החזרים כספיים ופיצויים

מידע ושירותים

החזרים כספיים ופיצויים

Up to 2 weeks

עד שבועיים

עמלה בסך‏ [cancellation location=CallCentre]
בטל את הזמנתך עד 14 ימים לפני מועד ההמראה ותיאלץ לשלם דמי ביטול בלבד כדי לקבל החזר.

within 2 weeks

שבועיים או מאוחר יותר

עמלה ודמי שירות בסך [seat-protection location=CallCentre]‏
אם תבטל את ההזמנה 14 ימים לפני מועד ההמראה או מאוחר יותר, תיאלץ לשלם סכום גבוה יותר ולא תהיה זכאי להחזר עבור השירותים שרכשת.

מצפה לשינויים? הצטייד ב-WIZZ Flex

רכישת Wizz Flex תאפשר לך לשנות את התאריך, השעה והמסלול של הטיסה באתר האינטרנט, מספר פעמים רב ככל שתרצה.

קבל מידע נוסף על WIZZ Flex

אקורדיונים

עד 14 יום לפני הטיסה

בטל את ההזמנה עד 14 יום לפני מועד ההמראה של הטיסה תמורת דמי ביטול בסך [cancellation location=CallCentre], עבורם תקבל החזר כספי. ישנן מספר דרכים לבטל הזמנה:

עד 14 יום לפני מועד הטיסה

בטל את ההזמנה עד 14 יום לפני מועד הטיסה וקבל החזר כספי מלא לאחר ביצוע תשלום עבור שירותים אחרים ועבור שמירה על המושב בסך [seat-protection location=CallCentre].

באפשרותך לבטל את הטיסה שלך עם WIZZ Flex ולבקש החזר כספי עבור מחיר הרכישה שיועבר כזיכוי לחשבון WIZZ שלך, עד 3 שעות לפני שעת ההמראה של הטיסה היוצאת: 

• בדף סיכום הטיסה 

• באמצעות המוקד הטלפוני של Wizz Air‏  

• בדלפקים בשדה התעופה

אם רכשת כרטיס בתעריף Plus‏ או אם ביצעת הזמנה שכוללת את WIZZ Flex, תוכל לבקש החזר כספי עבור מחיר הרכישה. מחיר הרכישה של ההזמנה יוחזר לחשבון WIZZ שלך כזיכוי.

לתשומת לבך, מחיר הרכישה של שירות WIZZ Flex לא יוחזר לחשבון WIZZ שלך וערכו ינוכה ממחיר הרכישה המלא.

קרא את התנאים וההגבלות של שירות WIZZ Flex במלואם. 

הסכום שהוחזר לחשבון WIZZ יהיה זמין לשימוש במשך 90 יום לרכישת טיסות ושירותים של Wizz Air.

אם ביקשת לקבל החזר לחשבון WIZZ, כל הטיסות של כל הנוסעים הכלולים בהזמנה יבוטלו ויהפכו לחסרות תוקף.

עבור הזמנות שכללו רכישת חברות ב-WIZZ Discount Club או מנוי ל-Privilege Pass, לא יתקבל החזר עבור מחיר החברות/המנוי במקרה של ביטול טיסה והם יישארו בתוקף בהתאם לתנאים ולהגבלות.

במקרה של ביטול טיסה, עומדות בפניך האפשרויות הבאות בהתאם לתקנה (EC) מס. 261/2004 (להלן: "התקנה") הקובעת כללים מקובלים לפיצוי וסיוע לנוסעים במקרה של מניעת עלייה למטוס וביטול או עיכוב ארוך של טיסות.

 1. אנו נרשום אותך מחדש לטיסה המופעלת על ידי Wizz Air או חברת תעופה אחרת תחת תנאי הובלה דומים, אל היעד הסופי שלך במועד המוקדם ביותר שניתן, בכפוף לזמינות המושבים.
 2. אנו נחזיר את מחיר הטיסה המלא ששולם תמורת הטיסה שבוטלה, כולל מחיר הטיסה חזרה (אם רלוונטי).
 3. נזכה אותך בערך התשלום המלא עבור הטיסה שבוטלה בנוסף ל-20% מהמחיר ששולם עבור הטיסה שבוטלה (וגם עבור הטיסה חזרה, אם רלוונטי) בחשבון Wizz שלך. ניתן להשתמש בזיכוי זה בכל טיסה של Wizz Air.

מלבד האפשרויות הנזכרות לעיל, אנו נדאג לשתי שיחות טלפון (לחלופין, תוכל לבחור בין טלקס, פקס או דוא"ל) ללא תשלום, או כשאין באפשרותה של Wizz Air לספק לך שירותים אלה, אנו נחזיר את עלות ההתקשרויות הללו.

במקרה של שינוי המסלול, כאשר מועד ההמראה של הטיסה החדשה הוא ביום שלאחר מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה שבוטלה, נדאג ללינה במלון ונסיעה בין שדה התעופה ומקום הלינה ללא תשלום. כאשר אין באפשרותה של Wizz Air להעניק לך טיפול זה, אנו נחזיר לך את עלות הארוחה, הלינה במלון והנסיעה בין שדה התעופה ומקום הלינה.

לתשומת לבך, החזר העלויות עבור סיוע מהסוג המתואר לעיל הוא עד לסכום סביר, בכפוף להצגת חשבוניות.

כמו כן, Wizz Air תשלם פיצויים בהתאם לסעיף 7 בתקנה:

סכום

מרחק

הערה

250 אירו

עד 1,500 ק"מ

אם מוצעת לך טיסה חדשה, אשר שעת הנחיתה שלה אינה חורגת משעת הנחיתה המתוכננת של הטיסה שהזמנת ביותר משעתיים, סכום זה יופחת ב-50%

400 אירו

בין 1,500 ל-3,500 ק"מ

אם מוצעת לך טיסה חדשה, אשר שעת הנחיתה שלה אינה חורגת משעת הנחיתה המתוכננת של הטיסה שהזמנת ביותר משלוש שעות, סכום זה יופחת ב-50%

600 אירו

 מעל 3,500 ק"מ

אם מוצעת לך טיסה חדשה, אשר שעת הנחיתה המתוכננת שלה אינה חורגת משעת הנחיתה המתוכננת של הטיסה שהזמנת ביותר מארבע שעות, סכום זה יופחת ב-50%

הפיצוי הנזכר לעיל לא ישולם אם קיבלת הודעה לגבי הביטול:

 • שבועיים לפני שעת ההמראה המתוכננת (STD);
 • בין שבועיים ל-7 ימים לפני שעת ההמראה המתוכננת כשבנוסף, מוצעת לך טיסה חלופית של Wizz Air אשר שעת ההמראה שלה אינה חורגת ביותר משעתיים משעת ההמראה המתוכננת ושעת הנחיתה שלה אינה חורגת ביותר מארבע שעות משעת הנחיתה המתוכננת (STA);
 • פחות מ-7 ימים לפני שעת ההמראה המתוכננת כשבנוסף, מוצעת לך טיסה חלופית של Wizz Air, אשר שעת ההמראה שלה אינה חורגת ביותר משעה אחת משעת ההמראה המתוכננת ושעת הנחיתה אינה חורגת ביותר משעתיים משעת הנחיתה המתוכננת.

לתשומת לבך, לא נהיה מחויבים לשלם את הפיצוי אם הביטול נגרם עקב נסיבות יוצאות דופן שלא היה ניתן למנוע אותן אף אם ננקטו כל האמצעים הסבירים.

נסיבות יוצאות דופן מתייחסות, בין היתר, לסיבות הבאות: בקרת תעבורה אווירית, מזג אוויר, שביתה (להוציא שביתה של עובדי Wizz Air), התראה על פעילות טרור או סיבה ביטחונית, סגירת שדה התעופה או מסלול המראה, מהומות אזרחיות, כוח עליון, סיבות שקשורות לבטיחות הטיסה.

כל מקרה ייבחן לגופו כדי לקבוע האם קיימות נסיבות יוצאות דופן בלתי נמנעות.

אם יש לך תלונות כלשהן הקשורות למימוש זכויותיך במסגרת התקנה, תוכל לפנות אל רשות האכיפה הלאומית הרלוונטית למקום ההמראה שלך (http://apr.europa.eu).

במקרה של עיכוב בטיסה, עומדות בפניך האפשרויות הבאות בהתאם לתקנה (EC) מס. 261/2004 (להלן: "התקנה") הקובעת כללים מקובלים לפיצוי וסיוע לנוסעים במקרה של מניעת עלייה למטוס וביטול או עיכוב ארוך של טיסות.

מרחק

משך העיכוב

הסיוע שניתן לכל נוסע משלם

עד 1,500 ק"מ

שעתיים או יותר

 • כיבוד קל וארוחה בשווי יחסי לעיכוב שלך
 • שתי שיחות טלפון או טלקס, הודעות פקס או דוא"ל (כאשר Wizz Air אינה מסוגלת לספק שירותים אלה, אנו נחזיר עלויות אלה עד לסכום סביר, בכפוף להצגת חשבוניות)

בין 1,500 ל-3,500 ק"מ

שלוש שעות או יותר

3,500 ק"מ או יותר

ארבע שעות או יותר

אם הטיסה שלך מעוכבת למשך חמש שעות לפחות, תוכל לבחור מתוך האפשרויות הבאות (בנוסף לסיוע הנזכר לעיל):

 • נבטל את ההזמנה שלך ונחזיר את מחיר הטיסה המלא של הטיסה שבוטלה במחיר שבו נקנתה הטיסה, בעבור החלק או החלקים מתוך הנסיעה שלא יצאו אל הפועל ובעבור החלק או החלקים שכבר יצאו אל הפועל אם הטיסה כבר אינה משרתת שום מטרה מתוכנית הנסיעה המקורית שלך, ובנוסף, כאשר הדבר רלוונטי (כלומר, במקרה של טיסות המשך)
 • אנו נרשום אותך מחדש לטיסת חזרה המופעלת על ידי Wizz Air או חברת תעופה אחרת תחת תנאי הובלה דומים אל נקודת ההמראה הראשונה שלך, בהזדמנות הראשונה, בכפוף לזמינות המושבים. לקבלת מידע על טיסות חלופיות ו/או תחבורה קרקעית, התקשר למרכז המידע של שדה התעופה.
 • אנו נבטל את הזמנתך ונבצע זיכוי בערך התשלום המלא עבור הטיסה המתאימה בנוסף ל-20% מהמחיר ששולם עבור הטיסה בחשבון Wizz שלך. ניתן להשתמש בזיכוי זה בכל טיסה של Wizz Air.

אם, כתוצאה מעיכוב ארוך, מועד ההמראה של הטיסה שעוכבה הוא ביום שלאחר מועד ההמראה המתוכנן, נדאג ללינה במלון ולהסעות בין שדה התעופה ומקום הלינה ללא תשלום. כאשר אין באפשרותה של Wizz Air להעניק לך טיפול זה, אנו נחזיר לך את עלות הלינה במלון והנסיעה בין שדה התעופה ומקום הלינה עד לסכום סביר, בכפוף להצגת חשבוניות.

נוסעים שטיסתם מעוכבת למשך יותר משלוש שעות, זכאים עם הגעתם לפיצוי כפי שנקבע בסעיף 7 לתקנה, אלא אם העיכוב נגרם עקב נסיבות יוצאות דופן שלא היה ניתן למנוע אותן אף אם ננקטו כל האמצעים הסבירים.

אם יש לך תלונות כלשהן הקשורות למימוש זכויותיך במסגרת התקנה, תוכל לפנות אל רשות האכיפה הלאומית הרלוונטית למקום ההמראה שלך (http://apr.europa.eu).

במקרה של מניעת עלייה למטוס, עומדות בפניך האפשרויות הבאות בהתאם לתקנה (EC) מס. 261/2004 של הפרלמנט האירופי והמועצה האירופית מיום 11 בפברואר 2004, הקובעת כללים מקובלים לפיצוי וסיוע לנוסעים במקרה של מניעת עלייה למטוס וביטול או עיכוב ארוך של טיסות.

אם תתנדב לוותר על הזמנתך ולהמיר אותה בהטבות, תוכל לבחור מבין האפשרויות הבאות (בנוסף להטבות להן הסכימה Wizz Air):

 1. א) מעבר לטיסה חלופית המופעלת על ידי Wizz Air או חברת תעופה אחרת תחת תנאי הובלה דומים אל היעד הסופי שלך, בכפוף לזמינות המושבים.
 2. ב) קבלת החזר מלא עבור מחיר הטיסה המלא, עבור החלק או החלקים מתוך הנסיעה שלא יצאו אל הפועל ועבור החלק או החלקים שכבר יצאו אל הפועל אם הטיסה כבר אינה עונה על שום צורך בקשר לתוכנית הנסיעה המקורית שלך, ובנוסף, כאשר הדבר רלוונטי (כלומר, במקרה של טיסות המשך), נבצע הזמנה חוזרת לטיסת חזרה המופעלת על ידי Wizz Air או חברת תעופה אחרת תחת תנאי תחבורה דומים אל נקודת ההמראה הראשונה שלך, בהזדמנות האפשרית הראשונה, בכפוף לזמינות המושבים.
 3. ג) קבלת זיכוי בערך התשלום המלא עבור מקטעי הטיסה הרלוונטיים, בתוספת של 20% מהמחיר ששולם. ניתן להשתמש בזיכוי זה בכל טיסה של Wizz Air.

אם לא נרשמו מספיק מתנדבים ו-Wizz Air מנעה את עלייתך למטוס נגד רצונך וללא כל סיבה אחרת, תקבל את הסיוע הבא בנוסף לאמור לעיל:

 1. א) שובר לכיבוד קל/ארוחה בשווי יחסי לזמן ההמתנה.
 2. ב) שתי שיחות טלפון, טלקס או הודעות פקס, או הודעות דוא"ל ללא תשלום, או כשאין באפשרותה של Wizz Air לספק לך שירותים אלה, אנו נחזיר את עלות ההתקשרויות הללו.
 3. ג) במקרה של שינוי המסלול, כאשר מועד ההמראה של הטיסה החדשה הוא ביום שלאחר מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה שבוטלה, נדאג ללינה במלון ולהסעות בין שדה התעופה ומקום הלינה ללא תשלום. כאשר אין באפשרותה של Wizz Air להעניק לך טיפול זה, אנו נחזיר לך את עלות הארוחה, הלינה במלון והנסיעה בין שדה התעופה ומקום הלינה.

החזר העלויות עבור סיוע מהסוג המתואר בסעיפים ב) ו-ג) לעיל הוא עד לסכום סביר, בכפוף להצגת חשבוניות.

כמו כן, Wizz Air תשלם פיצויים בהתאם לסעיף 7 בתקנה:

סכום

מרחק

הערה

250 אירו

עד 1,500 ק"מ

אם מוצעת לך טיסה חדשה, אשר שעת הנחיתה שלה אינה חורגת משעת הנחיתה המתוכננת של הטיסה שהזמנת ביותר משעתיים, סכום זה יופחת ב-50%

400 אירו

בין 1,500 ל-3,500 ק"מ

אם מוצעת לך טיסה חדשה, אשר שעת הנחיתה שלה אינה חורגת משעת הנחיתה המתוכננת של הטיסה שהזמנת ביותר מ-3 שעות, סכום זה יופחת ב-50%

600 אירו

מעל 3,500 ק"מ

אם מוצעת לך טיסה חדשה, אשר שעת הנחיתה שלה אינה חורגת משעת הנחיתה המתוכננת של הטיסה שהזמנת ביותר מ-4 שעות, סכום זה יופחת ב-50%

אם יש לך תלונות כלשהן הקשורות למימוש זכויותיך במסגרת התקנה, תוכל לפנות אל רשות האכיפה הלאומית הרלוונטית למקום ההמראה שלך (http://apr.europa.eu).

במקרה מוות של בן משפחה מדרגה ראשונה (אם, אב, בעל, אישה, ידוע/ה בציבור, אח, אחות, סב/סבתא, בן/בת, נכד/ה) עד 30 יום לפני שעת ההמראה המתוכננת של הטיסה, תוכל לבקש החזר כספי על ידי הגשת תביעה. יש לספק תעודת פטירה בתוך 7 ימים ממועד שליחת טופס התביעה.

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

יש למלא את טופס התביעה ולבחור את הקטגוריה הרלוונטית בקפידה.

תקבל זיהוי ייחודי - הקפד להשתמש בו תמיד. נעשה כמיטב יכולתנו לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. אנו מתחייבים לספק לך מענה בתוך 30 ימים.

אנו נפנה אליך בדוא"ל, לפי הכתובת שסיפקת בעת ההזמנה, כדי ליידע אותך על השינוי ועל האפשרויות העומדות לרשותך.

בדוק את הגדרות מסנן הדוא"ל שלך ובכל תיבות הדואר כדי שלא תפספס הודעות חשובות. בנוסף, תוכל לעקוב אחר העדכונים המתפרסמים תחת 'סטטוס טיסה' באתר האינטרנט שלנו.