Information & Services

Пътнически документи

FAQ

Accordions

Когато правите резервация за полет, моля, уверете се, че предоставяте точно пълното име на пътника, както е изписано в пътническия документ, който ще бъде използван.

В случай че сте направили грешка по време на резервация, можете да използвате безплатната онлайн опция за промяна на името на вашата страница с резюме на полета в случай на:

 • Грешно обръщение (мъж/жена)
 • Съкратено име (Томас Дж. Смит вместо Томас Джон Смит)
 • Правописна/печатна грешка до 3 символа

За други корекции по името, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air в рамките на 2 часа след извършване на резервацията. След този краен срок ще трябва да заплатите такса за промяна на името:

 • [name-change location=WizzairCom] при промяна на името на нашия сайт
 • [name-change location=CallCentre] при промяна на името чрез кол центъра на Wizz Air. В допълнение към таксата за промяна на името ще бъде начислена и такса за трансакция през кол център.

Всички клиенти по международни полети трябва да имат валиден паспорт и когато се изисква – валидна виза. Граждани на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария могат да пътуват в рамките на Европа, като използват национална лична карта или паспортна карта, издадени в ЕС/ЕИЗ/Швейцария.

Паспортът ви трябва да бъде в добро състояние и подписан от вас. Някои държави изискват паспортите да бъдат валидни за определен минимален период след пътуването ви. Тези изисквания може да се различават за отделните държави, затова не пропускайте да ги проверите и да се уверите, че ги спазвате, преди да пътувате.

За по-конкретни изисквания относно визите и паспортите се свържете с консулството или посолството на държавата, която планирате да посетите. Екипът за обслужване на клиенти на Wizz Air не може да ви даде съвет за конкретните изисквания относно визите или паспортите. Вие носите пълна отговорност за съществуването и валидността на пътническите ви документи и доколко подходящи са те, както и за това да се уверите, че имате право да пътувате до и да влезете на територията на съответната държава с пътническите си документи. Wizz Air не носи отговорност за каквито и да е разходи за щети, породени от неизпълнението на по-горните изисквания от ваша страна.

Вие носите пълна отговорност за всякакви разходи и щети, причинени на Wizz Air поради неизпълнението на по-горните изисквания.

Вие носите пълна отговорност за всякакви разходи и щети, причинени на Wizz Air поради неизпълнението на по-горните изисквания.

На пътниците може да бъде отказано влизане, ако Wizz Air с основание счита, че те не отговарят на изискванията за влизане в държавата на договореното място на спиране или мястото на дестинацията или ако нямат средства, за да покрият престоя си. Пътници, които могат да докажат, че влизат в държавата, за да бъдат част от пакетна екскурзия, младежки лагер или спортно събитие, поради медицинско лечение, участие в международно договорена програма, или такива, за които вече са били заплатени разходите по престоя, трябва да имат потвърждение на гореспоменатата резервация.

За да проверите какви документи за пътуване ще ви трябват за преминаване на границата в друга държава от ЕС, следвайте връзките по-долу:
Документи за пътуване за граждани на ЕСПътни документи за граждани на държави извън ЕС

Важна забележка: Wizz Air не изпълнява свързващи полети. Ако имате 2 или повече отделни резервации в един и същ ден, те се считат за несвързани и ще трябва да напуснете транзитната зона. По тази причина трябва да се уверите, че документите ви са валидни за всяка държава, в която влизате или която напускате.
Притежателите на документи за пътуване съгласно Kонвенцията от 1951 г. трябва да предоставят документи от посолство или консулство, които посочват, че могат да пътуват без виза или да притежават виза за своята дестинация.

Издадените от Руската федерация електронни визи може да не се приемат за пътуване, ако има несъответствие между паспорта ви и информацията в електронната виза.

Преди полета е важно да сте проверили следната информация относно вашата електронна виза:

 • Номерът на паспорта ви е правилен
 • Цялото ви име е попълнено (включително всичките ви собствени имена) и няма правописни грешки
 • Използвани са само символи на латиница, специални национални символи (като Ñ, É, Ü или Ç) не се приемат
 • Датата ви на раждане е правилна

Съветваме ви да проверите „машинно четимия ред“ от вашия паспорт, който ще намерите най-долу на същата страница, и да се уверете, че всички данни са идентични с данните във вашата електронна виза, включително името и номера на паспорта. Ако имената във визуалната област на паспорта например са „Séo Türre“, тогава се изисква да използвате имена от машинно четимия ред „Seo Tuerre“.

P<UTOTUERRE<<SEO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14

Не забравяйте, че вашата електронна виза ще бъде приета за пътуване само ако вашето име е напълно идентично с това в „машинно четимата линия“ на паспорта ви.

За повече информация посетете https://evisa.kdmid.ru/

Ако забележите несъответствие, моля, коригирайте данните си за електронната виза преди пътуването.

Непълнолетните лица трябва да притежават собствен паспорт или пътнически документ, когато пътуват в ЕС.

В допълнение към собствения си валиден паспорт или лична карта, всички деца пътуват:

 • сами;
 • с възрастен придружител, който не е законният им настойник;
 • само с един родител

може да се нуждаят от допълнителен (официален) документ, подписан от техните родители, втори родител или законен настойник(ци), упълномощаващ ги да пътуват.

За повече информация натиснете тук.

От 15 януари 2017 г.френските граждани и пребиваващи в страната, които нямат навършени 18 години, могат да пътуват сами (без родител или настойник) само ако представят формуляр с разрешение за пътуване („l'autorisation de sortie du territoire“)

Небиометричните паспорти вече не са валидни за пътувания извън Албания (независимо от датата на изтичане на валидността) и ще бъдат приемани само за пътувания към Албания.

Не се приемат пътнически документи, чиято дата на издаване надвишава 10 години спрямо датата на пристигане.

На пътниците, които не притежават билети за отиване/връщане или други приемливи доказателства за пътуване на отиване/връщане, може да бъде отказано влизане.

Паспортите трябва да са валидни поне 3 месеца след датата на връщане.

Грузинските граждани, които притежават биометрични паспорти, могат да пътуват в шенгенската зона без виза за период от 90 дни в рамките на всеки 180 дни за цели, различни от работа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУЗИНСКИ ГРАЖДАНИ

Използване на опцията „ePassport gates“

Когато пристигате в Обединеното кралство, можете да спестите време, като използвате опцията „ePassport gates“, която се предлага на повечето летища в Обединеното кралство. Паспортът ви трябва да има машинно четима зона (MRZ), за да използвате опцията „ePassport gates“. За повече информация прегледайте уебсайта на граничните служби Border Force.

Схема за регистрирани пътуващи

Ако притежавате паспорт, издаден от държава извън ЕС, все пак можете да се възползвате от предимствата на ePassport gates, като се включите към схемата за регистрирани пътуващи. За повече информация относно схемата, както и за списък на отговарящите на условията държави, прегледайте уебсайта на граничните служби Border Force.

Може да бъде отказано влизане в държавата на пътници, които нямат средства да покрият престоя си.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО ИЗРАЕЛ

На пътници, които притежават само временен паспорт, може да бъде отказано влизане в държавата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИЦИ, ПЪТУВАЩИ ДО ОАЕ

В съответствие с действащите разпоредби, властите на Обединените арабски емирства (ОАЕ) изискват валидна виза като част от задължителните документи за пътуване при влизане на определени националности в страната.

Моля, запознайте се с приложимата кандидатура за виза за влизане в Абу Даби:

IATA – Персонализиран паспорт на Обединените арабски емирства, съвети относно виза и медицинска документация при пътуване

Wizz Air си партнира с компанията Sharaf Travel Services, за да предложи на нашите клиенти намалени цени. Моля, разгледайте сайта на партньора ни, за да преминете през процедурата за кандидатстване за Visa в ОАЕ.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Трябва да представите всички необходими, валидни пътнически документи при чекирането или на изхода за качване в самолета. Също така трябва да отговаряте на всички изисквания за влизане и на миграционните разпоредби на държавите, от, през и към които летите. Ако не разполагате с нужния паспорт или виза или друг необходим пътнически документ и ви бъде отказано влизане в дадена държава, може да се наложи да заплатите допълнителната сума за транспорт и свързаните разходи.

За да получите най-точна информация относно визовите изисквания, моля, свържете се с посолствата или консулствата на държавите, които искате да посетите. Ще трябва да представите същия документ, който сте използвали при онлайн чекирането.

Ако все още нямате потвърдена резервация, силно ви препоръчваме да резервирате полетите си на отиване и на връщане под две отделни резервации. В такъв случай ще можете да използвате различни пътнически документи при чекирането. Ако вече имате потвърдена резервация, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air

Граничните власти може да решат да ви откажат влизане в държавата въз основа на информация, с която ние не разполагаме. Няма да ви възстановим сумите за полет или услуга, които не можете да използвате поради отказа, но може да се наложи да заплатите допълнителната сума за транспорт и за свързаните разходи.