Information & Services

Партньорски услуги

Важно: Някои услуги не се предоставят от Wizz Air

Ако искате да промените или отмените партньорска услуга, трябва директно да се свържете с доставчика на услугата.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ са всякакви продукти и/или услуги, закупени във връзка с превоза по въздух и предоставени от доставчици трети страни, като например автомобили под наем, хотелско настаняване, летищни трансфери, летищен паркинг, бързо преминаване през проверката за сигурност, услуги в специалните салони и т.н.