Informācija un pakalpojumi

Rēķinu informācija

Rezervējuma veikšanas laikā rēķina informācijas lapā izvēlieties privātpersonas vai

uzņēmuma sadaļu.

PRIVĀTPERSONA

Jūs ceļojat vienatnē vai kopā ar ģimeni, un jūs maksāsiet rēķinu.

UZŅĒMUMS

Jūs ceļojat darba darīšanās, un par jūsu lidojumu maksās jūsu darba devējs, skola vai tml.

Accordions

Elektroniski rēķini

Mēs izrakstām rēķinus elektroniski PDF formātā, un tie tiek nosūtīti uz rezervējumā norādīto e-pasta adresi. 

  • Rēķini ir parakstīti ar elektronisko parakstu un laika zīmogu, izmantojot PKI (publiskās atslēgas infrastruktūras) tehnoloģiju.
  • Paraksts tiek veikts Wizz Air Hungary vārdā, un parakstam ir izmantots “kvalificēts biznesa sertifikāts”.
  • Elektroniskie rēķini tiek izrakstīti atbilstoši Ungārijas normatīvajiem aktiem.
  • Mēs pēc noklusējuma izrakstīsim rēķinus ar jūsu norādīto informāciju.

Rēķini papīra formātā

Ja jums ir nepieciešams rēķins papīra formātā, lūdzu, pieprasiet to ar Wizz Air zvanu centra starpniecību. Maksa par rēķina papīra formātā sagatavošanu un nosūtīšanu ir [paper-invoice]. 

Bieži uzdotie jautājumi

Bieži uzdotie jautājumi

Elektroniskais rēķins tiks nosūtīts uz e-pasta adresi, kas norādīta rezervējuma veikšanas laikā. Elektroniskie rēķini tiek izrakstīti saskaņā ar atbilstīgajiem Ungārijas normatīvajiem aktiem.

Jūs varat arī pieprasīt, lai par maksu elektroniskais rēķins tiktu sagatavots papīra formātā, bet jums ir jāsazinās ar Wizz Air zvanu centru. Rēķins papīra formātā tiks nosūtīts pa pastu uz adresi, kas tika sniegta rezervējuma veikšanas laikā.

Jūs varat lūgt, lai rēķins pat maksu tiktu labots un tajā tiktu norādīta cita informācija.

Plašāku informāciju varat skatīt mūsu rēķinu informācijas sadaļā.