Ceny a balíky

Preskúmajte svoje cestovné príležitosti

Jednoducho si zorganizujte celú svoju dovolenku

Informácie a služby

Ceny a balíky

ZÁKLADNÉ

Cestujte naľahko

 Príručná batožina (55 × 40 × 23 cm), ktorá bude zaregistrovaná pri registračnom pulte bez poplatku alebo malá taška (40 × 30 × 18 cm) do kabíny, uložená pod sedadlom

 Registrácia online

WIZZ GO

POBAĽTE SA A UŠETRITE

 Príručná batožina 55 × 40 × 23 cm
zaručene prepravená v kabíne
(s výnimkou prevádzkových dôvodov)

 20 kg podaná batožina

 Výber miesta

 Registrácia online až do 30 dní
pred odletom

 Prioritný nástup 

+1 malá taška 40 × 30 × 18 cm
(uložená pod sedadlom)

 Prioritná registrácia

WIZZ PLUS

KOMPLETNÉ SLUŽBY A ÚPLNÁ FLEXIBILITA

Príručná batožina 55 × 40 × 23 cm
zaručene prepravená v kabíne
(s výnimkou prevádzkových dôvodov)

 32 kg podaná batožina

 Výber prémiového miesta

 Služba Wizz Flex

 Refundácia na konto WIZZ

 Prioritný nástup 

 +1 malá taška 40 × 30 × 18 cm
(uložená pod sedadlom)

 Bezplatná registrácia na letisku a online
až do 30 dní pred odletom

 Informácie o lete

 Prioritná registrácia

 

Nástupné tunely

Cestujte naľahko

Základné cestovné je pre tých, ktorí si chcú sami vybrať služby, ktoré považujú za dôležité. Základné cestovné zahŕňa príručnú batožinu (55 × 40 × 23 cm) a registráciu online, ktorá je k dispozícii na základe výberu miesta.

 Príručná batožina

 Registrácia online

Pobaľte sa aušetrite

WIZZ Go je balík našich najobľúbenejších služieb, ktorý sa už osvedčil veľkému množstvu našich zákazníkov. Balík WIZZ Go zahŕňa nasledujúce služby: výber miesta (okrem miest sväčším priestorom pre nohy), 20kg podaná batožina (149×119×171cm), príručná batožina (55×40×23cm, max. 10kg) zaručene prepravená vkabíne (svýnimkou prevádzkových dôvodov), prioritný nástup, jedna ďalšia (+1) malá taška (40×30×18cm), ktorá musí byť uložená pod sedadlom, aregistrácia online až do 30dní pred odletom.

Príručná batožina zaručene prepravená vkabíne (svýnimkou prevádzkových dôvodov)

20kg podaná batožina

Výber miesta

Registrácia online až do 30dní pred odletom

Prioritný nástup

Jedna ďalšia (+1) malá taška (uložená pod sedadlom)

Prioritná registrácia


WIZZ Family Go

Využite vyššie zľavy na balík WIZZ Go, ak cestujete sdeťmi alebo malými deťmi.

Keď pridáte do rezervácie deti alebo malé deti, počas procesu rezervácie sa vám automaticky zobrazí balík WIZZ Family Go.

Kompletné služby aúplná flexibilita

Balík Wizz Plus je určený pre cestovateľov, ktorí chcú byť pripravení na všetko achcú si vychutnať pohodlie snašimi komplexnými službami. Jeho súčasťou je veľké množstvo doplnkových služieb za výhodné ceny. Ponúka skvelú flexibilitu anajpohodlnejší zážitok zcestovania. Balík Wizz Plus zahŕňa výber prémiových miest vrátane miest sväčším priestorom pre nohy aslužbu Wizz Flex, ktorá vprípade potreby umožňuje zmeniť dátum letu bez dodatočného poplatku.

Navyše môžete využiť našu službu WIZZ Priority: Vaša príručná batožina (55×40×23cm, max. 10kg) bude zaručene cestovať svami vkabíne (okrem prípadov, kedy to nie je možné zprevádzkových dôvodov), pri nástupe na palubu budete mať prioritu anad rámec 32kg podanej batožiny (149×119×171cm) si môžete na palubu priniesť jednu ďalšiu malú tašku (40×30×18cm), ako je napríklad taška na fotoaparát, taška na prenosný počítač alebo kabelka, ktorú je potrebné uložiť pod sedadlo. Tiež môžete prijímať správy sinformáciami olete amôžete si vybrať registráciu online do 30dní pred odletom alebo registráciu na letisku.

Príručná batožina zaručene prepravená vkabíne (svýnimkou prevádzkových dôvodov)

32kg podaná batožina

Výber prémiového miesta

Služba Wizz Flex

Prioritný nástup

+1malá taška

Bezplatnáregistrácia na letisku aonline až do 30dní pred odletom

Informácie oletoch

Prioritná registrácia


WIZZ Family Plus

Využite vyššie zľavy na balík WIZZ Plus, ak cestujete sdeťmi alebo malými deťmi.

Keď pridáte do rezervácie deti alebo malé deti, počas procesu rezervácie sa vám automaticky zobrazí balík WIZZ Family Plus.