Putni dokumenti

Informacije i usluge

Putni dokumenti

Padajući meni

Vodite računa da prilikom rezerviranja leta tačno unesete puno ime i prezime putnika, na isti način kako je ono napisano u putnom dokumentu koji će putnik koristiti.

Ako ste napravili grešku prilikom rezerviranja leta, možete koristiti besplatnu opciju promjene imena putem interneta na vašoj stranici sažetka leta u slučaju:

 • Pogrešnog spola   (muško/žensko)     
 • Skraćenog imena     ( Thomas J. Smith nasuprot  Thomas John Smith)    
 • Pogrešno napisanog imena/tipfelera do 3 znaka

Za druge ispravke u imenu kontaktirajte Wizz Air pozivni centar u roku od 2 sata od rezerviranja leta. Nakon isteka ovog roka, za promjenu imena se plaća taksa:

 • [name-change location=WizzairCom]  ako promjenu vršite na našoj internet stranici
 • [name-change location=CallCentre] ako promjenu vršite putem Wizz Air pozivnog centra. Transakcijska taksa za Pozivni centar bit će naplaćena pored takse za promjenu imena.

Ako ne znate detalje o viznom režimu zemalja u koje putujete, posjetite IATA Travel Centre da biste saznali više informacija.

Please check your passport is still valid before travelling to Europe after 29 March 2019: https://www.passport.service.gov.uk/check-a-passport. You may need to renew earlier than planned. For more information check here.

U skladu sa rumunskim zakonom br. 248 iz 2005. godine (o režimu slobodnog kretanja građana Rumunije u inostranstvu), građani Rumunije koji su mlađi od 18 godina mogu putovati u inostranstvo samo ako su u pratnji oba roditelja ili jednog roditelja/jedne odrasle osobe i ako posjeduju potrebnu dokumentaciju.

Ako maloljetno lice nije u pratnji oba roditelja, drugi roditelj ili druga osoba mora imati punomoć roditelja koji nije prisutan, odnosno punomoć oba roditelja. Punomoć mora sadržati sljedeće:

 • zemlju odredišta
 • dužinu boravka
 • saglasnost drugog roditelja ili saglasnost oba roditelja za putovanje
 • smrtovnicu za drugog ili oba roditelja ako je primjenjivo
 • ako osoba koja je u pratnji nije roditelj, ona mora imati kopiju svoje kaznene evidencije iz policije

Pročitajte više o pravilima i propisima!

Državljani Ukrajine mlađi od 16 godina mogu preći granicu kad odlaze iz Ukrajine samo uz pristanak oba roditelja (staratelja ili skrbnika), uz njihovu pratnju ili u pratnji osoba koje su roditelji imenovali.

Djeca moraju imati važeći pasoš za putovanje u inostranstvo ili putnu ispravu za djecu, ili trebaju biti unesena u pasoš za putovanje u inostranstvo roditelja (kada dijete putuje s tim roditeljem).

Kada dijete mlađe od 16 godina koje je državljanin Ukrajine napušta teritoriju Ukrajine u pratnji jednog roditelja ili osobe koju je imenovao jedan roditelj, a drugi roditelj nije prisutan na graničnom prijelazu, potrebno je predočiti pristanak drugog roditelja ovjeren kod javnog bilježnika, u kome se navodi odredišna zemlja i vrijeme putovanja.

Pristanak drugog roditelja ovjeren kod javnog bilježnika nije potreban u sljedećim slučajevima:

 • ako je drugi roditelj, koji nije prisutan na graničnom prijelazu, osoba bez državljanstva ili ima strano državljanstvo;
 • ako putnik mlađi od 16 godina ima napomenu u svom pasošu koja ukazuje da namjerava trajno napustiti Ukrajinu ili da je on/ona registrovan pri ukrajinskom konzulatu u inostranstvu
 • te da pristanak drugog roditelja nije potreban ukoliko se prikažu sljedeći dokumenti ili kopije ovjerene kod javnog bilježnika: umrlica drugog roditelja; odluka suda kojom se navodi da je drugi roditelj lišen roditeljskih prava; odluka suda kojom se potvrđuje da drugi roditelj nedostaje; odluka suda kojom se navodi da je drugi roditelj nesposoban; odluka suda kojom se dozvoljava da dijete napusti teritoriju Ukrajine bez saglasnosti i pratnje drugog roditelja;

 

Od 15. januara 2017. godine francuski državljani i stanovnici mlađi od 18 godina mogu putovati sami (bez roditelja ili zakonskog staratelja) ako posjeduju obrazac odobrenja zahtjeva za putovanje (“l'autorisation de sortie du territoire")

Ovaj obrazac sadrži sljedeće podatke:

 1. Prezime, imena, datum i mjesto rođenja maloljetnika koji ima ovlaštenje da napusti teritoriju;  
 2. Prezime, imena, datum i mjesto rođenja nositelja punomoći roditelja koji je potpisao ovlaštenje, svojstvo u kojem koristi ovu punomoć, njegovo prebivalište, potpis i, gdje je primjenjivo, kontakt podatke, brojeve telefona i email adresu;  
 3. Trajanje punomoći, koje ne može biti duže od jedne godine od datuma potpisivanja.  

Obrazac mora popuniti i potpisati roditelj ili zakonski staratelj. Potrebna je i fotokopija važećeg identifikacijskog dokumenta roditelja ili zakonskog staratelja koji je potpisao obrazac.

 

 

Česta pitanja

Česta pitanja

Morate pokazati sve neophodne, važeće putne dokumente tokom prijave na let ili na ulazu za ukrcaj. Također, morate se pridržavati svih zahtjeva za ulazak i migraciju zemlje iz koje letite, preko koje letite ili u koju letite. Ako nemate odgovarajući pasoš ili vizu, ili bilo koji potreban putni dokument, i ako vam nije dozvoljen ulazak u zemlju, možda ćete biti odgovorni za posljedičnu doplatu za prijevoz, kao i troškove provizija.

Za najtačnije informacije o zahtjevima za vizu kontaktirajte ambasade ili konzulate zemalja koje želite posjetiti. Morate pokazati dokument koji ste naveli prilikom prijave na let putem interneta.

Ako još niste potvrdili rezervaciju, savjetujemo vam da rezervirate dolazni i odlazni let u dvjema odvojenim rezervacijama. U tom slučaju, moći ćete koristiti različite važeće putne dokumente pri prijavi na let. U slučaju da ste već potvrdili rezervaciju, kontaktirajte Wizz Air pozivni centar.

Granične vlasti mogu odlučiti da vam ne dozvole ulazak u svoju zemlju na osnovu informacija koje nama nisu dostupne. Nećemo vam izvršiti povrat novca za bilo koji let ili uslugu koje ne možete iskoristiti zbog odbijanja, a možete biti odgovorni za posljedičnu doplatu za prijevoz, kao i troškove provizija.