Váš prehliadač je veľmi zastaraný
Túto verziu prehliadača nepodporujeme!
Táto stránka sa zobrazuje, pretože sme zistili zastaraný alebo nepodporovaný prehliadač. Ak chcete pokračovať v prehliadaní stránky wizzair.com a získať čo najlepší zážitok pri prehliadaní, odporúčame vám aktualizovať svoj prehliadač.
Odporúčame nasledujúce prehliadače:
Mozilla Firefox
Stiahnuť zadarmo
Google Chrome
Stiahnuť zadarmo

Informácie a služby

Vykonávanie zmien rezervácie

Flight change

ZMENA LETU

Zmena dátumu, času alebo trasy

billing_as_company

ZMENA CESTUJÚCEHO

Úprava cestujúcich v rezervácii
 

seat_allocation_assigned

ZMENA SLUŽBY

Zmeniť alebo dokúpiť ďalšie služby môžete aj po vykonaní registrácie on-line!

Nástupné tunely

Zmeny týkajúce sa rezervácie je nutné vykonať najneskôr do 3 hodín pred naplánovaným časom odletu daného letu. Upozorňujeme, že zmena sa bude považovať za vykonanú po prijatí platby (ak je zmena spoplatnená). Upozorňujeme, že je možná iba platba kreditnou kartou.

Vykonávať možno nasledujúce úpravy:

a. V prípade jednosmerných rezervácií:

i. Dátum, čas a destináciu rezervovaného letu možno zmeniť najneskôr 3 hodiny pred naplánovaným časom odletu daného letu. (Zmenu je nutné vykonať najneskôr do 3 hodín pred naplánovaným časom odletu daného letu.)

b. V prípade rezervácií obojsmerných letov:

i. Ak rezervácia zahŕňa spiatočný let, destinácie je nutné zmeniť v oboch prípadoch, v rámci pôvodného letu a spiatočného letu. Odletové letisko prvého letu musí byť totožné s príletovým letiskom spiatočného letu a zároveň destinácia prvého letu musí byť totožná s odletovým letiskom spiatočného letu. (Napr.: Rezerváciu letov Budapešť – Londýn Luton – Budapešť možno zmeniť na lety Varšava – Barcelona – Varšava, ale nie na Budapešť – Londýn Luton – Varšava.)

ii. Ak prvý let už odletel, upraviť možno iba dátum a čas spiatočného letu.

c. Postup pri upravovaní rezervácií s viacerými cestujúcimi (nie skupinové rezervácie, 2 – 10 osôb)

 1. Ak chcete zmeniť let, prihláste sa do konta Wizz.
 2. Vyberte rezerváciu, ktorú chcete upraviť.
 3. Vyberte cestujúcich, na ktorých sa budú vzťahovať zmeny (ak chcete vykonať rovnakú úpravu pre všetkých cestujúcich, môžete vybrať všetkých cestujúcich).
 4. Uveďte podrobné údaje (dátum, čas a trasa) nových letov, za ktoré chcete vymeniť pôvodné lety.
 5. Potvrďte zmenu a uhraďte rozdiel cestovného a prípadné poplatky za zmenu letu.
 6. Upozorňujeme, že ak bola pôvodná rezervácia plne alebo čiastočne hradená poukazom WIZZ, možno vykonávať zmeny iba pre všetkých cestujúcich a všetky lety súčasne.

Poplatky v prípade zmeny letu

1. Rozdiel cestovného:je rozdiel medzi cenou letenky pôvodného a nového zvoleného letu (vrátane všetkých typov cestovného, ako napr. Basic, WIZZ GO a WIZZ Plus).

 • Ak je cena letenky nového letu vyššia ako cena pôvodného letu, je nutné zaplatiť rozdiel v cene leteniek.
 • Ak je cena novej letenky nižšia ako pôvodná, cestujúci nemusia platiť ďalšie poplatky, no rozdiel v cene leteniek sa nebude vracať.
 • Ak sa ceny pôvodného a nového letu zhodujú, cestujúci nemusí zaplatiť rozdiel cestovného.

2. Poplatok za zmenu letu

Poplatok za zmenu letu závisí od počtu dní zostávajúcich do odletu a účtuje sa na cestujúceho a let spolu s rozdielom cestovného podľa podmienok uvedených nižšie.

 • Zostáva viac než 30 dní: 31 EUR na cestujúceho a let
 • Zostáva od 7 do 30 dní: 36 EUR na cestujúceho a let
 • Zostáva do 7 dní: 41 EUR na cestujúceho a let

Cestujúci, ktorí si zakúpili službu WIZZ Flexpočas rezervácie pôvodného letu, nebudú musieť platiť poplatok za zmenu letu.

3.Obnovenie výhod zľavového programu WIZZ Discount Club

Splatná suma je tvorená rozdielom medzi štandardnou cenou letenky a cenou v rámci zľavového programu WIZZ Discount Club, ako aj rozdielom medzi štandardným poplatkom za batožinu a poplatkom v rámci zľavového programu WIZZ Discount Club. Tento poplatok sa vzťahuje na cestujúcich, ktorí po zmene letu už nebudú cestovať s členom zľavového programu WIZZ Discount Club, a preto strácajú výhody zľavového programu WIZZ Discount Club.

 • Po vykonaní zmeny letu sa cestujúci musia zaregistrovať na nový let a musia si prevziať nový palubný lístok.
 • Služby zakúpené od tretích strán počas rezervácie pôvodného letu (napr. poistenie, doprava na letisko/doprava z letiska) sa neupravia automaticky v rámci procesu zmeny letu. Ak chcete zmeniť tieto služby, obráťte sa priamo na poskytovateľa uvedených služieb.

Upozorňujeme, že v prípade požiadania o zmenu letu prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Airbudete musieť zaplatiť transakčný poplatokza použitie zákazníckej linky.

Do už existujúcej rezervácie nemožno pridať ďalších dospelých cestujúcich, je potrebné vytvoriť novú rezerváciu.

Do už existujúcej rezervácie možno pridať malé dieťa alebo dieťa iba prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air. V takomto prípade satransakčný poplatok za použitie zákazníckej linkynebude účtovať.

Meno cestujúceho možno zmeniť online najneskôr 3 hodiny pred naplánovaným časom odletu!

Bude potrebné uhradiť poplatok za zmenu mena vo výške [name-change location=WizzairCom] za každý let:

Upozorňujeme, že v prípade požiadania o zmenu mena prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air sa bude účtovať transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky.

Zmenu mena možno vykonať zdarma on-line, ak je potrebné opraviť nesprávne napísané menoalebo preklep,napríklad:

 • ak je potrebné zmeniť maximálne 3 znaky v mene z rezervácie;
 • ak je potrebné rozpísať meno v skrátenom tvare (napr.: John T. Smith) na celé meno (napr.: John Thomas Smith), aby sa zhodovalo s cestovným dokumentom;
 • ak je potrebné zmeniť pohlavie (oslovenie) mena z rezervácie. V rezervácii je možné vykonať len jednubezplatnú zmenu (opravu) mena.

V prípade prehodenia údajov v poliach pre meno a priezvisko požiadajte o opravu prostredníctvom zákazníckej linky Wizz Air. Táto oprava je bezplatná a transakčný poplatok za použitie zákazníckej linky sa nebude účtovať.


Dokúpiť si ďalšie služby je možné dokonca aj po vykonaní registrácie online.

 • Po dokúpení ďalších služieb sa cestujúci musia zaregistrovať na nový let a musia si prevziať nový palubný lístok.

Storno rezervácie je nutné vykonať najneskôr do 3 hodín pred naplánovaným časom odletu daného letu. Upozorňujeme, že storno sa bude považovať za dokončené po prijatí platby (ak je zmena spoplatnená). Upozorňujeme, že je možná iba platba kreditnou kartou.

a. V prípade jednosmerných rezervácií:Storno rezervácie je nutné vykonať najneskôr do 3 hodín pred naplánovaným časom odletu daného letu.

b. V prípade obojsmerných rezervácií:

i. Ak rezervácia zahŕňa spiatočný let, storno je možné vykonať pred odletom prvého letu. V takomto prípade sa stornujú oba lety. Napríklad, v prípade letu Budapešť – Londýn-Luton – Budapešť je storno možné iba pred odletom v smere Budapešť – Londýn-Luton. V takomto prípade sa zrušia oba lety, teda Budapešť – Londýn Luton aj Londýn Luton – Budapešť.

ii. Ak už prvý let odletel, storno nie je možné.

Ak chcete stornovať rezerváciu, prihláste sa do profilu WIZZ (majiteľa rezervácie) a vyberte príslušnú možnosť. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte nazákaznícku linku spoločnosti Wizz Air.

c. Postup pri stornovaní rezervácií s viacerými cestujúcimi (nie skupinové rezervácie, 2 – 10 osôb)

 1. Ak chcete stornovať rezerváciu, prihláste sa do svojho profilu WIZZ.
 2. Vyberte rezerváciu, ktorú chcete stornovať.
 3. Vyberte cestujúcich, na ktorých sa bude vzťahovať storno (ak chcete stornovať rezerváciu pre všetkých cestujúcich, môžete vybrať všetkých cestujúcich).
 4. Potvrďte storno a uhraďte prípadný poplatok spojený so stornom.
 5. Upozorňujeme, že ak bola pôvodná rezervácia plne alebo čiastočne hradená poukazom WIZZ, možno vykonávať zmeny iba pre všetkých cestujúcich a všetky lety súčasne.

Poplatky v prípade storna rezervácie

1. Stornovací poplatok závisí od počtu dní zostávajúcich do odletu a účtuje sa za cestujúceho a let podľa ďalej uvedených podmienok.

 • Stornovací poplatok, ak zostáva viac než 14 dní: [cancellation location=WizzairComCallCentre] na cestujúceho a let
 • Poplatok za ochranu miesta, ak zostáva 14 dní alebo menej: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] na cestujúceho a let
 • Ak sa storno vykoná viac než 14 dní pred odletom, cestujúci má nárok na refundáciu cestovného v plnej výške po odrátaní stornovacieho poplatku a vrátení výhod zľavového programu WIZZ Discount Club.
 • Ak sa storno vykoná do 14 dní pred odletom, cestujúci má nárok na refundáciu cestovného v plnej výške po odrátaní poplatku za ochranu miesta, vrátení výhod zľavového programu WIZZ Discount Club a iných služieb

2. Vrátenie výhod zľavového programu WIZZ Discount Club

Splatná suma je tvorená rozdielom medzi štandardnou cenou letenky a cenou v rámci zľavového programu WIZZ Discount Club, ako aj rozdielom medzi štandardným poplatkom za batožinu a poplatkom v rámci zľavového programu WIZZ Discount Club. Ak člen zľavového programu WIZZ Discount Club zrušil rezerváciu, tieto poplatky sa vzťahujú na zvyšných cestujúcich v rámci rezervácie, keďže prichádzajú o výhody zľavového programu WIZZ Discount Club.

Stornovací poplatok a vrátenie výhod zľavového programu WIZZ Discount Club sa odráta od sumy zaplatenej za cestujúceho so stornovanou rezerváciou nasledujúcim spôsobom:

 • Ak suma zaplatená za cestujúceho so stornovanou rezerváciou prevyšuje poplatky súvisiace so stornovaním (stornovací poplatok a poplatok za ochranu miesta, vrátenie výhod zľavového programu WIZZ Discount Club), refundácia rozdielu sa uskutoční na konto WIZZ vlastníka rezervácie (osoba, ktorá vytvorila pôvodnú rezerváciu) vo forme kreditu WIZZ;
 • Ak je suma zaplatená za cestujúceho so stornovanou rezerváciou nižšia než poplatky súvisiace so stornovaním (stornovací poplatok a poplatok za ochranu miesta, vrátenie výhod zľavového programu WIZZ Discount Club), je potrebné zaplatiť iba vrátenie výhod zľavového programu WIZZ Discount Club.
 • Ak je výška sumy zaplatená za cestujúceho so stornovanou rezerváciou rovnaká ako poplatok súvisiaci so stornovaním (poplatok za zrušenie/poplatok za ochranu miesta, vrátenie výhod zľavového programu WIZZ Discount Club), neuhrádza sa žiadna platba a neposkytuje sa refundácia

Dôležité informácie:

Ak požiadate o refundáciu na konto WIZZ, stornujú sa všetky lety pre všetkých cestujúcich v danej rezervácii a rezervácia stratí platnosť. Po vykonaní dobrovoľného zrušenia online a podaní žiadosti o pripísanie kreditu na konto Wizz sa tento proces nedá vrátiť späť a nie sú možné žiadne ďalšie úpravy. Kredity WIZZ nie je možné neskôr previesť na pôvodný spôsob platby.

Ak by ste chceli refundáciu pripísať na svoju debetnú/kreditnú kartu, bankovým prevodom alebo iným spôsobom platby, ktorým bola uhradená pôvodná rezervácia, musíte kontaktovať zákaznícku linku Wizz Air(momentálne neexistuje žiadna on-line alternatíva). V takomto prípade satransakčný poplatok za použitie zákazníckej linkynebude účtovať.

Upozorňujeme, že ak ste za rezerváciu pôvodne platili pomocou kreditov na konte WIZZ, môžete požiadať o refundáciu iba vo forme kreditov WIZZ – nie je možné vykonať prevod na iný typ platby.

Ak ste si zakúpili letenku so službou Cestovné Plus alebo máte rezerváciu so službou WIZZ Flex, môžete požiadať o refundáciu kúpnej ceny. Kúpna cena vašej rezervácie bude refundovaná na vaše konto WIZZ vo forme kreditu. Upozorňujeme, že kúpna cena služby WIZZ Flex nebude refundovaná na vaše konto WIZZ a jej hodnota bude odpočítaná od plnej kúpnej ceny. Upozorňujeme, že v prípade storna rezervácie prostredníctvom služby WIZZ Flex platia iné podmienky týkajúce sa doby platnosti kreditu. Pozrite sipodmienky a požiadavky služby WIZZ Flex.

Prípadná refundovateľná suma po uplatnení príslušných poplatkov sa pripíše vo forme kreditu WIZZ na konto WIZZ vlastníka rezervácie, a to do 72 hodín od požiadania. Pripísaná suma bude dostupná na konte WIZZ 1 rok (s výnimkou služby WIZZ Flex, kde vyprší o 90 dní) a dá sa použiť na nákup nových leteniek a služieb spoločnosti Wizz Air.

Členstvá v zľavovom programe WIZZ Discount Club a programy Privilege Pass zakúpené počas rezervácie pôvodného letu sa nezrušia automaticky spolu so zrušením rezervácie. Pozrite si podrobnejšie informácie o zľavovom programe WIZZ Discount Club a programe Privilege Pass.

Služby zakúpené od tretích strán počas rezervácie pôvodného letu (napr. poistenie, doprava na letisko/doprava z letiska) sa nezrušia automaticky v rámci zrušenia rezervácie. Ak chcete zrušiť tieto služby, obráťte sa priamo na poskytovateľa uvedených služieb.