Informacije i usluge

Putni dokumenti

Padajući meni

Vodite računa da prilikom rezerviranja leta tačno unesete puno ime i prezime putnika, na isti način kako je ono napisano u putnom dokumentu koji će putnik koristiti.

Ako napravite grešku tokom rezerviranja leta, možete koristiti besplatnu opciju promjene imena putem interneta na stranici s detaljima vašeg leta u slučaju:

 • pogrešne titule (muško/žensko)
 • skraćenog imena (Adi K. Hadžić nasuprot Adi Kenan Hadžić)
 • pogrešno napisanog imena/tipfelera do 3 znaka

Za druge ispravke u imenu kontaktirajte Wizz Air pozivni centar u roku od 2 sata od rezerviranja leta. Nakon isteka ovog roka za promjenu imena se plaća taksa:

 • [name-change location=WizzairCom] ako promjenu vršite na našoj web lokaciji
 • [name-change location=CallCentre] ako promjenu vršite putem Wizz Air pozivnog centra. Transakcijska taksa za pozivni centar bit će naplaćena pored takse za promjenu imena.

Svi putnici na međunarodnim letovima moraju imati važeći pasoš i važeću vizu, gdje je to potrebno. Građani Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švicarske mogu putovati unutar Evrope pomoću važeće lične karte ili pasoša EU-a/EEP-a/Švicarske.

Pasoš mora biti u dobrom stanju i mora nositi vaš potpis. Neke zemlje zahtijevaju da period važenja pasoša minimalno prelazi vrijeme trajanja putovanja. Ovi propisi mogu varirati od zemlje do zemlje. Provjerite i pridržavajte se ovih pravila prije putovanja.

Za preciznije zahtjeve za vize i pasoše kontaktirajte konzulat ili ambasadu zemlje koju planirate posjetiti. Naš tim Službe za korisnike aviokompanije Wizz Air ne može vam dati savjete u vezi određenih zahtjeva za vize i pasoše. Vi snosite punu odgovornost za postojanje, adekvatnost i valjanost putnih dokumenata te morate osigurati ispunjavanje uslova putovanja i ulaska u zemlju odredišta pomoću svojih putnih dokumenata. Aviokompanija Wizz Air nije odgovorna za troškove i štete koji nastanu ukoliko ne ispunite gore navedene zahtjeve.

Vi snosite punu odgovornost za sve troškove i štete prouzrokovane aviokompaniji Wizz Air ukoliko ne ispunite gore navedene zahtjeve.

Vi snosite punu odgovornost za sve troškove i štete prouzrokovane aviokompaniji Wizz Air ukoliko ne ispunite gore navedene zahtjeve.

Putnicima se može zabraniti ulazak ako aviokompanija Wizz Air razumno smatra da putnici ne ispunjavaju kriterije ulaska zemlje Dogovorenog mjesta zaustavljanja ili Mjesta odredišta ili nemaju novčana sredstva da pokriju boravak. Putnici koji mogu dokazati da ulaze u zemlju kako bi učestvovali u paket-aranžmanu, omladinskom kampu ili sportskom događaju, koji ulaze radi medicinskog liječenja, koji učestvuju u međunarodno dogovorenom programu ili čiji troškovi boravka su plaćeni moraju imati potvrdu gore navedene rezervacije.

Otvorite donje linkove kako bi provjerili koji putni dokumenti su vam potrebni za prelazak granice u drugu EU zemlju:
Putni dokumenti za državljane EUPutni dokumenti za državljane zemalja izvan EU

Važna napomena: Wizz Air ne obavlja letove s presjedanjem. U slučaju da imate dvije ili više zasebnih rezervacija istog dana, one se smatraju nepovezanim rezervacijama i od vas će se tražiti da napustite tranzitnu zonu. Zato morate provjeriti da li vaši dokumenti važe za svaku zemlju u koju ulazite ili koju napuštate.
Vlasnici putnih dokumenata Konvencije iz 1951. trebaju Ambasadi ili Konzulatu predočiti dokumente kojima pokazuju da mogu putovati bez vize ili trebaju posjedovati vizu za svoje odredište.

E-vize koje izdaje Ruska Federacija možda se neće prihvatiti za putovanje ako se informacije u pasošu i e-vizi ne podudaraju.

Prije leta provjerite sljedeće informacije u svojoj e-vizi:

 • Broj pasoša je ispravan
 • Uneseno je vaše puno ime i prezime (uključujući sva imena) i nema pogrešno napisanih imena
 • Koriste se samo latinična slova, posebni nacionalni znakovi (kao što su č, ć, đ, š ili ž) se ne prihvataju
 • Datum rođenja je ispravan

Savjetujemo da provjerite „mašinski čitljivi red“ vašeg pasoša, koji možete pronaći na dnu iste stranice, i provjerite jesu li svi podaci identični onima u vašoj e-vizi, uključujući ime i broj pasoša. Naprimjer, ako je ime na vidljivom dijelu pasoša „Dženan Hodžić“, onda morate koristiti ime iz mašinski čitljivog reda „Dzenan Hodzic“.

P

Maloljetna lica moraju imati vlastite pasoše ili putne dokumente kada putuju u EU.

Pored vlastitog važećeg pasoša ili lične karte, sva djeca koja putuju:

 • sama ili
 • s odraslim osobama koje nisu njihovi zakonski staratelji; ili
 • samo s jednim roditeljem

mogu trebati dodatni (službeni) dokument s potpisom roditelja, drugog roditelja ili zakonskog staratelja kojim dobijaju ovlaštenje da putuju.

Za više informacija kliknite ovdje.

Od 15. januara 2017.državljani i stanovnici Francuske mlađi od 18 godina mogu putovati sami (bez roditelja ili zakonskog staratelja) samo ako imaju obrazac ovlaštenja za putovanje(“l'autorisation de sortie du territoire")

Nebiometrijski pasoši više nisu važeći za putovanja izvan Albanije (bez obzira na datum isteka) i prihvaćaju se samo za putovanja u Albaniju.

Putni dokumenti izdati prije više od 10 godina prije dolaska se ne prihvataju.

Ulazak se može zabraniti putnicima koji ne posjeduju karte za presjedanje/povratak ili drugi prihvatljivi dokaz o putovanju s presjedanjem/povratkom.

Pasoši moraju važiti najmanje 3 mjeseca nakon datuma povratka.

Građani Gruzije s biometrijskim pasošima mogu putovati u Šengensku zonu bez vize na period od 90 dana u roku bilo kojeg perioda od 180 dana u sve druge svrhe osim rada.

INFORMACIJE ZA GRAĐANE GRUZIJE

Korištenje terminala za elektronske pasoše

Kada dolazite u Ujedinjeno Kraljevstvo, možete uštediti vrijeme korištenjem terminala za elektronske pasoše koji su dostupni na većini aerodroma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Vaš pasoš mora imati mašinski čitljivu zonu (eng. machine readable zone, MRZ) za korištenje na terminalima za elektronske pasoše. Za više informacija pogledajte web lokaciju granične policije.

Plan registriranih putnika

Ako imate pasoš zemlje izvan EU-a, ipak možete uživati u pogodnostima terminala za elektronske pasoše tako što ćete se pridružiti planu registriranih putnika. Za više informacija o planu kao i spisku zemalja koje prihvataju elektronske pasoše pogledajte web lokaciju granične policije.

Putnicima može biti zabranjen ulazak ako nemaju novčana sredstva da pokriju boravak.

INFORMACIJE ZA PUTNIKE KOJI PUTUJU U IZRAEL

Putnicima s privremenim pasošem može biti zabranjen ulazak.

INFORMACIJE ZA PUTNIKE KOJI PUTUJU U UJEDINJENE ARAPSKE EMIRATE

U skladu s trenutnim propisima, vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) traže važeću vizu kao dio obavezne putne dokumentacije za ulazak putnika iz određenih zemalja.

Imajte na umu važeći zahtjev za vizu za ulazak u Abu Dhabi:

IATA - Savjet u vezi s personaliziranim pasošem, viznim i zdravstvenim putnim dokumentima Ujedinjenih Arapskih Emirata

Aviokompanija Wizz Air se udružila s kompanijom Sharaf Travel Services koja našim kupcima nudi cijene s popustima. Pogledajte web lokaciju našeg partnerakako biste prošli postupak podnošenja zahtjeva za vizu za UAE.

Česta pitanja

Česta pitanja

Morate pokazati sve neophodne, važeće putne dokumente tokom prijave na let ili na ulazu za ukrcaj. Također, morate se pridržavati svih zahtjeva za ulazak i migraciju zemlje iz koje letite, preko koje letite ili u koju letite. Ako nemate odgovarajući pasoš ili vizu, ili bilo koji potreban putni dokument, i ako vam nije dozvoljen ulazak u zemlju, možda ćete biti odgovorni za posljedičnu doplatu za prijevoz, kao i troškove provizija.

Za najtačnije informacije o zahtjevima za vizu kontaktirajte urede za vanjske poslove, ambasade ili konzulate zemalja koje želite posjetiti. Morate pokazati dokument koji ste naveli prilikom prijave na let putem interneta.

Ako još niste potvrdili rezervaciju, savjetujemo vam da rezervirate dolazni i odlazni let u dvjema odvojenim rezervacijama. U tom slučaju, moći ćete koristiti različite važeće putne dokumente prilikom prijave na let. U slučaju da ste već potvrdili rezervaciju, kontaktirajte Wizz Air pozivni centar

Granične vlasti mogu odlučiti da vam ne dozvole ulazak u svoju zemlju na osnovu informacija koje nama nisu dostupne. Nećemo vam izvršiti povrat novca za bilo koji let ili uslugu koje ne možete iskoristiti zbog odbijanja, a možete biti odgovorni za posljedičnu doplatu za prijevoz, kao i troškove provizija.