri në 4 orë para nisjes qoftë online, qoftë nëpërmjet Call Centre të Wizz Air. Do t'ju kërkohet të paguani një tarifë për ndryshimin . Nëse keni kërkuar ta bëni ndryshimin nëpërmjet Call Centre të Wizair, do të vendoset edhe një tarifë për transaksionin. Kjo tarifë transaksioni e Call Centre nuk është e rimbursueshme.

Nëse doni të ndryshoni datën, orën ose itinerarin e fluturimit vetëm për disa prej pasagjerëve në rezervim, duhet të kontaktoni Call Centre për ndihmë. Në këtë rast, nuk aplikohet tarifë transaksioni e Call Centre.

Ju lutemi të vini re se nëse e keni ndryshuar fluturimin ose emrin e pasagjerit, nuk ka nevojë të bëni check-in përsëri dhe ta printoni përsëri lejen e imbarkimit.