Informacije i usluge

Automatska prijava na let

Automatska prijava na let

Automatski prijavljuje na let vas i vaše saputnike 50 sati prije zakazanog vremena polaska. Automatska prijava na let je dostupna za sve rezervacije. Jednostavno dodajte uslugu za svaku osobu i za svaki segment njenog puta.

Sortirano – vaše karte za ukrcaj

Nakon što vas usluga automatske prijave na let prijavi na let, karte za ukrcaj će vam se automatski poslati (za rezervacije koje uključuju do 10 putnika). Ako vaša rezervacija sadrži više od 10 putnika, svi će biti prijavljeni na let, ali karte za ukrcaj se neće poslati e-poštom. Svaki putnik je mora preuzeti s web lokacije wizzair.com.

Česta pitanja

Česta pitanja

Prijava na let se vrši automatski 50 sati prije polaska.