Djeca i dojenčad

Informacije i usluge

Djeca i dojenčad

infant

INFANT

14 dana – ispod 2 godine

naknada za dojenče

mora sjediti na krilu odrasle osobe

dozvoljeno je jedno dojenče po odrasloj osobi

14y

DIJETE

2 godine – ispod 16 godina

naknada za odrasle

djeca uzrasta preko 14 godina mogu putovati sama

ne mogu odgovarati za drugo dijete

16y

ODRASLI

16 i više godina

naknada za odrasle

Mogu preuzeti punu odgovornost dijete

mogu biti u pratnji grupe od najviše 10 djece

16y

ODRASLI

16 i više godina

naknada za odrasle

Mogu preuzeti punu odgovornost dijete

mogu biti u pratnji grupe od najviše 10 djece

Padajući meni

Takse

 

Dojenčad starija od 14 dana, uzrasta do 2 godine, mogu putovati u krilu odrasle osobe u pratnji, uz taksu od [infant location=AllNotShown] po letu u jednom pravcu.

 • ako je cijena karte za odraslu osobu u pratnji na letu u jednom pravcu niža od 27 EUR, cijena karte za dojenče će biti ista kao i za kartu odrasle osobe u pratnji na letu u jednom pravcu
 • ako taksu platite putem Wizz Air pozivnog centra primjenjivaće se dodatna taksa za transakciju preko pozivnog centra
 • ako ste podatke o dojenčetu dodali u rezervaciju putem interneta, neće vam biti naplaćen porez niti taksa za rezervaciju dodatno uz taksu za dojenče

Uvjeti

 • samo jedno dojenče može putovati u krilu jedne odrasle osobe u pratnji
 • umjesto dopuštenog prtljaga, jedna dječija kolica se mogu unijeti u kabinu aviona bez plaćanja takse
 • autosjedalice za dojenčad, koje se postavljaju prema nazad mogu se unijeti u kabinu ako kupite dodatno sjedište
 • dojenčad ne smiju imati više od 2 godine na datum odlaznog i povratnog leta
 • maloljetni državljani Ukrajine i Rumunije moraju ispunitiposebne uvjete

Djeca mlađa od 14 godina mogu letjeti samo u pratnji odrasle osobe.

 • odrasla osoba mora imati najmanje 16 godina  
 • treba preuzeti punu odgovornost za dijete
 • jedna odrasla osoba može pratiti grupu od 10 djece
 • djeca starija od 14 godina mogu putovati samostalno
 • djeca uzrasta od 14 i 15 godina mogu putovati samostalno, ali ne mogu preuzeti odgovornost za drugo dijete

Kako izvršiti rezervaciju

 • za djecu uzrasta između 2 i 14 godina pravi se rezervacija za djecu, sa vlastitim sjedalom, a naknada se plaća kao i za odrasle
 • rezervacija za dijete mora biti izvršena u okviru rezervacije za odraslu osobu sa kojom dijete putuje

Porodice mogu iskoristiti prednost nekih za porodice pogodnih WIZZ usluga, kao što su WIZZ Discount Club i prioritet pri ukrcavanjukako bi sačuvale vrijeme i novac ili učinile putovanje zabavnijim!

Česta pitanja

Česta pitanja

Dojenčad uzrasta do dvije godine mogu letjeti po taksi za dojenče na krilu osobe sa kojom dijete putuje, ali ako je cijena karte u jednom pravcu za tu osobu niža od trenutne takse, ista taksa će se naplatiti i za dojenče. Jedna osoba može putovati samo sa jednim dojenčetom. Djeci starijoj od dvije godine nije dozvoljeno putovati u krilu odrasle osobe s kojom putuju. Taksa za dojenče se može platiti putem interneta za vrijeme procesa rezervacije ili putem Wizz Air pozivnog centra.

Za dodatne informacije posjetite stranicu Djeca i dojenčad.

Ukoliko dijete navrši dvije godine nakon odlaska te prije povratka, neophodno je kupiti sjedište te se mora napraviti odvojena rezervacija za odlazni i povratni let.

Odrasla osoba koja putuje sa dojenčetom ima pravo da uz ručni prtljag ponese i plus jednu (+1) malu torbu za dojenče u kabini. Mala torba mora biti maksimalnih dimenzija 40 x 30 x 18 cm.

Osim ove male torbe, putnici koji putuju sa dojenčadi mogu također ponijeti i dječija kolica ili sklopivu dječiju nosiljku, bez plaćanja posebne takse. Jedan od ovih predmeta možete unijeti besplatno i za malu djecu.

Imajte na umu da ćete dječja kolica prijaviti s ostalim prtljagom te da ćete ih prenijeti besplatno samo ako korisnik opreme putuje. Međutim, ako dojenče ili dijete ne putuje, ovi predmeti će se prenijeti kao predani prtljag uz dodatnu taksu.

 

Djeca mlađa od 14 godina smiju letjeti samo ako su u pratnji odrasle osobe koja je navršila najmanje 16 godina i koja preuzima punu odgovornost za dijete.

Imajte na umu da se za djecu iz Rumunije koja su mlađa od 18 godina primjenjuju posebni uvjeti. Više detalja možete pročitati na stranici Putni dokumenti.

Ukoliko ste kupili dodatno sjedište u avionu, možete ponijeti dječiju autosjedalicu koja se postavlja prema nazad te koja ima unutrašnji pojas. Autosjedalica mora imati zatvarač kako bi se mogla sigurno svezati pojasom za putnike.

Dodatno sjedalo se može kupiti po normalnoj cijeni u vijeme rezerviranja putem interneta ili, ako je rezervacija već završena i potvrđena, putem Wizz Air pozivnog centra. Transakcijska naknada za Pozivni centar neće biti naplaćena u ovom slučaju.

Ukoliko dodatno sjedište rezervirate putem interneta, unesite kôd "INFANT" u polje za ime putnika. Prezime putnika unesite u polje za prezime. Ako rezervaciju obavite putem interneta, kontaktirajte i Wizz Air pozivni centar kako biste dostavili ime i prezime dojenčeta i potvrdili da će dojenče putovati u autosјedalici.

Ako je rezervirano dodatno sjedište, dodatni dopušteni prtljag za dojenčad i taksa za dojenče se ne primjenjuju.