Πληροφορίες & Υπηρεσίες

Οδηγός τιμολόγησης

Επιλέξτε την καρτέλα Ιδιώτης ή Εταιρεία
στη σελίδα «Τιμολόγηση»
κατά τη διαδικασία κράτησης.

billing_as_company

ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ

Ταξιδεύετε μόνοι ή με την οικογένειά σας και πληρώνετε ιδιωτικά το ταξίδι σας.

billing_as_individual

ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το ταξίδι σας είναι επαγγελματικό και τα έξοδα καλύπτονται από τον εργοδότη, το σχολείο σας κ.λπ.

Ακορντεόν

Ηλεκτρονικό αντίγραφο

Εκδίδουμε ηλεκτρονικά αντίγραφα τιμολογίων σε μορφή pdf, τα οποία αποστέλλονται στη διεύθυνση email που καταχωρείται κατά την κράτηση. 

  • έχει ηλεκτρονική υπογραφή και χρονική σήμανση με τεχνολογία PKI (Public Key Infrastructure)
  • η υπογραφή αντιπροσωπεύει την Wizz Air Hungary και συνοδεύεται με «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για νομικά πρόσωπα»
  • το ηλεκτρονικό τιμολόγιο εκδίδεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ουγγαρίας
  • το τιμολόγιο εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, με τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει

Έντυπο αντίγραφο

Αν χρειάζεστε έντυπο αντίγραφο του τιμολογίου, πρέπει να το ζητήσετε καλώντας το Τηλεφωνικό κέντρο της Wizz Air. Το τέλος για τη δημιουργία και την αποστολή έντυπου τιμολογίου είναι [paper-invoice]. 

Μπορούμε να εκδώσουμε τιμολόγιο μόνο για την πτήση σας. Αν χρειάζεστε απόδειξη ή τιμολόγιο για άλλες υπηρεσίες τις οποίες πληρώσατε μαζί με το εισιτήριο της πτήσης σας, οι οποίες όμως δεν παρέχονται από την Wizz Air (π.χ. ταξιδιωτική ασφάλιση, μεταφορά με λεωφορείο ή ταξί, υπηρεσίες αεροδρομίου), τότε πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Μπορούμε να εκδώσουμε τιμολόγιο μόνο για τις πτήσεις που αγοράσατε απευθείας από εμάς. Αν κάνατε την κράτησή σας μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα ή ιστοσελίδας τρίτου, το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί από τον ταξιδιωτικό πράκτορα.

Παρόλο που έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε νόμισμα για την πληρωμή διαφορετικό από το νόμισμα της πόλης αναχώρησης, το τιμολόγιο θα εκδοθεί στο αρχικό νόμισμα της κράτησης (δηλ. όχι στο νόμισμα της πληρωμής).

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε προβλήματα με την τιμολόγηση:

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών από τη λήψη του.

Η Wizz Air Hungary εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα αποστέλλει στους πελάτες της μέσω email. Το συνημμένο στο e-mail αρχείο PDF είναι το πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο που έχει εκδοθεί από την Wizz Air Hungary.

Με βάση τις σχετικές νομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ουγγαρία (Νομοθετική πράξη 2001/XXXV για την Ηλεκτρονική υπογραφή, Νομοθετική πράξη 2000/C για τη Λογιστική, Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 23/2014), οι εταιρείες μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια και σε ηλεκτρονική μορφή. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι ένα αρχείο σε μορφή εγγράφου PDF που περιέχει την εικόνα του παραδοσιακού τιμολογίου που εκδίδει η Wizz Air Hungary (σύμφωνα με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα τιμολόγια τα οποία εκδίδονται στην Ουγγαρία, όπως ορίζει η Νομοθετική πράξη 2007/CXXVII για το ΦΠΑ) και (μέσα στο αρχείο PDF) την ψηφιακή υπογραφή και τη χρονική σήμανση του τιμολογίου με τεχνολογία PKI (Public Key Infrastructure), σε συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις της Ουγγαρίας που αναφέρονται  παραπάνω. Η υπογραφή αντιπροσωπεύει την Wizz Air Hungary και συνοδεύεται με «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για νομικά πρόσωπα» από εγκεκριμένη εταιρεία πιστοποίησης, την οποία έχει προσλάβει για τον σκοπό αυτό η Wizz Air Hungary. Το αρχείο του ηλεκτρονικού τιμολογίου περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επαλήθευση του πιστοποιητικού που είναι συνημμένο στην υπογραφή και της χρονικής σήμανσης του τιμολογίου.

Ο παραλήπτης οφείλει να αποθηκεύει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως και τα έντυπα τιμολόγια, εφόσον υφίσταται υποχρέωση τήρησης του τιμολογίου για λογιστικούς σκοπούς.

Για να ανοίξετε και να επαληθεύσετε την προέλευση και την αυθεντικότητα του ηλεκτρονικού τιμολογίου, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Reader 9 ή νεότερη έκδοση. Απευθυνθείτε στον διαχειριστή του συστήματός σας για τυχόν προβλήματα με την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Θα λάβετε το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στη διεύθυνση email που καταχωρίσατε κατά την κράτηση. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια εκδίδονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που ισχύει στην Ουγγαρία.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο του ηλεκτρονικού τιμολογίου εκτυπωμένο σε χαρτί έναντι τέλους καλώντας στο Τηλεφωνικό κέντρο της Wizz Air. Τα έντυπα αντίγραφα θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση που καταχωρίσατε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης.

Μπορείτε να ζητήσετε τροποποιημένο τιμολόγιο με διαφορετικά στοιχεία έναντι τέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τον Οδηγό τιμολόγησης.