Informácie a služby

Flexibilný cestovný partner

anonymous_icon1

FLEXIBILITA

Do svojej rezervácie môžete pridať až deväť cestujúcich bez uvedenia mien.

anonymous_icon2

DO TROCH HODÍN PRED ODLETOM

Svoju rezerváciu dokončite pridaním mien pred registráciou.

 

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Táto služba nie je k dispozícii pre skupinové rezervácie a v  prípade malých detí a cestujúcich, ktorí potrebujú špeciálnu asistenciu. Ak cestujete s malým dieťaťom, meno dieťaťa musíte uviesť pri vytváraní rezervácie. 

 

Táto služba je k dispozícii len pred dokončením rezervácie. Ak ste už dokončili rezerváciu a chcete zmeniť meno (mená) svojich spolucestujúcich, nemôžete zvoliť službu flexibilný cestovný partner. Namiesto toho musíte uviesť mená svojich nových spolucestujúcich a zaplatiť príslušný poplatok za zmenu mena.

 

 

Nie. V rezervácii musí byť uvedené aspoň jedno meno.

Nie, aby sa dala vykonať registrácia pre tento let, musia byť vyplnené všetky mená.

 

Registrácia musí byť dokončená najneskôr tri hodiny pred plánovaným časom odletu.

Ak do registrácie online nebudú vyplnené všetky mená flexibilných cestovných partnerov, budeme to považovať za vaše zrušenie rezervácie pre flexibilného cestovného partnera, ktorého meno ste nevyplnili, a budú platiť všeobecné podmienky prepravy.  

Ak ste si vybrali službu Cestovné Plus a chcete sa zaregistrovať na letisku, budete musieť vyplniť mená flexibilných cestovných partnerov online otvorením danej rezervácie najneskôr tri hodiny pred plánovaným časom odletu. Ak chýbajúce mená nevyplníte včas, táto skutočnosť sa bude považovať za zrušenie rezervácie z vašej strany.

Máte napríklad rezerváciu pre päť osôb, kde počas rezervácie vyplníte mená dvoch cestujúcich a pridáte troch flexibilných cestovných partnerov. Ak do stanoveného časového limitu nevyplníte meno jedného flexibilného cestovného partnera, budeme to považovať za zrušenie rezervácie pre jedného cestujúceho, a ďalej konať podľa všeobecných podmienok prepravy.

Za rezerváciu môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo kreditom z vášho konta WIZZ. Pri flexibilných cestovných partneroch nie je pri platbe za rezerváciu k dispozícii platba bankovým prevodom.

 

Po vyplnení mien flexibilných cestovných partnerov môžete ktoréhokoľvek z nich zmeniť zaplatením poplatku za zmenu mena.

Áno, môžete sa zaregistrovať na letisku, ale len vtedy, ak ste poskytli mená flexibilných cestovných partnerov online najneskôr 3 hodiny pred plánovaným časom odletu vášho letu.

V opačnom prípade budeme považovať rezerváciu flexibilného cestovného partnera, ktorého meno ste nevyplnili, za zrušenú z vašej strany.

 

Ak nevyplníte meno do stanoveného časového limitu, budeme s rezerváciou vášho cestovného partnera, ktorého meno ste nevyplnili, zaobchádzať ako so zrušenou, a ďalej konať podľa všeobecných podmienok prepravy. Ak sa na letisko dostavíte s cestovným partnerom, ktorého meno nebolo vyplnené, nebude môcť cestovať.

 

Služba registrácie na letisku nie je dostupná, ak vaša rezervácia obsahuje službu flexibilného cestovného partnera, s výnimkou prípadu, ak ste zvolili službu Cestovné Plus.

Pripomíname , že aj keď si vyberiete službu Cestovné Plus a chcete sa zaregistrovať na letisku, musíte vyplniť mená vašich flexibilných cestovných partnerov online, a to najneskôr do 3 hodín pred plánovaným časom odletu vášho letu.