Informácie a služby

Cestovné doklady

Nástupné tunely

Pri rezervácii letu sa prosím uistite, že uvádzate celé meno cestujúceho presne tak, ako je uvedené v cestovnom doklade, ktorý bude cestujúci používať.

V prípade, že ste pri rezervácií urobili chybu, môžete využiť bezplatnú možnosť online zmeny mena na stránke súhrnu letu, ak ide o:

  • Nesprávny titul (muž/žena)
  • Skrátené meno (Thomas J. Smith vs. Thomas John Smith)
  • Pravopisné chyby/preklep/do 3 znakov

V prípade ďalších opráv mien sa prosím obráťte na zákaznícku linku Wizz Air do 2 hodín od rezervácie. Po tejto lehote bude potrebné zaplatiť poplatok za zmenu mena:

  • [name-change location=WizzairCom] pri zmene mena na našej stránke
  • [name-change location=CallCentre] pri zmene cez zákaznícku linku Wizz Air. Okrem poplatku za zmenu mena sa bude účtovať aj transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Musíte predložiť všetky potrebné platné cestovné doklady pri registrácii alebo pri nástupe do lietadla. Musíte tiež splniť všetky vstupné a migračné požiadavky krajiny, z ktorej, cez ktorú alebo do ktorej letíte. Ak nemáte potrebný cestovný pas alebo vízum alebo iný požadovaný cestovný doklad a vstup do krajiny vám bude zamietnutý, môžete niesť zodpovednosť za následný dopravný príplatok a náklady na zabezpečenie.

Najpresnejšie informácie o vízovej povinnosti získate na zahraničných úradoch, veľvyslanectvách alebo konzulátoch krajín, ktoré chcete navštíviť. Musíte predložiť ten istý doklad, ktorý ste poskytli počas online registrácie.