Jūsu pārlūkprogramma ir ļoti vecmodīga.
Jūsu pārlūkprogrammas versija netiek atbalstīta!
Šī lapa tiek attēlota, jo esam konstatējuši novecojušu vai neatbalstītu pārlūkprogrammu. Lai turpinātu pārlūkot vietni wizzair.com un pārlūkošana būtu maksimāli patīkama, iesakām atjaunināt savu pārlūkprogrammu.
Iesakām izmantot šādas pārlūkprogrammas:

Informācija un pakalpojumi

Naudas atmaksa un kompensācijas

BUJ

Up to 2 weeks

Vairāk nekā 2 nedēļas

MAKSA [cancellation location=wizzairComCallCentre]
Atceļot rezervējumu vairāk nekā 14 dienas pirms izlidošanas datuma, naudas atmaksas saņemšanai būs jāsedz tikai atcelšanas maksa.

within 2 weeks

Mazāk nekā 2 nedēļas

MAKSA [seat-protection location=wizzairComCallCentre] + PAKALPOJUMI
Atceļot rezervējumu ne agrāk kā 14 dienas pirms izlidošanas datuma, iekasētā maksa būs lielāka, un jūs nevarēsiet saņemt naudas atmaksu par iegādātajiem pakalpojumiem.

wizz-flex-icon

Vai plānojamas izmaiņas? Nopērciet WIZZ Flex

Iegādājieties WIZZ Flex un tiešsaistē varēsiet neierobežotas reizes mainīt lidojuma datumu, laiku un maršrutu.

Uzziniet vairāk par WIZZ Flex

Accordions

Ne vēlāk kā 14 dienas pirms lidojuma

Jūs varat atcelt rezervējumu ne vēlāk kā 14 dienas pirms plānotā izlidošanas laikā, samaksājot atcelšanas maksu [cancellation location=wizzairComCallCentre] par katru lidojumu katram pasažierim un saņemot naudas atmaksu. Rezervējumu var atcelt dažādos veidos:

Mazāk nekā 14 dienas pirms lidojuma

Jūs varat atcelt rezervējumu mazāk nekā 14 dienas pirms lidojuma un saņemt naudas atmaksu pilnā apmērā, atrēķinot maksu par citiem pakalpojumiem un [seat-protection location=wizzairComCallCentre] maksu par vietas rezervāciju.

Jūs varat atcelt lidojuma biļetes, kurām pievienots pakalpojums WIZZ Flex, un pieprasīt iegādes cenas atmaksu WIZZ kontā. Šo iespēju var izmantot ne vēlāk kā 3 stundas pirms izejošā lidojuma plānotā izlidošanas laika. To var izdarīt: 

• lidojuma kopsavilkuma lapā; 

• ar Wizz Air zvanu centra starpniecību;  

• lidostas biļešu kasēs.

Ja iegādājāties biļeti par Plus cenu vai rezervējumā iekļāvāt pakalpojumu WIZZ Flex, varat pieprasīt iegādes cenas atmaksu. Rezervējuma iegādes cena tiks ieskaitīta WIZZ kontā kredīta formā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka WIZZ Flex iegādes cena netiks atmaksāta WIZZ kontā un tiks atrēķināta no kopējās iegādes cenas.

Rūpīgi izlasiet pakalpojuma WIZZ Flex noteikumus un nosacījumus. 

WIZZ kontā atmaksātā summa būs pieejama 90 dienas, un to var izmantot Wizz Air lidojumu un pakalpojumu iegādei.

Ja tiek pieprasīta naudas atmaksa WIZZ kontā, tiek atceltas un kļūst nederīgas visas konkrētā rezervējuma lidojuma biļetes visiem rezervējuma pasažieriem.

Ja rezervējuma cenā bija iekļauta programmu WIZZ Discount Club vai Privilege Pass dalība, lidojuma atcelšanas gadījumā šīs dalības maksas netiks atmaksātas un dalība būs spēkā atbilstoši attiecīgo programmu noteikumiem un nosacījumiem.

Lidojuma aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā jums tiek piedāvātas zemāk uzskaitītās iespējas atbilstoši mūsu Vispārīgajiem pārvadāšanas noteikumiem, ciktāl citus nosacījumus neparedz Regula (EK) Nr. 261/2004 (turpmāk tekstā "Regula"), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

 1. Mēs jums pēc iespējas ātrāk rezervēsim vietu citā Wizz Air veiktā lidojumā tajā pašā vai nepieciešamības gadījumā līdzvērtīgā maršrutā, ja šādā lidojumā ir pieejamas brīvas vietas.
 2. Mēs atmaksājam kopējo lidojuma cenu, kas samaksāta par atcelto lidojumu, kā arī atpakaļceļa lidojumu, ja tas nepieciešams.
 3. Mēs jūsu WIZZ kontā ieskaitām visu par atcelto lidojumu samaksāto summu plus 20 % no samaksātās cenas par atcelto lidojumu (nepieciešamības gadījumā arī par atpakaļceļa lidojumu). Šo summu var izmantot jebkura Wizz Air lidojuma iegādei.

Papildus jebkurai no iepriekš minētajām iespējām mēs nodrošināsim iespēju bez maksas veikt divus tālruņa zvanus (to vietā var izmantot arī teleksa, faksa vai e-pasta pakalpojumus), bet gadījumā, ja Wizz Air nespēj nodrošināt šīs iespējas, mēs atlīdzināsim šādas saziņas izmaksas.

Maršruta maiņas gadījumā, ja jaunā reisa izlidošanas laiks ir dienu pēc atceltā reisa plānotā izlidošanas datuma, bez maksas tiek nodrošināta izmitināšana viesnīcā un transports starp lidostu un izmitināšanas vietu. Ja Wizz Air nespēj nodrošināt šādu aprūpi, mēs saprātīgā apmērā, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem, atlīdzināsim izmaksas par ēdināšanu, izmitināšanu viesnīcā un transportu starp lidostu un izmitināšanas vietu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētā atbalsta izmaksu atlīdzināšana tiek veikta saprātīgā apmērā, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem.

Papildus Wizz Air izmaksās kompensāciju atbilstoši Regulas 7. pantam:

Summa

Attālums

Piezīmes

250 EUR

Nepārsniedz 1500 km

Ja jums tiek piedāvāts jauns lidojums, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku par divām stundām, kompensācijas apmērs tiks samazināts par 50 %.

400 EUR

No 1500 līdz 3500 km

Ja jums tiek piedāvāts jauns lidojums, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku par trim stundām, kompensācijas apmērs tiks samazināts par 50 %.

600 EUR

Virs 3500 km

Ja jums tiek piedāvāts jauns lidojums, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku par četrām stundām, kompensācijas apmērs tiks samazināts par 50 %.

Iepriekš minētā kompensācija netiks izmaksāta, ja par atcelšanu jūs tikāt informēti:

 • divās nedēļas pirms plānotā izlidošanas laika;
 • no divām nedēļām līdz septiņām dienām pirms plānotā izlidošanas laika un jums tika piedāvāts Wizz Air lidojums, ar kuru varat izlidot ne vairāk kā divas stundas pirms plānotā izlidošanas laika un ierasties galamērķī mazāk nekā četras stundas pēc plānotā ielidošanas laika;
 • mazāk nekā septiņas dienas pirms plānotā izlidošanas laika un jums tika piedāvāts Wizz Air lidojums, ar kuru varat izlidot ne vairāk kā vienu stundu pirms plānotā izlidošanas laika un ierasties galamērķī mazāk nekā divas stundas pēc plānotā ielidošanas laika.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nav pienākuma izmaksāt kompensāciju, ja lidojuma atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Par ārkārtas apstākļiem tiek uzskatīti šādi (bet ne tikai) iemesli: gaisa satiksmes vadība, laika apstākļi, kolektīvā rīcība (izņemot Wizz Air darbinieku kolektīvo rīcību), terorisma draudi vai drošības apsvērumi, lidostas vai skrejceļa slēgšana, sabiedriskie nemieri, nepārvarama vara un lidojuma drošības apsvērumi.

Katrs gadījums tiks atsevišķi izvērtēts, lai noteiktu, vai pastāv nenovēršami ārkārtas apstākļi.

Ja jums ir radušās sūdzības par Regulā atrunāto tiesību īstenošanu, varat sazināties ar izlidošanas valsts izpildiestādi (http://apr.europa.eu).

Lidojuma aizkavēšanās gadījumā jums tiek piedāvātas zemāk uzskaitītās iespējas atbilstoši Regulai (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

ATTĀLUMS

AIZKAVĒŠANĀS ILGUMS

ATBALSTS KATRAM PASAŽIERIM, KAS IEGĀDĀJIES BIĻETI

Nepārsniedz 1500 km

Vismaz 2 stundas

 • Atspirdzinājumi un ēdināšana samērīgi attiecībā pret aizkavēšanās laiku.
 • Divi tālruņa zvani vai teleksa, faksa vai e-pasta ziņojumi (ja Wizz Air nespēj nodrošināt šīs iespējas, mēs atlīdzināsim to izmaksas saprātīgā apmērā, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem).

1500—3500 km

Vismaz 3 stundas

Vismaz 3500 km

Vismaz 4 stundas

Ja jūsu lidojums ir aizkavējies vismaz piecas stundas, jūs varat izvēlēties kādu no zemāk norādītajām iespējām (papildus iepriekš minētajam atbalstam):

 • Mēs atceļam jūsu rezervējumu un atmaksājam kopējo iegādes brīdī samaksāto cenu par neveiktajiem lidojuma segmentiem, kā arī par jau veiktajiem lidojuma segmentiem, ja lidojums vairs neatbilst sākotnējam ceļojuma plānam, piemēram, savienoto reisu gadījumā.
 • Mēs jums rezervējam Wizz Air vai kādas citas aviosabiedrības nodrošinātu lidojumu ar pielīdzināmiem pārvadāšanas nosacījumiem uz jūsu galamērķi pēc iespējas agrāk, ja ir pieejamas brīvas vietas. Lai saņemtu vairāk informācijas par citiem reisiem un/vai sauszemes transporta iespējām, lūdzu, sazinieties ar lidostas uzziņu dienestu.
 • Mēs atceļam jūsu rezervējumu un jūsu WIZZ kontā ieskaitām visu par attiecīgo lidojumu samaksāto summu plus 20 % no samaksātās cenas. Šo summu var izmantot jebkura Wizz Air lidojuma iegādei.

Ja ilgas kavēšanās gadījumā aizkavētā lidojuma izlidošanas laiks ir dienu pēc plānotā izlidošanas datuma, mēs bez maksas nodrošināsim izmitināšanu viesnīcā un transportu starp lidostu un izmitināšanas vietu. Ja Wizz Air nespēj nodrošināt šādu aprūpi, mēs saprātīgā apmērā, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem, atlīdzināsim izmaksas par izmitināšanu viesnīcā un transportu starp lidostu un izmitināšanas vietu.

Pasažieri, kuru lidojums ir aizkavējies par vairāk nekā trim stundām, ierašanās brīdī var saņemt kompensāciju atbilstoši Regulas 7. pantam, ja vien šādu aizkavēšanos nav izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.

Ja jums ir radušās sūdzības par Regulā atrunāto tiesību īstenošanu, varat sazināties ar izlidošanas valsts izpildiestādi (http://apr.europa.eu).

Iekāpšanas atteikuma gadījumā jums tiek piedāvātas zemāk uzskaitītās iespējas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

Ja jūs brīvprātīgi atkāpjaties no savas rezervācijas, par to saņemot atlīdzinājumu, jums ir pieejamas šādas iespējas (papildus tam, par ko noslēgta vienošanās ar Wizz Air):

 1. a) Maršruts tiek mainīts uz Wizz Air vai kādas citas aviosabiedrības nodrošinātu lidojumu ar pielīdzināmiem pārvadāšanas nosacījumiem uz jūsu galamērķi, ja ir pieejamas brīvas vietas.
 2. b) Tiek atmaksāta iegādes brīdī samaksātā kopējā cena par neveiktajiem lidojuma segmentiem un, ja lidojums vairs neatbilst sākotnējam ceļojuma plānam, par jau veiktajiem lidojuma segmentiem, kā arī noteiktās situācijās, piemēram, savienoto reisu gadījumā, tiek rezervēts Wizz Air vai kādas citas aviosabiedrības nodrošināts atpakaļceļa lidojums ar pielīdzināmiem nosacījumiem uz jūsu sākotnējo izlidošanas vietu pēc iespējas ātrāk, ja ir pieejamas brīvas vietas.
 3. c) Jūsu WIZZ kontā tiek ieskaitīta pilna maksājuma summa par atbilstošajiem lidojuma segmentiem plus 20 % no samaksātās lidojuma cenas. Šo summu var izmantot jebkura Wizz Air lidojuma iegādei.

Ja brīvprātīgo skaits nav pietiekams un Wizz Air atsaka jums iekāpšanu pretēji jūsu vēlmei un bez jebkāda cita iemesla, tad papildus iepriekš minētajam iespējām, jums tiks sniegts šāds atbalsts:

 1. a) Atspirdzinājumu/ēdināšanas kupons(-i) ar vērtību atbilstoši gaidīšanas laikam.
 2. b) Bez maksas divi tālruņa zvani vai teleksa, faksa vai e-pasta ziņojumi, bet gadījumā, ja Wizz Air nespēj nodrošināt šīs iespējas, mēs atlīdzināsim šādas saziņas izmaksas.
 3. Maršruta maiņas gadījumā, ja jaunā reisa izlidošanas laiks ir dienu pēc atceltā reisa plānotā izlidošanas datuma, bez maksas tiek nodrošināta izmitināšana viesnīcā un transports starp lidostu un izmitināšanas vietu. Ja Wizz Air nespēj nodrošināt šādu aprūpi, mēs saprātīgā apmērā, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem, atlīdzināsim izmaksas par ēdināšanu, izmitināšanu viesnīcā un transportu starp lidostu un izmitināšanas vietu.

Punktos b) un c) minētā atbalsta izmaksu atlīdzināšana tiek veikta saprātīgā apmērā, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem.

Papildus Wizz Air izmaksās kompensāciju atbilstoši Regulas 7. pantam:

Summa

Attālums

Piezīmes

250 EUR

Nepārsniedz 1500 km

Ja jums tiek piedāvāts jauns lidojums, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku par divām stundām, kompensācijas apmērs tiks samazināts par 50 %.

400 EUR

No 1500 līdz 3500 km

Ja jums tiek piedāvāts jauns lidojums, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku par trim stundām, kompensācijas apmērs tiks samazināts par 50 %.

600 EUR

Virs 3500 km

Ja jums tiek piedāvāts jauns lidojums, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku par četrām stundām, kompensācijas apmērs tiks samazināts par 50 %.

Ja jums ir radušās sūdzības par Regulā atrunāto tiesību īstenošanu, varat sazināties ar izlidošanas valsts izpildiestādi (http://apr.europa.eu).

Ja jums ir tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/2004, varat nosūtīt prasību, izmantojot tiešsaistes sūdzību veidlapu.

Citi pasažieri var iesniegt kompensācijas prasību jūsu vārdā tikai tad, ja jūs ar šiem citiem pasažieriem konkrētajā lidojumā bijāt iekļauti vienā rezervējumā. Šādā gadījumā jums un šiem pārējiem pasažieriem, kas pieprasa kompensāciju, ir jāiesniedz atbilstoši pierādījumi par jūsu sniegto pilnvarojumu.

Mēs uz jūsu prasību atbildēsim 30 dienu laikā.

Trešo personu prasības

Mēs neizskatīsim prasības, kuras iesniegusi trešā persona, ja vien jūs vai rezervējumā iekļauta persona vai personas ir iepriekš nepastarpināti mums iesniegušas prasību.

Lai novērstu jebkādus pārpratumus, iepriekšējā rindkopā minētie nosacījumi nekādā veidā necenšas ierobežot jūsu tiesības vai aizliegt jums konsultēties ar juristu pirms jebkādas prasības nosūtīšanas tieši mums.

Ja prasību jūsu vārdā mums iesniedz trešā personā (ja jūs jau iepriekš prasību iesniedzāt mums nepastarpināti), šai trešajai personai ir jāuzrāda pareiza un atbilstīga dokumentācija, kas apliecina juridisko pilnvarojumu tai pārstāvēt jūs.

Jebkāda trešajām personām, kuras rīkojas jūsu vārdā, izmaksātā kompensācija tiek uzskatīta par pareizu kompensācijas izmaksu un par to pašu lidojumu netiks izmaksātas papildu kompensācijas, jo mums nav jāveic citi maksājumi vai jāiesaistās attiecībās starp jums un šādu trešo personu.

Cesija

Jums ir tiesības savu prasību nodot cesijā trešajām personām. Kad jūs nododat savu prasījuma tiesību cesijā, jūs trešajai pusei “pārdodat” savu tiesību saņemt kompensāciju no mums, un pēc šādas cesijas noslēgšanas attiecīgā trešā persona ir tiesīga saņemt kompensāciju jūsu vietā. Mēs iesakām rūpīgi izlasīt ar šādu trešo personu noslēgtā līguma par prasību noteikumus un nosacījumus.

Mēs esam tiesīgi izskatīt cedētas prasības, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

 • Mēs no jums saņemam rakstisku un jūsu parakstītu paziņojumu par prasījuma nodošanu cesijā, kurā ir iekļauta šāda informācija:

o jūsu rezervējuma numurs,

o prasības pamatojums,

o lidojuma datums un numurs

vai

 • prasībai ir pievienots cesijas līguma oriģināls vai notariāli apstiprināta tā kopija.

Cesijas pārvaldības maksa

Cedētu prasību izskatīšana mums rada papildu izmaksas. Saskaņā ar Ungārijas Civilkodeksa 6:200. pantu*, jums un trešajai personai, kurai cesijā nodevāt šo prasījuma tiesību, ir jāsedz šīs izmaksas.

Ja cedētās prasības ietvaros pienākas kompensācijas izmaksa, iepriekšminēto izmaksu segšanai mēs no kompensācijas summas atrēķināsim cesijas pārvaldības maksu.

Cesijas pārvaldības maksas apmērs ir 50 EUR. Šī summa ir norādīta arī sadaļā “Visi pakalpojumi un maksas”.

Pareiza un atbilstīga pārstāvības vai cesijas dokumentācija

Ja jūs pārstāv kāda trešā persona vai esat nodevis cesijā savu prasību, saskaņā ar Ungārijas Civilprocesa kodeksa 325. pantu*, visiem mums iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt privāta dokumenta veidā ar pilnu pierādījuma spēku un ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

a) tas ir rakstīts rokrakstā un ir izdevēja parakstīts; vai

Tikai paskaidrojošos nolūkos: jums dokuments ir jāraksta ar roku, un uz tā ir jābūt jūsu parakstam.

b) to ir parakstījuši divi liecinieki, kas apliecina, ka dokumentā minētā persona viņu klātbūtnē ir parakstījusi dokumentu, ja šis dokuments pilnībā vai daļēji nav tās rakstīts, vai ka šī persona atzīst savu parakstu uz šī dokumenta, turklāt dokumentā skaidri jābūt norādītiem abu liecinieku vārdam un dzīvesvietas adresei vai, ja tādas nav, uzturēšanās adresei; vai

Tikai paskaidrojošos nolūkos: ja dokumentu neesat rakstījis jūs, to ir jāparaksta arī diviem lieciniekiem, kuriem jānorāda sava adrese.

c) dokumenta parakstītāja parakstu vai iniciāļus ir apliecinājusi tiesa vai notārs; vai

Tikai paskaidrojošos nolūkos: dokumentam ir jābūt notariāli apstiprinātam. Tas nozīmē, ka notārs apstiprina, ka paraksts uz dokumenta ir jūsu.

d)* dokumentu ir sagatavojis advokāts vai advokātu kolēģijas apstiprināts juriskonsults un to ir parakstījis, apliecinot, ka dokuments ir citas personas sagatavots un ka parakstītājs to ir parakstījis viņa klātbūtnē vai ir atzinis savu parakstu uz šī dokumenta; vai

Tikai paskaidrojošos nolūkos: dokuments ir jāparaksta gan advokātam, gan jums (ja dokumentu sagatavoja advokāts).

e) dokuments ir elektroniski parakstīts ar sertificētu vai progresīvu parakstītāja elektronisko parakstu, kuram ir piešķirts kvalificēts sertifikāts vai zīmogs, tostarp — likumā noteiktajos gadījumos — laika zīmogs.

Tikai paskaidrojošos nolūkos: dokuments tika izveidots elektroniski ar sertificētu ierīci, kas ļauj identificēt jūs un dokumentu papildina ar kvalificētu sertifikātu vai zīmogu.

*Rezervēšanas laikā jūs izteicāt piekrišanu Vispārīgajiem pārvadāšanas noteikumiem, kas kalpo par līgumu starp jums un mums saskaņā ar Ungārijas likumu, tāpēc mūsu līgumiskās attiecības ir pakļautas Ungārijas likumam.

Ja ne vairāk kā 30 dienas pirms plānotā izlidošanas laika iestājas kāda jūsu tuvinieka (mātes, tēva, sievas, vīra, kopdzīves partnera, māsas, brāļa, vecvecāka, bērna, mazbērna) nāve, jūs varat pieprasīt naudas atmaksu, nosūtot prasību. Septiņu dienu laikā no prasības iesūtīšanas jums ir jāiesniedz miršanas apliecība.

Bieži uzdotie jautājumi

Bieži uzdotie jautājumi

Lūdzu, aizpildiet prasību veidlapu, īpašu uzmanību pievēršot atbilstīgas kategorijas izvēlei.

Jūsu prasībai tiks piešķirts unikāls identifikators — vienmēr pievienojiet atsauci uz to. Mēs darīsim visu iespējamo, lai jūsu pieprasījums tiktu izskatīts pēc iespējas ātrāk. Jums obligāti tiks atbildēts 30 dienu laikā.

Ja tiek mainīts lidojuma grafiks vai lidojumu atceļ Wizz Air pirms lidojuma plānotā izlidošanas laika, mēs jums uz rezervēšanas laikā norādīto e-pasta adresi nosūtīsim informāciju par šīm izmaiņām un jūsu iespējamo rīcību saistībā ar tām. Šādos gadījumos jums ir pieejamas zemāk minētās izvēles iespējas.

 • Piesakieties savā WIZZ profilā un bez maksas mainiet ceļojumu uz citu Wizz Air izpildītu lidojumu tajā pašā vai nepieciešamības gadījumā līdzvērtīgā maršrutā, ja šādā lidojumā ir pieejamas brīvas vietas. Ja jūs neapmierina pieejamo lidojumu klāsts, mēs lidojuma maiņas procesā tiešsaistē piedāvāsim veikt naudas atmaksu.
 • Piesakieties savā WIZZ profilā un lūdziet kredīta veidā jūsu WIZZ kontā ieskaitīt pilnu samaksāto summu par atcelto vai mainīto lidojumu plus 20 % no samaksātās cenas par atcelto vai mainīto lidojumu (nepieciešamības gadījumā arī par atpakaļceļa lidojumu). Šis ceļojumu kredīts var tikt izmantots jebkura WIZZ lidojuma iegādei vai papildu pakalpojumu iegādei jau esošajiem rezervējumiem.
 • Pieprasiet atmaksāt kopējo par atcelto vai mainīto lidojumu samaksātu cenu, kā arī nepieciešamības gadījumā par atpakaļceļa lidojumu. Pilna informācija par naudas atmaksas pieprasīšanu tiks sniegta ziņojumā, kas nosūtīts uz rezervēšanas laikā jūsu norādīto e-pasta adresi.