Konto WIZZ

Informácie a služby

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Je možné, že na jednu e-mailovú adresu je urobených viacero registrácií, a v takom prípade sa navzájom blokujú. Obráťte sa na zákaznícku linku spoločnosti Wizz Air a naši kolegovia spoja tieto kontá do jedného.

Je možné, že ste sa prihlásili a urobili rezerváciu letu prostredníctvom iného profilu. Požiadajte o pomoc nazákazníckej linke Wizz Air!

Chybu môžete napraviť jednoduchým prepísaním príslušných osobných údajov vo svojom profile. Treba sa predtým len prihlásiť a kliknúť na Môj profil. Je možné prepisovať všetky polia okrem mena, titulu a e-mailovej adresy. Po úprave dokončite zmeny kliknutím na Uložiť. Môžete taktiež požiadať o pomoc na zákazníckej linke spoločnosti Wizz Air.

Zostatok na konte WIZZ môžete doplniť buď bankovým prevodom, alebo prevodom bodov získaných na partnerských kreditných kartách vydaných pod značkou WIZZ. Zavolajte na zákaznícku linku spoločnosti Wizz Air a požiadajte o doplnenie kreditu – naši kolegovia sa postarajú o vašu registráciu a poskytnú vám číslo bankového účtu WIZZ potrebné na transakciu.

Po prevedení platby sa suma do dvoch dní pripíše k zostatku vášho konta WIZZ. Budete o tom informovaní e-mailom.

Minimálna čiastka navýšenia je 300 EUR.

Upozorňujeme, že kredit doplnený prostredníctvom kreditných kariet môže mať časovo obmedzenú platnosť v súlade s vašou zmluvou s vydavateľom karty.