Informatie & Diensten

Terugbetaling en compensatie

FAQ

Up to 2 weeks

Tot 2 weken

[cancellation location=CallCentre] KOSTEN
Als u uw reservering meer dan 14 dagen voor vertrek annuleert, hoeft u alleen de annuleringskosten te betalen om de prijs van de vlucht terugbetaald te krijgen.

within 2 weeks

Binnen 2 weken

[seat-protection location=CallCentre] KOSTEN + DIENSTEN
Als u binnen de laatste 14 dagen voor het vertrek van uw vlucht annuleert, zijn hogere kosten van toepassing en kunnen we de kosten voor de diensten die u aankocht, niet terugbetalen.

Kan er iets veranderen? Koop dan WIZZ Flex

Met WIZZ Flex kunt u de datum, tijd en route van uw vlucht onbeperkt online wijzigen tot 3 uur voor de geplande vertrektijd.

Meer informatie over WIZZ Flex

Accordions

Tot 14 dagen voor de vlucht

Annuleer uw reservering tot de 14de dag voor het vertrek van uw vlucht tegen annuleringskosten van [cancellation location=CallCentre] en krijg een restitutie. Er zijn verschillende manieren om uw reservering te annuleren:

Binnen 14 dagen voor de vlucht

Als u uw reservering binnen 14 dagen voor vertrek annuleert, krijgt u het vluchttarief terugbetaald, na betaling van de kosten voor andere diensten en de stoelannuleringskosten ([seat-protection location=CallCentre]).

 • bel het Wizz Air Callcenter
 • dien een claim in - het kan tot 30 dagen duren om die te behandelen

U kunt uw vlucht annuleren met WIZZ Flex en verzoeken om de aankoopprijs in de vorm van krediet op uw WIZZ-account terugbetaald te krijgen, en dat tot 3 uur voor het vertrek van uw heenvlucht: 

• Via uw vluchtoverzicht 

• Via het Wizz Air Callcenter  

• Aan de balie op de luchthaven

Als u een Plus Fare-ticket kocht of reserveerde met WIZZ Flex, kunt u mogelijk verzoeken dat de aankoopprijs wordt terugbetaald. De aankoopprijs van uw reservering wordt als krediet bijgeschreven op uw WIZZ-account.

De aankoopprijs van de WIZZ Flex-dienst wordt echter niet terugbetaald, en het bedrag daarvan wordt van de volledige aankoopprijs afgetrokken.

Raadpleeg de volledige voorwaarden voor WIZZ Flex

Het bedrag dat op uw WIZZ-account wordt bijgeschreven, zal 90 dagen beschikbaar zijn om vluchten en diensten van Wizz Air aan te kopen.

Als er terugbetaling op een WIZZ-account wordt aangevraagd, worden alle vluchten voor alle passagiers in die reservering geannuleerd.

Voor reserveringen waarbij ook een lidmaatschap van de WIZZ Discount Club of de Privilege Pass werd aangekocht, zal de prijs van het lidmaatschap niet worden terugbetaald als de vlucht geannuleerd wordt. Het lidmaatschap blijft geldig, in overeenstemming met de voorwaarden.

Als uw vlucht geannuleerd wordt, hebt u de volgende mogelijkheden volgens Verordening (EC) No 261/2004 (de Verordening) die gemeenschappelijke regels vastlegt voor de compensatie en bijstand aan passagiers in geval van instapweigering, annulering of lange vertraging van vluchten.

 1. We boeken u om naar een vlucht van Wizz Air of van een andere maatschappij, onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, om bij de eerstvolgende gelegenheid naar uw eindbestemming te reizen, onder voorbehoud van beschikbaarheid van stoelen.
 2. We betalen u de Totale Vervoersprijs voor de geannuleerde vlucht terug, inclusief de retourvlucht indien van toepassing.
 3. We crediteren het volledige betaalde bedrag voor de geannuleerde vlucht plus 20% van het voor de geannuleerde vlucht betaalde tarief op uw WIZZ-account (en ook voor de retourvlucht indien van toepassing). Dit krediet kan gebruikt worden voor alle vluchten van Wizz Air.

Naast bovengenoemde mogelijkheden, stellen we u in staat gratis twee telefoongesprekken te voeren (u kunt ook kiezen voor telex, fax of e-mail). Als dit niet mogelijk is, zal Wizz Air de kosten voor dergelijke communicatie vergoeden.

In geval van een omboeking zal er gratis hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de accommodatie worden voorzien, als de vertrektijd van de nieuwe vlucht de dag na de oorspronkelijke datum van de vlucht valt. Waar het voor Wizz Air niet mogelijk is om dit voor u te voorzien, betalen we de kosten voor maaltijden, hotelaccommodatie en het vervoer tussen de luchthaven en de accommodatie terug.

De terugbetaling van bovengenoemde kosten voor bijstand is tot een redelijk bedrag, zoals ondersteund door facturen.

Bovendien zal Wizz Air compensatie betalen volgens Artikel 7 van de Verordening:

Bedrag

Afstand

Let op

250 EUR

1500 km of minder

Als u een nieuwe vlucht wordt aangeboden en de aankomsttijd niet meer dan 2 uur later is dan voor uw oorspronkelijke vlucht, wordt het bedrag met 50% verlaagd

400 EUR

tussen 1500 en 3500 km

Als u een nieuwe vlucht wordt aangeboden en de aankomsttijd niet meer dan 3 uur later is dan voor uw oorspronkelijke vlucht, wordt het bedrag met 50% verlaagd

600EUR

 meer dan 3500 km

Als u een nieuwe vlucht wordt aangeboden en de aankomsttijd niet meer dan 4 uur later is dan voor uw oorspronkelijke vlucht, wordt het bedrag met 50% verlaagd

Bovenstaande compensatie wordt niet uitbetaald als u als volgt op de hoogte werd gebracht van de annulering:

 • 2 weken voor de Geplande Vertrektijd (GV);
 • Tussen 2 weken en 7 dagen voor de GV en er u een alternatieve Wizz Air-vlucht wordt aangeboden, waarvan de vertrektijd niet meer dan 2 uur voor de GV valt en de aankomsttijd niet later is dan 4 uur na de Geplande Aankomsttijd (GA);
 • Minder dan 7 dagen voor de GV en een alternatieve Wizz Air-vlucht wordt aangeboden, waarvan de vertrektijd niet meer dan een uur voor de GV valt en de aankomsttijd niet later is dan 2 uur na de GA.

We zijn niet verplicht om u compensatie te betalen als de annulering wordt veroorzaakt door buitengewone omstandigheden die niet vermeden hadden kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen werden getroffen.

Buitengewone omstandigheden verwijst naar, maar is niet beperkt tot, de volgende redenen: luchtverkeersleiding, weersomstandigheden, stakingen (buiten stakingen door personeel van Wizz Air), terroristisch alarm of veiligheidsredenen, sluiting van luchthaven of landingsbaan, maatschappelijke onrust, overmacht, vluchtveiligheid.

Elk geval zal afzonderlijk worden beoordeeld om te bepalen of er sprake is van onvermijdelijke buitengewone omstandigheden.

Als u klachten hebt over de toepassing van uw rechten volgens de Verordening, kunt u contact opnemen met de Nationale Handhavingsinstantie op de plaats van vertrek (http://apr.europa.eu).

Als uw vlucht vertraagd is, hebt u de volgende mogelijkheden volgens Verordening (EC) No 261/2004 (de Verordening) die gemeenschappelijke regels vastlegt voor de compensatie en bijstand aan passagiers in geval van instapweigering, annulering of lange vertraging van vluchten.

BEDRAG

DUUR VERTRAGING

ASSISTENTIE PER BETALENDE PASSAGIER

1500 km of minder

2 uur of meer

 • maaltijd en versnaperingen voor een waarde die proportioneel is voor uw vertraging
 • twee telefoontjes, of telex, of fax of e-mail (waar Wizz Air u dit niet kan voorzien, betalen we de kosten hiervoor terug tot een redelijk bedrag, ondersteund door facturen)

1500-3500 km

3 uur of meer

3500 km of meer

4 uur of meer

Als uw vlucht minstens 5 uur vertraagd is, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden (bovenop bovengenoemde assistentie):

 • Annulering en terugbetaling van uw reservering tegen de prijs waarvoor die werd gekocht, voor het niet-gebruikte deel of de niet-gebruikte delen van de reis, en voor het gebruikte deel of de gebruikte delen van de reis indien de vlucht geen nut meer heeft in functie van uw oorspronkelijke reisplan, en indien relevant (bijv. in het geval van aansluitende vluchten),
 • Boeken van een nieuwe terugvlucht, uitgevoerd door Wizz Air of een andere maatschappij, met vergelijkbare vervoersvoorwaarden, die u bij de eerste gelegenheid naar uw eerste vertrekpunt brengt, afhankelijk van beschikbaarheid van zitplaatsen. Voor meer informatie over alternatieve vluchten en/of transport op de grond, kunt u contact opnemen met de informatiedesk op de luchthaven.
 • We annuleren uw reservering en crediteren het volledige betaalde bedrag voor de vlucht plus 20% van het betaalde tarief terug op uw WIZZ-account. U kunt dit krediet gebruiken voor elke Wizz Air-vlucht.

Als de vertrektijd van de nieuwe vlucht door lange vertragingen de dag na de oorspronkelijke datum van de vlucht valt, zal er gratis hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de accommodatie worden voorzien. Waar het voor Wizz Air niet mogelijk is om dit te voorzien, betalen we de kosten voor maaltijden, hotelaccommodatie en het vervoer tussen de luchthaven en de accommodatie terug, tot een redelijk bedrag en ondersteund door facturen.

Passagiers wiens vlucht bij aankomst met meer dan 3 uur is vertraagd, hebben recht op compensatie zoals uiteengezet in Artikel 7 van de Verordening, tenzij de vertraging werd veroorzaakt door buitengewone omstandigheden die niet vermeden konden worden zelfs als alle redelijke maatregelen getroffen werden.

Als u klachten hebt over de toepassing van uw rechten volgens de Verordening, kunt u contact opnemen met de Nationale Handhavingsinstantie op de plaats van vertrek (http://apr.europa.eu).

Als u de toegang tot het toestel ontzegd wordt, hebt u de volgende mogelijkheden volgens de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europese Parlement en de Europese Raad van 11 februari 2004, waarin algemene regels voor compensatie van en hulp aan passagiers zijn vastgelegd in het geval van instapweigering en annulering of lange vertraging van vluchten.

Als u vrijwillig uw reservering opgeeft en hiervoor voordelen ontvangt, kunt u kiezen uit de volgende opties (bovenop de voordelen die met Wizz Air overeengekomen werden):

 1. a) Omboeking naar een vlucht uitgevoerd door Wizz Air of een andere luchtvaartmaatschappij, onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, die u bij de eerstvolgende gelegenheid naar uw eindbestemming brengt, onder voorbehoud van beschikbaarheid van zitplaatsen.
 2. b) Terugbetaling van de totale vervoersprijs tegen de prijs waarvoor die werd gekocht, voor het niet-gebruikte deel of de niet-gebruikte delen van de reis, en voor het gebruikte deel of de gebruikte delen van de reis indien de vlucht geen nut meer heeft in functie van uw oorspronkelijke reisplan, en indien relevant (bijv. in het geval van aansluitende vluchten) boeken van een nieuwe terugvlucht, uitgevoerd door Wizz Air of een andere maatschappij, met vergelijkbare vervoersvoorwaarden, die u bij de eerste gelegenheid naar uw eerste vertrekpunt brengt, afhankelijk van beschikbaarheid van zitplaatsen.
 3. c) Krediet voor het volledige bedrag dat u voor de relevante vlucht betaalde, plus 20% van het vluchttarief. U kunt dit krediet gebruiken voor elke Wizz Air-vlucht.

Als er onvoldoende vrijwilligers waren en Wizz Air u tegen uw wil en zonder andere redenen de toegang tot het toestel ontzegde, krijgt u bovenop het bovenstaande ook de volgende bijstand:

 1. a) We voorzien u van bonnen voor maaltijden en versnaperingen, voor een waarde die proportioneel is voor uw vertraging.
 2. b) We bieden u gratis twee telefoongesprekken, telex of fax-berichten, of e-mails. Als Wizz Air deze mogelijkheden niet kan bieden, zullen wij de kosten voor dergelijke communicatie terugbetalen;
 3. In geval van omboeking zal er gratis hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de accommodatie worden voorzien, als de vertrektijd van de nieuwe vlucht de dag na de oorspronkelijke datum van de vlucht valt. Waar het voor Wizz Air niet mogelijk is om dit voor u te voorzien, betalen we de kosten voor maaltijden, hotelaccommodatie en het vervoer tussen de luchthaven en de accommodatie terug.

De terugbetaling van de kosten voor assistentie zoals gespecificeerd in paragrafen b) en c) hierboven is tot een redelijk bedrag, zoals ondersteund door facturen.

Bovendien zal Wizz Air compensatie betalen volgens Artikel 7 van de Verordening:

Bedrag

Afstand

Let op

250 EUR

1500 km of minder

Als u een nieuwe vlucht wordt aangeboden en de aankomsttijd niet meer dan 2 uur later is dan voor uw oorspronkelijke vlucht, wordt het bedrag met 50% verlaagd

400 EUR

tussen 1500 en 3500 km

Als u een nieuwe vlucht wordt aangeboden en de aankomsttijd niet meer dan 3 uur later is dan voor uw oorspronkelijke vlucht, wordt het bedrag met 50% verlaagd

600 EUR

meer dan 3500 km

Als u een nieuwe vlucht wordt aangeboden en de aankomsttijd niet meer dan 4 uur later is dan voor uw oorspronkelijke vlucht, wordt het bedrag met 50% verlaagd

Als u klachten hebt met betrekking tot de toepassing van uw rechten volgens de Verordening, kunt u contact opnemen met de nationale handhavingsinstantie op de plaats van vertrek (http://apr.europa.eu).

Bij overlijden van een naast familielid (moeder, vader, echtgenote, echtgenoot, levensgezel, zus, broer, grootouder, kind, kleinkind) tot 30 dagen voor de vertrekdatum, kunt u terugbetaling vragen door een claim in te dienen. U dient een overlijdensakte voor te leggen binnen 7 dagen nadat de claim werd ingediend

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Vul het claimformulier in en zorg ervoor dat u zeker de juiste categorie selecteert.

U krijgt een unieke referentie, zorg dat u die steeds vermeldt. We doen ons best om uw vraag zo snel mogelijk te verwerken. U krijgt zeker binnen 30 dagen een antwoord van ons.

We houden u via e-mail op de hoogte van wijzigingen en mogelijkheden, op het adres dat u tijdens het reserveren opgaf. 

Kijk de filterinstellingen voor uw e-mailaccount na, en controleer alle mailboxen, om er zeker van te zijn dat u geen belangrijke berichten mist. U kunt ook updates vinden op onze website, die worden onder Vluchtstatus gepost.