ინფორმაცია და სერვისები

ბილინგის მეგზური

აირჩიეთ „კერძო პირის“ ან „კომპანიის“ ჩანართი
, როცა დაჯავშნისას 
საბილინგო ინფორმაციის გვერდზე გადახვალთ.

როგორც კერძო პირი

თქვენ მგზავრობთ მარტო ან ოჯახთან ერთად და ხარჯებს თავად ფარავთ.

როგორც კომპანია

თქვენ მგზავრობთ საქმიანი მიზნით, ხოლო თქვენს ფრენასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ფარავს თქვენი დამსაქმებელი, სასწავლებელი და ა.შ.

აკორდეონის ელემენტები

ელექტრონული ეგზემპლარი

ინვოისების ელექტრონული ეგზემპლარები ჩვენ მიერ PDF ფორმატში მზადდება და ჯავშანში მითითებულ ელფოსტის მისამართზე იგზავნება. 

  • ელექტრონული ეგზემპლარები ღია გასაღებების ინფრასტრუქტურის (PKI) მეშვეობით შექმნილ ელექტრონულ ხელმოწერასა და დროის აღნიშვნას შეიცავს;
  • ხელმოწერა Wizz Air უნგრეთის სახელით მზადდება და ე.წ. „კვალიფიციური ბიზნეს-სერტიფიკატით“ არის აღჭურვილი;
  • ელექტრონული ინვოისები უნგრეთში მოქმედ რეგულაციებს სრულად აკმაყოფილებს;
  • ინვოისების გამოწერა ხორციელდება ნაგულისხმევად, თქვენ მიერ მითითებული მონაცემების გამოყენებით.

ქაღალდის ეგზემპლარი

იმ შემთხვევაში, თუ ქაღალდის ინვოისი გჭირდებათ, გთხოვთ, ის Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრისმეშვეობით მოითხოვოთ. ინვოისის ქაღალდის ეგზემპლარის შექმნისა და გამოგზავნის მოსაკრებელია [paper-invoice]. 

ხშირად დასმული შეკითხვები

ხშირად დასმული შეკითხვები

ელექტრონულ ინვოისს დაჯავშნისას მითითებულ ელფოსტის მისამართზე მიიღებთ. ელექტრონული ინვოისების გამოწერა უნგრეთის შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების დაცვით ხორციელდება.

გარდა ამისა, შესაბამისი მოსაკრებლის გადახდის შემთხვევაში, Wizz Air-ის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით შეგიძლიათ. ელექტრონული ინვოისის ამობეჭდილი ვერსიის მოთხოვნა. ამობეჭდილი ეგზემპლარები დაჯავშნისას მითითებულ საფოსტო მისამართზე გამოგეგზავნებათ.

თუ გამოგზავნამდე ინვოისში ცვლილებების შეტანა გსურთ, ეს შესაძლებელია შესაბამისი მოსაკრებლის გადახდით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით ბილინგის მეგზურს.