Information & Services

Партньорски услуги

FAQ

Partner Services icon

Важно: Някои услуги не се предоставят от Wizz Air

Call_center_agent

Ако искате да промените или отмените партньорска услуга, трябва директно да се свържете с доставчика на услугата.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ са всякакви продукти и/или услуги, закупени във връзка с превоза по въздух и предоставени от доставчици трети страни, като например автомобили под наем, хотелско настаняване, летищни трансфери, летищен паркинг, бързо преминаване през проверката за сигурност, услуги в специалните салони и т.н.

За да промените датата/часа на резервираните допълнителни услуги, така че да отговарят на полетите ви, моля, свържете се със съответните доставчици на услуги, тъй като само те могат да ви помогнат допълнително.

Можете доброволно да отмените резервацията си чрез кол центъра или просто като подадете жалба на нашия уебсайт. Имайте предвид, че ще важат стандартните правила и условия.

За информация, свързана с обхвата на пътническата ви застраховка, моля, свържете се директно с доставчика на пътническата застраховка.

За съжаление, не издаваме фактури за допълнителни услуги. Моля, свържете се със съответния доставчик на услугата, за да получите допълнителна информация във връзка с фактурите.

Ако искате да отмените резервацията си, ще важат стандартните правила и условия. Моля, прегледайте нашите Общи условия за превоз. За да проверите дали може да ви бъде върната сумата за допълнителните услуги, които сте закупили, моля, свържете се с доставчиците на съответните услуги.

За съжаление, не възстановяване суми за допълнителни услуги, тъй като те не са предоставени директно от Wizz Air. За да проверите дали може да ви бъде възстановена сума, моля, свържете се със съответния доставчик на услугата.

Кредитът ще бъде отразен във вашия WIZZ Профил автоматично. Ако не получите кредита по своя WIZZ Профил, можете да подадете жалба на нашия уебсайт от тук и ние ще ви окажем съдействие.

Моля, свържете се с издателя на кредитната карта за допълнителна информация по кредитирането на точки към WIZZ Профила

Моля, свържете се директно със съответния доставчик на услуги, за да подадете жалбата си.