Informácie a služby

Služba WIZZ Flex

Flight change

ZMENA LETU ONLINE BEZ POPLATKU ZA ZMENU LETU


 

Refund to wizz account

REFUNDÁCIA NA KONTO WIZZ V PRÍPADE ZRUŠENIA REZERVÁCIE