Din webbläsare är väldigt gammaldags
Vi stöder inte den här versionen av din webbläsare!
Du ser den här sidan då vi upptäckt en förlegad version av din webbläsare eller en version som inte stöds. För att fortsätta navigera på wizzair.com och för att få bästa upplevelsen medan du navigerar rekommenderar i att du uppdaterar din webbläsare.
Vi rekommenderar följande:
Mozilla Firefox
Ladda ner gratis
Google Chrome
Ladda ner gratis

Information och tjänster

Återbetalning och ersättning

Up to 2 weeks

Upp till 2 veckor

[cancellation location=wizzairComCallCentre] AVGIFT
Avboka din bokning innan 14 dagar innan avgång så behöver du bara betala avbokningsavgiften för att sedan få återbetalningen.

within 2 weeks

Inom 2 veckor

[seat-protection location=wizzairComCallCentre] AVGIFT + TJÄNSTER
Om du avbokar inom 14 dagar av ditt flygs avgång måste du betala en högre avgift och vi kommer inte kunna återbetala kostnaderna för tjänsterna som köpts.

wizz-flex-icon

Förväntar du dig ändringar? Skaffa WIZZ Flex

Om du köper WIZZ Flex kan du ändra datum, tid och rutt för ditt flyg online, hur många gånger du vill.

Ta reda på mer om WIZZ Flex

Dragspel

Avbokningar måste slutföras upp till 3 timmar innan schemalagd avgång. Observera att avbokningen kommer anses slutförd när betalningen (i förekommande fall) har mottagits. Observera att endast kreditkortsbetalning är möjlig.

a. I händelse av enkelbokning: Avbokningar måste slutföras upp till 3 timmar innan schemalagd avgång.

b. I händelse av tur-ochreturbokning:

i. Om bokningen inkluderar ett returflyg kan avbokningen göras innan första flygets avgång. I det här fallet kommer bägge flygen att avbokas. Till exempel, för bokningen Budapest–London Luton–Budapest går det att avboka innan avgång för flyget Budapest–London Luton. I detta fall kommer både Budaudapest–London Luton och London Luton–Budapest-flygen att avbokas.

ii. Om det första flyget redan har avgått går det inte att avboka.

För att avboka bokningen, vänligen logga in på och gör ett val på din (bokningsägare) WIZZ-profil. Om du upplever några svårigheter, vänligen kontakta Wizz Air callcenter.

c. Process för avbokning av bokningar med fler än en passagerare (inga gruppbokningar, 2–10 personer)

 1. Logga in på ditt WIZZ-konto för att avboka bokningen
 2. Välj bokningen du vill avboka
 3. Väj passagerarna för vilka avbokningen ska gälla (om du vill avboka bokningen för alla passagerare kan du välja alla passagerare i samma process)
 4. Bekräfta avbokningen och betala eventuella avgifter i samband med avbokningen
 5. Observera att om den ursprungliga bokningen betalades helt eller delvis med en WIZZ-kupong går det bara att avboka bokningen för alla passagerare och alla flyg på samma gång.

Tillämpliga betalningar vid avbokning av bokningen

1. Avbokningsavgiften är beroende av dagar kvar fram till avgång, och debiteras per passagerare per flygning enligt nedan.

 • Mer än 14 dagar kvar, avbokningsavgift: 60 euro; per passagerare per flyg
 • Inom 14 dagar innan avgång, platsskyddsavgift: 80 euro; per passagerare per flyg
 • Om bokningen görs mer än 14 dagar innan avgång har passageraren rätt till återbetalning av det totala biljettpriset efter att ha dragit av avbokningsavgiften och Återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner.
 • Om avbokningen gjorts inom 14 dagar innan avgång har passageraren rätt till återbetalning av det totala biljettpriset efter avdraget av platsavgiften, återhämtning av WIZZ Discount Club förmåner och andra tjänster

2. Återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner

Det betalbara beloppet består av skillnaderna mellan det vanliga och WIZZ Discount Club-priset och det vanliga WIZZ Discount Club bagageavgiften. I den händelse WIZZ Discount Club-medlemmen avbokar sin bokning är dessa tillämpliga för de resterande passagerarna i bokningen, då de går miste om WIZZ Discount Club-förmånerna.

Avbokningsavgiften och återhämtningen av WIZZ Discount Club-förmåner ska dras av från beloppet som betalats för passagerarna vars bokning har avbokats, enligt följande:

 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokats är högre än avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsskyddsavgift, återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner) återbetalas skillnaden till bokningsägarens WIZZ-konto (den person som ursprungligen skapade bokningen) i WIZZ-kredit;
 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokats är lägre än avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsskyddsavgift, återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner), betalas endast återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner.
 • Om det belopp som betalats för den passagerare vars bokning avbokats är lika med avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsskyddsavgift, återhämtning av WIZZ Discount Club-förmåner), ska ingen betalning göras och ingen återbetalning ges.

Observera att om avbokningen sker med WIZZ Flex, är reglerna för kreditens utgångsdatum andra, kontrollera WIZZ Flex regler och villkor.

Om du har köpt en Plus Fare-biljett, eller har en bokning hos WIZZ Flex kan du begära återbetalning av inköpspriset. Köppriset av din bokning återbetalas till ditt WIZZ-konto som kredit. Observera att köppriset av WIZZ Flex-tjänsten inte återbetalas till ditt WIZZ-konto. Dess värde kommer att dras av från det totala köppriset.

Efter respektive avgifter kommer det återbetalningsbara beloppet (om tillämpligt) att krediteras till bokningsägarens WIZZ-konto som WIZZ-kredit, inom 72 timmar efter begäran. Det krediterade beloppet kommer att finnas på WIZZ-kontot under 90 dagar och kan användas för att köpa nya Wizz Air-flyg och -tjänster.

Om en begäran av återbetalning till ett WIZZ-konto görs kommer alla flyg för alla passagerare som ingår i bokningen att avbokas och bli ogiltig. Efter att frivillig avbokning utförts online och WIZZ-kontokredit begärts, är denna process oåterkallelig och ingen ytterligare ändring är möjlig. WIZZ-kredit kan inte konverteras till den ursprungliga betalningsmetoden. Om du vill få det återbetalningsbara beloppet till ditt betalkort/ kreditkort, via banköverföring av någon annan betalningsmetod som den ursprungliga bokningen betalades med, måste du kontakta Wizz Air callcenter. I detta fall kommer ingen callcenteravgift att debiteras.

WIZZ Discount Club-medlemskap och Privilege pass som köpts under bokningen av det ursprungliga flyget kommer inte att avbokas automatiskt vid avbokningen av bokningen. Se mer information om WIZZ Discount Club och Privilege Pass.

Tjänster som köpts från tredje parter under bokningen av det ursprungliga flyget (t.ex. försäkring, flygplatstransfer) avbokas inte automatiskt under avbokningen. För att avboka dessa tjänster, kontakta leverantören som erbjuder tjänsterna direkt.

Vid försenat eller inställt flyg har du följande alternativ i enlighet med våra Allmänna transportvillkor, förutom om annat anges i Föreskrift (EG) nr 261/2004 (”Föreskriften”) som fastställer normer gällande ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad ombordstigning eller inställt flyg eller lång försening av flyg.

 1. Du kan boka om till ett annan flyg som utförs av oss på samma eller, vi behov, en jämförbar rutt, inom 14 dagar före eller 60 dagar efter det planerade avgångsdatumet för den ursprungliga flygningen, i mån av tillgängliga platser
 2. Du kan begära återbetalning i WIZZ-krediter till ditt WIZZ-konto för inköpspriset i samband med den avbrutna bokningen, med en extra +20% som en bonus. Du kan använda den här WIZZ-krediten för att köpa andra Wizz Air-flyg/-tjänster i framtiden. Sedan kommer du att kunna begära 100 % återbetalning baserat på din ursprungliga betalningsmetod istället för WIZZ-kredit om du vill (med förbehåll för begränsningar av typ av betalningsmetod), i detta fall observera att du inte kommer att vara berättigad att få de ovan nämnda extra 20 %.

För att få tillgång till dessa alternativ, vänligen logga in på och gör ett val på din (bokningsägarens) WIZZ-profil. Om du upplever några svårigheter, vänligen kontakta Wizz Air callcenter.

Om du begär något av ovanstående alternativ, erbjuder vi även två telefonsamtal (alternativt fax eller mejl) utan kostnad, eller i de fall Wizz Air omöjligen kan erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden för sådan kommunikation.

Vid omdirigering, om avgångstiden för det nya flyget är dagen efter avgången för det ursprungliga flyget, kommer hotell och transport mellan flygplatsen och boendet att ordnas utan kostnad. Då det inte är möjligt för Wizz Air att erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden av måltider, hotellboende och transport mellan flygplatsen och boendet.

Observera att återbetalningen av kostnaderna för den angivna hjälpen ovan är upp till ett rimligt belopp och måste stödjas med hjälp av fakturor.

Dessutom kommer Wizz Air att betala ersättning i enlighet med artikel 7 i Föreskriften:

BELOPP

DISTANS

OBSERVERA

250 EUR

1 500 km eller mindreOm du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte är senare än 2 timmar efter det ursprungligen bokade flygets ankomsttid, kommer detta belopp att minskas med 50 %

400 EUR

mellan 1 501 och 3 500 km för alla flyg inom EU-EEAOm du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte är senare än 3 timmar efter det ursprungligen bokade flygets ankomsttid, kommer detta belopp att minskas med 50 %

600 EUR

över 3 500 km (gäller endast flyg utanför EU-EEA)Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte är senare än 4 timmar efter det ursprungligen bokade flygets ankomsttid, kommer detta belopp att minskas med 50 %.

Ovanstående ersättning ska inte betalas om du informerades om det inställda flyget:

 • Två veckor innan Planerad avgångstid (STD);
 • mellan 2 veckor och 7 dagar innan STD och ett alternativt Wizz Air-flyg erbjuds, vars avgångstid inte är mer än två timmar innan STD och ankomsttiden mindre än fyra timmar efter Planerad Ankomsttid (STA);
 • Mindre än 7 dagar innan STD och ett alternativt Wizz Air-flyg erbjuds, vars avgångstid inte är mer än en timme innan STD och ankomsttiden mindre än två timmar efter Planerad Ankomsttid (STA).

Observera att vi inte är skyldiga att betala ersättning om inställningen orsakats av extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits.

Extraordinära omständigheter avser, men är inte begränsat till, följande orsaker: Lufttrafikkontroll, väder, stridsåtgärder (andra än stridsåtgärder av Wizz Airs anställda), terroristvarning eller säkerhetsskäl, stängning av flygplats eller landningsbana, inre oroligheter, force majeure, flygsäkerhetsskäl.

Varje fall kommer att utvärderas individuellt för att fastställa om oundvikliga extraordinära omständigheter förekommer.

Om du har klagomål gällande genomförandet av dina rättigheter enligt föreskriften kan du kontakta nationella tillsynsorganet på din avgångsort (http://apr.europa.eu).

Vid försenat flyg har du följande alternativ i enlighet med förordning (EG) nr 1170/2006 (förordningen) som fastställer normer gällande ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad ombordstigning eller inställt flyg eller lång försening av flyg.

DISTANS

FÖRSENINGENS LÄNGD

TILLHANDAHÅLLEN ASSISTANS PER BETALANDE PASSAGERARE

1 500 km eller mindre

2 timmar eller mer

 • förfriskningar och måltid till ett värde i proportion till din försening
 • två telefonsamtal, eller fax eller e-postmeddelanden (i de fall Wizz Air inte kan tillhandahålla dig dessa möjligheter kommer vi återbetala kostnaderna upp till ett rimligt belopp, med stöd av fakturor)

1 501–3 500 km

3 timmar eller mer

3 501 km eller mer

4 timmar eller mer

Om ditt flyg är minst 5 timmar försenat kan du välja något av följande alternativ (förutom den ovanstående assistansen):

 • Du kan boka om till ett returflyg som opereras av Wizz Air eller något annat flygbolag under jämförbara transportförhållanden till din första avgångsplats, så snart som möjligt, i mån av tillgängliga platser. För information om alternativa flyg och/eller marktransport ber vi dig kontakta flygplatsens informationsdisk.
 • Du kan avboka din bokning och återbetala det totala biljettpriset för det inställda flyget till det pris till vilket den köptes, för den del av resan som inte gjorts, och för de delar som redan gjorts om flygningen inte längre tjänar något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan, tillsammans med, i förekommande fall (dvs. vid anslutningsflyg)
 • Du kan avboka din bokning och kreditera hela värdet av din betalning för respektive flygning plus 20% av det pris som betalats på ditt WIZZ-konto. Du kan använda den här krediten för att köpa andra Wizz Air-flyg/-tjänster i framtiden.

Om avgångstiden för det nya flyget, som ett resultat av den långa förseningen, är dagen efter avgången för det ursprungliga flyget, kommer hotell och transport mellan flygplatsen och boendet att ordnas utan kostnad. Då det inte är möjligt för Wizz Air att erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden av måltider, hotellboende och transport mellan flygplatsen och boendet, upp till ett rimligt belopp, med stöd av fakturor.

Passagerare vars flyg är försenat mer än tre timmar vid ankomst har rätt till ersättning såsom anges i artikel 7 av Förordningen, såvida förseningen inte beror på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits.

Om du har klagomål gällande genomförandet av dina rättigheter enligt föreskriften kan du kontakta nationella tillsynsorganet på din avgångsort (http://apr.europa.eu).

Om du nekas att boarda planet har du följande alternativ i enlighet med Föreskrift (EG) nr 267/2004 av Europaparlamentet och Rådet av den 11 februari 2004 som fastställer normer gällande ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad boarding eller inställt flyg eller lång försening av flyg.

Om du avstår din bokning i utbyte mot förmåner som frivillig kan du välja bland följande alternativ (förutom de förmåner som som Wizz Air godkänner):

 1. a) Omdirigering till en flygning trafikerad av oss eller annat flygbolag under likvärdiga transportvillkor till din slutdestination, beroende på platstillgång.
 2. b) Återbetala hela biljettpriset för det inställda flyget till det pris det köptes för, för delen/delarna av resan som inte genomförts, och för delen/delarna av resan som genomförts om flyget inte längre tjänar syftet i samband med din ursprungliga resplan, i förekommande fall (t.ex. vid anslutningsflyg) Boka om returresan, med flyg som trafikeras av Wizz Air eller annat flygbolag, under likvärdiga transportvillkor, till din ursprungliga avgångsplats, så snart som möjligt, beroende på platstillgång.
 3. c) Krediteras hela värdet av din betalning plus 20 % av biljettpriset som betalats. Du kan använda detta för andra Wizz Air-flyg.

Om antalet frivilliga inte är tillräckligt och Wizz Air nekar dig boarding mot din vilja och utan någon annan anledning kommer du få assistans med följande, förutom ovanstående:

 1. a) Vi ger kuponger för förfriskningar/måltider till ett värde som är proportionerligt till väntetiden.
 2. b) Vi erbjuder två telefonsamtal, fax eller mejl utan kostnad, eller i de fall Wizz Air omöjligen kan erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden för sådan kommunikation.
 3. c) Vid omdirigering, om avgångstiden för det nya flyget är dagen efter det ursprungligen planerade avbokade flyget kommer hotell och transport mellan flygplatsen och boendet att ordnas utan kostnad. Då det inte är möjligt för Wizz Air att erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden av måltider, hotellboende och transport mellan flygplatsen och boendet.

Återbetalningen av kostnader för assistansen som specificeras i avsnitt b) och c) ovan är upp till ett rimligt belopp, med stöd av fakturor.

Dessutom kommer Wizz Air att betala ersättning i enlighet med artikel 7 i Föreskriften:

Amount

Distans

Observera

250 EUR

1 500 km eller mindre

Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte är senare än 2 timmar efter det ursprungligen bokade flygets ankomsttid, kommer detta belopp att minskas med 50 %

400 EUR

mellan 1500 och 3 500 km

Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte är senare än 3 timmar efter det ursprungligen bokade flygets ankomsttid, kommer detta belopp att minskas med 50 %

600 EUR

över 3 500 km

Om du erbjuds ett nytt flyg och ankomsttiden inte är senare än 4 timmar efter det ursprungligen bokade flygets ankomsttid, kommer detta belopp att minskas med 50 %.

Om du har några klagomål på genomförandet av dina rättigheter under förordningen kan du kontakta nationella tillsynsorganet på din avgångsort (http://apr.europa.eu).

Om du har rätt till ersättning enligt Förordning (EG) nr. 261/2004 kan du skicka in din reklamation via Reklamationsblanketten online.

Andra passagerare kan skicka in en reklamation om ersättning åt dig endast om du och den andra passageraren var i samma bokning för flyget i fråga. Om så är fallet måste du eller den andra personen tillhandahålla bevis på tillståndet som du gett.

Vi kommer besvara din reklamation inom 30 dagar.

Reklamation av tredje part

Vi kommer inte behandla någon reklamation som skickat in av annan tredje part, såvida inte du eller passageraren i din bokning tidigare skickat in en reklamation direkt till oss.

För att undvika tvivel ska villkoren i föregående paragraf inte syfta till att begränsa din rätt eller förbjuda dig från att rådgöra med jurister innan du skickar in reklamationen direkt till oss.

Om en reklamation skickas in till oss av en tredje part å dina vägnar (förutsatt att du redan skickat in en reklamation till oss direkt), måste tredje parten uppvisa korrekt och lämplig dokumentation som bevisar att de har laglig rätt att representera dig.

Ersättning som betalas till tredje part som agerar å dina vägnar ska anses som korrekt betalning av ersättning och ingen ytterligare ersättning kan betalas för samma flyg då vi inte är ansvariga för en andra betalning eller någon tvist mellan dig och tredje parten.

Överlåtelse

Du har rätt att överlåta din reklamation till en tredje part. När du överlåter rätten att reklamera ”säljer” du din rättighet att få ersättning från oss till tredje parten, och efter slutförandet av överlåtelsen kommer tredje parten ha rätt att motta ersättningen i ditt ställe. Vi råder dig att noggrant läsa villkoren i ditt kontrakt med tredje part angående din reklamation.

Vi har rätt att hantera den överlåtna reklamationen endast om följande villkor uppfylls:

 • Vi får skriftligt meddelande om överlåtelsen med din underskrift, inklusive följande:

oDitt bokningsnummer

oReklamationens grund

oFlygdatum och -nummer

eller

 • Originalet eller certifierad kopia av korrekt undertecknat överlåtelsekontrakt bifogas med reklamationen.

Administrationsavgift för överlåtelse

Hantering av överlåtna reklamationer genererar ytterligare kostnader för oss. Enligt ungerska civillagen 6:200. §*Sådana kostnader ska täckas av dig och den tredje part till vilken du har överlåtit din reklamation.

Om ersättningen för den överlåtna reklamationen är utestående kommer vi att dra av Överlåtelsens administrativa avgift från ersättningen för att täcka detta.

Beloppet av Överlåtelsens administrativa avgift är 50 EUR. Det finns även med på listan över Alla tjänster och avgifter.

Korrekt och lämplig dokumentation för representation eller överlåtelse

Om du representeras av en tredje part eller du överlåter din reklamation, enligt ungerska Civillagen 325 §* alla dokument som skickas till oss ska vara i form av privata dokument, fullt beviskraftiga, och måste uppfylla följande:

a) De skrevs och undertecknades av utgivaren i handskrift, eller -

Endast i förklarande syfte: Du skriver dokumentet för hand och det har din underskrift.

b) Det undertecknades av två vittnen som verifierar att personen som nämns i dokumentet skrev under dokumentet, om det inte skrevs av denne helt och hållet eller delvis, i deras närvaro, eller har erkänt underteckningen som sin, dessutom, bägge vittnenas namn och adress ska vara läsliga på dokumentet, - eller

Endast i förklarande syfte: Om dokumentet inte skrevs av dig måste två andra personen skriva under som vittnen och ange sina adresser.

c) Namnteckningen eller initialerna av den som skriver under dokumentet ska certifieras på dokumentet av en domare eller notarius publicus , eller

Endast i förklarande syfte: Dokumentet är attesterat. Det innebär att en notarius publicus verifierar att namnteckningen på dokumentet tillhör dig.

d)* en advokat tillhandahåller ett dokument – vederbörligen underskrivet – för att verifiera att dokumentet kopierades av andra och undertecknades av undertecknaren i dennes närvaro, eller erkände i dennes närvaro att namnteckningen var personens egen, - eller

Endast i förklarande syfte: Dokumentet måste skrivas under av en annan advokat och dig [om dokumentet skrevs av advokaten]

e) det elektroniska dokumentet är undertecknat av undertecknarens certifierade elektroniska underskrift eller avancerad elektroniska underskrift på ett kvalificerat certifikat eller stämpel, inklusive – där lagen så kräver – en tidsstämpel,

Endast i förklarande syfte: Det elektroniska dokumentet skapades med en certifierad enhet, som identifierar dig och ger ett kvalificerat certifikat eller stämpel på dokumentet

*De allmänna resevillkoren som godkänns av dig under bokningen, som är kontraktet mellan dig och oss, styrs av ungersk lagstiftning och det är därmed dessa lagar som reglerar vår kontraktuella relation.

Vid dödsfall av en omedelbar släkting (mamma, papa, maka, make, sambo, syster, bror, far- eller morföräldrar, barn, barnbarn) upp till 30 dagar innan avgångsdatum kan du begära en återbetalning genom att skicka in en fordran. Du måste skicka in dödsattesten inom sju dagar från det att du skickar in reklamationen.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Fyll i blanketten för fordran och var noga med att välja rätt kategori.

Du kommer få ett unik ID - hänvisa alltid till detta. Vi kommer göra vårt bästa för att behandla ditt ärende så snart som möjligt. Du kommer garanterat få ett svar från oss inom 30 dagar.

Vid tidtabellsändring eller inställt flyg som påbörjats av Wizz Air innan ditt flygs planerade avgångstid kommer vi att meddela dig om sådana ändringar och ange vilka alternativ du har i samband med dessa via mejl till den adress du angav när du bokade. Meddelanden går direkt till bokningsägarens kontaktuppgifter och är relevanta för alla passagerare under bokningen. Det är bokningsägarens/resebyråns ansvar att informera alla andra passagerare i bokningen om eventuella flygändringar.

I sådana fall kan du välja mellan följande (detta kan skilja sig åt per fall):

 • Logga in på din (bokningsägarens) WIZZ-profil och boka om din resa gratis på ett annat flyg som opereras av Wizz på samma eller, vid behov, en jämförbar rutt, beroende på tillgänglighet. Om du inte är nöjd med de tillgängliga flygen kommer vi erbjuda dig återbetalningsalternativ i ombokningsprocessen online.
 • Logga in på din (bokningsägarens) WIZZ-profil och begär WIZZ-kredit för hela beloppet du betalat för det inställda eller ändrade flyget, plus 20 % av biljettpriset som du betalat för det inställda eller ändrade flyget till ditt WIZZ-konto. Sådan resekredit kan användas vid köp av WIZZ-flyg och/eller -tjänster vid senare tillfälle. Senare kommer du att kunna begära 100 % återbetalning baserat på din ursprungliga betalningsmetod istället för WIZZ-kredit om du vill (med förbehåll för begränsningar av typ av betalningsmetod), i detta fall observera att du inte kommer att vara berättigad att få de ovan nämnda extra 20 %.

Om du stöter på problem i samband med ovanstående, vänligen kontakta Wizz Air callcenter.