Váš prehliadač je veľmi zastaraný
Túto verziu prehliadača nepodporujeme!
Táto stránka sa zobrazuje, pretože sme zistili zastaraný alebo nepodporovaný prehliadač. Ak chcete pokračovať v prehliadaní stránky wizzair.com a získať čo najlepší zážitok pri prehliadaní, odporúčame vám aktualizovať svoj prehliadač.
Odporúčame nasledujúce prehliadače:
Mozilla Firefox
Stiahnuť zadarmo
Google Chrome
Stiahnuť zadarmo

Ľudia
Životné prostredie
Hospodárska stránka
Správa a riadenie

Viac sa starať. Viac zažiť. Viac byť.

Veríme, že cestovanie prináša príležitosti, ktoré môžu život a svet okolo nás zlepšiť.

Vezmite ma tam
materiály na stiahnutie vo formáte PDF
Ďalšia sekcia

Sme odhodlaní

Pracovať na tom, aby všetci a všade mohli cestovať za tie najnižšie ceny. Dbáme pritom na sociálny, ekonomický a environmentálny vplyv našej činnosti. Našou stratégiou je stavať na nízkych cenách cestovného a rozmanitej sieti s efektívnou a udržateľnou prevádzkou a vysokokvalitnými službami zákazníkom.

Ďalšia sekcia
nové lietadlá
Rok
priemerný vek našej flotily lietadiel
pracujú pre vás profesionáli
CO2
znižovanie emisií CO2 na osobokilometer do roku 2030
Ciele trvalo udržateľného rozvoja
priamo prispievame k dosahovaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja
Palivo
každoročné zlepšovanie efektivity vs. A320ceo
bežecké
podujatia v celej Európe
Doprava z miesta na miesto
sieť namiesto centralizovaného systému

Patríme medzi najrýchlejšie rastúce letecké spoločnosti

náš ultranízkonákladový model nám umožňuje ponúkať zákazníkom najnižšie ceny cestovného, vďaka čomu môže dnes lietať toľko ľudí, ako ešte nikdy. Zároveň si uvedomujeme aj mnohé ekonomické, sociálne a environmentálne faktory, ktoré majú vplyv na naše komunity, a vyvíjame v tejto oblasti rôzne iniciatívy. Program WIZZ Cares je preto stredobodom nášho úsilia v oblasti trvalej udržateľnosti.

Ďalšia sekcia

Ľudia

Naša spoločnosť má ašpiráciu pomáhať pri tvorbe budúcnosti, v ktorej bude môcť každý
človek naplno dosiahnuť svoj potenciál.

V oblasti ľudí sa naša pozornosť zameriava na dve zložky – zákazníkov a zamestnancov. Veríme v budúcnosť, v ktorej bude mať každý človek šancu naplno využiť svoj potenciál. Usilovne pracujeme na rozvoji našich služieb, zlepšovaní našich zákazníckych skúseností a posilňovaní postavenia našich pracovníkov pri podpore komunít, ktorým slúžime. Pôsobíme na 180 letiskách v 48 krajinách a usilujeme sa budovať aktívne vzťahy s komunitami na všetkých našich trhoch. Celé roky sa na rôznych trhoch venujeme miestnym komunitným projektom, ktoré podporujú silnejšie väzby medzi našimi zamestnancami a komunitami, v ktorých pôsobíme.


Ďalšia sekcia

NAŠI ZAMESTNANCI

Ďalšia sekcia

Naši zákazníci

Ďalšia sekcia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Chceme lietať čo najekologickejšie.


Ďalšia sekcia

Uhlíkové emisie spoločnosti Wizz Air

g/RPK
70
68
66
64
62
60
58
56
54
Finančný rok 2013
Finančný rok 2014
Finančný rok 2015
Finančný rok 2016
Finančný rok 2017
Finančný rok 2018
Finančný rok 2019
Finančný rok 2020

Sme hrdí, že vďaka početným iniciatívam v oblasti úspory paliva a neustálej modernizácii našich technológií máme v rámci európskeho leteckého odvetvia jednu z najnižších mier emisií. Vo finančnom roku 2020 klesli naše emisie uhlíka na cestujúceho na kilometer z 59,9 na 57,28 gramu, čo je takmer o polovicu menej ako priemer v odvetví. Viac si môžete prečítať v našej výročnej správe.

Záväzok ďalej znižovať vplyv na životné prostredie

Spoločnosť Wizz Air je pevne odhodlaná znižovať dopady zmeny podnebia na globálnej aj miestnej úrovni. Podporujeme Parížsku dohodu zameranú na obmedzenie nárastu teploty pod 1,5 °C, ako aj európske usmernenia „Zelená dohoda“ a „Cieľ 2050“ zamerané na dosiahnutie čistých nulových emisií do roku 2050.

Spoločnosť Wizz Air je hrdá na to, že má najnižšie emisie CO2 (G/RPK) v Európe. Zaviazali sme sa k ďalšiemu znižovaniu našich emisií CO2 o 25 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 2019 a k ďalšiemu obmedzovaniu ďalších emisií skleníkových plynov. Ambiciózny plán je založený na našej najnovšej technologicky vyspelej flotile, iniciatívach zameraných na úsporu paliva a využívaní trvalo udržateľného leteckého paliva.

Ďalšia sekcia
−25 % zníženie emisií CO2 do roku 2030
80 70 60 50 40 30
Emisie CO2/RPKM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Uhlíková kompenzácia

Kompenzácia ciest

Spoločnosť Wizz Air v novembri 2020 spustila schému kompenzácie uhlíkovej stopy v rámci svojho širšieho záväzku znižovania emisií, ktorá umožňuje cestujúcim vypočítať vplyv svojich letov na životné prostredie a kompenzovať ich emisie uhlíka. Táto schéma v spolupráci s technologickou spoločnosťou Chooose zameranou na klímu poskytuje cestujúcim možnosť kompenzovať svoje cesty podporou dôveryhodných klimatických projektov s výrazným dopadom na celom svete.

Stopa

Sme hrdí na to, že môžeme našim cestujúcim ponúknuť plne transparentnú kalkulačku stopy,na ktorej si môžu cestujúci ľahko vypočítať a kompenzovať uhlíkové emisie svojich letov.

Kompenzujte svoje emisie už dnes


Ďalšia sekcia

A321neo – mení pravidlá hry

menšia spotreba paliva vs. A320ceo na základe RPK
menej emisií CO2 vs. A320ceo na základe RPK
dlhší dolet vs. A320ceo
nižší hluk vs. A320ceo
menšie jednotkové náklady vs. A320ceo

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

Bezpapierová pilotná kabína

V pilotnom priestore používame tablety, čím v každom lietadle ušetríme viac ako
25 000 strán papiera

Dvakrát ročne umývame lietadlá

Lietadlá každých 6 mesiacov umývame – čím sú čistejšie
, tým majú menší aerodynamický odpor a spotrebujú menej paliva. Aj takýmto zdanlivo nepodstatným opatrením
znižujeme emisie a spotrebu paliva o ďalších 0,2 – 0,5 %.

Ľahšie sedadlá

Neustále investujeme do novších, ľahších sedadiel

Motory umývame častejšie,
než vyžadujú predpisy

Umývanie motorov v kratšom intervale, než vyžadujú predpisy,
zvyšuje ich účinnosť a znižuje dlhodobé náklady na údržbu

Po pristátí rolujeme s jedným motorom

Po prílete šetríme palivo vypínaním jedného z motorov

Najnižšie emisie CO2 na cestujúceho v rámci odvetvia

Od roku 2012 sme realizovali viacero projektov vrátane zvýšenia
rýchlosti letu, spresnenia priblíženia a optimalizácie našej siete, čím sa spolu zamedzí vzniku
takmer 100 000 ton emisií CO2 za rok (3 % na lietadlo)

Opatrenia na obmedzenie hluku

Generátory Vortex znižujú úroveň hluku

Brzdy

Od roku 2020 budú mať naše lietadlá Airbus321neo
nové brzdy,
ktoré sú o 20 kg ľahšie.

Sharklety

Tento úžasný vynález dokáže znížiť spotrebu paliva na dlhších trasách
o 4 % a znížiť tak emisie CO2 až o 800 ton na rok a lietadlo.  
Do roku 2024 bude mať koncovky sharklet vo výbave 100 % nášho lietadlového parku.

Palubný časopis

Tlačíme na odľahčený recyklovaný papier

Používaním GPU namiesto APU šetríme 200 kg/hod

Ak je možnosť, na napájanie lietadiel
používame v našich destináciách elektrinu z pozemných energetických zdrojov (GPU), čím dokážeme ušetriť až 200 kg paliva za hodinu

Hospodárska stránka

V destináciách WIZZ sa usilujeme podporovať miestne hospodárstvo.

Cenovo dostupná letecká doprava môže pozdvihnúť životnú úroveň mnohým cestujúcim, ale je ľahké zabudnúť na to, aký vplyv môže mať na dané mesto. Len máločo je pre ekonomiku mesta takým impulzom, ako priame letecké spojenie so svetom – a najmä, pokiaľ je finančne dostupné, ako v prípade spoločnosti Wizz Air. V súčasnosti si stále viac ľudí môže dovoliť cestovanie lietadlom a vyššie počty cestujúcich stimulujú ekonomiku v miestach, ktoré títo cestujúci navštevujú.

Kódex správania dodávateľov

Skupina Wizz Air venuje počas svojej činnosti osobitnú pozornosť environmentálnej, sociálnej a ekonomickej zodpovednosti a od apríla 2021 predstavila obnovený kódex správania dodávateľov. Spoločnosť Wizz Air sa zaviazala obchodovať s dodávateľmi a partnermi, ktorí dodávajú produkty alebo služby skupiny Wizz Air, ktorí majú spoločné záväzky so spoločnosťou Wizz Air týkajúce sa environmentálne a komerčne trvalo udržateľnej prevádzky a dodržiavajú vysokú úroveň sociálnych a pracovných noriem. Kódex správania dodávateľov sa vzťahuje na všetkých dodávateľov spoločnosti Wizz Air, ako aj na ich dodávateľov a subdodávateľov a je neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmluvných balíkov a procesov.


Ďalšia sekcia

Hospodárska stránka

Ďalšia sekcia

Správa a riadenie

Predstavenstvo/manažment, kvalita a integrita

Plný dohľad predstavenstva prostredníctvom výboru pre audit a trvalú udržateľnosť. Do roku 2030 sa zaväzujeme dosiahnuť podiel 50 % žien na úrovni predstavenstva a na vrcholových vedúcich pozíciách.

Riadenie rizík

Predstavenstvo má úplný dohľad nad procesom riadenia podnikových rizík (ERM) s dôkladným hodnotením hlavných rizík týkajúcich sa obchodného modelu, budúcej výkonnosti, solventnosti alebo likvidity spoločnosti Wizz Air.

Výbor pre audit a trvalú udržateľnosť

Počínajúc fiškálnym rokom 2021 spoločnosť Wizz Air upravila svoje externé výkazníctvo v súlade s odporúčaniami TCFD.

Ďalšia sekcia

Ľudia Životné prostredie Hospodárska stránka Správa a riadenie


Ďakujeme za pozornosť.

Začať odznova