Верзијата на Вашиот прелистувач е многу стара
Верзијава на Вашиот прелистувач не е поддржана!
Страницава ја гледате затоа што откривме застарена или неподдржана верзија на прелистувачот. За да продолжите со прелистување на wizzair.com и притоа, тоа да биде најдобро искуство, препорачуваме да го ажурирате Вашиот прелистувач.
Ги препорачуваме следниве прелистувачи:

Информации и услуги

Поврат на средства и компензации

Up to 2 weeks

До 2 седмици

ТАКСА ВО ИЗНОС ОД [cancellation location=wizzairComCallCentre]
Откажете ја Вашата резервација најдоцна 14 дена пред поаѓањето и ќе треба да ја платите само таксата за откажување за да добиете поврат на средствата.

within 2 weeks

Во рок од 2 седмици

ТАКСА ВО ИЗНОС ОД [seat-protection location=wizzairComCallCentre] + УСЛУГИ
Ако откажете во рок од 14 дена од поаѓањето на Вашиот лет, ќе треба да платите повисока такса и нема да може да добиете поврат на износот што сте го платиле за купените услуги.

wizz-flex-icon

Очекувате промени? Купете WIZZ Flex

Купувањето WIZZ Flex ќе ви овозможи да ги променувате датумот, времето и маршрутата на летот на интернет колку пати сакате.

Дознајте повеќе за WIZZ Flex

Хармоники

Најдоцна 14 дена пред летот

Откажете ја Вашата резервација најдоцна 14 дена пред поаѓањето на летот со плаќање такса за откажување во износ од [cancellation location=wizzairComCallCentre] по патник, по лет и добијте поврат на средствата. Постојат неколку начини за откажување на резервацијата:

Во рок од 14 дена пред летот

Откажете ја резервацијата во рок од 14 дена пред летот и добијте целосен поврат на средствата откако ќе ја платите таксата за други услуги и таксата за заштита на седиште во износ од [seat-protection location=wizzairComCallCentre] по патник, по лет.

Може да го откажете летот со WIZZ Flex и да побарате поврат на платените средства, што ќе Ви се кредитира на Вашата WIZZ сметка, најдоцна 3 часа пред времето на поаѓање на Вашиот појдовен лет: 

• на страницата за преглед на летот 

• преку Центарот за поддршка на Wizz Air  

• на шалтерите на аеродромот

Ако сте купиле билет со цена на превоз Plusили пак, имате резервација со WIZZ Flex, може да побарате поврат на средствата што сте ги платиле. Платениот износ за Вашата резервација ќе се врати како кредит на Вашата WIZZ сметка.

Имајте предвид дека платениот износ за услугата WIZZ Flex нема да се врати на Вашата WIZZ сметка и нејзината вредност ќе се одземе од вкупниот платен износ.

Видете ги Правилата и условите за услугата WIZZ Flex во целост. 

Вратениот износ на Вашата WIZZ сметка ќе биде достапен за користење во период од 90 дена за купување летови и услуги на Wizz Air.

Ако се побара поврат на средства на WIZZ сметка, сите летови за сите патници опфатени во резервацијата ќе се откажат и ќе станат неважечки.

Кога станува збор за резервации што опфаќаат купување членство во WIZZ Discount Club или Privilege Pass, износот платен за членството нема да се врати по откажувањето на летот и ќе важи и понатаму согласно Правилата и условите.

Во случај на доцнење или откажување на летот, имате неколку опции согласно Општите услови на превоз, освен ако е поинаку наведено во Регулативата (EC) бр. 261/2004 („Регулативата“) што ги поставува општите правила на компензација и помош на патниците во случај на одбивање влез во авионот, откажување или значително доцнење на летовите.

 1. Ќе Ви резервираме повторно на друг лет со Wizz Air на истата или, ако е потребно, слична маршрута, во најкраток можен рок во зависност од достапноста на седишта.
 2. Ќе Ви го вратиме вкупниот износ што сте го платиле за откажаниот лет, заедно со, ако сте резервирале, повратниот лет.
 3. Ќе ја кредитираме целосната вредност на износот што сте го платиле за откажаниот лет, плус 20% од од платената цена на превоз за откажаниот лет (како и за повратниот лет, ако го има) на Вашата WIZZ сметка. Кредитот може да се употреби за секој лет со Wizz Air.

Освен гореспоменатите опции, ќе Ви овозможиме и два телефонски повици (наместо тоа, може да изберете телекс, факс или е-пошта) бесплатно или пак, кога не е изводливо Wizz Air да Ви обезбеди такви можности, ќе Ви ги надоместиме трошоците за таквата комуникација.

Во случај на пренасочување, ако времето на поаѓање на новиот лет е денот по првично планираниот датум на поаѓање на откажаниот лет, ќе Ви обезбедиме хотелско сместување и превоз меѓу аеродромот и местото на сместување, бесплатно. Во ситуациите кога не е изводливо Wizz Air да Ви го обезбеди сето тоа, ќе Ви ги надоместиме трошоците за храна, хотелско сместување и превоз меѓу аеродромот и местото на сместување.

Имајте предвид дека враќањето на средствата за трошоците за помошта наведена погоре важи до разумен износ и притоа треба да се приложат фактури како доказ.

Покрај тоа, Wizz Air ќе Ви исплати компензација согласно член 7 од Регулативата:

Износ

Растојание

Белешка

250 евра

1500 km или помалку

Ако Ви понудат нов лет и времето на пристигнување не го надминува закажаното време на пристигнување на Вашиот резервиран лет повеќе од 2 часа, овој износ ќе се намали за 50%

400 евра

меѓу 1500 и 3500 km

Ако Ви понудат нов лет и времето на пристигнување не го надминува закажаното време на пристигнување на Вашиот резервиран лет повеќе од 3 часа, овој износ ќе се намали за 50%

600 евра

преку 3500 km

Ако Ви понудат нов лет и времето на пристигнување не го надминува закажаното време на пристигнување на Вашиот резервиран лет повеќе од 4 часа, овој износ ќе се намали за 50%

Гореспоменатата компензација нема да се исплати ако сте добиле известување за откажувањето:

 • две седмици пред закажаното време на поаѓање (ЗВПо);
 • меѓу 2 седмици и 7 дена пред ЗВПо и Ви понудат друг лет со Wizz Air со време на поаѓање најмногу два часа пред ЗВПо, а времето на пристигнување е најмногу четири часа по закажаното време на пристигнување (ЗВПр);
 • помалку од 7 дена пред ЗВПо и Ви понудат друг лет со Wizz Air со време на поаѓање најмногу еден час пред ЗВПо, а времето на пристигнување е најмногу два часа по закажаното време на пристигнување (ЗВПр).

Имајте предвид дена не сме обврзани да Ви исплатиме компензација ако откажувањето настанало како последица на вонредни околности што не можело да се избегнат дури и ако се применеле разумни мерки.

Вонредни околности може да бидат, но не се ограничени на, следните причини: контрола на воздушен сообраќај, временски непогоди, индустриски дејства (освен индустриски дејства на вработените во Wizz Air), предупредување за терористички напад или безбедносни причини, затворање аеродром или писта, граѓански немири, природни катастрофи или причини поврзани со безбедноста на летот.

Секој од случаите ќе се разгледува посебно за да се утврди дали постојат неизбежни вонредни околности.

Ако имате поплаки поврзани со остварувањето на Вашите права согласно Регулативата, може да контактирате со Националното тело за спроведување одговорно за Вашето место на поаѓање (http://apr.europa.eu).

Во случај на откажување на летот, имате неколку опции согласно Регулативата (EC) бр. 261/2004 („Регулативата“) што ги поставува општите правила на компензација и помош на патниците во случај на одбивање влез во авионот, откажување или значително доцнење на летовите.

РАСТОЈАНИЕ

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОЦНЕЊЕТО

ОБЕЗБЕДЕНА ПОМОШ ЗА СЕКОЈ ПАТНИК ШТО КУПИЛ БИЛЕТ

1500 km или помалку

2 часа или повеќе

 • пијалак и оброк во вредност соодветна на доцнењето
 • два телефонски повика или пак, телекс, факс или е-пошта (во ситуациите кога не е изводливо Wizz Air да Ви ги обезбеди овие можности, ќе ги покриеме Вашите трошоци до разумен износ, при што ќе треба да се приложат фактури како доказ)

1500-3500 km

3 часа или повеќе

3500 km или повеќе

4 часа или повеќе

Ако Вашиот лет доцни најмалку 5 часа, може да изберете една од следните опции (заедно со горенаведената помош):

 • ќе ја откажеме Вашата резервација и ќе Ви го вратиме целиот износ што сте го платиле за откажаниот лет по цената на купување, за деловите од патувањето што не сте ги поминале и за деловите од патувањето што веќе сте ги поминале, ако се утврди дека летот веќе нема цел за Вас во однос на првичниот план на патување, заедно со, ако може да се примени (односно, во случај на поврзани летови)
 • ќе Ви резервираме повратен лет со Wizz Air или друга авиокомпанија со слични превозни услови до Вашата прва точка на поаѓање што е можно поскоро, зависно од достапноста на седишта. За детали околу други летови и/или копнен превоз, контактирајте со Шалтерот за информации на аеродромот.
 • Ќе ја откажеме Вашата резервација и ќе ја кредитираме целосната вредност на износот што сте го платиле за дадениот лет, плус 20% од од платената цена на превоз на Вашата WIZZ сметка. Кредитот може да се употреби за секој лет со Wizz Air.

Ако како резултат на предолгото доцнење, времето на поаѓање на летот што доцни е денот по првично планираниот датум на поаѓање, ќе Ви обезбедиме хотелско сместување и превоз меѓу аеродромот и местото на сместување, бесплатно. Во ситуациите кога не е изводливо Wizz Air да Ви го обезбеди сето тоа, ќе Ви ги надоместиме трошоците за хотелско сместување и превоз меѓу аеродромот и местото на сместување до разумен износ, при што ќе треба да се приложат фактури како доказ.

Согласно член 7 во Регулативата, патниците чии летови доцнат повеќе од три часа по времето на пристигнување имаат право на компензација, освен ако доцнењето настанало како последица на вонредни околности што не можело да се избегнат дури и ако се применеле разумни мерки.

Ако имате поплаки поврзани со остварувањето на Вашите права согласно Регулативата, може да контактирате со Националното тело за спроведување одговорно за Вашето место на поаѓање (http://apr.europa.eu).

Во случај на одбивање влез во авионот, имате неколку опции согласно Регулативата (EC) бр. 261/2004 на Европскиот Парламент и Советот од 11 февруари 2004, што ги поставува општите правила на компензација и помош на патниците во случај на одбивање влез во авионот, откажување или значително доцнење на летовите.

Ако се откажете од резервацијата во замена за погодностите како волонтер, може да изберете една од следните опции (заедно со погодностите договорени со Wizz Air):

 1. а) Пренасочување на лет со Wizz Air или друга авиокомпанија со слични превозни услови до Вашата крајна дестинација, што зависи од достапноста на седишта.
 2. б) Враќање на целиот износ што сте го платиле за откажаниот лет по цената на купување, за деловите од патувањето што не сте ги поминале и за деловите од патувањето што веќе сте ги поминале, ако се утврди дека летот веќе нема цел за Вас во однос на првичниот план на патување, заедно со, ако може да се примени (односно, во случај на поврзани летови), резервирање повратен лет со Wizz Air или друга авиокомпанија со слични превозни услови до Вашата прва точка на поаѓање што е можно поскоро, зависно од достапноста на седишта.
 3. в) Кредитирање на целосната вредност на износот што сте го платиле за сите правци на летот, плус 20% од платената цена на превоз. Кредитот може да се употреби за кој било лет со Wizz Air.

Ако бројот на доброволци е недоволен и екипажот на Wizz Air одбил да влезете во авионот спротивно на Вашите желби и без никаква друга причина, ќе Ви се обезбеди помош заедно со горенаведеното, согласно следното:

 1. а) Обезбедуваме ваучери за пијалак/оброк во вредност соодветна на времето на чекање.
 2. б) Нудиме два телефонски повици, пораки по телекс или факс или е-пошта бесплатно, или пак, кога не е изводливо Wizz Air да Ви обезбеди такви можности, ќе Ви ги надоместиме трошоците за таквата комуникација.
 3. в) Во случај на пренасочување, ако времето на поаѓање на новиот лет е денот по првично планираниот датум на поаѓање на откажаниот лет, ќе Ви обезбедиме хотелско сместување и превоз меѓу аеродромот и местото на сместување, бесплатно. Во ситуациите кога не е изводливо Wizz Air да Ви го обезбеди сето тоа, ќе Ви ги надоместиме трошоците за храна, хотелско сместување и превоз меѓу аеродромот и местото на сместување.

Враќањето на средствата за трошоците за помошта наведена погоре важи до разумен износ и притоа треба да се приложат фактури како доказ.

Покрај тоа, Wizz Air ќе Ви исплати компензација согласно член 7 од Регулативата:

Износ

Растојание

Белешка

250 евра

1500 km или помалку

Ако Ви понудат нов лет и времето на пристигнување не го надминува закажаното време на пристигнување на Вашиот резервиран лет повеќе од 2 часа, овој износ ќе се намали за 50%

400 евра

меѓу 1500 и 3500 km

Ако Ви понудат нов лет и времето на пристигнување не го надминува закажаното време на пристигнување на Вашиот резервиран лет повеќе од 3 часа, овој износ ќе се намали за 50%

600 евра

преку 3500 km

Ако Ви понудат нов лет и времето на пристигнување не го надминува закажаното време на пристигнување на Вашиот резервиран лет повеќе од 4 часа, овој износ ќе се намали за 50%

Ако имате поплаки поврзани со спроведувањето на Вашите права согласно Регулативата, може да контактирате со Националното тело за спроведување одговорно за Вашето место на поаѓање (http://apr.europa.eu).

Ако имате право да добиете обесштетување согласно Регулативата (EC) бр. 261/2004, може да ја поднесете Вашата жалба преку образецот за жалби на интернет.

Други патници може да поднесат жалба за обесштетување во Ваше име само ако Вие и другите патници сте биле дел од истата резервација за летот во прашање. Во таков случај, Вие или другите патници што се жалат треба да обезбедите соодветни докази дека сте дале овластување.

На жалбата ќе одговориме во рок од 30 дена.

Жалба од трета страна

Нема да обработуваме жалби за обесштетување поднесени од трета страна, освен ако Вие или патниците во Вашата резервација претходно поднеле жалба директно до нас.

За да се избегне сомнеж, условите во претходниот став немаат за цел да го ограничат Вашето право или да Ви забранат да се советувате со правни лица пред да поднесете жалба директно до нас.

Ако жалба до нас поднесе трета страна во Ваше име (под услов Вие веќе да сте поднеле жалба до нас директно), третата страна треба да достави исправна и соодветна документација како доказ дека правно сте ја овластиле да Ве застапува.

Обесштетувањето платено на трета страна што дејствува во Ваше име ќе се смета како соодветна исплата на обесштетување и никакво друго обесштетување нема да може да се плати за истиот лет затоа што не сносиме одговорност за втора исплата или каква било расправа меѓу Вас и третата страна.

Назначување

Имате право да ја назначите Вашата жалба на трета страна. При назначувањето на Вашето право на жалба, ѝ го „продавате“ Вашето право да добиете обесштетување од нас на третата страна и по завршувањето на назначувањето, третата страна ќе има право да добие обесштетување наместо Вас. Ве советуваме внимателно да ги прочитате правилата и условите на Вашиот договор со третата страна во врска со Вашата жалба.

Може да разгледуваме назначени жалби само ако се исполнети следниве услови:

 • известување за назначувањето во пишана форма потпишано од Вас со следните информации:

oБројот на Вашата резервација

oОсновата на жалбата

oДатумот и бројот на летот

или

 • оригинална или заверена копија на правилно извршениот договор за назначување додадена на жалбата.

Административна такса за назначување

Разгледувањето назначени жалби предизвикуваат дополнителни трошоци за нас. Согласно Граѓанскиот кодекс на Унгарија 6:200. §*, таквите трошоци ќе ги покриете Вие и третата страна на којашто сте ја назначиле Вашата жалба.

Ако треба да се плати обесштетување за назначената жалба, за да се покријат гореспоменатите трошоци, ќе ја одбиеме административната такса за назначување од износот на обесштетувањето што треба да се плати.

Износот на административната такса за назначување е 50 евра. Износот е наведен и во Сите услуги и такси.

Исправна и соодветна документација за застапување или назначување

Ако Ве застапува трета страна или пак, сте ја назначиле Вашата жалба, согласно Кодексот за граѓански постапки во Унгарија 325 §*, сите документи што треба да ни се испратат треба да бидат во форма на приватен документ со целосна доказна сила и треба да ги содржат следните податоци:

а) документот е напишан и потпишан од издавачот во ракопис или

само како појаснување: документот го напишете сами рачно и го потпишете.

б) документот е потпишан од двајца сведоци што потврдуваат дека лицето именувано во документот го потпишало документот, ако самостојно не напишало дел или целиот документ пред нив или изјавило дека потписот е негов. Освен тоа, во документот треба јасно да се наведат имињата и адресите на постојано или привремено живеење на двајцата сведоци или

само како појаснување: ако документот не сте го напишале Вие, двајца други луѓе треба да го потпишат како сведоци и да ги наведат своите адреси.

в) потписот и иницијалите на потписникот на документот треба да се заверат на документот од судија или нотар или

само како појаснување: документот треба да се завери на нотар. На тој начин, нотарот потврдува дека потписот на документот е Ваш.

г) * адвокат или адвокатска комора обезбедува уредно потпишан документ за да потврди дека документот е препишан од други лица и потпишан од потписникот пред него или пак, дека потписникот пред него изјавил дека потписот е негов или

само како појаснување: документот треба да го потпишете и Вие и адвокат [ако документот го подготвил адвокат]

д) документот во електронска форма се извршува со заверениот електронски потпис на потписникот или напреден електронски потпис согласно квалификуван сертификат или печат, заедно со временски печат (ако е така предвидено со закон) или

само како појаснување: документот во електронска форма е создаден со заверен уред што Ве идентификува Вас и обезбедува квалификуван сертификат или печат на документот

*Општите услови на превоз што сте ги прифатиле во текот на резервирањето се договор меѓу Вас и нас, што подлежи на законите во Унгарија и како такви, законите во Унгарија владејат со нашиот договорен однос.

Во случај на смрт на член на потесното семејство (мајка, татко, сопруга, сопруг, животен партнер, сестра, брат, дедо или баба, син, ќерка, внук, внука) во период од 30 дена пред датумот на поаѓање, може да побарате поврат на платениот износ со поднесување жалба. Треба да доставите умреница во рок од 7 дена од поднесувањето на образецот за жалба.

Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

Пополнете го образецот за жалби и внимателно изберете ја соодветната категорија.

Ќе добиете единствен ID. Секогаш повикувајте се на него. Ќе се потрудиме да го обработиме Вашето барање што е можно побргу. Сигурно ќе добиете одговор од нас во рок од 30 дена.

Во случај на промена на распоредот на летот или откажување на летот од страна на Wizz Air пред закажаното време на поаѓање на летот, ќе добиете известување за промените и за Вашите опции во врска со промените, преку е-пошта на адресата што сте ја навеле при резервирањето. Во такви ситуации, може да изберете некоја од следниве опции:

 • Најавете се на Вашиот профил на WIZZ и одново резервирајте го патувањето бесплатно на друг лет со Wizz Air на истата или ако е потребно, слична маршрута, што подлежи на достапноста на седишта. Ако не сте задоволни со достапните летови, ќе Ви понудиме опции за враќање на средствата при процесот на повторно резервирање на интернет.
 • Најавете се на Вашиот профил на WIZZ и побарајте кредитирање на целосната вредност на платениот износ за откажаниот или променетиот лет, плус 20% од цената на превоз платена за откажаниот или променетиот лет (и ако има, за повратниот лет) на Вашата сметка на WIZZ. Таквите кредити за патување може да се искористат за купување лет со WIZZ или додавање услуги на Вашите постоечки резервации.
 • Побарајте поврат на вкупната платена цена на превоз за откажаниот или променетиот лет, заедно со повратниот лет (ако има). Сите детали за барањето за враќање на платениот износ може да ги најдете во известувањето по е-пошта испратено на адресата наведена при резервирањето.