Informacije i usluge

Promjenjivi saputnik

anonymous_icon1

FLEKSIBILNOST

Dodajte najviše 9 putnika bez unošenja njihovih imena u svoju rezervaciju.

anonymous_icon2

DO 3 SATA PRIJE POLASKA

Završite rezervaciju dodavanjem imena prije prijave na let.

 

Česta pitanja

Česta pitanja

Ova usluga nije dostupna za grupne rezervacije i  kada su u pitanju dojenčad ili putnici kojima je potrebna posebna pomoć. Ako putujete s dojenčetom, morate dostaviti ime dojenčeta prilikom vršenja rezervacije. 

 

Ova usluge je dostupna samo prije završavanja rezervacije. Ako želite promijeniti imena saputnika nakon što ste završili rezervaciju, nećete moći odabrati uslugu promjenjivog saputnika, ali ćete morati dostaviti imena novih saputnika i platiti odgovarajuću taksu za promjenu imena.

 

 

Ne, morate unijeti bar jedno ime u svoju rezervaciju.

Ne, morate unijeti sva imena da biste se mogli prijaviti na let.

 

Prijavu na let morate završiti najkasnije 3 sata prije zakazanog vremena polaska.

Ako ne unesete imena svih promjenjivih saputnika do momenta prijave na let putem interneta, smatraćemo da ste otkazali rezervaciju za saputnika čije ime nije dostavljeno i primijenićemo odredbe Općih uvjeta prijevoza. 

Ako ste izabrali Plus tarifu i želite se prijaviti na let na aerodromu, morate unijeti imena promjenjivih saputnika u svoju rezervaciju putem interneta najkasnije tri sata prije zakazanog vremena polaska. Ako ne unesete na vrijeme imena koja nedostaju, smatraćemo da ste otkazali rezervaciju.

Na primjer, ako ste izvršili rezervaciju za pet osoba, pri čemu ste za dva putnika unijeli imena, a tri putnika ste označili kao promjenjive saputnike i ukoliko niste dostavili ime za jednog promjenjivog saputnika do datog roka, smatraćemo da ste otkazali rezervaciju za jednog putnika i postupaćemo u skladu s Općim uvjetima prijevoza.

Rezervaciju možete platiti kreditnom karticom ili koristeći kredit na svom WIZZ Računu. Uplatu za rezervacije koje sadrže uslugu promjenjivog saputnika ne možete izvršiti bankovnim transferom.

 

Kada unesete imena promjenjivih saputnika, možete promijeniti bilo koje ime tako što ćete platiti taksu za promjenu imena.

Da, možete se prijaviti na aerodromu, ali samo ako ste dostavili imena promjenjivih saputnika putem interneta najkasnije 3 sata prije zakazanog vremena polaska vašeg leta.

U suprotnom, smatraćemo da ste otkazali rezervaciju za promjenjivog saputnika čije ime niste dostavili.

 

Ako imena ne dostavite u predviđenom roku, smatraćemo da ste otkazali rezervaciju za saputnike čija imena niste dostavili i postupaćemo u skladu s Općim uvjetima prijevoza. Ako se pojavite na aerodromu sa saputnikom čije ime nije bilo dostavljeno, njemu neće biti dozvoljeno da putuje.

 

Usluga prijave na aerodromu nije dostupna ako vaša rezervacija obuhvata i uslugu promjenjivog saputnika, osim ukoliko ste izabrali Plus tarifu.

Imajte na umu da čak i kada izaberete Plus tarifu i želite se prijaviti na let na aerodromu, morate dostaviti imena promjenjivih saputnika putem interneta, najkasnije 3 sata prije zakazanog vremena polaska vašeg leta.