Återbetalning och ersättning

Information och tjänster

Återbetalning och ersättning

Up to 2 weeks

Upp till 2 veckor

[cancellation location=CallCentre] AVGIFT
Avboka din bokning innan 14 dagar innan avgång så behöver du bara betala avbokningsavgiften och blir sedan återbetalad.

within 2 weeks

Inom 2 veckor

[seat-protection location=CallCentre] AVGIFT +TJÄNST
Om du avbokar inom 14 dagar av ditt flygs avgång måste du betala en högre avgift och vi kommer inte kunna återbetala kostnaderna för tjänsterna som köpts.

Väntar du dig ändringar? Skaffa WIZZ Flex

Om du köper WIZZ Flex kan du ändra datum, tid och rutt för ditt flyg online, hur många gånger du vill.

Ta reda på mer om WIZZ Flex

Dragspel

Upp till 14 dagar innan flyget

Avboka din bokning upp till 14 dagar innan ditt flygs avgång mot en avbokningsavgift på [cancellation location=CallCentre] och få en återbetalning. Det finns olika sätt att avboka din bokning:

Inom 14 dagar av ditt flyg

Avboka din bokning inom 14 dagar innan ditt flyg och få full återbetalning efter att ha betalat avgiften för andra tjänster och Sittplatsbokningen på [seat-protection location=CallCentre].

 • ring Wizz callcenter
 • skicka in en reklamation - denna kan ta 30 dagar att behandla

Du kan avboka ditt flyg med WIZZ Flex och begära en återbetalning av priset för bokningen. Kostnaden återbetals i form av kredit till ditt WIZZ-konto. Detta kan göras upp till 3 timmar innan ditt utreseflygs planerade avgång. 

• På ditt flygs sammanfattningssida 

• Via Wizz Air callcenter  

• Vid flygplatsdisken

Om du köpt en Plusprisbiljett eller har en bokning med WIZZ Flex kan du begära en återbetalning av priset du betalat. Priset du betalat för bokningen kommer att återbetalas till ditt WIZZ-konto som kredit.

Observera att priset för WIZZ Flex-tjänsten inte kommer att återbetalas till ditt WIZZ-konto och dess värde kommer att dras av från det totala köppriset.

Se kompletta villkor och bestämmelser för WIZZ FLEX-tjänsten. 

Beloppet som återbetalas till ditt WIZZ-konto kommer att finnas tillgänglig i 90 dagar för att användas för köp av Wizz Air-flyg och -tjänster.

Om en återbetalning till ett WIZZ-konto begärs kommer alla flyg för alla passagerare i den bokningen att avbokas och bli ogiltiga.

För bokningar som inkluderat köp av WIZZ Discount Club-medlemskap eller Privilege Pass-medlemskap kommer priset för medlemskapet inte att återbetalas vid avbokning av flyget och fortsätter att vara giltigt i enlighet med villkoren.

Vid försenat eller inställt flyg har du följande alternativ i enlighet med våra Allmänna transportvillkor, förutom om annat anges i Föreskrift (EG) nr 261/2004 (”Föreskriften”) som fastställer normer gällande ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad ombordstigning eller inställt flyg eller lång försening av flyg.

 1. Vi bokar om ditt flyg med Wizz Air på samma - eller vid behov - jämförbara rutt så snart som möjligt, förutsatt att stolar finns tillgängliga.
 2. Vi kommer att återbetala Totalbeloppet som betalats för det inställda flyget, inklusive gällande returflyg.
 3. Vi krediterar hela värdet av din betalning för det inställda flyget plus 20 % av det betalda priset för det inställda flyget (även för returflyget, i förekommande fall) till ditt WIZZ-konto. Denna kredit kan användas för andra Wizz Air-flyg.

Bortsett från ovanstående alternativ, erbjuder vi även två telefonsamtal (alternativt fax eller mejl) utan kostnad, eller i de fall Wizz Air omöjligen kan erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden för sådan kommunikation.

Vid omdirigering, om avgångstiden för det nya flyget är dagen efter det ursprungligen planerade avbokade flyget kommer hotell och transport mellan flygplatsen och boendet att ordnas utan kostnad. Då det inte är möjligt för Wizz Air att erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden av måltider, hotellboende och transport mellan flygplatsen och boendet.

Observera att återbetalningen av sådana kostnader uppgår till ett skäligt belopp, och med stöd av fakturor.

Dessutom kommer Wizz Air att betala ersättning i enlighet med artikel 7 i Föreskriften:

Belopp

Avstånd

Observation

250 EUR

1 500 km eller mindre

Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte överskrider planerad ankomsttid av ditt bokade flyg med 2 timmar, kommer detta belopp att minska med 50 %

400 EUR

mellan 1 500 och 3 500 km

Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte överskrider planerad ankomsttid av ditt bokade flyg med 3 timmar, kommer detta belopp att minska med 50 %

600 EUR

mer än 3 500 km

Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte överskrider planerad ankomsttid av ditt bokade flyg med 4 timmar, kommer detta belopp att minska med 50 %

Ovanstående ersättning ska inte betalas om du meddelades om avbokningen:

 • Två veckor innan Planerad avgångstid (STD);
 • mellan 2 veckor och 7 dagar innan STD och ett alternativt Wizz Air-flyg erbjuds, vars avgångstid inte är mer än två timmar innan STD och ankomsttiden mindre än fyra timmar efter Planerad Ankomsttid (STA);
 • Mindre än 7 dagar innan STD och ett alternativt Wizz Air-flyg erbjuds, vars avgångstid inte är mer än en timme innan STD och ankomsttiden mindre än två timmar efter Planerad Ankomsttid (STA).

Observera att vi inte är skyldiga att betala ersättning om inställningen orsakats av extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits.

Extraordinära omständigheter avser, men är inte begränsat till, följande orsaker: Lufttrafikkontroll, väder, stridsåtgärder (andra än stridsåtgärder av Wizz Airs anställda), terroristvarning eller säkerhetsskäl, stängning av flygplats eller landningsbana, inre oroligheter, force majeure, flygsäkerhetsskäl.

Varje fall kommer att utvärderas individuellt för att fastställa om oundvikliga extraordinära omständigheter förekommer.

Om du har klagomål gällande genomförandet av dina rättigheter enligt Föreskriften kan du kontakta Nationella tillsynsorganet på din avgångsort (http://apr.europa.eu).

Vid försenat flyg har du följande alternativ i enlighet med Föreskrift (EG) nr 1170/2006 (Föreskriften) som fastställer normer gällande ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad boarding eller inställt flyg eller lång försening av flyg.

AVSTÅND

ANTAL TIMMAR FÖRSENAT

ASSISTANS SOM ERBJUDS PER BETALANDE PASSAGERARE

1 500 km eller mindre

2 timmar eller mer

 • förfriskningar och måltid till ett värde som är proportionerligt till din försening
 • två telefonsamtal, eller fax eller mejl (då det inte är möjligt för Wizz Air att tillhandahålla dessa möjligheter ska vi återbetala kostnaden upp till ett rimligt belopp, med stöd av fakturor)

1 500-3 500 km

3 timmar eller mer

3 500 km eller mer

4 timmar eller mer

Om ditt flyg är försenat med minst 5 timmar kan du välja från följande alternativ (förutom ovannämnd assistans)::

 • Vi kommer att annullera din bokning och återbetala hela biljettpriset för det inställda flyget till det pris det köptes för, för delen/delarna av resan som inte genomförts, och för delen/delarna av resan som genomförts om flyget inte längre tjänar syftet i samband med din ursprungliga resplan, i förekommande fall (t.ex. vid anslutningsflyg)
 • Vi kommer att boka om returresan, med flyg som trafikeras av Wizz Air eller annat flygbolag, under likvärdiga transportvillkor, till din ursprungliga avgångsplats, så snart som möjligt, beroende på platstillgång. För information om alternativa flyg och/eller marktransport ber vi dig kontakta flygplatsens informationsdisk.
 • Vi kommer att avboka din bokning och kreditera hela värdet av din betalning för respective flyg plus 20 % av biljettpriset till ditt WIZZ-konto. Du kan använda detta för andra Wizz Air-flyg.

Om, på grund av lång försening, avgångstiden för det nya flyget är dagen efter det ursprungligen planerade avgångsdatumet kommer hotell och transport mellan flygplatsen och boendet att ordnas utan kostnad. Då det inte är möjligt för Wizz Air att erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden av måltider, hotellboende och transport mellan flygplatsen och boendet, upp till ett rimligt belopp, med stöd av fakturor.

Passagerare vars flyg är försenat mer än tre timmar vid ankomst har rätt till ersättning såsom anges i artikel 7 av Förordningen, såvida förseningen inte beror på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits.

Om du har klagomål gällande genomförandet av dina rättigheter enligt Föreskriften kan du kontakta Nationella tillsynsorganet på din avgångsort (http://apr.europa.eu).

Om du nekas att boarda planet har du följande alternativ i enlighet med Föreskrift (EG) nr 267/2004 av Europaparlamentet och Rådet av den 11 februari 2004 som fastställer normer gällande ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad boarding eller inställt flyg eller lång försening av flyg.

Om du avstår din bokning i utbyte mot förmåner som frivillig kan du välja bland följande alternativ (förutom de förmåner som som Wizz Air godkänner):

 1. a) Omdirigering till en flygning trafikerad av oss eller annat flygbolag under likvärdiga transportvillkor till din slutdestination, beroende på platstillgång.
 2. b) Återbetala hela biljettpriset för det inställda flyget till det pris det köptes för, för delen/delarna av resan som inte genomförts, och för delen/delarna av resan som genomförts om flyget inte längre tjänar syftet i samband med din ursprungliga resplan, i förekommande fall (t.ex. vid anslutningsflyg) Boka om returresan, med flyg som trafikeras av Wizz Air eller annat flygbolag, under likvärdiga transportvillkor, till din ursprungliga avgångsplats, så snart som möjligt, beroende på platstillgång.
 3. c) Krediteras hela värdet av din betalning plus 20 % av biljettpriset som betalats. Du kan använda detta för andra Wizz Air-flyg.

Om antalet frivilliga inte är tillräckligt och Wizz Air nekar dig boarding mot din vilja och utan någon annan anledning kommer du få assistans med följande, förutom ovanstående:

 1. a) Vi ger kuponger för förfriskningar/måltider till ett värde som är proportionerligt till väntetiden.
 2. b) Vi erbjuder två telefonsamtal, fax eller mejl utan kostnad, eller i de fall Wizz Air omöjligen kan erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden för sådan kommunikation.
 3. c) Vid omdirigering, om avgångstiden för det nya flyget är dagen efter det ursprungligen planerade avbokade flyget kommer hotell och transport mellan flygplatsen och boendet att ordnas utan kostnad. Då det inte är möjligt för Wizz Air att erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden av måltider, hotellboende och transport mellan flygplatsen och boendet.

Återbetalningen av kostnader för assistansen som specificeras i avsnitt b) och c) ovan är upp till ett rimligt belopp, med stöd av fakturor.

Dessutom kommer Wizz Air att betala ersättning i enlighet med artikel 7 i Föreskriften:

Belopp

Avstånd

Observation

250 EUR

1 500 km eller mindre

Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte överskrider planerad ankomsttid av ditt bokade flyg med 2 timmar, kommer detta belopp att minska med 50 %

400 EUR

mellan 1 500 och 3 500 km

Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte överskrider planerad ankomsttid av ditt bokade flyg med 3 timmar, kommer detta belopp att minska med 50 %

600 EUR

mer än 3 500 km

Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte överskrider planerad ankomsttid av ditt bokade flyg med 4 timmar, kommer detta belopp att minska med 50 %

Om du har klagomål gällande genomförandet av dina rättigheter enligt Föreskriften kan du kontakta Nationella tillsynsorganet på din avgångsort (http://apr.europa.eu).

Vid dödsfall av en omedelbar släkting (mamma, papa, maka, make, sambo, syster, bror, far- eller morföräldrar, barn, barnbarn) upp till 30 dagar innan avgångsdatum kan du begära en återbetalning genom att skicka in en fordran. Du måste skicka in dödsattesten inom sju dagar från det att du skickar in reklamationen.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Fyll i blanketten för fordran och var noga med att välja rätt kategori.

Du kommer få ett unik ID - hänvisa alltid till detta. Vi kommer göra vårt bästa för att behandla ditt ärende så snart som möjligt. Du kommer garanterat få ett svar från oss inom 30 dagar.

Vi kommer att kontakta dig för att informera om dina ändringar och möjligheter via mejl till den adress som angetts under bokningen.

Kontrollera din mejls filterinställningar och mappar aål att du inte missar något viktigt meddelande. Du kan också följa uppdateringar som läggs ut på vår webbplats under Flygstatus.