Váš prehliadač je veľmi zastaraný
Túto verziu prehliadača nepodporujeme!
Táto stránka sa zobrazuje, pretože sme zistili zastaraný alebo nepodporovaný prehliadač. Ak chcete pokračovať v prehliadaní stránky wizzair.com a získať čo najlepší zážitok pri prehliadaní, odporúčame vám aktualizovať svoj prehliadač.
Odporúčame nasledujúce prehliadače:
Mozilla Firefox
Stiahnuť zadarmo
Google Chrome
Stiahnuť zadarmo

Informácie a služby

Vykonávanie zmien rezervácie

Have a break and travel

ZMENA LETU

Zmena dátumu, času alebo trasy

billing_as_company

ZMENA CESTUJÚCEHO

Úprava cestujúcich v rezervácii
 

seat_allocation_assigned

ZMENA SLUŽBY

Zmeniť alebo dokúpiť ďalšie služby môžete aj po vykonaní registrácie online!

Nástupné tunely

Zmeny týkajúce sa rezervácie je nutné vykonať najneskôr do 3 hodín pred naplánovaným časom odletu daného letu. Upozorňujeme, že zmena sa bude považovať za vykonanú po prijatí platby (ak je zmena spoplatnená). Upozorňujeme, že je možná iba platba kreditnou kartou.

Vykonávať možno nasledujúce úpravy:

a. V prípade jednosmerných rezervácií:

i. Dátum, čas a destináciu rezervovaného letu možno zmeniť najneskôr 3 hodiny pred naplánovaným časom odletu daného letu. (Zmenu je nutné vykonať najneskôr do 3 hodín pred naplánovaným časom odletu daného letu.)

b. V prípade obojsmerných rezervácií:

i. Ak rezervácia zahŕňa spiatočný let, destinácie je nutné zmeniť v oboch prípadoch, v rámci pôvodného letu a spiatočného letu. Odletové letisko prvého letu musí byť totožné s príletovým letiskom spiatočného letu a zároveň destinácia prvého letu musí byť totožná s odletovým letiskom spiatočného letu. (Napr.: Rezerváciu letu Budapešť – Londýn Luton – Budapešť možno zmeniť na Varšava – Barcelona – Varšava, ale nie na Budapešť – Londýn Luton – Varšava.)

ii. Ak prvý let už odletel, upraviť možno iba dátum a čas spiatočného letu.

c. Postup pri upravovaní rezervácií s viacerými cestujúcimi (nie skupinové rezervácie, 2 – 10 osôb)

 1. Ak chcete zmeniť let, prihláste sa do konta Wizz.
 2. Vyberte rezerváciu, ktorú chcete upraviť.
 3. Vyberte cestujúcich, na ktorých sa budú vzťahovať zmeny (ak chcete vykonať rovnakú úpravu pre všetkých cestujúcich, môžete vybrať všetkých cestujúcich).
 4. Uveďte podrobné údaje (dátum, čas a trasa) nových letov, za ktoré chcete vymeniť pôvodné lety.
 5. Potvrďte zmenu a uhraďte rozdiel cestovného a prípadné poplatky za zmenu letu.
 6. Upozorňujeme, že ak bola pôvodná rezervácia plne alebo čiastočne hradená poukazom WIZZ, možno vykonávať zmeny iba pre všetkých cestujúcich a všetky lety súčasne.

Poplatky v prípade zmeny letu

1. Rozdiel cestového: je rozdiel medzi cenou letenky pôvodného a nového zvoleného letu (vrátane všetkých typov cestovaného, ako napr. Basic, WIZZ GO a WIZZ Plus)

 • Ak je cena letenky nového letu vyššia ako cena pôvodného letu, je nutné zaplatiť rozdiel v cene leteniek;
 • Ak je cena novej letenky nižšia ako pôvodná, cestujúci nemusia platiť ďalšie poplatky, no rozdiel v cene leteniek sa nebude vracať;
 • Ak sa ceny pôvodného a nového letu zhodujú, cestujúci nemusí zaplatiť rozdiel cestovného;

2. Poplatok za zmenu letu

Poplatok za zmenu letu závisí od počtu dní zostávajúcich do odletu a účtuje sa na cestujúceho a let spolu s rozdielom cestovného podľa podmienok uvedených nižšie.

 • Zostáva viac než 30 dní: 30 EUR na cestujúceho a let
 • Zostáva od 7 do 30 dní: 35 EUR na cestujúceho a let
 • Zostáva do 7 dní: 40 EUR na cestujúceho a let

Cestujúci, ktorí si zakúpili službu WIZZ Flex počas rezervácie pôvodného letu, nebudú musieť platiť poplatok za zmenu letu.

3.Vrátenie výhod zľavového programu WIZZ Discount Club

Splatná suma je tvorená rozdielom medzi štandardnou cenou letenky a cenou v rámci zľavového programu WIZZ Discount Club, ako aj rozdielom medzi štandardným poplatkom za batožinu a poplatkom v rámci zľavového programu WIZZ Discount Club. Tento poplatok sa vzťahuje na cestujúcich, ktorí po zmene letu už nebudú cestovať s členom zľavového programu WIZZ Discount Club, a preto strácajú výhody zľavového programu WIZZ Discount Club.

 • Po vykonaní zmeny letu sa cestujúci musia zaregistrovať na nový let a musia si prevziať nový palubný lístok.
 • Služby zakúpené od tretích strán počas rezervácie pôvodného letu (napr. poistenie, doprava na letisko/doprava z letiska) sa neupravia automaticky v rámci procesu zmeny letu. Ak chcete zmeniť tieto služby, obráťte sa priamo na poskytovateľa uvedených služieb.

Upozorňujeme, že v prípade požiadania o zmenu letu prostredníctvomzákazníckej linky Wizz Airbudetemusieť zaplatiť transakčný poplatokza použitie zákazníckej linky.

Do už existujúcej rezervácie nemožno pridať ďalších dospelých cestujúcich, je potrebné vytvoriť novú rezerváciu.

Do už existujúcej rezervácie možno pridať malé dieťa alebo dieťa iba prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air. V takomto prípade sa transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky nebude účtovať.

Meno cestujúceho možno zmeniť online najneskôr 3 hodiny pred naplánovaným časom odletu!

Bude potrebné uhradiť poplatok za zmenu mena vo výške [name-change location=WizzairCom] na let:

Upozorňujeme, že v prípade požiadania o zmenu mena prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air sa bude účtovať poplatok za použitie zákazníckej linky.

Zmenu mena možno vykonať zdarma online, ak je potrebné opraviť nesprávne napísané meno alebo preklep, napríklad:

 • ak je potrebné zmeniť maximálne 3 znaky v mene z rezervácie;
 • ak je potrebné rozpísať meno v skrátenom tvare (napr.: John T. Smith) na celé meno (napr.: John Thomas Smith), aby sa zhodovalo s cestovným dokumentom;
 • ak je potrebné zmeniť pohlavie (oslovenie) mena z rezervácie. V rezervácii je možné vykonať len jednu bezplatnú zmenu (opravu) mena.

V prípade prehodenia údajov v poliach pre meno a priezvisko požiadajte o opravu prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air. Táto oprava je bezplatná a transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky sa nebude účtovať.


Dokúpiť si ďalšie služby je možné dokonca aj po vykonaní registrácie online.

 • Po dokúpení ďalších služieb sa cestujúci musia zaregistrovať na nový let a musia si prevziať nový palubný lístok.

Storno rezervácie je nutné vykonať najneskôr do 3 hodín pred naplánovaným časom odletu daného letu. Upozorňujeme, že storno sa bude považovať za vykonané po prijatí platby (ak je zmena spoplatnená). Upozorňujeme, že je možná iba platba kreditnou kartou.

a. Vprípade jednosmerných rezervácií: Storno rezervácie je nutné vykonať najneskôr do 3 hodín pred naplánovaným časom odletu daného letu.

b. Vprípade obojsmerných rezervácií:

i. Ak rezervácia zahŕňa spiatočný let, storno je možné vykonať pred odletom prvého letu. Vtakomto prípade sa stornujú oba lety. Vprípade letu Budapešť – Londýn Luton – Budapešť je storno možné iba pred odletom vsmere Budapešť – Londýn Luton. Vtakomto prípade sa zrušia oba lety, teda Budapešť – Londýn Luton aj Londýn Luton – Budapešť.

ii. Ak už prvý let odletel, storno nie je možné.

c. Postup pri stornovaní rezervácií sviacerými cestujúcimi (nie skupinové rezervácie, 2–10osôb)

 1. Ak chcete stornovať rezerváciu, prihláste sa do konta Wizz.
 2. Vyberte rezerváciu, ktorú chcete stornovať.
 3. Vyberte cestujúcich, na ktorých sa bude vzťahovať storno (ak chcete stornovať rezerváciu pre všetkých cestujúcich, môžete vybrať všetkých cestujúcich).
 4. Potvrďte storno auhraďte prípadný poplatok spojený so stornom.
 5. Upozorňujeme, že ak bola pôvodná rezervácia plne alebo čiastočne hradená poukazom WIZZ, možno vykonávať zmeny iba pre všetkých cestujúcich avšetky lety súčasne.

Poplatky vprípade stornovania rezervácie

1. Stornovací poplatok závisí od počtu dní zostávajúcich do odletu aúčtuje sa za cestujúceho alet podľa ďalej uvedených podmienok.

 • Stornovací poplatok, ak zostáva viac než 14dní: 60EUR na cestujúceho alet
 • Poplatok za ochranu miesta, ak zostáva do 14dní: 80EUR na cestujúceho alet
 • Ak sa storno vykoná viac než 14dní pred odletom, cestujúci má nárok na refundáciu cestovného vplnej výške po odrátaní stornovacieho poplatku avrátení výhod zľavového programu WIZZDiscountClub.
 • Ak sa storno vykoná vrámci 14dní pred odletom, cestujúci má nárok na refundáciu cestovného vplnej výške po odrátaní poplatku za ochranu miesta avrátení výhod zľavového programu WIZZDiscountClub ainých služieb.

2. Vrátenie výhod zľavového programu WIZZDiscountClub

Splatná suma je tvorená rozdielom medzi štandardnou cenou letenky acenou vrámci zľavového programu WIZZDiscountClub, ako aj rozdielom medzi štandardným poplatkom za batožinu apoplatkom vrámci zľavového programu WIZZDiscountClub. Ak člen zľavového programu WIZZDiscountClub zrušil rezerváciu, tieto poplatky sa vzťahujú na zvyšných cestujúcich vrámci rezervácie, keďže prichádzajú ovýhody zľavového programu WIZZ Discount Club.

Stornovací poplatok avrátenie výhod zľavového programu WIZZDiscountClub sa odráta od sumy zaplatenej za cestujúceho so stornovanou rezerváciou nasledujúcim spôsobom:

 • Ak suma zaplatená za cestujúceho so stornovanou rezerváciou prevyšuje poplatky súvisiace so stornovaním (stornovací poplatok apoplatok za ochranu miesta, vrátenie výhod zľavového programu WIZZDiscountClub), refundácia rozdielu sa uskutoční na konto WIZZ vlastníka rezervácie (osoba, ktorá vytvorila pôvodnú rezerváciu) vo forme kreditu WIZZ;
 • Ak je suma zaplatená za cestujúceho so stornovanou rezerváciou nižšia než poplatky súvisiace so stornovaním (stornovací poplatok apoplatok za ochranu miesta, vrátenie výhod zľavového programu WIZZDiscountClub), je potrebné zaplatiť iba vrátenie výhod zľavového programu WIZZDiscountClub.
 • Ak je výška sumy zaplatená za cestujúceho so stornovanou rezerváciou rovnaká ako poplatky súvisiace so stornovaním (stornovací poplatok apoplatok za ochranu miesta, vrátenie výhod zľavového programu WIZZDiscountClub), neuhrádza sa žiadna platba ani sa neposkytuje refundácia.

Po uplatnení príslušných poplatkov sa prípadná refundovateľná suma pripíše na konto WIZZ vlastníka rezervácie vo forme kreditu WIZZ do 72hodín od požiadania. Pripísaná suma bude kdispozícii na konte WIZZ bez časového obmedzenia. Kredit na konte Wizz možno použiť na nové lety aslužby na lokalite wizzair.com.

Upozorňujeme, že vprípade storna rezervácie prostredníctvom služby WizzFlex platia iné podmienky týkajúce sa doby platnosti kreditu. Pozrite si podmienky apožiadavky služby WizzFlex.

Ak chcete refundáciu pripísať na debetnú alebo kreditnú kartu, prípadne uskutočniť bankovým prevodom, obráťte sa na zákaznícku linku WizzAir. Vtakomto prípade sa transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky nebude účtovať.

Služby zakúpené od tretích strán počas rezervácie pôvodného letu (napr.poistenie, doprava na letisko/doprava zletiska) sa nezrušia automaticky vrámci zrušenia rezervácie. Ak chcete zrušiť tieto služby, obráťte sa priamo na poskytovateľa uvedených služieb.

Členstvá vzľavovom programe WIZZDiscount Club aprogramy PrivilegePass zakúpené počas rezervácie pôvodného letu sa nezrušia automaticky spolu so zrušením rezervácie. Pozrite si podrobnejšie informácie ozľavovom programe WIZZ Discount Club aprograme Privilege Pass.