Information och tjänster

Återbetalning och ersättning

Up to 2 weeks

Upp till 2 veckor

[cancellation location=wizzairComCallCentre] AVGIFT
Om du avbokar mer än 14 dagar före avresa behöver du endast betala avbokningsavgiften för att få en återbetalning.

within 2 weeks

Inom 2 veckor

[seat-protection location=wizzairComCallCentre] AVGIFT+TJÄNSTER
Om du avbokar inom 14 dagar från avresa måste du betala en högre avgift och vi återbetalar ej kostnader för tjänster som köpts.

wizz-flex-icon

Vill du kunna ändra ditt flyg? Skaffa WIZZ Flex

Om du köper WIZZ Flex kan du enkelt ändra datum, tid och rutt online – hur många gånger du vill.

Läs mer om WIZZ Flex

Dragspel

Avbokningen måste genomföras senast 3 timmar före schemalagd avgångstid. Observera att avbokningen anses genomförd först när betalning (om tillämpligt) har mottagits. Observera att vi endast godtar kortbetalning.

a. Vid enkelflyg: Avbokningen måste genomföras senast 3 timmar före schemalagd avgångstid.

b. Vid tur och retur:

i. Om bokningen inkluderar ett returflyg måste avbokningen ske innan det första flyget avgått. I dessa fall kommer båda flygresorna att avbokas. Exempel: För rutten Budapest – London Luton – Budapest är avbokning endast möjlig om den genomförs innan flyget från Budapest till London Luton har avgått. Vid avbokning i detta fall kommer båda flygen (Budapest – London Luton samt London Luton – Budapest) att avbokas.

ii. Om det första flyget redan har avgått är avbokning ej möjlig.

För att avboka en flygbokning, vänligen logga in på ditt (bokningsägarens) WIZZ-konto och välj det alternativet. Om du behöver hjälp, kontakta Wizz Airs callcenter.

c. Process för avbokning av bokningar med fler än en passagerare (inga gruppbokningar, 2–10 personer)

 1. Logga in på ditt WIZZ-konto för att avboka bokningen
 2. Välj den bokning du vill avboka
 3. Välj passagerare för vilka avbokningen ska gälla (om du vill avboka samtliga passagerare kan du välja alla passagerare i samma process)
 4. Bekräfta avbokningen och betala eventuella avgifter i samband med avbokningen, om tillämpligt
 5. Observera att om den ursprungliga bokningen betalades helt eller delvis med en WIZZ-kupong går det endast att avboka bokningen för alla passagerare och alla flyg på samma gång.

Tillämpliga avgifter i händelse av avbokning

1. Avbokningsavgiften baseras på antal dagar kvar till avresa och debiteras per passagerare per flyg enligt nedan.

 • Mer än 14 dagar kvar till avresa avbokningsavgift: [avbokningsplats=WizzairComCallCentre] per passagerare per flyg
 • Inom 14 dagar från avresa platsavgift: [platsskydd plats=WizzairComCallCentre] per passagerare per flyg
 • Om avbokningen genomförs mer än 14 dagar före avresa har passageraren rätt till återbetalning av det totala priset efter avdrag för avbokningsavgift och återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner.
 • Om avbokningen genomförs inom 14 dagar före avresa har passageraren rätt till återbetalning av det totala priset efter avdrag för stolskyddsavgift, återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner och Övriga Tjänster

2. Återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner

Beloppet att betala består av skillnaden mellan det normala priset och WIZZ Discount Club-biljettpriset samt den normala bagageavgiften och WIZZ Discount Club-bagageavgiften. I den händelse att WIZZ Discount Club-medlemmen avbokar sin bokning är dessa avgifter tillämpliga för de resterande passagerarna i bokningen, då de då går miste om WIZZ Discount Club-förmånerna.

Avbokningsavgiften och återbetalning av Wizz Discount Club-förmånerna kommer att dras av från det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokas, enligt följande:

 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokats är högre än avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsavgift, återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner) återbetalas skillnaden till bokningsägarens WIZZ-konto (den person som ursprungligen skapade bokningen) i form av WIZZ-kredit;
 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokats är lägre än avgifterna i samband med avbokningen (avbokningsavgift/platsavgift, återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner), behöver endast WIZZ Discount Club-förmånerna återbetalas.
 • Om det belopp som betalats för passageraren vars bokning avbokas är lika med avgiften i samband med avbokningen (avbokningsavgift/stolsskyddsavgift, återbetalning av WIZZ Discount Club-förmåner) ska ingen betalning göras och ingen återbetalning ges

Övrig viktig information:

Om återbetalning till ett WIZZ-konto begärs kommer alla flygningar för alla passagerare som ingår i bokningen att avbokas och blir ogiltiga. Efter att frivillig avbokning utförts online och WIZZ-kredit begärts, är processen oåterkallelig och ingen ytterligare ändring är möjlig. WIZZ-kredit kan inte vid ett senare tillfälle konverteras till ursprunglig betalningsmetod.

Om du vill få återbetalning till ditt betalkort/kreditkort, via banköverföring eller någon annan betalningsmetod än den ursprungliga bokningen betalades med, måste du kontakta Wizz Airs Callcenter (inget onlinealternativ finns tillgängligt än). I detta fall kommer callcentrets transaktionsavgiftej att debiteras.

Observera att om du ursprungligen betalade för din bokning med WIZZ-kredit kan du endast begära återbetalning i form av WIZZ-kredit – det är inte möjligt att konvertera till en annan betalningsmetod.

Om du har köpt en Plus-biljett eller bokat med WIZZ Flex kan du begära återbetalning av inköpspriset. Priset för din bokning kommer då att återbetalas till ditt WIZZ-konto i form av kredit. Observera att avgiften för WIZZ Flex inte kommer att återbetalas till ditt WIZZ-konto och dess värde kommer att dras av från det totala köppriset. Observera att om avbokningen sker med Wizz Flex gäller andra bestämmelser angående kreditens utgångsdatum. Läs Wizz Flex Villkor.

Efter tillämpningen av respektive avgifter kommer det återbetalningsbara beloppet (om tillämpligt) att krediteras till bokningsägarens WIZZ-konto som WIZZ-kredit, inom 72 timmar efter begäran. Det krediterade beloppet kommer att finnas på WIZZ-kontot under 1 år (förutom WIZZ Flex, som går ut på 90 dagar) och kan användas för att köpa nya Wizz Air-flyg och -tjänster.

WIZZ Discount Club-medlemskap och Privilege Pass som köpts under bokningen av det ursprungliga flyget kommer inte att avbokas automatiskt vid avbokning av flyget. Vi hänvisar till villkoren för WIZZ Discount Club och Privilege Pass.

Tjänster som köpts från tredje part under bokningen av det ursprungliga flyget (t.ex. försäkring, flygplatstransfer) avbokas inte automatiskt när flyget avbokas. För att avboka dessa tjänster måste du kontakta leverantören som erbjuder tjänsten i fråga.

Vid inställt flyg har du följande alternativ i enlighet med våra Allmänna transportvillkor, förutom om annat anges i EG-förordningen nr 261/2004 ("Förordningen") som fastställer normer gällande ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad ombordstigning och inställt flyg eller lång flygförsening.

 1. Du kan boka om på nästa tillgängliga flyg på samma/liknande rutt. Alternativt, om det inte skulle finnas några tillgängliga flyg samma eller nästa dag (och senare tillgängliga datum inte är lämpliga med tanke på ditt syfte med resan) kan du välja att ordna din egen resa genom ett annat flygbolag eller annat lämpligt transportmedel (dvs. tåg, buss eller hyrbil). Observera att all alternativ transport måste ske under jämförbara transportförhållanden till din destination. Relaterade rimliga och korrekt dokumenterade kostnader och utgifter kan skickas in för ersättning av oss via wizzair.com. Kom därför ihåg att samla ihop och skicka in alla relevanta kvitton och fakturor kopplade till kostnaden för en sådan alternativ resa (t.ex. biljett eller bränsle).
 2. Alternativt kan du avboka flyget och begära återbetalning i WIZZ-kredit till ditt WIZZ-konto för det avbokade flyget och för returflyget (om tillämpligt), eller vid senare tillfälle begära återbetalning till din ursprungliga betalningsmetod istället för WIZZ-kredit.

Om du vill ändra ditt val kan du göra det i enlighet med de allmänna villkoren och genom att betala tillämplig avgift.

Observera att när det gäller avbokning av Tilläggstjänster gäller tredje parts avboknings- och återbetalningsvillkor.

För att få tillgång till dessa alternativ, vänligen logga in på ditt (bokningsägarens) WIZZ-konto och gör ett val. Om du behöver hjälp, kontakta Wizz Airs callcenter.

Förutom ovanstående alternativ erbjuder vi även två telefonsamtal (alternativt fax eller e-post) utan kostnad, eller i de fall Wizz Air omöjligen kan erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden för sådan kommunikation.

Om tillämpligt, i de fall när ruttändring innebär att avgångstiden för det nya flyget är dagen efter avgången för det ursprungliga flyget, kommer hotell och transport mellan flygplatsen och boendet att ordnas utan kostnad. Då det inte är möjligt för Wizz Air att erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden av måltider, hotellboende och transport mellan flygplatsen och boendet.

Observera att återbetalningen av kostnaderna ovan kompenseras upp till ett rimligt belopp och måste styrkas med kvitton.

Därtill kommer Wizz Air utbetala kompensation i enlighet med Artikel 7 i Förordningen:

BELOPP

DISTANS

DETALJER

250 EUR

1500 km eller kortareOm du erbjuds plats på ett nytt flyg och ankomsttiden är högst 2 timmar senare än den schemalagda ankomsttiden för flyget du ursprungligen bokade kommer detta belopp att reduceras med 50 %

400 EUR

mellan 1501 och 3500 km för alla flyg inom EU/EES-gemenskapenOm du erbjuds plats på ett nytt flyg och ankomsttiden är högst 3 timmar senare än den schemalagda ankomsttiden för flyget du ursprungligen bokade kommer detta belopp att reduceras med 50 %

600 EUR

över 3500 km (gäller endast flyg utanför EU/EES-gemenskapenOm du erbjuds plats på ett nytt flyg och ankomsttiden är högst 4 timmar senare än den schemalagda ankomsttiden för flyget du ursprungligen bokade kommer detta belopp att reduceras med 50 %

Ovan nämnda kompensation kommer ej betalas ut om du informerades om det inställda flyget enligt följande:

 • 2 veckor innan schemalagd avgångstid (STD);
 • mellan 2 veckor och 7 dagar innan schemalagd avgångstid och du erbjuds plats på ett alternativt Wizz Air-flyg, vars avgångstid är högst två timmar före den schemalagda avgången och ankomsttiden är mindre än fyra timmar senare än schemalagd ankomsttid (STA);
 • mindre än 7 dagar före schemalagd avgångstid och du erbjuds plats på ett alternativt Wizz Air-flyg, vars avgångstid är högst en timme före schemalagd avgångstid och ankomsttiden är mindre än två timmar efter schemalagd ankomsttid.

Observera att vi inte är skyldiga att betala ersättning om inställningen orsakats av extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits.

Extraordinära omständigheter inkluderar, men är inte begränsat till, följande: flygledning, väder, stridsåtgärder (förutom stridsåtgärder som utförs av Wizz Airs anställda), terrorvarningar eller säkerhetsskäl, stängning av flygplats eller landningsbana, oroligheter, force majeure, flygsäkerhetsskäl.

Varje fall kommer att utvärderas individuellt för att fastställa om oundvikliga extraordinära omständigheter förekommer.

Om du har klagomål angående genomförandet av dina rättigheter under Förordningen kan du kontakta det nationella verkställighetsorganet för din avgångsort (http://apr.europa.eu).

Vid flygförsening har du följande alternativ i enlighet med EG-förordningen nr 261/2004 ("Förordningen") som fastställer normer gällande ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad ombordstigning och inställt flyg eller lång flygförsening.

DISTANS

FÖRSENINGENS LÄNGD

ERBJUDEN ASSISTANS PER BETALANDE PASSAGERARE

1500 km eller mindre

2 timmar eller mer

 • förfriskningar och måltider till ett värde som står i proportion till förseningen
 • två telefonsamtal, fax eller mejl (i de fall Wizz Air omöjligen kan erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden för sådan kommunikation upp till skäligt belopp; kvitto krävs)

1501-3500 km

3 timmar eller mer

3501 km eller mer

4 timmar eller mer

Om ditt flyg är försenat minst 5 timmar kan du välja mellan följande alternativ (förutom nämnda assistans):

 • Du kan boka om på nästa tillgängliga flyg på samma/liknande rutt. Alternativt, om det inte skulle finnas några tillgängliga flyg samma eller nästa dag (och senare tillgängliga datum inte är lämpliga med tanke på ditt syfte med resan) kan du välja att ordna din egen resa genom ett annat flygbolag eller annat lämpligt transportmedel (dvs. tåg, buss eller hyrbil). Observera att all alternativ transport måste ske under jämförbara transportförhållanden till din destination. Relaterade rimliga och korrekt dokumenterade kostnader och utgifter kan skickas in för ersättning av oss via wizzair.com. Kom därför ihåg att samla ihop och skicka in alla relevanta kvitton och fakturor kopplade till kostnaden för en sådan alternativ resa (t.ex. biljett eller bränsle).
 • Du kan avboka din bokning och få återbetalning av det totala biljettpriset för det inställda flyget till det pris till vilket den köptes, för den del av resan som inte genomförts, och för de delar som redan genomförts om flygningen inte längre tjänar något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan, tillsammans med, i förekommande fall (dvs. vid anslutningsflyg)
 • Du kan avboka din bokning och kreditera hela värdet av din betalning för respektive flyg i form av Wizz-kredit på ditt WIZZ-konto. Du kan använda den här krediten för att köpa andra Wizz Air-flyg/-tjänster i framtiden.

Om, som resultat av lång försening, avgångstiden för det nya flyget är dagen efter den ursprungliga schemalagda avgången kommer vi ordna hotell och transport mellan flygplatsen och boendet, utan extra kostnad. Då det inte är möjligt för Wizz Air att erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden av måltider, hotellboende och transport mellan flygplatsen och boendet, upp till ett rimligt belopp, med stöd av fakturor.

Passagerare vars flyg är försenat mer än tre timmar vid ankomst har rätt till ersättning såsom anges i artikel 7 av Förordningen, såvida förseningen inte beror på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits.

Om du har klagomål gällande genomförandet av dina rättigheter enligt Förordningen kan du kontakta nationella tillsynsorganet på din avgångsort (http://apr.europa.eu).

Om du nekas att boarda planet har du följande alternativ i enlighet med EG-förordningen nr 261/2004 (Europaparlamentet och Rådet den 11 februari 2004) som fastställer normer gällande ersättning och assistans till passagerare i händelse av nekad ombordstigning och inställt flyg eller lång flygförsening.

Om du frivilligt överger din bokning i utbyte mot förmåner kan du välja mellan följande alternativ (utöver de förmåner som Wizz Air kommit överens om):

 1. Flyttas till ett annat Wizz Air-flyg, eller annat flygbolag, under jämförbara transportvillkor till din slutdestination, i mån av plats.
 2. Återbetala hela biljettpriset för det inställda flyget till det pris det köptes för, för delen/delarna av resan som inte genomförts, och för delen/delarna av resan som genomförts om flyget inte längre tjänar syftet i samband med din ursprungliga resplan, i förekommande fall (t.ex. vid anslutningsflyg) Boka om returresan, med flyg som trafikeras av Wizz Air eller annat flygbolag, under likvärdiga transportvillkor, till din ursprungliga avgångsplats, så snart som möjligt, beroende på platstillgång.
 3. Få ersättning för det totala värdet av din betalning för relevanta sträckor. Du kan använda detta för andra Wizz Air-flyg.

Om antalet frivilliga inte är tillräckligt och Wizz Air nekar dig boarding mot din vilja och utan någon annan anledning kommer du få assistans med följande, förutom ovanstående:

 1. Vi ger kuponger för förfriskningar/måltider till ett värde som är proportionerligt till väntetiden.
 2. Vi erbjuder två telefonsamtal, fax eller mejl utan kostnad. I de fall Wizz Air omöjligen kan erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden för sådan kommunikation.
 3. Vid omdirigering, om avgångstiden för det nya flyget är dagen efter det ursprungligen planerade avbokade flyget kommer hotell och transport mellan flygplatsen och boendet att ordnas utan kostnad. Då det inte är möjligt för Wizz Air att erbjuda detta kommer vi att återbetala kostnaden av måltider, hotellboende och transport mellan flygplatsen och boendet.

Återbetalningen av kostnader för assistansen som specificeras i avsnitt b) och c) ovan är upp till ett rimligt belopp, med stöd av fakturor.

Därtill kommer Wizz Air utbetala kompensation i enlighet med Artikel 7 i Förordningen:

Belopp

Distans

Detaljer

250 EUR

1500 km eller kortare

Om du erbjuds plats på ett nytt flyg och ankomsttiden är högst 2 timmar senare än den schemalagda ankomsttiden för flyget du ursprungligen bokade kommer detta belopp att reduceras med 50 %

400 EUR

mellan 1500 och 3500 km

Om du erbjuds plats på ett nytt flyg och ankomsttiden är högst 3 timmar senare än den schemalagda ankomsttiden för flyget du ursprungligen bokade kommer detta belopp att reduceras med 50 %

600 EUR

över 3500 km

Om du erbjuds plats på ett nytt flyg och ankomsttiden är högst 4 timmar senare än den schemalagda ankomsttiden för flyget du ursprungligen bokade kommer detta belopp att reduceras med 50 %

Om du har klagomål gällande genomförandet av dina rättigheter enligt Förordningen kan du kontakta nationella tillsynsorganet på din avgångsort (http://apr.europa.eu).

Om du har rätt till ersättning enligt EG-förordningen nr. 261/2004 kan du skicka in din reklamation via Reklamationsblanketten online.

Andra passagerare kan skicka in en reklamation om ersättning åt dig endast om du och den andra passageraren var i samma bokning för flyget i fråga. Om så är fallet måste du eller den andra personen tillhandahålla bevis på tillståndet som du gett.

Vi kommer besvara din reklamation inom 30 dagar.

Reklamation via tredje part

Vi kommer inte behandla reklamationer som skickats in av annan tredje part, såvida inte du eller passageraren i din bokning tidigare skickat in en reklamation direkt till oss.

För att undvika tvivel ska villkoren i föregående paragraf inte syfta till att begränsa din rätt eller förbjuda dig från att rådgöra med jurister innan du skickar in reklamationen direkt till oss.

Om en reklamation skickas in till oss av en tredje part å dina vägnar (förutsatt att du redan skickat in en reklamation till oss direkt), måste tredje parten uppvisa korrekt och lämplig dokumentation som bevisar att de har laglig rätt att representera dig.

Ersättning som betalas till redje part som agerar å dina vägnar ska anses som korrekt betalning av ersättning och ingen ytterligare ersättning kan betalas för samma flyg då vi inte är ansvariga för en andra betalning eller någon tvist mellan dig och tredje parten.

Överlåtelse

Du har rätt att överlåta din reklamation till en tredje part. När du överlåter rätten att reklamera ”säljer” du din rättighet att få ersättning från oss till tredje parten, och efter slutförandet av överlåtelsen kommer tredje parten ha rätt att motta ersättningen i ditt ställe. Vi råder dig att noggrant läsa villkoren i ditt kontrakt med tredje part angående din reklamation.

Vi har rätt att hantera tilldelade fordran endast om följande villkor är uppfyllda:

 • Vi mottar ett skriftlig meddelande om uppdraget, undertecknat av dig, som inkluderar följande:

oDitt bokningsnummer

oFordrans grund

oFlygdatum och flygnummer

eller

 • originalet eller bestyrkt kopia av vederbörligen utfört uppdragsavtal bifogas fordran.

Administrationsavgift för överlåtelse

Hantering av överlåtna reklamationer leder till ytterligare kostnader för oss. I enlighet med ungerska civillagen 6:200.§ *Sådana kostnader ska täckas av dig och den tredje part till vilken du har överlåtit din reklamation.

Om ersättningen för en överlåtna reklamationen är utestående kommer vi att dra av Överlåtelsens administrativa avgift från ersättningen för att täcka detta.

Beloppet av Överlåtelsens administrativa avgift är 50 EUR. Det finns även med på listan över Alla tjänster och avgifter

Korrekt och lämplig dokumentation för representation eller överlåtelse

Om du representeras av en tredje part eller om du har tilldelat din fordran, enligt den ungerska lagen om civilprocess 325 § *, ska alla handlingar som överlämnas till oss vara i form av ett privat dokument med full provkraft, som måste uppfylla följande:

a) den skrevs och undertecknades av utfärdaren i manuskript; eller -

Förklaring: Du skriver dokumentet för hand och det har din signatur.

b) det undertecknades av två vittnen som bekräftade att den person som namnges däri undertecknade dokumentet, om det inte skrivits av honom helt eller delvis, framför dem, eller har uttalat signaturen som sin egen, dessutom namn och bosättningsadress - eller hemvist i avsaknad av detta - av båda vittnen ska anges tydligt på dokumentet; - eller

Förklaring: Om dokumentet inte är skrivet av dig måste två andra personer underteckna det som vittnen och ange deras adresser.

c) Undertecknandet eller initialerna för undertecknaren av dokumentet ska bekräftas av dokumentet av en domare eller notarie; -eller

Förklaring: Dokumentet är notariserat. Det betyder att en notarie verifierar att signaturen på dokumentet tillhör dig.

d) * en advokat eller advokatsamfund tillhandahåller ett dokument - vederbörligen undertecknat - för att verifiera att dokumentet har transkriberats av andra och undertecknats av undertecknaren framför honom, eller förklarat signaturen framför honom som sin egen ; - eller

förklaring: Dokumentet måste kontrasigneras av en advokat och dig [om dokumentet har gjorts av advokaten]

e) det elektroniska dokumentet utförs av undertecknarens certifierade elektroniska signatur eller avancerade elektroniska signatur baserad på ett kvalificerat certifikat eller stämpel, inklusive - om så föreskrivs i lag - en tidsstämpel;

Förklaring: Det elektroniska dokumentet skapades med en certifierad enhet som identifierar dig och ger ett kvalificerat certifikat eller stämpel på dokumentet

* De allmänna transportvillkoren som du accepterar under bokningen, vilket är avtalet mellan dig och oss, lyder under ungersk lag, och som sådan reglerar ungersk lag vårt avtalsförhållande.

Om en närstående familjemedlem (mamma, pappa, maka, make, sambo, syster, bror, mor-/farförälder, barn, barnbarn) avlider upp till 30 dagar innan avgångsdatum kan du begära en återbetalning genom att skicka in en fordran . Du måste skicka in dödsattesten inom sju dagar från det att du skickar in reklamationen.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Fyll i reklamationsformuläretoch se till att du väljer rätt kategori.

Du kommer få ett unikt ID – hänvisa alltid till detta. Vi gör vårt bästa för att behandla ditt ärende så snart som möjligt. Du kommer garanterat få ett svar från oss inom 30 dagar.

Vid tidtabellsändring eller inställt flyg som initierats av Wizz Air innan flygets schemalagda avgångstid kommer vi att meddela dig om sådana ändringar och ange vilka alternativ du har i samband med dessa via mejl till den adress du angav när du bokade. Dessa meddelanden skickas direkt till bokningsägarens kontaktuppgifter och gäller alla passagerare i bokningen. Det är bokningsägarens/resebyråns ansvar att informera alla andra passagerare i bokningen om eventuella flygändringar.

I dessa fall kan du välja mellan följande (detta kan skilja sig från fall till fall):

 • Logga in på ditt (bokningsägarens) WIZZ-konto och boka om din resa kostnadsfritt till ett annat Wizz Air-flyg på samma eller - vid behov - jämförbar rutt, i mån av plats. Om du inte är nöjd med valbara flyg kommer vi erbjuda dig återbetalningsalternativ under ombokningsprocessen online.
 • Logga in på ditt (bokningsägarens) WIZZ-konto och begär WIZZ-kredit för hela beloppet du betalat för det inställda eller ändrade flyget, plus 20 % av biljettpriset som du betalat för det inställda eller ändrade flyget till ditt WIZZ-konto. Denna resekredit kan användas vid köp av WIZZ-flyg och/eller -tjänster vid senare tillfälle. Du kommer senare kunna begära 100 % återbetalning baserat på din ursprungliga betalningsmetod istället för WIZZ-kredit om du vill (med förbehåll för restriktioner gällande betalningsmetod); observera att du i detta fall inte kommer att vara berättigad till de ovan nämnda extra 20%.

Observera att Wizz Air inte erbjuder passagerare återbetalnings- eller ombokningsalternativ i de fall ändringen inleddes fram till den 14: e dagen före flygets avgång och ändringen resulterar i mindre än fem timmars skillnad i tid

Om du stöter på problem i samband med ovanstående, vänligen kontakta Wizz Airs callcenter.