Informácie a služby

WIZZ MultiPass

Lock_2

PEVNÝ MESAČNÝ POPLATOK

S PEVNOU MESAČNOU SADZBOU, BEZ DODATOČNÝCH POPLATKOV A SO VŠETKÝMI DAŇAMI, MÁTE PRÍSTUP KU VŠETKÝM NAŠIM OPRÁVNENÝM LETOM


 

Destinations

RÔZNE TRASY

VŠETKY VNÚTROŠTÁTNE TRASY V TALIANSKU ALEBO VŠETKY MEDZINÁRODNÉ TRASY Z/DO POĽSKA

Flexibility

FLEXIBILNÁ MOŽNOSŤ

PRIDAJTE SLUŽBU WIZZ PRIORITY A/ALEBO 20 KG PODANÚ BATOŽINU

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Služba WIZZ MultiPass je 6-mesačný plán predplatného, ktorý umožňuje predplatiteľom cestovať každý mesiac oprávnenými letmi spoločnosti WIZZ Air za pevný mesačný poplatok vrátane všetkých daní a poplatkov.

Služba WIZZ MultiPass vám dáva možnosť uzamknúť si cenu letenky a batožiny na celé 6-mesačné obdobie bez ohľadu na sezónnosť a/alebo obdobie rezervácie na poslednú chvíľu.

Raz za mesiac si môžete vybrať z veľkého množstva letov na vnútroštátnych talianskych trasách alebo medzinárodných poľských trasách a zaplatiť za letenku a batožinu pevnú cenu.

Navštívte stránkuhttps://multipass.wizzair.coma vyberte si plán, ktorý vám najviac vyhovuje. Prejdite na položku Predplatiť, vyberte si svoj plán predplatného výberom vnútroštátnych talianskych alebo medzinárodných poľských trás, vyberte si jednosmerné alebo spiatočné lety, vyberte si preferovanú batožinu a zaregistrujte sa. Ak už máte konto WIZZ, prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov. Po registrácii dokončite platbu a máte pripravený let v rámci služby WIZZ MultiPass na tento mesiac.

Sú dostupné všetky vnútroštátne trasy v Taliansku alebo všetky medzinárodné trasy z/do Poľska.

a. Môžete si vybrať jednosmerný alebo spiatočný let:

I. Jednosmerný let– Na vnútroštátnych trasách v Taliansku alebo medzinárodných trasách z/do Poľska

II. Spiatočný let– Na vnútroštátnych trasách v Taliansku alebo medzinárodných trasách z/do Poľska

b. Môžete si vybrať plán:

I. Letenka

II. Letenka + služba WIZZ Priority

III. Letenka + 20 kg podaná batožina

IV. Letenka + služba WIZZ Priority + 20 kg podaná batožina

Áno, všetky rezervácie v rámci služby WIZZ MultiPass budú zahŕňať vybranú batožinu.

Áno, môžete. Najprv prejdite na lokalitu wizzair.com a prihláste sa, potom vyberte položku „Registrácia a rezervácie“ a vyberte si svoju nadchádzajúcu cestu. Ak ju nemôžete nájsť, prejdite na položku „Nájsť rezerváciu“ a vložte kód rezervácie a priezvisko na rezervácii. Na stránke „Spravovať rezerváciu“ môžete pridať akúkoľvek ďalšiu službu alebo produkt, ktorý potrebujete, a prejsť na stránku platieb.

Po registrácii si vyberte najlepší začiatočný plán pre službu WIZZ MultiPass z týchto troch možností:

a. 1. deň v danom mesiaci– Po úspešnej platbe dostanete žetóny, ihneď vykonáte rezerváciu a poletíte už o 5 dní. Na kreditnej karte bude suma účtovaná k 1. dňu nasledujúceho mesiaca.

b. Nechcete to zmeškať?– Predplaťte si službu a majte plán aktívny od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Po úspešnej platbe dostanete žetóny, ihneď vykonáte rezerváciu a môžete letieť najneskôr o 5 dní. Na kreditnej karte bude suma účtovaná k 1. dňu nasledujúceho mesiaca.

c. Poznáte dátum a potrebujete let za najlepšiu cenu? – Zaregistrujte sa na zvyšok mesiaca. Po úspešnej platbe dostanete žetóny, ihneď vykonáte rezerváciu a môžete letieť najneskôr o 5 dní. Na kreditnej karte bude suma účtovaná k 1. dňu nasledujúceho mesiaca.

Upozorňujeme, že plán predplatného na ďalší mesiac sa vždy začína od 1. dňa daného mesiaca.

Prejdite na stránku https://multipass.wizzair.com a prihláste sa. Prejdite na stránku „Moje konto“, vyberte podrobnosti, použite svoj žetón pre svoj ďalší let a získajte kód rezervácie. Teraz môžete letieť!

Žiaľ, rezervovať si môžete len priame jednosmerné alebo spiatočné lety.

Ak máte plán predplatného spiatočnej letenky, môžete si vybrať len jedno miesto odletu a destináciu. Ak si rezervujete jeden let ako jednu cestu, nevyužitý let prepadne a nebude možné ho uplatniť.

Žiaľ, lety rezervované v rámci služby MultiPass nie je možné zmeniť. V prípade potreby zmeny je potrebné zakúpiť si novú letenku na webovej lokalite wizzair.com

Áno, existujúci plán je možné aktualizovať pomocou dostupných doplnkov nasledovne:

I. Letenka + služba WIZZ Priority

II. Letenka + 20 kg podaná batožina

III. Letenka + služba WIZZ Priority + 20 kg podaná batožina

Upozorňujeme, že pridané produkty nie je možné po predplatení z plánu odstrániť.

Áno, let budete môcť zmeniť na stránke „Spravovať rezerváciu“.

Áno, pre vrátenie peňazí kontaktujte našu zákaznícku linku.
Navštívte našu stránku „Kontaktujte nás“, prejdite do časti „Existujúce rezervácie“ a vyberte príslušné číslo.

Áno, let budete môcť zmeniť na stránke „Spravovať rezerváciu“.

Áno, pre vrátenie peňazí kontaktujte našu zákaznícku linku.
Navštívte našu stránku „Kontaktujte nás“, prejdite do časti „Existujúce rezervácie“ a vyberte príslušné číslo.

V prípade problému s procesom zmeny rezervácie alebo vrátenia peňazí sa obráťte na našu zákaznícku linku.
Kontaktné číslo nájdete na našej stránke „Kontaktujte nás“. Prejdite na časť „Existujúce rezervácie“ a vyberte príslušné číslo.

Nie, nevyužité letové žetóny nie je možné vrátiť, nechať si preplatiť ani presunúť na ďalší mesiac.

Predplatné nie je možné preniesť na iného cestujúceho.

Zo zaregistrovanej kreditnej karty sa bude automaticky každý mesiac účtovať suma podľa začiatočného dátumu.

Nie. Cena dohodnutá pri registrácii bude účtovaná po dobu 6 mesiacov na mesačnej báze.

Mesačný poplatok zahŕňa všetky dane a poplatky, nevzniknú žiadne ďalšie poplatky.

V talianskom pláne je menou platby EUR, v poľskom pláne je menou platby PLN. V prípade, že sa platba uskutoční v inej mene, vzniknú poplatky za zmeny.

Prejdite na stránkuhttps://multipass.wizzair.coma po prihlásení prejdite na položku „Moje konto“ a v časti „Platba“ vyberte možnosť „Upraviť“ a zadajte inú kreditnú kartu.

Počas prvých 4 dní v mesiaci sa bude pokus o platbu opakovať každých 24 hodín. V prípade neúspešnej platby vás spoločnosť Wizz Air požiada o výber iného spôsobu platby. Kým nezaplatíte, nebudete mať nárok na použitie žetónov. Pozastavenie neznamená, že nemáte povinnosť uhradiť predplatné v nasledujúcom mesiaci. Ak v ktoromkoľvek mesiaci nezaplatíte, spoločnosť Wizz Air si vyhradzuje právo automaticky ukončiť vaše predplatné.

V prípade platby po splatnosti zostáva účet predplatiteľa v stave omeškania, kým nebudú uhradené neuhradené faktúry za omeškané mesiace.

a. Ak sa zákazník chce odhlásiť v rámci 14-dňového tolerančného obdobia a ešte nevyužil svoje žetóny, spoločnosť Wizz Air mu vráti plnú sumu.

b. Ak sa zákazník chce odhlásiť v rámci 14-dňového tolerančného obdobia a už využil svoje žetóny, môžu nastať dva scenáre:

I. Ak je cena samostatných položiek na stránke wizzair.com vyššia ako cena predplatených položiek, spoločnosť Wizz Air zákazníkovi peniaze nevráti.

II. Ak je cena rovnakých položiek v deň nákupu nižšia ako poplatok za predplatné, spoločnosť Wizz Air zákazníkovi rozdiel vráti.

Predplatné bohužiaľ nie je možné ukončiť pred uplynutím 6-mesačnej lehoty.