თანხის დაბრუნება და კომპენსაციები

აღმოაჩინეთ მოგზაურობის სხვადასხვა შესაძლებლობა

მარტივად დაგეგმეთ მთელი დასვენება

ინფორმაცია და სერვისები

თანხის დაბრუნება და კომპენსაციები

Up to 2 weeks

არაუგვიანეს 2 კვირით ადრე

მოსაკრებელი [cancellation location=CallCentre]
გააუქმეთ თქვენი ჯავშანი გამგზავრებამდე 14 დღით ადრე და თანხის დასაბრუნებლად, მხოლოდ გაუქმების მოსაკრებლის გადახდა მოგიწევთ.

within 2 weeks

2 კვირის განმავლობაში

მოსაკრებელი [seat-protection location=CallCentre]+სერვისები
თუ გაუქმებას თქვენი რეისის გამგზავრებამდე 14 დღის განმავლობაში გადაწყვეტთ, თქვენ უფრო მაღალი მოსაკრებლის გადახდა მოგიწევთ და შეძენილი სერვისების საფასურის დაბრუნება ვეღარ მოხერხდება.

ცვლილებებს ელით? ისარგებლეთ WIZZ Flex-ით

WIZZ Flex-ის შეძენის შემთხვევაში, თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა, ინტერნეტის მეშვეობით, შეუზღუდავად შეცვალოთ თქვენი რეისის თარიღი, დრო და მარშრუტი.

შეიტყვეთ მეტი WIZZ Flex-ის

აკორდეონის ელემენტები

რეისამდე 14 ან მეტი დღით ადრე

დაგეგმილ გამგზავრებამდე 14 ან მეტი დღით ადრე, ჯავშნის გაუქმება და თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც გადაიხდით ჯავშნის გაუქმების მოსაკრებელს, რომელიც [cancellation location=CallCentre]-ს შეადგენს. ჯავშნის გასაუქმებლად, თქვენ შეგიძლიათ:

რეისამდე 14 დღის განმავლობაში

დაგეგმილ გამგზავრებამდე 14 დღის განმავლობაში, ჯავშნის გაუქმება და თანხის სრულად დაბრუნება შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც გადაიხდით სხვა სერვისების მოსაკრებლებსა და ადგილის რეზერვაციის მოსაკრებელს, რომელიც [seat-protection location=CallCentre]-ს შეადგენს.

WIZZ Flex-ის მეშვეობით, თქვენი რეისის გაუქმება და გადახდილი თანხის დაბრუნების მოთხოვნა (რომელიც თქვენს WIZZ ანგარიშზე კრედიტის სახით ჩაირიცხება) გამგზავრებამდე არაუგვიანეს 3 საათით ადრე შეგიძლიათ: 

• თქვენი რეისის მიმოხილვის გვერდზე; 

• Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით;  

• აეროპორტის დახლებთან.

იმ შემთხვევაში, თუ Plus ტარიფიანი ავიაბილეთი შეიძინეთ, ან თქვენს ჯავშანში WIZZ Flex სერვისია დამატებული, თქვენ მიერ გადახდილი თანხის დაბრუნების მოთხოვნა შეგიძლიათ. თქვენ მიერ ჯავშანში გადახდილი თანხა თქვენს WIZZ ანგარიშზე კრედიტის სახით დაგიბრუნდებათ.

გაითვალისწინეთ, რომ WIZZ Flex სერვისში გადახდილი თანხა თქვენს WIZZ ანგარიშზე არ დაგიბრუნდებათ და მისი ღირებულება მთლიანად გადახდილი თანხიდან გამოიქვითება.

გთხოვთ, გაეცნოთ WIZZ Flex სერვისის სრულ წესებსა და პირობებს. 

თქვენს WIZZ ანგარიშზე დაბრუნებული თანხის გამოყენება შესაძლებელი იქნება 90 დღის განმავლობაში და მისი მეშვეობით, როგორც Wizz Air-ის ავიაბილეთების, ისე სერვისების შეძენა შეგიძლიათ.

თანხის WIZZ ანგარიშზე დაბრუნების მოთხოვნის შემთხვევაში, ჯავშანში მითითებული ყველა მგზავრის ნებისმიერი რეისი გაუქმდება და გაბათილდება.

იმ შემთხვევაში, თუ დაჯავშნისას WIZZ Discount Club-ის ან Privilege Pass-ის წევრობა იყო შეძენილი, ავიაბილეთის გაუქმებისას, წევრობის ღირებულება არ ანაზღაურდება და დაკავშირებული წესებისა და პირობების შესაბამისად დარჩება ძალაში.

რეგულაცია (EC) № 261/2004-ის შესაბამისად (შემდგომში „რეგულაცია“), რომელიც გადაყვანაზე უარის თქმის ან ავიარეისის გაუქმებისა თუ ხანგრძლივი გადადების შემთხვევაში, მგზავრებისთვის კომპენსაციისა და დახმარების უზრუნველყოფის საერთო წესებს განსაზღვრავს, რეისის გაუქმებისას, შემდეგ ვარიანტებს გთავაზობთ:

 1. ჩვენ შეგვიძლია (პირველივე შესაძლებლობისას და ადგილების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით) დაგიჯავშნოთ ავიაბილეთი ახალ რეისზე, რომელიც Wizz Air-ის ან სხვა ავიაკომპანიის მიერ, გადაყვანის ანალოგიური პირობებით, თქვენს საბოლოო დანიშნულების პუნქტამდე სრულდება;
 2. ჩვენ შეგვიძლია სრულად აგინაზღაუროთ გაუქმებული რეისის ავიაბილეთში გადახდილი თანხა, მათ შორის, უკანა სეგმენტისთვისაც (შესაბამის შემთხვევაში);
 3. ჩვენ შეგვიძლია ჩავრიცხოთ გაუქმებული რეისის ავიაბილეთში გადახდილი მთლიანი თანხა, პლუს გაუქმებული რეისის (და შესაბამის შემთხვევაში, უკანა რეისის) ტარიფის 20%, თქვენს WIZZ ანგარიშზე. ამ თანხის გამოყენება Wizz Air-ის ნებისმიერი ავიაბილეთის საფასურის გადახდისას შეგეძლებათ.

ზემოაღნიშნული ვარიანტების გარდა, ჩვენ უფასოდ შემოგთავაზებთ ორი სატელეფონო ზარის განხორციელების შესაძლებლობას (სანაცვლოდ, შეგიძლიათ ტელექსით, ფაქსით ან ელფოსტით სარგებლობა აირჩიოთ). იმ შემთხვევაში, თუ Wizz Air აღნიშნულს ვერ უზრუნველყოფს, ჩვენ კომუნიკაციის ორგანიზებაში გაწეულ ხარჯებს აგინაზღაურებთ.

მარშრუტის შეცვლის შემთხვევაში, თუ ახალი რეისის გამგზავრების დრო გამგზავრების თავდაპირველად დაგეგმილი თარიღის შემდგომ დღეზე გადავა, სასტუმროში განთავსება და ტრანსფერი აეროპორტიდან, და პირიქით, უფასოდ იქნება უზრუნველყოფილი. იმ შემთხვევაში, თუ Wizz Air აღნიშნულ მომსახურებას ვერ უზრუნველყოფს, ჩვენ აგინაზღაურებთ იმ ხარჯებს, რომლებიც კვებაზე, სასტუმროში განთავსებასა და აეროპორტ(იდან/ამდე) ტრანსფერზე გაწიეთ.

გაითვალისწინეთ, რომ ზემოხსენებული ხარჯების ანაზღაურება მოხდება გონივრული ოდენობის ფარგლებში და შესაბამისი ინვოის(ებ)ის წარმოდგენის საფუძველზე.

გარდა ამისა, რეგულაციის მე-7 მუხლის შესაბამისად, Wizz Air შემდეგი კომპენსაციის გადახდას ახორციელებს:

ოდენობა

მანძილი

შენიშვნა

250 EUR

1500 კმ ან ნაკლები

თუ თქვენთვის შეთავაზებული ახალი რეისის ჩაფრენის დრო დაჯავშნილი რეისის დაგეგმილ ჩაფრენის დროს აღემატება არაუმეტეს 2 საათით, ეს თანხა 50%-ით შემცირდება

400 EUR

1500—3500 კმ

თუ თქვენთვის შეთავაზებული ახალი რეისის ჩაფრენის დრო დაჯავშნილი რეისის დაგეგმილ ჩაფრენის დროს აღემატება არაუმეტეს 3 საათით, ეს თანხა 50%-ით შემცირდება

600 EUR

 3500 კმ ან მეტი

თუ თქვენთვის შეთავაზებული ახალი რეისის ჩაფრენის დრო დაჯავშნილი რეისის დაგეგმილ ჩაფრენის დროს აღემატება არაუმეტეს 4 საათით, ეს თანხა 50%-ით შემცირდება

ზემოაღნიშნული კომპენსაციის გადახდა არ მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ გაუქმების შესახებ შეტყობინება მიიღეთ:

 • რეისის დაგეგმილ გამგზავრებდე 2 კვირით ადრე;
 • რეისის დაგეგმილ გამგზავრებდე 2 კვირასა და 7 დღეს შორის პერიოდში და შემოგთავაზეს Wizz Air-ის სხვა რეისი, რომელიც მიფრინავს თავდაპირველი რეისის გამგზავრებდე არაუადრეს 2 საათისა, ხოლო დანიშნულების პუნქტში მისი ჩაფრენის დრო თავდაპირველი ჩაფრენის დროს აღემატება არაუმეტეს 4 საათით;
 • რეისის დაგეგმილ გამგზავრებდე 7 დღეზე ნაკლებ პერიოდში და შემოგთავაზეს Wizz Air-ის სხვა რეისი, რომელიც მიფრინავს თავდაპირველი რეისის გამგზავრებდე არაუადრეს 1 საათისა, ხოლო დანიშნულების პუნქტში მისი ჩაფრენის დრო თავდაპირველი ჩაფრენის დროს აღემატება არაუმეტეს 2 საათით.

გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ვალდებული, გადაგიხადოთ კომპენსაცია, თუ რეისი გაუქმდა საგანგებო ვითარების გამო, რომლის თავიდან აცილება იმ შემთხვევაშიც შეუძლებელი იქნებოდა, ყველა გონივრული ზომისთვის რომ მიგვემართა.

საგანგებო ვითარებაში იგულისხმება (მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება) შემდეგი: საჰაერო მოძრაობის მართვის მუშაობაში შეფერხებები, რთული მეტეოროლოგიური პირობები, გაფიცვები (გარდა Wizz Air-ის თანამშრომლებიც გაფიცვისა), ტერორიზმის საფრთხე ან უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, აეროპორტის ან ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის დაკეტვა, სამოქალაქო არეულობები, სტიქიური უბედურებები და ფრენის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები.

თითოეული შემთხვევის შეფასება მოხდება ინდივიდუალურად, რათა გამოვლინდეს, არსებობდა თუ არა ისეთი საგანგებო ვითარება, რომლის თავიდან აცილებაც შეუძლებელი იყო.

თუ აღნიშნულ რეგულაციაში აღწერილი თქვენი უფლებების რეალიზაციით უკმაყოფილო ხართ, შეგიძლიათ საჩივრით მიმართოთ ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს თქვენს გამგზავრების პუნქტში (http://apr.europa.eu).

რეგულაცია (EC) № 261/2004-ის შესაბამისად (შემდგომში „რეგულაცია“), რომელიც გადაყვანაზე უარის თქმის ან ავიარეისის გაუქმებისა თუ ხანგრძლივი გადადების შემთხვევაში, მგზავრებისთვის კომპენსაციისა და დახმარების უზრუნველყოფის საერთო წესებს განსაზღვრავს, რეისის გადადებისას, შემდეგ ვარიანტებს გთავაზობთ:

მანძილი

გადადების ხანგრძლივობა

დახმარება თითოეულ კომერციულ მგზავრზე

1500 კმ ან ნაკლები

2 საათი ან მეტი

 • მსუბუქი საუზმისა და სასმელების ტალონები, თქვენი რეისის დაგვიანების ხანგრძლივობის შესაბამისი ოდენობით;
 • ორი სატელეფონო ზარი ან შეტყობინება ტელექსით, ფაქსით ან ელფოსტით (თუ Wizz Air აღნიშნულს ვერ უზრუნველყოფს, ჩვენ აგინაზღაურებთ კომუნიკაციის ორგანიზებაში გაწეულ გონივრულ ხარჯებს, შესაბამისი ინვოის(ებ)ის წარმოდგენის საფუძველზე).

1500—3500 კმ

3 საათი ან მეტი

3500 კმ ან მეტი

4 საათი ან მეტი

თუ თქვენი რეისი მინიმუმ 5 საათით გადაიდება, ჩვენ (ზემოაღნიშნულ დახმარებასთან ერთად) შემდეგ ვარიანტებს გთავაზობთ:

 • ჩვენ გავაუქმებთ თქვენს ჯავშანს და სრულად დაგიბრუნებთ გაუქმებულ რეისში თქვენ მიერ გადახდილ თანხას. თანხის ანაზღაურება მოხდება როგორც განუხორციელებელი სეგმენტ(ებ)ისთვის, ისე უკვე განხორციელებული სეგმენტ(ებ)ისთვის, იმ პირობით, რომ ეს რეისი თავდაპირველი გეგმის მიხედვით მგზავრობის საშუალებას აღარ გაძლევთ, და, თუ შემთხვევაც შესაბამისია (მაგალითად, გადასაჯდომი რეისების შემთხვევაში),
 • ჩვენ დაგიჯავშნით (პირველივე შესაძლებლობისას და ადგილების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით) ახალ ავიაბილეთს უკანა რეისზე, რომელიც Wizz Air-ის ან სხვა ავიაკომპანიის მიერ, გადაყვანის ანალოგიური პირობებით, თქვენი პირველი გამგზავრების პუნქტამდე სრულდება. ალტერნატიული რეისების და/ან მიწისზედა ტრანსპორტით გადაყვანის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მიმართოთ აეროპორტის საინფორმაციო დახლს;
 • ჩვენ შეგვიძლია გავაუქმოთ თქვენი ჯავშანი და ჩავრიცხოთ შესაბამისი რეისის ავიაბილეთში გადახდილი მთლიანი თანხა, პლუს ტარიფის 20%, თქვენს WIZZ ანგარიშზე. ამ თანხის გამოყენება Wizz Air-ის ნებისმიერი ავიაბილეთის საფასურის გადახდისას შეგეძლებათ.

თუ ხანგრძლივი დაგვიანების შედეგად, გადადებული რეისის გამგზავრების დრო გამგზავრების დაგეგმილი თარიღის შემდგომ დღეზე გადავა, ჩვენ უფასოდ უზრუნველვყოფთ სასტუმროში განთავსებასა და ტრანსფერს აეროპორტიდან, და პირიქით. იმ შემთხვევაში, თუ Wizz Air აღნიშნულ მომსახურებას ვერ უზრუნველყოფს, ჩვენ აგინაზღაურებთ იმ გონივრულ ხარჯებს, რომლებიც სასტუმროში განთავსებასა და აროპორტ(იდან/ამდე) ტრანსფერზე გაწიეთ, შესაბამისი ინვოის(ებ)ის წარმოდგენის საფუძველზე.

მგზავრებს, რომელთა რეისებიც სამ საათზე მეტი ხნით გადაიდება, დანიშნულების პუნქტში ჩაფრენის შემდეგ, რეგულაციის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული კომპენსაციის მიღება შეუძლიათ, იმ პირობით, რომ რეისი არ გადაიდო საგანგებო ვითარების გამო, რომლის თავიდან აცილება იმ შემთხვევაშიც შეუძლებელი იქნებოდა, ყველა გონივრული ზომისთვის რომ მიგვემართა.

თუ აღნიშნულ რეგულაციაში აღწერილი თქვენი უფლებების რეალიზაციით უკმაყოფილო ხართ, შეგიძლიათ საჩივრით მიმართოთ ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს თქვენს გამგზავრების პუნქტში (http://apr.europa.eu).

ევროპის პარლამენტისა და ევროპის საბჭოს 2004 წლის 11 თებერვლის რეგულაცია (EC) № 261/2004-ის შესაბამისად, რომელიც გადაყვანაზე უარის თქმის ან ავიარეისის გაუქმებისა თუ ხანგრძლივი გადადების შემთხვევაში, მგზავრებისთვის კომპენსაციისა და დახმარების უზრუნველყოფის საერთო წესებს განსაზღვრავს, გადაყვანაზე უარის თქმის შემთხვევაში, ერთ-ერთი ქვემოთ მითითებული ვარიანტით სარგებლობა შეგიძლიათ.

თუ ნებაყოფლობით იტყვით უარს ჯავშანზე და შეღავათებით სარგებლობას გადაწყვეტთ, თქვენ შემდეგი არჩევანი გექნებათ (Wizz Air-თან შეთანხმებულ სხვა შეღავათებთან ერთად):

 1. ა) შეგიძლიათ (ადგილების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით) გადაჯავშნოთ ავიაბილეთი ახალ რეისზე, რომელიც Wizz Air-ის ან სხვა ავიაკომპანიის მიერ, გადაყვანის ანალოგიური პირობებით, თქვენს საბოლოო დანიშნულების პუნქტამდე ხორციელდება;
 2. ბ) სრულად დაიბრუნოთ გაუქმებული რეისში თქვენ მიერ გადახდილი თანხა. თანხის ანაზღაურება მოხდება როგორც განუხორციელებელი სეგმენტ(ებ)ისთვის, ისე უკვე განხორციელებული სეგმენტ(ებ)ისთვის, იმ პირობით, რომ ეს რეისი თავდაპირველი გეგმის მიხედვით მგზავრობის საშუალებას აღარ გაძლევთ, და, თუ შემთხვევაც შესაბამისია (მაგალითად, გადასაჯდომი რეისების შემთხვევაში), დაჯავშნოთ (პირველივე შესაძლებლობისას და ადგილების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით) ახალი ავიაბილეთი უკანა რეისზე, რომელიც Wizz Air-ის ან სხვა ავიაკომპანიის მიერ, გადაყვანის ანალოგიური პირობებით, თქვენი პირველი გამგზავრების პუნქტამდე სრულდება;
 3. გ) მიიღოთ შესაბამისი სეგმენტების ავიაბილეთში გადახდილი მთლიანი თანხა, პლუს ტარიფის 20%, კრედიტის სახით. ამ თანხის გამოყენება Wizz Air-ის ნებისმიერი ავიაბილეთის საფასურის გადახდისას შეგეძლებათ.

თუ იმ პირების რაოდენობა, რომლებიც გადაყვანაზე ნებაყოფლობით იტყვიან უარს, არასაკმარისი იქნება, ხოლო Wizz Air თქვენი ნების წინააღმდეგ და მიზეზის განმარტების გარეშე, გადაყვანაზე უარს გეტყვით, ზემოხსენებულ ვარიანტებთან ერთად, თქვენ შემოგეთავაზებათ:

 1. ა) მსუბუქი საუზმისა და სასმელების ვაუჩერები, მოცდის დროის შესაბამისი ოდენობით;
 2. ბ) ორი სატელეფონო ზარის განხორციელების/ტელექსით, ფაქსით ან ელფოსტით შეტყობინების გაგზავნის შესაძლებლობა. იმ შემთხვევაში, თუ Wizz Air აღნიშნულს ვერ უზრუნველყოფს, ჩვენ კომუნიკაციის ორგანიზებაში გაწეულ ხარჯებს აგინაზღაურებთ;
 3. გ) მარშრუტის შეცვლის შემთხვევაში, თუ ახალი რეისის გამგზავრების დრო გამგზავრების თავდაპირველად დაგეგმილი თარიღის შემდგომ დღეზე გადავა, სასტუმროში განთავსება და ტრანსფერი აეროპორტიდან, და პირიქით, უფასოდ იქნება უზრუნველყოფილი. იმ შემთხვევაში, თუ Wizz Air აღნიშნულ მომსახურებას ვერ უზრუნველყოფს, ჩვენ აგინაზღაურებთ იმ ხარჯებს, რომლებიც კვებაზე, სასტუმროში განთავსებასა და აეროპორტ(იდან/ამდე) ტრანსფერზე გაწიეთ.

ზემოთ მითითებული ბ) და გ) პუნქტებით გათვალისწინებული დახმარებისთვის ხარჯების ანაზღაურება მოხდება გონივრული ოდენობის ფარგლებში და შესაბამისი ინვოის(ებ)ის წარმოდგენის საფუძველზე.

გარდა ამისა, რეგულაციის მე-7 მუხლის შესაბამისად, Wizz Air შემდეგი კომპენსაციის გადახდას ახორციელებს:

ოდენობა

მანძილი

შენიშვნა

250 EUR

1500 კმ ან ნაკლები

თუ თქვენთვის შეთავაზებული ახალი რეისის ჩაფრენის დრო დაჯავშნილი რეისის დაგეგმილ ჩაფრენის დროს აღემატება არაუმეტეს 2 საათით, ეს თანხა 50%-ით შემცირდება

400 EUR

1500—3500 კმ

თუ თქვენთვის შეთავაზებული ახალი რეისის ჩაფრენის დრო დაჯავშნილი რეისის დაგეგმილ ჩაფრენის დროს აღემატება არაუმეტეს 3 საათით, ეს თანხა 50%-ით შემცირდება

600 EUR

3500 კმ ან მეტი

თუ თქვენთვის შეთავაზებული ახალი რეისის ჩაფრენის დრო დაჯავშნილი რეისის დაგეგმილ ჩაფრენის დროს აღემატება არაუმეტეს 4 საათით, ეს თანხა 50%-ით შემცირდება

თუ აღნიშნულ რეგულაციაში აღწერილი თქვენი უფლებების რეალიზაციით უკმაყოფილო ხართ, შეგიძლიათ საჩივრით მიმართოთ ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს თქვენს გამგზავრების პუნქტში (http://apr.europa.eu).

ოჯახის უშუალო წევრის (დედის, მამის, მეუღლის, სამოქალაქო პარტნიორის, დის, ძმის, ბებიის, ბაბუის, შვილის, შვილიშვილის) გარდაცვალების შემთხვევაში, გამგზავრებამდე 30 დღით ადრე, თანხის ანაზღაურების მოთხოვნა შეგიძლიათ განაცხადის გაკეთებით. განაცხადის ფორმის გადაგზავნიდან 7 დღის განმავლობაში საჭირო იქნება გარდაცვალების მოწმობის წარმოდგენა.

დაკავშირებული ინფორმაცია

გადაყვანის ზოგადი პირობები

ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასმული შეკითხვები

გთხოვთ, შეავსოთ განაცხადის ფორმა და განსაკუთრებული ყურადღებით აირჩიოთ შესაბამისი კატეგორია.

ამის შემდეგ, თქვენ მიიღებთ უნიკალურ იდენტიფიკატორს, რომელიც უნდა გამოიყენოთ ყოველთვის, როცა გვიკავშირდებით. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რაც შეიძლება მალე დავამუშაოთ თქვენი მოთხოვნა. თქვენ აუცილებლად მიიღებთ პასუხს 30 დღის განმავლობაში.

ცვლილებებისა და შესაძლებლობების შესახებ ელფოსტის მეშვეობით შეგატყობინებთ იმ მისამართზე, რომელიც დაჯავშნისას მიუთითეთ.

გთხოვთ, შეამოწმოთ თქვენი ელფოსტის ფილტრების პარამეტრები და ყველა საფოსტო ყუთი, რათა მნიშვნელოვანი შეტყობინებები არ გამოგრჩეთ. განახლებებისთვის თვალის მიდევნება, ასევე, შესაძლებელია ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, სექციიდან „რეისის სტატუსი“.