Informacje i usługi

Zwroty środków i odszkodowania

Up to 2 weeks

Do 2 tygodni

OPŁATA [cancellation location=wizzairComCallCentre]
Anuluj rezerwację do 14 dni przed odlotem, a otrzymasz zwrot środków, jeśli uiścisz opłatę za anulowanie.

within 2 weeks

Do 2 tygodni

OPŁATA [seat-protection location=wizzairComCallCentre] + USŁUGI
Jeśli anulujesz rezerwację w ciągu 14 dni przed odlotem, opłata za anulowanie będzie wyższa, a my nie będziemy w stanie zwrócić Ci środków za zakupione usługi.

wizz-flex-icon

Spodziewasz się zmian? Wykup usługę WIZZ Flex.

Dzięki zakupowi usługi WIZZ Flex będziesz mieć możliwość zmiany daty, godziny i trasy lotu online dowolną liczbę razy.

Dowiedz się więcej o WIZZ Flex

Listy rozwijane

Anulowanie rezerwacji musi zostać dokonane do 3 godzin przed rozkładową godziną odlotu. Anulowanie zostanie uznane za zakończone po otrzymaniu płatności (w stosownych przypadkach). Pamiętaj, że możliwa jest tylko płatność kartą kredytową.

a. W przypadku rezerwacji w jedną stronę:Anulowanie rezerwacji musi nastąpić do 3 godzin przed rozkładową godziną odlotu.

b. W przypadku rezerwacji lotu w obie strony:

i. Jeśli rezerwacja obejmuje lot w obie strony, anulacji należy dokonać przed odlotem lotu do miejsca docelowego. W tym przypadku oba loty zostaną anulowane. Przykładowo, w przypadku lotu Budapeszt – Londyn Luton – Budapeszt anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko przed odlotem lotu Budapeszt – Londyn Luton. W tym przypadku obydwa loty (Budapeszt – Londyn Luton i Londyn Luton – Budapeszt) zostaną anulowane.

ii. Jeśli pierwszy lot już się rozpoczął, nie można anulować rezerwacji.

Aby anulować rezerwację, zaloguj się do swojego (właściciel rezerwacji) profilu WIZZ i dokonaj wyboru. W przypadku jakichkolwiek trudności skontaktuj się z telecentrum Wizz Air.

c. Proces anulowania rezerwacji, które obejmują więcej niż jednego pasażera (nie dotyczy rezerwacji grupowych, 2-10 osób)

 1. Aby anulować rezerwację, zaloguj się na swój profil WIZZ
 2. Wybierz rezerwację, którą chcesz anulować
 3. Wybierz pasażerów, dla których anulacja będzie miała zastosowanie (w przypadku, gdy chcesz anulować rezerwację dla wszystkich pasażerów, możesz zaznaczyć wszystkich pasażerów w ramach tego samego procesu)
 4. Potwierdź anulację i ureguluj związane z nią opłaty (w stosownych przypadkach)
 5. W przypadku, gdy pierwotna rezerwacja została w całości lub w części opłacona kuponem WIZZ, anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko dla wszystkich pasażerów i wszystkich lotów jednocześnie.

Opłaty obowiązujące w przypadku anulowania rezerwacji

1. Opłata za anulowanie rezerwacji jest naliczana za pasażera za lot, w zależności od liczby dni pozostających do odlotu zgodnie z poniższymi zasadami.

 • Jeżeli do odlotu pozostało ponad 14 dni, opłata za anulowanie rezerwacji: [cancellation location=WizzairComCallCentre] za pasażera za lot
 • Jeżeli do odlotu pozostało mniej niż 14 dni, opłata za niewykorzystane miejsce: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] za pasażera za lot
 • W przypadku anulowania rezerwacji na ponad 14 dni przed odlotem pasażer będzie uprawniony do zwrotu całej opłaty za lot po potrąceniu opłaty za anulowanie rezerwacji i zwrotu korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club.
 • W przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 14 dni przed odlotem pasażer będzie uprawniony do zwrotu całej opłaty za lot po potrąceniu opłaty za niewykorzystane miejsce, zwrotu korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club i innych usług.

2. Zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club

Na należną kwotę składają się różnice pomiędzy standardową ceną biletu i ceną biletu w ramach członkostwa w WIZZ Discount Club, a także standardową opłatą za bagaż i opłatą za bagaż w ramach członkostwa w WIZZ Discount Club. W przypadku, gdy członek WIZZ Discount Club anuluje swoją rezerwację, opłaty te mają zastosowanie do pasażerów zachowujących rezerwację, ponieważ tracą oni korzyści wynikające z członkostwa w WIZZ Discount Club.

Opłata za anulowanie rezerwacji oraz zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club są potrącane od kwoty zapłaconej za pasażera, którego rezerwacja została anulowana, w następujący sposób:

 • Jeśli kwota zapłacona za pasażera, którego rezerwacja została anulowana, jest wyższa niż opłaty związane z anulowaniem rezerwacji (opłata za anulowanie rezerwacji/opłata za niewykorzystane miejsce, zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club), różnica zostanie zwrócona na konto WIZZ właściciela rezerwacji (osoby, która pierwotnie dokonała rezerwacji) w formie środków WIZZ;
 • Jeżeli kwota zapłacona za pasażera, którego rezerwacja została anulowana, jest niższa niż opłaty związane z odwołaniem rezerwacji (opłata za anulowanie rezerwacji/opłata za niewykorzystane miejsce, zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club), należy uiścić jedynie zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club.
 • Jeżeli kwota zapłacona za pasażera, którego rezerwacja została anulowana, jest równa opłacie związanej z anulowaniem rezerwacji (opłata za anulowanie rezerwacji/opłata za niewykorzystane miejsce, zwrot korzyści wynikających z członkostwa w WIZZ Discount Club), nie ma konieczności pokrycia różnicy i nie przysługuje zwrot środków.

Dodatkowe ważne informacje:

W przypadku złożenia wniosku o zwrot środków na konto WIZZ wszystkie loty dla wszystkich pasażerów objętych rezerwacją, zostaną anulowane i staną się nieważne. Po dokonaniu anulowania na żądanie online i zażądaniu zwrotu środków na konto WIZZ nie ma możliwości wycofania się z tego procesu ani wprowadzenia dalszych zmian. Nie ma możliwości przekształcenia środków WIZZ na pierwotną metodę płatności.

Jeśli chcesz otrzymać kwotę zwrotu na swoją kartę debetową/kredytową, przelewem bankowym lub za pośrednictwem innej metody płatności, którą zapłacono za pierwotną rezerwację, musisz skontaktować się z telecentrum Wizz Air (opcja kontaktu online jest jeszcze niedostępna). W tym przypadku opłata za transakcję realizowaną przez telecentrum nie zostanie pobrana.

Jeśli rezerwacja została pierwotnie opłacona środkami na koncie WIZZ, można zażądać zwrotu tylko w formie środków WIZZ – nie ma możliwości zamiany na inny rodzaj płatności.

Jeśli masz wykupiony bilet w taryfie Plus lub rezerwację z usługą WIZZ Flex, możesz wystąpić o zwrot ceny zakupu. Cena zakupu Twojej rezerwacji zostanie zwrócona w postaci środków na konto WIZZ. Cena zakupu usługi WIZZ Flex nie podlega zwrotowi na konto WIZZ i jej koszt zostanie odjęty od całkowitej ceny zakupu. W przypadku anulowania rezerwacji z Wizz Flex obowiązują inne zasady dotyczące terminu ważności środków; więcej informacji w Zasadach i warunkach Wizz Flex.

Po uiszczeniu odpowiednich opłat ewentualna kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona w formie środków WIZZ na konto WIZZ właściciela rezerwacji w ciągu 72 godzin od złożenia wniosku. Zwrócone środki będą dostępne na koncie WIZZ przez rok (z wyjątkiem WIZZ Flex, gdzie okres ważności środków wynosi 90 dni) i mogą zostać wykorzystane do zakupu nowych lotów i usług Wizz Air.

Członkostwo w WIZZ Discount Club oraz Privilege Pass zakupione podczas rezerwacji pierwotnego lotu nie zostaną automatycznie anulowane wraz z anulowaniem rezerwacji. Dowiedz się więcej o WIZZ Discount Club i Privilege Pass.

Usługi zakupione od podmiotów zewnętrznych podczas rezerwacji pierwotnego lotu (np. ubezpieczenie, transfer lotniskowy) nie są automatycznie anulowane podczas procesu anulowania rezerwacji. Aby anulować te usługi, skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą danej usługi.

W przypadku odwołania lotu pasażer ma następujące możliwości zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami przewozu, o ile rozporządzenie (WE) nr 261/2004 („Rozporządzenie”) ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów nie stanowi inaczej.

 1. Możesz dokonać zmiany rezerwacji na następny dostępny lot na tej samej/podobnej trasie. W przypadku braku dostępnych lotów tego samego lub następnego dnia (jeżeli późniejsze dostępne terminy nie są odpowiednie ze względu na cel podróży), możesz zdecydować się na samodzielne zorganizowanie podróży inną linią lotniczą lub innym odpowiednim środkiem transportu (np. pociągiem, autobusem lub wynajętym samochodem). Alternatywny transport musi odbywać się na warunkach porównywalnych do warunków transportu do miejsca docelowego. W przypadku uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych kosztów i wydatków można wystąpić do nas o ich zwrot za pośrednictwem witryny wizzair.com. Pamiętaj zatem, aby zebrać i okazać wszystkie odpowiednie rachunki i faktury związane z kosztem takiej alternatywnej podróży (np. bilet lub paliwo); lub
 2. Możesz anulować rezerwację i zażądać zwrotu ceny zakupu anulowanego lotu i ewentualnego lotu powrotnego w formie środków WIZZ na swoje konto WIZZ; później możesz ubiegać się o zwrot ceny zakupu przy użyciu pierwotnej metody płatności zamiast środków WIZZ.

Jeśli chcesz zmienić swój wybór, możesz to zrobić zgodnie z ogólnymi zasadami i uiszczając odpowiednią opłatę

W stosunku do usług dodatkowych w przypadku anulowania lotu obowiązują zasady anulowania i zwrotów ustalone przez dostawcę zewnętrznego.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji, zaloguj się do swojego (właściciela rezerwacji) profilu WIZZ i dokonaj wyboru. W przypadku jakichkolwiek trudności skontaktuj się z telecentrum Wizz Air.

Oprócz powyższych opcji Wizz Air umożliwi przeprowadzenie dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych (alternatywnie klient może wybrać teleks, faks lub e-mail), a jeśli Wizz Air nie będzie w stanie zapewnić tych usług, zwrócimy koszt takich połączeń.

W stosownych przypadkach, w przypadku zmiany trasy, jeśli nowa godzina wylotu przypada na dzień po planowanym starcie odwołanego lotu, zorganizujemy bezpłatnie zakwaterowanie w hotelu i transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Jeśli Wizz Air nie będzie w stanie zapewnić takich świadczeń, zwrócimy Ci koszty posiłków, zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem i miejscem zakwaterowania.

Zwrot kosztów pomocy, o której mowa powyżej, nie przekracza uzasadnionej kwoty udokumentowanej rachunkami.

Dodatkowo Wizz Air wypłaci odszkodowanie zgodnie z art. 7 Rozporządzenia:

KWOTA

ODLEGŁOŚĆ

UWAGA

250 EUR

1500 km lub mniejJeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza dwóch godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

400 EUR

od 1501 do 3500 km w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych (UE-EOG)Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza trzech godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

600 EUR

ponad 3500 km (dotyczy tylko lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe (UE-EOG))Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza czterech godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

Powyższe odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadku powiadomienia pasażera o anulowaniu lotu::

 • 2 tygodnie przed rozkładową godziną odlotu;
 • w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed rozkładową godziną odlotu, jeśli zaoferujemy Ci alternatywny lot Wizz Air, którego godzina wylotu nie jest wcześniejsza od rozkładowej godziny odlotu o więcej niż dwie godziny, a godzina przylotu nie jest późniejsza od rozkładowej godziny przylotu o więcej niż cztery godziny;
 • w okresie krótszym niż 7 dni przed rozkładową godziną odlotu, jeśli zaoferujemy Ci alternatywny lot Wizz Air, którego godzina wylotu nie jest wcześniejsza od rozkładowej godziny odlotu o więcej niż godzinę, a godzina przylotu nie jest późniejsza od rozkładowej godziny przylotu o więcej niż dwie godziny.

Nie mamy obowiązku wypłacania odszkodowania, jeśli odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem wyjątkowych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Nadzwyczajne okoliczności obejmują między innymi następujące przyczyny: kontrola ruchu lotniczego, pogoda, akcje protestacyjne (inne niż akcje protestacyjne pracowników Wizz Air), alarm terrorystyczny lub względy bezpieczeństwa, zamknięcie lotniska lub pasa startowego, zamieszki, katastrofy naturalne, względy bezpieczeństwa lotu.

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie w celu stwierdzenia zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Jeśli masz jakiekolwiek skargi związane z realizacją Twoich praw wynikających z Rozporządzenia, możesz skontaktować się z krajowym urzędem ds. egzekwowania właściwym dla kraju odlotu (http://apr.europa.eu).

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 (Rozporządzenie) ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, w przypadku opóźnienia lotu masz następujące możliwości:

ODLEGŁOŚĆ

DŁUGOŚĆ OPÓŹNIENIA

POMOC UDZIELONA NA PASAŻERA PODLEGAJĄCEGO OPŁACIE

1500 km lub mniej

2 godziny lub więcej

 • napoje i posiłek o wartości proporcjonalnej do opóźnienia
 • dwa połączenia telefoniczne, teleksowe, faksowe lub e-mailowe (jeśli Wizz Air nie będzie mógł udzielić tych świadczeń, zwrócimy uzasadnione koszty udokumentowane rachunkami)

1501-3500 km

3 godziny lub więcej

3501 km lub więcej

4 hours lub więcej

Jeśli Twój lot jest opóźniony o co najmniej 5 godzin, możesz wybrać spośród tych możliwości (oprócz wyżej wymienionych):

 • Możesz dokonać zmiany rezerwacji na następny dostępny lot na tej samej/podobnej trasie. W przypadku braku dostępnych lotów tego samego lub następnego dnia (jeżeli późniejsze dostępne terminy nie są odpowiednie ze względu na cel podróży), możesz zdecydować się na samodzielne zorganizowanie podróży inną linią lotniczą lub innym odpowiednim środkiem transportu (np. pociągiem, autobusem lub wynajętym samochodem). Alternatywny transport musi odbywać się na warunkach porównywalnych do warunków transportu do miejsca docelowego. W przypadku uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych kosztów i wydatków można wystąpić do nas o ich zwrot za pośrednictwem witryny wizzair.com. Pamiętaj zatem, aby zebrać i okazać wszystkie odpowiednie rachunki i faktury związane z kosztem takiej alternatywnej podróży (np. bilet lub paliwo).
 • Możesz anulować swoją rezerwację i otrzymać zwrot całkowitego kosztu anulowanego lotu w cenie zakupu — etapów podróży niezrealizowanych i już zrealizowanych, jeśli lot nie jest już przydatny do realizacji celów Twojego pierwotnego planu podróży (w przypadku lotów łączonych).
 • Możesz anulować swoją rezerwację i otrzymać zwrot w formie środków WIZZ pełnej wartości kwoty zapłaconej za dany lot na konto WIZZ. Te środki możesz wykorzystać na zakup dowolnego lotu/usług Wizz Air w przyszłości.

Jeżeli w wyniku dużego opóźnienia termin wylotu opóźnionego lotu przypada na dzień po planowanym dniu odlotu, w stosownych przypadkach zorganizujemy bezpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem i miejscem zakwaterowania. Jeśli Wizz Air nie jest w stanie zapewnić Ci takich świadczeń, zwrócimy Ci koszty zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem i miejscem zakwaterowania nieprzekraczające uzasadnionej kwoty udokumentowanej rachunkami.

Pasażerowie, których lot jest opóźniony o ponad trzy godziny w momencie przybycia, mają prawo do odszkodowania określonego w artykule 7 Rozporządzenia, chyba że opóźnienie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Jeśli masz jakiekolwiek skargi związane z realizacją Twoich praw wynikających z Rozporządzenia, możesz skontaktować się z krajowym urzędem ds. egzekwowania właściwym dla kraju wylotu (http://apr.europa.eu).

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów, masz następujące możliwości.

Jeśli zrezygnujesz z rezerwacji w zamian za korzyści jako wolontariusz, możesz wybrać jedną z następujących opcji (oprócz korzyści uzgodnionych przez Wizz Air):

 1. Zmiana trasy na lot obsługiwany przez Wizz Air lub inną linię lotniczą na warunkach porównywalnych do miejsce docelowe, w zależności od dostępności miejsc.
 2. Zwrot całkowitej opłaty za anulowany lot po cenie zakupu za niezrealizowane odcinki podróży oraz za odcinki zrealizowane, jeśli lot nie jest już zgodny z celami Twojego pierwotnego planu podróży wraz z (gdy ma to znaczenie, np. w przypadku lotów z przesiadką) ponowną rezerwacją możliwie najwcześniejszego lotu powrotnego obsługiwanego przez Wizz Air lub inną linię lotniczą w porównywalnych warunkach transportu do pierwszego punktu wylotu. Oferta zależna od dostępności miejsc.
 3. Otrzymaj kredyt na pełną wartość swojej płatności dla odpowiednich sektorów. Środki te możesz wykorzystać na dowolny lot Wizz Air.

Jeżeli liczba ochotników była niewystarczająca i Wizz Air odmówił Ci wejścia na pokład wbrew Twojej woli i bez innego powodu, oprócz powyższego otrzymasz pomoc zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Zapewnimy voucher(y) na poczęstunek/posiłek o wartości proporcjonalnej do czasu oczekiwania.
 2. Zaoferujemy bezpłatnie dwa połączenia telefoniczne, teleks, wiadomości faksowe lub wiadomości e-mail, a jeśli Wizz Air nie będzie w stanie zapewnić tych usług, zwrócimy ich koszt.
 3. W przypadku zmiany trasy, gdy czas startu nowego lotu ma nastąpić dzień po planowanym starcie odwołanego lotu, zorganizujemy bezpłatnie zakwaterowanie w hotelu i transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Jeśli Wizz Air nie będzie w stanie zapewnić takich świadczeń, zwrócimy Ci koszty posiłków, zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem i miejscem zakwaterowania.

Zwrot kosztów pomocy, o której mowa w punktach b) i c), nie przekracza uzasadnionej kwoty udokumentowanej rachunkami.

Ponadto Wizz Air wypłaci odszkodowanie zgodnie z artykułem 7 Rozporządzenia:

Kwota

Odległość

Uwaga

250 EUR

1500 km lub mniej

Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza dwóch godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

400 EUR

od 1500 do 3500 km

Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza trzech godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

600 EUR

ponad 3500 km

Jeśli zaoferujemy Ci nowy lot i różnica między nową godziną przylotu i godziną podaną w rezerwacji nie przekracza czterech godzin, kwota ta zostanie zmniejszona o 50%.

Jeśli masz jakiekolwiek skargi związane z realizacją Twoich praw wynikających z Rozporządzenia, możesz skontaktować się z krajowym urzędem ds. egzekwowania właściwym dla kraju odlotu (http://apr.europa.eu).

W przypadku, gdy Pasażerowi przysługuje odszkodowanie na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004, może on przesłać roszczenie o odszkodowanie online za pośrednictwem formularza skarg.

Inni pasażerowie mogą złożyć roszczenie o odszkodowanie w imieniu Pasażera tylko wtedy, gdy są objęci tą samą rezerwacją, której dotyczy roszczenie. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie przez Pasażera lub innych pasażerów zgłaszających roszczenie odpowiedniego dowodu dotyczącego upoważnienia udzielonego przez Pasażera.

Odpowiemy na Twoje roszczenie w ciągu 30 dni.

Roszczenie strony trzeciej

Roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane, chyba że Pasażer lub inni pasażerowie objęci rezerwacją Pasażera zgłosili wcześniej roszczenie bezpośrednio do nas.

W celu uniknięcia wątpliwości, warunki zawarte w poprzednim akapicie nie mają na celu ograniczenia praw Pasażera ani zakazania Pasażerowi konsultacji prawnych przed przesłaniem roszczenia bezpośrednio do nas.

Jeżeli roszczenie zostanie przedłożone w imieniu Pasażera przez osobę trzecią (pod warunkiem, że Pasażer już wcześniej zgłosił roszczenie bezpośrednio do nas), osoba trzecia zobowiązana jest do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji jako dowód, że jest prawnie upoważniona do reprezentowania Pasażera.

Odszkodowanie wypłacone osobie trzeciej działającej w imieniu Pasażera będzie traktowane jako właściwa wypłata odszkodowania; żadne dalsze odszkodowanie nie może być wypłacone za ten sam lot, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za wtórną wypłatę ani za spory między Pasażerem a osobą trzecią.

Przeniesienie

Masz prawo przenieść swoje roszczenie na osobę trzecią. Cedując swoje prawo do roszczenia, Pasażer „sprzedaje” swoje prawo do otrzymania od nas odszkodowania na rzecz osoby trzeciej, która po zakończeniu cesji będzie miała prawo do otrzymania odszkodowania zamiast Pasażera. Zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami umowy z osobą trzecią dotyczącej roszczenia.

Jesteśmy uprawnieni do rozpatrywania scedowanych roszczeń tylko wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • Otrzymamy pisemne zawiadomienie o cesji podpisane przez Pasażera i zawierające następujące informacje:

oNumer rezerwacji

oPodstawę roszczenia

oDatę i numer lotu

lub

 • Oryginał lub uwierzytelnioną kopię należycie wykonanej umowy cesji dołączonej do roszczenia.

Opłata administracyjna za cesję

Obsługa scedowanych roszczeń generuje dla nas dodatkowe koszty. Zgodnie z węgierskim kodeksem cywilnym 6:200. §* obowiązek pokrycia tych kosztów spoczywa na pasażerze oraz na osobie trzeciej, na którą pasażer przeniósł swoje roszczenie.

Jeżeli Pasażerowi przysługuje odszkodowanie za scedowane roszczenie, w celu pokrycia wyżej wymienionych kosztów, od kwoty wypłaty odszkodowania potrącimy opłatę administracyjną za cesję.

Wysokość opłaty administracyjnej za cesję wynosi 50 EUR. Jest ona również wymieniona w wykazie Wszystkie usługi i opłaty.

Właściwa dokumentacja na potrzeby reprezentowania lub cesji

W przypadku, gdy Pasażer jest reprezentowany przez osobę trzecią lub gdy dokonał on cesji roszczenia, zgodnie z art. 325 §* węgierskiego kodeksu postępowania cywilnego wszystkie przedłożone nam dokumenty winny mieć formę dokumentu prywatnego posiadającego pełną moc dowodową, który musi spełniać następujące wymogi:

a) został sporządzony i podpisany przez emitenta w formie rękopisu; lub -

Wyłącznie do celów wyjaśnienia: Dokument jest napisany ręcznie i opatrzony Twoim podpisem.

b) został podpisany przez dwóch świadków poświadczających, że osoba w nim wskazana podpisała dokument w ich obecności lub oświadczyła, że jest to jej własnoręczny podpis; dokument będzie ponadto zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania – lub, w przypadku braku takowego – miejsce pobytu obojga świadków; - or

Wyłącznie do celów wyjaśnienia: Jeśli dokument nie został sporządzony przez Ciebie, dwie inne osoby muszą podpisać go jako świadkowie, podając swoje adresy.

c)podpis lub inicjały sygnatariusza dokumentu winny być poświadczone na dokumencie przez sędziego lub notariusza; lub

Wyłącznie do celów wyjaśnienia: Dokument jest poświadczony notarialnie. Oznacza to, że notariusz sprawdza, czy podpis na dokumencie należy do Ciebie.

d)*pełnomocnik lub radca prawny stowarzyszenia prawniczego przedstawia dokument – należycie podpisany – celem potwierdzenia, że dokument został sporządzony w formie transkrypcji przez inne osoby i podpisany przez sygnatariusza w jego obecności, lub też sygnatariusz oświadczył w jego obecności, że jest to jego własnoręczny podpis; - lub

Wyłącznie do celów wyjaśnienia: Dokument musi być podpisany przez pełnomocnika i Ciebie [jeżeli dokument został sporządzony przez pełnomocnika]

e) dokument elektroniczny jest zatwierdzany przez osobę podpisującą lub zaawansowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie lub pieczęci, w tym – jeżeli jest to przewidziane prawem – znacznikiem czasowym;

Wyłącznie do celów wyjaśnienia: Dokument elektroniczny został sporządzony za pomocą certyfikowanego urządzenia, które identyfikuje użytkownika i zapewnia zaświadczenie lub pieczęć na dokumencie

*Ogólne warunki przewozu zaakceptowane przez Pasażera podczas dokonywania rezerwacji, która jest umową pomiędzy Pasażerami a nami, podlegają prawu węgierskiemu i prawo węgierskie reguluje nasz stosunek umowny.

W przypadku śmierci bliskiego członka rodziny (matki, ojca, żony, męża, konkubiny lub konkubenta, siostry, brata, dziadków, dziecka, wnuka), która nastąpiła w ciągu 30 dni przed datą wylotu, możesz poprosić o zwrot środków, wysyłając roszczenie. W ciągu 7 dni od przesłania formularza roszczenia musisz przedstawić akt zgonu.

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Wypełnij formularz reklamacyjny, zwracając szczególną uwagę na wybór odpowiedniej kategorii.

Otrzymasz unikalny identyfikator — zawsze go podawaj. Postaramy się możliwie szybko zająć Twoją sprawą. Na pewno otrzymasz od nas odpowiedź w ciągu 30 dni.

W przypadku zmiany rozkładu lotu lub odwołania lotu przez Wizz Air przed rozkładową godziną odlotu Twojego lotu poinformujemy Cię o takich zmianach oraz o związanych z nimi opcjach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rezerwacji. Powiadomienia są przesyłane bezpośrednio na dane kontaktowe właściciela rezerwacji i dotyczą wszystkich pasażerów objętych daną rezerwacją. Obowiązkiem właściciela rezerwacji/agencji jest poinformowanie wszystkich pozostałych pasażerów objętych daną rezerwacją o wszelkich zmianach lotu.

W takich przypadkach możesz wybrać jedną z następujących opcji (mogą się one różnić w zależności od przypadku):

 • Zaloguj się do swojego (właściciela rezerwacji) profilu WIZZ i dokonaj bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny lot obsługiwany przez Wizz Air na tej samej lub – w razie konieczności – porównywalnej trasie, w zależności od dostępności miejsc. Jeśli nie będzie Ci odpowiadał żaden z dostępnych lotów, zaoferujemy możliwości zwrotu kosztów w procesie zmiany rezerwacji online.
 • Zaloguj się do swojego (właściciela rezerwacji) profilu WIZZ i wystąp o zwrot pełnej wartości rezerwacji odwołanego lub zmienionego lotu plus 20% taryfy zapłaconej za anulowany lub zmieniony lot na konto WIZZ. Te środki mogą być wykorzystane na zakup dowolnego lotu lub usług WIZZ w przyszłości. Później możesz ubiegać się o zwrot 100% kwoty przy użyciu pierwotnej metody płatności zamiast środków WIZZ (z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących rodzaju metody płatności); w tym przypadku nie przysługuje Ci prawo do otrzymania wyżej wymienionych dodatkowych 20%.

Wizz Air nie oferuje pasażerom możliwości zwrotu środków ani zmiany rezerwacji w przypadku, gdy zmiana została zainicjowana do 14 dnia poprzedzającego odlot, a skutkiem zmiany jest różnica czasu wynosząca mniej niż pięć godzin.

W przypadku jakichkolwiek trudności skontaktuj się z telecentrum Wizz Air.