Information & Services

Указания за фактурите

FAQ

Изберете раздела за лични или служебни пътувания
на страницата с информация за фактурирането
в потока на резервация.

billing_as_company

КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Пътувате сами или с роднини и вие ще заплатите билетите.

billing_as_individual

КАТО КОМПАНИЯ

Пътувате по работа и билетите за пътуване ще бъдат заплатени от работодателя ви, училището ви и т.н.

Accordions

Електронно копие

Издаваме електронни копия на фактури в pdf формат, като те се изпращат до имейл адреса, предоставен по време на резервацията. 

  • Съдържа електронен подпис и клеймо за дата и час, създадени с технологията PKI (инфраструктура с обществен ключ)
  • Подписът се полага от името на Wizz Air Hungary и е придружаван от „квалифициран бизнес сертификат“
  • Електронната фактура е в съответствие със законодателството на Унгария
  • Ще ви издадем фактура по подразбиране, с предварително попълнените ви данни

Копиe на хартиен носител

Ако ви е нужна фактура на хартиен носител, моля, заявете я чрез кол центъра на Wizz Air. Таксата за създаване и изпращане на фактура на хартиен носител е [paper-invoice]. 

Можем да издадем фактура само за полета. Ако желаете касов бон или фактура за други услуги, които сте заплатили заедно с билета за полета, но не се извършват от Wizz Air (например пътна застраховка, трансфер с автобус или такси, летищни такси), тогава ви молим да се свържете директно с доставчиците на тези услуги.

Можем да издаваме фактури само за полети, които са закупени директно от нас. Ако сте направили резервацията си през пътническа агенция или уебсайт на трето лице, продавачът на билета трябва да ви издаде фактурата.

Макар вие да носите отговорността за избора на валута за плащане, ако тя се различава от валутата на държавата на заминаване, фактурата ще бъде издадена в оригиналната валута на резервацията (т.е. не във валутата на плащането).

Свържете се с нас, ако имате проблеми с фактурите:

Ще направим всичко възможно да разгледаме жалбата ви в рамките на 30 дни от получаването й.

Wizz Air Hungary издава електронни фактури и ги изпраща на клиентите по имейл. PDF файлът, прикачен към имейла, е оригиналната електронна фактура, издадена от Wizz Air Hungary.

Въз основа на съответните унгарски правни разпоредби (2001/XXXV Закона за електронните подписи; 2000/C Закона за счетоводството; 23/2014. Декрет на Министерството на националната икономика), компаниите имат право да издават фактурите си и в електронен формат. Електронната фактура е файл със специфичен формат, който съдържа изображението на традиционните фактури, издавани от Wizz Air Hungary, като PDF документ (в съответствие с унгарските изисквания за формата на фактурите, както са описани в 2007/CXXVII Закона за ДДС), и (вътре в PDF файла) електронния подпис и клеймото за дата и час на фактурата, създадени с технологията PKI (инфраструктура с обществен ключ), в съответствие с разпоредбите на Унгария, както е споменато  по-горе. Подписът се полага от името на Wizz Air Hungary и е придружен от „квалифицирания бизнес сертификат“ на квалифициран сертифициращ орган, чиито услуги се използват от Wizz Air Hungary. Файлът с електронната фактура включва цялата информация, нужна за удостоверяване на сертификата, прикрепен към подписа и клеймото за дата и час на фактурата.

Получателят се задължава да съхранява електронната фактура в електронен формат – подобно на фактурите на хартиен носител – ако тя ще бъде използвана за счетоводни цели.

За да получите достъп до и да потвърдите произхода и автентичността на електронната фактура, трябва да инсталирате Adobe Reader 9 или по-нова версия. Моля, свържете се със системния си администратор, ако възникнат някакви проблеми при инсталирането.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Ще получите електронна фактура на имейл адреса, който сте предоставили по време на резервацията. Електронните фактури се издават в съответствие със съответните унгарски правни разпоредби.

Също така можете да поискате и копие на фактурата на хартиен носител, като това става срещу такса чрез кол центъра на Wizz Air. Копията на хартиен носител ще бъдат изпращани по пощата до адреса, който сте предоставили при извършването на резервацията.

Можете да поискате променена фактура, съдържаща актуализирани подробности, срещу такса.

За повече информация, моля, прочетете Ръководството за издаване на фактури.